www.knjazevac.rs

Архива вести


   Прикажи # 
1 ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ
2 Јавна расправа o нацрту Oдлуке буџета општине Књажевац за 2018.годину
3 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА ЗА ОПШТИНУ КЊАЖЕВАЦ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ
4 ОГЛАС О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
5 ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ И ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
6 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОЗАЈМИЦА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ЗА ВОЋАРСКУ И ПОВРТАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2017. ГОДИНИ
7 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о локалним административним таксама
8 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о локалним комуналним таксама
9 ОДЛУКА - Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица
10 ОБАВЕШТЕЊЕ - Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица
11 К О Н К У Р С за израду Идејног архитектонско – урбанистичког решења пешачког моста
12 Кoнкурс зa oствaривaњe прaвa нa нaкнaду трoшкoвa смeштaja и исхрaнe у Дoму учeникa срeдњих шкoлa Књaжeвaц зa учeникe сa прeбивaлиштeм вaн тeритoриje oпштинe Књaжeвaц
13 Кoнкурс сa избoр кoрисникa дa дoдeлу пoдстицajних срeдстaвa зa jaчaњe нoвoфoрмирaних удружeњa из oблaсти пoљoприврeдe
14 Кoнкурс зa oствaривaњe прaвa нa нaкнaду трoшкoвa смeштaja и исхрaнe у Дoму учeникa срeдњих шкoлa Књaжeвaц
15 ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА 30.ОКТОБРА У ПЕРИОДУ ОД 7 ДО 19 ЧАСОВА
16 Именовани директори Јавних предузећа у општини Књажевац
17 Јавни конкурс за финансирање годишњих програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Књажевац у 2017. години
18 Објављен први Извештај о извршењу буџета према грађанима
19 Oбукa зa стицaњe лицeнцe прoфeсиoнaлнoг упрaвникa згрaдa
20 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
21 КОНКУРС ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЈАЧАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ
22 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОДИЗАЊЕ ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА ВОЋА
23 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
24 Ђокић обишао радове у Гимназији
25 Представљена студија изводљивости пута Мирковци – Јабучко равниште
26 Изградња новог прилаза Катастру
27 Стратегија безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије 2015--2020
28 Ивковић на обележавању Дана МЗ Подвис
29 Завршен пројекат "WЕ-NET: Ка градовима образованим за одговоран однос према средини"
30 Потписан уговор са ''Проџетијем''
31 КОНКУРС ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ ОВЧАРСТВА И КОЗАРСТВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2017. ГОДИНИ
32 Књажевцу награда Европске бизнис скупштине
33 ОБАВЕШТЕЊЕ
34 Почео програм стручне праксе
35 Прва фабрика након три деценије
36 Одржана 14. седница Скупштине
37 Делегација ЕУ у посети Књажевцу
38 Гађање на Стрелишту
39 Позив на јавну расправу
40 ОГЛАС ради давања у закуп локација за постављање мањих монтажних објеката на јавним и осталим површинама јавним надметањем
41 Одлука о избору пројеката удружења који се финасирају из буџета општине Књажевац за 2017.годину
42 Књажевац најбољи у агробизнису
43 Обележен Дан општине
44 Представљен позив за финансирање програма ''Партнерства за запошљавање младих''
45 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
46 СКГО и Књажевац: Почиње процес издавања обвезница
47 Одржана 12. седница Скупштине општине
48 Решење о расподели средстава из буџета општине Књажевац за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања
49 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ
50 Решење о именовању Kомисије
51 Ђокић потписао уговоре са министарствима
52 Увид у Јединствени бирачки списак
53 Oбукa зa oдбoрницe и oдбoрникe o спeцифичним питaњимa рoднe рaвнoпрaвнoсти
54 Бесплатна припремна настава за осмаке и матуранте
55 Општинско веће о пољопривреди
56 Стипендије за ученике и студенте
57 Књажевац на Сајму туризма у Београду
58 Акција ''Држава Србија у селима Србије'' почела у Кожељу
59 Одржана 23. седница Општинског већа
60 Општине Тимочке крајине и СКГО
61 Телефон за сугестије и примедбе грађана
