На основу члана 9 Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) Одељење за општу управу и заједничке послове сачинило је

 

ИЗВЕШТАЈ

О ОДРЖАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

НАЦРТА ОДЛУКЕ О ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА И ЛИМО СЕРВИСУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ

 

Општинско веће општине Књажевац на седници одржаној 30.05.2019 године усвојило је НАЦРТ ОДЛУКЕ О  ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА И ЛИМО СЕРВИСУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ и исти упутило на јавну расправу.

 На основу члана 9 Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) Одељење за општу управу и заједничке послове сачинило је

 

ИЗВЕШТАЈ

О ОДРЖАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

НАЦРТА ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА, УЛИЦАМА И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ

 

 Општинско веће општине Књажевац на седници одржаној 30.05.2019 године усвојило је НАЦРТ ОДЛУКЕ О  ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА, УЛИЦАМА И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ и исти упутило на јавну расправу.

На основу члана 9. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) Одељење за урбанизам, комунално стамбене и имовинско правне послове сачинило јеИЗВЕШТАЈ
О ОДРЖАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ
НАЦРТА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ  ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СЕЛА БАЛТА БЕРИЛОВАЦ


Општинско веће општине Књажевац на седници одржаној 06.12.2018 године усвојило је НАЦРТ ОДЛУКЕ О  ОДРЖАВАЊУ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА и исти упутило на јавну расправу.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search