Полицијски службеници Полицијске управе у Зајечару, изводиће гађање на стрелишту Стрељачког савеза Општине Књажевац. Молимо да се благовремено и на поуздан начин о овоме обавести становништво у наведеном рејону. Гађање ће се изводити од 19.04. до 23.04.2021 године, у времену од 09,00 до 15,00 часова, на простору наведеног стрелишта. Наведених дана, у времену од 09,00 до 15,00 часова, на простору и у близини стрелишта забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, животиња, моторних возила и сточних запрега. Стрелишни простор у којем ће се изводити гађање биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом "не иди даље, гађа се" и обезбеђен стражарима.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ у  складу  са  чл.  50.  Закона  о  планирању  и  изградњи  („Службени  гласник  РС”,  бр.  72/09,  81/09 -исправка, 64/10 -УС, 24/11, 121/12, 42/13 -УС, 50/13 -УС, 98/13 –УС, 132/14, 145/14,83/18, 31/19, 37/19–др. закон и 9/20), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службенигласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и  поступку  израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 32/19)

оглашава ЈАВНИ УВИД у НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ и ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЈАВНИ УВИД унацрт Просторно гплана Републике Србије од 2021. до 2035. године (у даљем тексту:Нацрт просторног плана)иИзвештај остратешкој процени утицаја Просторног плана Републике Србије од  2021.  до  2035. годинена  животну  средину  (у  даљем  тексту:  Извештај  о стратешкој процени утицаја), одржаће се ОД 5.АПРИЛА ДО 5. МАЈА 2021. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА. Нацрт просторно гплана са комплетом рефералних карата и Извештај о стратешкој процени утицаја биће изложени у аналогном формату сваког радног дана у седиштима управних округа, односно у дигиталном формату на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, као и на интернет страницама управних округа и јединица локалне самоуправе. Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми у току трајања јавног увида, закључно 5. маја 2021. године, и то: јединицама  локалне  самоуправе  или  директно  Министарству  грађевинарства,  саобраћаја  и инфраструктуре,  Сектору  за  просторно  планирање  и  урбанизам,  Немањина  22-26,  11000  Београд. Примедбе могу бити, као прилог, достављене и електронском поштом на e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.. Место, време, начини поступак одржавања ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће накнадно утврђени у складу са епидемиолошком ситуацијом у Републици Србији. Комплет  материјала  који  се  излажу  на  јавни  увид,  као  и  додатне информације,биће  доступне заинтересованима на интернет презентацији надлежног министарства од почетка одржавања јавног увида на https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti-list/137/180.

https://mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/javni-uvid-u-nacrt-prostornog-plana-republike-srbije-od-2021-do-2035-godine-i-izveshtaj-o

На основу члана 14. Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21, 22/21 и 29/21), на предлог Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19,
Министар здравља доноси


НАРЕДБУ

о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19

 

Полицијски службеници Полицијске управе у Зајечару, изводиће гађање на стрелишту Стрељачког савеза Општине Књажевац. Молимо да се благовремено и на поуздан начин о овоме обавести становништво у наведеном рејону. Гађање ће се изводити од 05.04. до 09.04.2021 године, у времену од 09,00 до 15,00 часова, на простору наведеног стрелишта. Наведених дана, у времену од 09,00 до 15,00 часова, на простору и у близини стрелишта забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, животиња, моторних возила и сточних запрега. Стрелишни простор у којем ће се изводити гађање биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом "не иди даље, гађа се" и обезбеђен стражарима.

Дана 30.марта 2021. године одржан је наставак онлине радионице са представницима јединица локалне самоуправе. Тема радионице је: Алат за прикупљање података о инвестиционим локацијама и прелиминарна анализа модела будућег извештавања. Предавачи током радионице су били Немања Паунић (координатор техничке компонетне) и Филип Петровић (координатор компоненте за уређивање просторно планске документације).

Циљ радионице је заједнички договор у вези са будућим алатом за прикупљање података.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2021}

Search