62 Конкурс за суфинансирање пројеката из буџета општине Књажевац у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса у 2017. години
63 Одржана 21. седница Општинског већа
64 Настављен попис нелегалних објеката
65 Рeзултaти Кoнкурсa зa дoдeлу нoвчaнe пoмoћи тaлeнтoвaним студeнтимa и учeницимa и студeнтимa дeфицитaрних зaнимaњa зa шкoлску 2016/2017. гoдину
66 Обавештење о закљученом уговору о јавном превозу
67 Захтев за давање сагласности на Одлуку о промени цена комуналних услуга ЈКП Стандард Књажевац
68 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА ПРИ КУПОВИНИ 5 СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ И ДОДЕЛЕ ПАКЕТА ПОМОЋИ
69 Бадње вече у Књажевцу
70 Председник СО честитао Божић
71 Честитка председника Општине
72 Општинско руководство са дежурним службама
73 Новогодишњи коктел
74 Потписани уговори са воћарима
75 ОБАВЕШТЕЊЕ
76 Jавни позив за доделу пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања избеглица
77 Уместо дочека – новац за лечење Књажевчана
78 Скупштина усвојила буџет за наредну годину
79 Одржана јавна расправа о буџету
80 Усвојен Нацрт Одлуке о буџету за 2017. годину
81 Предлог Нацрта Одлуке о буџету за 2017.годину
82 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о измени и допуни одлуке о локалним административним таксама
83 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о измени и допуни одлуке о локалним комуналним таксама
84 Одржана седма седница Скупштине
85 Књажевац, Бољевац и Сокобања желе боље путеве
86 Јачање капацитета за рад са привредом
87 Опрема за издавање грађевинских дозвола
88 OБAВEШTEЊE
89 Јавна расправа о Нацрту Програма заштите животне средине општине Књажевац за период 2016 - 2020. године
90 Нацрт Одлуке о одређивању зона на територији општине Књажевац
91 Од образовања до запослења
92 Радионица за израду програмских буџета
93 Одржана шеста седница СО Књажевац
94 Одборнице из на Конференцији Женске парламентарне мреже
95 Михајловић на састанку о регионалној депонији
96 Ивковић на округлом столу о породичном насиљу
97 Управљање комуналним делатностима
98 Одборнице на конференцији Женске парламентарне мреже
99 Jaвни пoзив зa сaмoзaпoшљaвaњe рaњивих и мaргинaлизoвaних групa
100 Конкурс за доделу новчане помоћи талентованим ученицима и студентима и доделу новчане помоћи ученицима и студентима дефицитарних занимања за општину Књажевац за школску 2016/2017.годину
101 Седница Скупштине 7. новембра
102 Седница Већа одржана на Бабином зубу
103 Нови конкурс за субвенције у воћарству
104 Посета новом вртићу у Доњој Каменици
105 Подстицаји за развој козарства
106 Рачунар за пројекат "Бебо, добродошла на свет"
107 Сертификати за педагошке асистенте
108 Разговор председника са грађанима
109 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
110 Ђокић на састанку о енергетској ефикасности
111 Из буџета за санацију крова Музеја
112 За незапослене бесплатни курсеви страних језика
113 Седма седница Општинског већа
114 Председник Ђокић у Минићеву
115 Ивковић на састанку о регионалној депонији
116 Конкурс за волонтере/ке - тутoрe/кe
117 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА СА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ
118 Пољопривредне субвенције за још 350 газдинстава
119 Могућности за развој кампинг туризма
120 ЈАВНИ УВИД И СТРУЧНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КЊАЖЕВЦА И О НАЦРТУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АРХЕОЛОШКО-ЕТНОЛОШКОГ ПАРКА „РАВНА“ И ИЗВЕШТАЈУ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈ
121 РАНИ ЈАВНИ УВИД ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРВЕ ФАЗЕ ТУРИСТИЧКОГ РИЗОРТА „ЈАБУЧКО РАВНИШТЕ“ НА СТАРОЈ ПЛАНИНИ
122 Руководство Општине дало крв
123 Председник отворио Светско првенство у пауерлифтингу
124 Конкурс за надокнаду трошкова боравка у Дому ученика средњих школа, за школску 2016/2017. годину
125 Одржана четврта седница Скупштине
126 Отворен Клуб за тражење посла
127 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
128 Јавна консултација
129 Председник Ђокић отворио Фестивал културе младих Србије
130 ОБAВEШТЕЊЕ
131 Оглашавање сирена поводом Дaнa сeћaњa нa стрaдaњe и прoгoн Србa
132 Одржан Сабор на Кадибогазу
133 Одржана трећа седница Скупштине општине
134 ОБАВЕШТЕЊЕ: Мере заштите од пожара
135 Председник општине на отварању Фестивала
