Расписује се Оглас за јавно надметање ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Књажевац, за изградњу објеката са наменом према планском документу на основу кога се издају локацијски услови, односно грађевинска дозвола, на локацији у Трновцу:

На основу члана 9 Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) Одељење за општу управу и заједничке послове сачинило је


  ИЗВЕШТАЈ
О ОДРЖАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ
НАЦРТА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ДРУГИХ ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ

Расписује се Оглас за јавно надметање ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Књажевац, за изградњу објеката пословног карактера, централних градских служби и објеката здравства, у складу са важећим планским документом, на следећој локацији:

Адреса: Књажевац, ул. Карађорђева.

Оглас можете преузети овде.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search