На основу члана 9 Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) Одељење за приврeду и друштзвeнe дeлaтнoсти сaчинилo jeИЗВЕШТАЈ

О ОДРЖАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

НАЦРТА ОДЛУКЕ О АКУСТИЧКОМ ЗОНИРАЊУ


 


Општинско веће општине Књажевац на седници одржаној 06.12.2018 године усвојило је НАЦРТ ОДЛУКЕ О АКУСТИЧКОМ ЗОНИРАЊУ и исти упутило на јавну расправу.

На основу члана 9 Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) Одељење за општу управу и заједничке послове сачинило је

 

 

ИЗВЕШТАЈ

О ОДРЖАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

НАЦРТА ОДЛУКЕ РАДНОМ ВРЕМЕНУ У УГОСТИТЕЉСТВУ, ЗАНАТСТВУ И ТРГОВИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ

 Општинско веће општине Књажевац на седници одржаној 01.10.2018 године усвојило је НАЦРТ ОДЛУКЕ РАДНОМ ВРЕМЕНУ У УГОСТИТЕЉСТВУ, ЗАНАТСТВУ И ТРГОВИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ  и исти упутило на јавну расправу.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search