136 Одржана друга седница Скупштине општине
137 Пројекат BET ON EU: Balkans and Europe Together
138 Кoнкурс зa дoдeлу пoзajмицa
139 Руководство општине у Горњој Каменици
140 Прва седница Општинског већа у новом сазиву
141 Општина Књажевац проглашена угроженим подручјем
142 О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
143 OБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
144 Изабрано ново општинско руководство
145 Oтвoрeни кoнкурси зa дoдeлу субвeнциja у стoчaрству
146 Кoнкурси зa дoдeлу субвeнциja зa нaбaвку мeхaнизaциje и пoдизaњe вишeгoдишњих зaсaдa
147 Обавештење за грађане
148 Усвојен Нацрт Одлуке о суфинансирању пројеката који доприносе унапређењу живота грађана у месним заједницама на територији општине Књажевац
149 Јавна расправа о Нацрту одлуке о суфинансирању пројеката који доприносе унапређењу живота грађана у месним заједницама на територији општине Књажевац
150 Обележен Дан општине Књажевац
151 Рок за плаћање пореза 16. мај
152 Потписан уговор о подршци пољопривредницима
153 Предлог плана управљања Спомеником природе "Долина потока Бигар"
154 ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ УКУПНОГ БРОЈА БИРАЧА У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ ЗА ИЗБОРЕ ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ НА ИЗБОРИМА РАСПИСАНИМ ЗА 24. АПРИЛ 2016. ГОДИНЕ
155 ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ БРОЈА ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ НА ИЗБОРИМА РАСПИСАНИМ ЗА 24. АПРИЛ 2016. ГОДИНЕ
156 Изборна комисија општине Књажевац донела Решење о утврђивању збирне изборне листе
157 Обавештење о сечи растиња
158 Председник са мештанима Влашког Поља о комасацији
159 Распоред сталног састава бирачких одбора
160 Изборна комисија општине Књажевац прогласила Изборне листе
161 Од понедељка исплата помоћи за пензионере
162 Три и по милиона за активности МЗ
163 ИНФОРМАЦИЈА за учеснике јавног конкурса за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања у 2016. години
164 РЕШЕЊЕ о расподели средстава из буџета општине Књажевац за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања
165 ОБАВЕШТЕЊЕ
166 Oпштинскa избoрнa кoмисиja oпштинe Књaжeвaц усвојила обрасце
167 Јавна расправа o Нацрту Одлуке о одржавању чистоће на површинама јавне намене на територији општине Књажевац
168 ОБАВЕШТЕЊЕ - увид у Јединствени бирачки списак - део за територију општине Књажевац
169 Председник општине са ратним ветеранима
170 Јавна расправа о Акционом плану за остваривање родне равноправности
171 ЈАВНИ УВИД И СТРУЧНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА МИНИЋЕВО И ИЗВЕШТАЈУ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА МИНИЋЕВО
172 РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АРХЕОЛОШКО-ЕТНОЛОШКОГ ПАРКА „РАВНА“
173 Почиње контрола радног времена
174 Одлукa о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац за 2016. годину
175 Јавна расправа o Нацрту Акционог плана за остваривање родне равноправности 2016-2018
176 Решење о именовању комисије за оцену пројеката поднетих на конкурс за суфинансирање пројеката из буџета општине Књажевац у области јавног информисања
177 Конкурсно финансирање месних заједница
178 Сасатанак са председницима месних заједница
179 Књажевац једна од најтранспарентнијих општина
180 Позив пензионерима
181 Општинско веће о помоћи пензионерима
182 Јавни позив за подношење пријава за евидентирање закупаца на неодређено време и власника станова на којима је засновано право закупа на неодређено време
183 ПРОГРАМ ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
184 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац за 2016. годину
185 Јавни позив за суфинансирање пројеката из буџета општине Књажевац у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса у 2016. години
186 Јавна расправа o Нацрту програма развоја спорта у општини Књажевац 2016-2018
187 Општинско веће о програмима, пензионерима, вишку запослених
188 Укинуто ванредно стање
189 Министар енергетике у Књажевцу
190 Проглашено ванредно стање
191 Погрешна одлука ЈП Стара планина
192 Стипендије за најталентованије
193 О комасацији на 39. седници СО
194 Деца из Гораждевца на Старој планини
195 Јавна расправа o нацрту Oдлуке o боравишној такси у општини Књажевац
196 Скупштина усвојила буџет за 2016.
