Заштита животне средине

ЛОКАЛНИ РЕГИСТАР ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЊА

ОБАВЕШТЕЊЕ
ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ДРУГИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ИЗВОРИМА ЗАГАЂИВАЊА  РАЗЛИЧИТИХ ДЕЛАТНОСТИ


Поштовани,
Законом о заштити животне средине ( „Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09- др. закон, 43/011- одлука УС и 14/16) уређује се интегрисани систем заштите животне средине којим се  обезбеђује остваривање права човека на живот и развој у здравој животној средини и уравнотежен однос привредног развоја и животне средине. Загађивање животне средине јесте уношење загађујућих материја или енергије ( бука, вибрације, топлота, јонизујуће и нејонизујуће зрачење) у животну средину, изазвано људском делатношћу или природним процесима које има или може имати штетне последице на квалитет животне средине и здравље људи.
Обавештавамо Вас да је донет Правилник о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологија за врсте, начин и рокове прикупљања података („Сл. гласник РС“, бр. 91/10, 10/13 и 98/16) у складу са Законом о заштити животне средине.
Податке за локални регистар извора загађивања обавезни су да достављају у складу са чл. 7. Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологија за врсте, начин и рокове прикупљања података следећа лица:
- привредна друштва и друга правна лица и предузетници;
За достављање података потребно је да испуњавате услове о минималним граничним вредностима за извештавање у одговарајућим привредним делатностима као што је наведено у  Прилогу бр. 1 – Листа 2. -Списак делатности и минималне граничне вредности за извештавање за Локални регистар загађивања.
За потребе израде регистра  прикупљају се подаци о:
- загађујућим материјама које се емитују  у животну средину, наведене у Прилогу бр. 2
- загађујућим материјама које се емитују  у ваздуху, наведене у Прилогу бр. 3 - Списак загађујућих материја које се емитују у ваздуху у зависности од делатности;
- загађујућим материјама које се емитују  у воде, наведене у Прилогу бр. 4 - Списак загађујућих материја које се емитују у воде у зависности од делатности.

За потребе извештавања о отпаду достављају се подаци о количинама  и карактеристикама неопасног и опасног отпада који се производи у постројењу делатности наведених у Прилогу 1.  Листа 2.
Обавезни сте да у складу са упутством које је израдила Агенција за заштиту животне Средине у електронској форми на рачунару попуните пет приложених образаца и доставите:
1. један комплет образаца у папирној форми укоричен у јединствен документ, прописно потписан и оверен од стране одговорног лица , Општинској управи, Одељењу за општу управу и скупштинске послове, Ул. Милоша Обилића бр.1, 19350 Књажевац, контакт тел: 019/731-623; локал 129
2. један комплет образаца електронски на e-mail адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или на компакт диску, без потписа и овере.

Подаци за Локални регистар се достављају на следећим обрасцима:

1) Образац бр.1. Општи подаци о извору загађивања;
2) Образац бр.2. Емисије у ваздуху;
3) Образац бр.3. Емисије у воде;
4) Образац бр.4. Емисије у земљиште;
5) Образац бр.5. Управљање отпадом.

Шифра места - погледати у Систематски списак насеља у РС
Рок за доставу података је најкасније до 31. марта, текуће године за податке из претходне године

Општина Књажевац, Општинска управа, Одељење за општу управу и скупштинске послове

 


 

2013. година

 

 

 

Назив предузећа

Адреса Предузећа

Постројење

Образац 1

Образац 2

Образац 3

Образац 4

Образац 5

Завод за васпитање деце и омладине, о.ш. Младост

 

Боре Станковића 62 и 60

 

 

Котлара

 

 

ДА

 

 

ДА

1/1

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

ДА“ значи да је обавеза извештавања испуњена за дати образац

 

НЕ“ значи да обавеза извештавања није испуњена за дати образац

 

-“ значи да не постоји обавеза извештавања за дати образац

 

 

 

Ознака нпр. „10/8“ (у колонама Образац 2, Образац 3 и Образац 4) представља број испуста или извора загађивања за које је требало доставити извештаје (10) / број испуста или извора загађивања за које је испуњена обавеза извештавања (8).

 

2016. година

 

 

 

Назив предузећа

Адреса Предузећа

Постројење

Образац 1

Образац 2

Образац 3

Образац 4

Образац 5

Falc East“

d.o.o.

 

Лоле Рибара 26

Котларница на чврсто гориво

 

ДА

 

ДА

 

1/1

 

-

 

-

 

-

Џервин“ Књажевац д.о.о.

 

 

Карађорђева 128

Котларница на чврсто гориво

 

ДА

 

ДА

 

1/1

 

-

 

-

 

-

Здравствени центар Књажевац

 

 

4. Јули бр.2

Котларница ЗЦ Књажевац

 

ДА

 

ДА

 

1/1

 

-

 

-

 

-

ЈКП „Топлана“

Књажевац

 

Љубице Павловић б.б.

Топловодни котао (течно гориво) и топловодни котао (чврсто гориво)

 

 

 

ДА

 

 

 

ДА

 

3/3

 

 

 

ДА

 

2/2

 

 

 

-

 

 

 

 

 

ДА

 

ОШ „Младост“ и Завод за васпитање деце и омладине, Књажевац

 

 

Боре Станковића 62 и 60

 

 

 

Котларница

 

 

 

 

ДА

 

 

 

 

 

 

ДА

 

1/0

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

ДА

 

1/0

Сербина д.о.о.

Књажевац

 

 

22. Децембар б.б.

 

Сербина

 

ДА

 

ДА

 

1/1

 

-

 

-

 

-

С.Ц.С. Плус д.о.о.

Подвис

 

Подвис б.б.

 

С.Ц.С. Плус

 

ДА

 

ДА

 

1/1

 

-

 

-

 

-

 

“ДА“ значи да је обавеза извештавања испуњена за дати образац

„НЕ“ значи да обавеза извештавања није испуњена за дати образац

„-“ значи да не постоји обавеза извештавања за дати образац


Ознака нпр. „10/8“ (у колонама Образац 2, Образац 3 и Образац 4) представља број испуста или извора загађивања за које је требало доставити извештаје (10) / број испуста или извора загађивања за које је испуњена обавеза извештавања (8).

 

 

Регистар за 2017.годину

Регистар за 2018.годину

Регистар за 2019.годину

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search