Расписује се Оглас за јавно надметање ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Књажевац, за изградњу објеката са наменом према планском документу на основу кога се издају локацијски услови, односно грађевинска дозвола, на локацији у Дреновцу. Оглас можете преузети овде.

На основу члана 9 Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) Одељење за привреду и друштвене делатности сачинило је

  ИЗВЕШТАЈ

О ОДРЖАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

НАЦРТА ОДЛУКЕ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ

 

            Општинско веће општине Књажевац на седници одржаној 23.8.2019 године усвојило је НАЦРТ ОДЛУКЕ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ и исти упутило на јавну расправу.

            МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: Јавна расправа одржана је 02.9 2019 године у сали Општинског већа Општине Књажевац – улица Милоша Обилића број 1  са почетком у 11,00 сати.

            ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ОРГАНА ОПШТИНЕ: Јавну расправу водио је руководилац Одељења за привреду и друштвене делатности у име предлагача акта

            БРОЈ И СТРУКТУРА УЧЕСНИКА У РАСПРАВИ: Јавној расправи је присуствовао Радивој Богдановић, представник сеоског туристичког домаћинства „Вила бабин зуб“ Кална. .

            БРОЈ И СТРУКТУРА ДОСТАВЉЕНИХ ПРЕДЛОГА, СУГЕСТИЈА И КОМЕНТАРА: Није било примедби, предлога или сугестија.

ПРЕДЛОЗИ И СУГЕСТИЈЕ КОЈИ СУ/НИСУ ПРИХВАЋЕНИ: Нема

            У складу са чланом 9 став 2 Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) овај Извештај се доставља Општинском већу општине Књажевац и објављује на званичној интернет страници Општине Књажевац.

 

Број: 332-55/2019-076

Дана: 02.09.2019 године

К њ а ж е в а ц

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

            На основу члана 9 Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) Одељење за општу управу и заједничке послове сачинило је

 

  ИЗВЕШТАЈ

О ОДРЖАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

НАЦРТА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УПРАВЉАЊУ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ

 

 

            Општинско веће општине Књажевац на седници одржаној 20.06.2019 године усвојило је НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УПРАВЉАЊУ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ и исти упутило на јавну расправу.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search