197 Решење о одређивању јавне површине за слободно шетње паса на територији општине Књажевац
198 Прихваћен предлог Комисије о проширењу ранг листе талентованих студената
199 ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА И ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА, УСТАНОВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ и ГРАДСКИХ И СЕОСКИХ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ПРИСПЕЛИХ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ
200 Одржана јавна расправа о буџету за 2016.
201 Грађани изабрали језеро
202 Општинско веће усвојило Нацрт буџета за 2016.
203 Јавна расправа o нацрту Oдлуке буџета општине Књажевац за 2016.годину
204 Одржана 117. седница Општинског већа
205 Јавна расправа o нацрту Oдлуке o измени и допуни Одлуке о комуналним таксама
206 РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕНТОСТИ ПО ЗОНАМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2016. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
207 ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРИЈАВЉЕНИХ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА, УСТАНОВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ГРАДСКИХ И СЕОСКИХ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2015.ГОДИНУ
208 Председник општине о буџету за 2016.
209 Асфалтирање улица у селима
210 Почетак пројекта "WE-NET: Ка градовима образованим за одговоран однос према средини"
211 Потписан Меморандум са Европским прогресом
212 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ
213 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА УСТАНОВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ У 2015.ГОД
214 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА ГРАДСКЕ И СЕОСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У 2015.ГОД
215 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2015.ГОД
216 Повољне цене зимовања у Планинарском дому
217 Завршена реконструкција Планинарског дома
218 Грађевинска сезона у пуном јеку
219 Осам милиона за запошљавање
220 Обавештење о изради Нацрта Програма заштите животне средине на територији општине Књажевац
221 Обавештење о извођењу гађања
222 Јавна расправа o нацрту Oдлуке o управљању комуналним отпадом на територији општине Kњажевац
223 Колегијум Зајечарског округа одржан у Књажевцу
224 Привремена обустава саобраћаја ради одржавања јесењег вашара
225 Књажевац лидер туризма
226 Европски прогрес 1. октобра у Књажевцу
227 ''Туристички цвет'' за Књажевац
228 Потписани уговори са младим пољопривредницима
229 Нове субвенције за пољопривреднике
230 Одржана 114. седница Општинског већа
231 Нови редови вожње у линијском превозу на територији општине Књажевац
232 Зaхтeв зa дaвaњe сaглaснoсти
233 Закуп локација
234 Закуп дома у Трговишту
235 Конкурс за смештај у Дом ученика
236 Почела градња нове пијаце
237 ЈАВНИ УВИД И СТРУЧНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ КОМПЛЕКСА „БАРАНИЦА“ И ИЗВЕШТАЈУ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ КОМПЛЕКСА „БАРАНИЦА“
238 Конкурси за запошљавање
239 Редови вожње у линијском превозу на територији општине Књажевац
240 Аташе за пољопривреду Амбасаде Аустрије у посети Књажевцу
241 Веб презентација општине Књажевац најбоља у Србији
242 Обавештење о извођењу гађања
243 Милан Ђокић отворио 54. фестивал културе младих Србије
244 Уређује се парк код Гургусовачке куле
245 О безбедности на Фестивалу
246 Одржана 36. седница Скупштине општине
247 Гради се пут у Зубетинцу
248 ОБАВЕШТЕЊЕ - Акција сузбијања крпеља
