Министарство државне управе и локалне самоуправе је, у складу са захтевима „Еколошких и социјалних стандарда“ Европске инвестиционе банке израдило Нацрт Плана управљања животном средином и друштвом за пројекат „Извођење радова на уређењу пијачног платоа и изради водоводних прикључака за одржавање платоа у Књажевцу на кп. бр. 1593/3 КО Књажевац“, који се реализује на основу Финансијског уговора „Партнерство за локални развој“ потписаног између Републике Србије и Европске инвестиционе банке дана 15. априла 2019. године.

Oпштинa Књaжeвaц, кao вoдeћи пaртнeр нa прojeкту „Зajeдничкe мeрe зa зeлeну инфрaструктуру“, кojи рeaлизуje у сaрaдњи сa oпштинoм Рилa из Бугaрскe, a кojи сe спрoвoди уз пoдршку Eврoпскe униje крoз прoгрaм Прeкoгрaничнe сaрaдњe Интeррeг– ИПA Бугaрскa – Србиja, oргaнизoвaлa je oнлajн кoнфeрeнциjу, нa кojoj je oвaj прojeкaт и прeдстaвљeн.

Општина Књажевац је сарадњи са пројектом Реформа локалних финансија II у Србији (РЕЛОФ2), средином 2019. године отпочела са уређењем планског система општине, дефинисањем јавних политика и средњорочним планирањем. Процес успостављања планског система усклађен је са Законом о планском систему Републике Србије  и покренут је Одлуком скупштине општине о приступању изради Плана развоја општине Књажевац за период 2021 – 2027. године  што је усклађено са чланом 32 Закона о локалној самоуправи.
Стратегија развоја општине Књажевац 2021 – 2025. директно проистиче из Плана развоја општине Књажевац за период 2021 – 2027. и представља договор о развоју политика локалног економског развоја уз унапређење инфраструктурних система и очување животне средине, што је у складу са дефинисаним приоритетним циљевима:
•    Циљ 1. Достојанствен рад и одрживи економски раст уз иновације у области привреде, и
•    Циљ 3. Унапређење инфраструктурних система уз одрживо управљање и очување животне средине.
Позивају се сви заинтересовани грађани да дају предлоге и сугестије на утврђени Нацрт плана на електронску адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  до петка 25.12.2020.године. Нацрт Плана Стратегије развоја општине Књажевац 2021 – 2025 можете преузети овде

Скупштина општине Књажевац је донела одлуку о покретању процеса, поступку припреме и садржини Плана развоја општине Књажевац 26. јуна 2019. године  након чега је јавност обавештена о почетку процеса израде Плана развоја, а сви заинтересовани актери позвани да се активно укључе и дају свој допринос креирању Плана, у складу са Законом о планском систему (члан 34).  Израда Плана развоја општине Књажевац реализује се кроз пројекат Реформа локалних финансија II у Србији (РЕЛОФ2) који је подржан од стране Швајцарске владе.
План развоја општине Књажевац за период 2021 – 2027. је свеобухватни дугорочни документ развојног планирања општине Књажевац који дефинише приоритетне циљеве развоја и мере којима ће се ти циљеви постићи. Сврха овог документа је да препозна развојне проблеме општине, дефинише развојне циљеве и мере узимајући у обзир оптимално коришћење постојећих ресурса и потенцијала који ће омогућити уравнотежен, одрживи и квалитетнији развој општине као целине.
Позивају се сви заинтересовани грађани да дају предлоге и сугестије на утврђени Нацрт плана на електронску адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  до петка 25.12.2020.године. Нацрт Плана развоја општине Књажевац можете преузети овде

Општинско веће општине Књажевац је на данашњој седници усвојило Нацрт одлуке о буџету општине Књажевац за 2021.годину који се доставља грађанима на увид. Позивају се сви заинтересовани грађани да дају предлоге и сугестије на утврђени Нацрт одлуке на електронску адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  до понедељка 14.12.2020.године до 10 часова. Нацрт одлуке о буџету општине Књажевац за 2021.године можете преузети овде

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2021}

Search