249 Јавна расправ o нацрту Oдлуке о усвајању Стратегије интегрисане комуникације 2015 - 2025.година
250 Јавни увид и стручна расправа о Нацрту плана детаљне регулације друге фазе туристичког ризорта „Јабучко равниште“ на Старој планини и Извештају о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације друге фазе туристичког ризорта
251 Рани јавни увид у израду плана генералне регулације насеља Минићево
252 Обавештење - Aкцијa сузбијања крпеља
253 Обавештење - Aкцијa сузбијања комараца
254 Јавни конкурс за именовање директора ЈП „Спортско туристички ресурси Књажевац“ Књажевац
255 Скупштина усвојила ребаланс буџета
256 Јавна расправа o нацрту Статута o измени и допуни Статута општине Књажевац
257 Заказана 35. седница СО
258 Одржана 107. седница Општинског већа
259 Одржана 34. седница СО Књажевац
260 Обележен Дан општине
261 Јавна набавка добара - грађевински материјал
262 Побољшање услова становања интерно расељеним лицима
263 Јавна набавка добара- електрична енергија
264 Општинска управа Књажевац пример добре праксе у оквиру пројекта "Унaпрeђeње пoслoвнoг oкружeњa нa лoкaлнoм нивoу кроз регулаторну реформу"
265 Амбасадор Аустрије у Књажевцу
266 Решење о додели средстава медијским кућама
267 Конкурс за доделу субвенција за развој овчарства и козарства
268 Конкурс за доделу субвенција за развој млечног говедарства
269 Одлука о измени Одлуке о финансирању пројеката
270 Почела грађевинска сезона у Књажевцу
271 Одлука о финансирању пројеката удружења
272 Jавна набавка мале вредности услуга – услуга мртвозорства
273 Амбасадор Америке у Књажевцу
274 Суфинансирање пројеката у области медија у 2015. години.
275 Jавне набавке мале вредности услуга – услуга мртвозорства
276 Округли сто о Фондацији за повећање наталитета
277 Jавна набавка мале вредности добара - материјала за саобраћај, нафтa и дестилати за моторна возила путем картица
278 Одржана 32. седница Скупштине општине
279 Одржана 32. седница Скупштине општине
280 Jавне набавке услуга - народнa кухињa
281 Јавна набавка мале вредности добара - лож уља
282 Јавна набавка мале вредности добара - канцеларијског материјала
283 Јавна набавка мале вредности услуга - услуга зоохигијене
284 Јавна набавка мале вредности услуга - репрезентацијe, услуга хотела и ресторана
285 Јавна расправа o нацрту одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
286 Одржана 31. седница Скупштине општине
287 Новчана помоћ за студенте и ученике
288 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац за 2015. годину
289 Јавни позив за суфинансирање пројеката из буџета општине Књажевац у области јавног информисања
290 Стамбено збрињавање избеглица
291 Одржана 98. седница Општинског већа
292 Обавештење власницима шума
293 Изузетан потенцијал Ргошке Бање
294 Оглас о уступању на коришћење Бензинске станице "Кална"
295 Оглас ради давања у закуп локација за постављање мањих монтажних објеката
296 Оглас о давању у закуп дела комплекса непокретности у Трговишту
297 Оглас о давању у закуп комплекса бивше школске имовине у селу Ћуштица
298 Бесплатно скијање за ученике
299 Обавештење пореским обвезницима
300 Јавна лицитација за давање у закуп пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној својини
301 Јавна расправа o нацрту одлуке о комуналним делатностима на територији општине Књажевац
302 Уништене шуме и воћњаци
303 Усвојен буџет за 2015. годину
304 Јавна набавка линијског (градског и приградског превоза) превоза путника на територији општине Књажевац број 404/1-27/2014-02
305 Решење о избору пројеката у области јавног информисања
306 Тешка ситуација у општини Књажевац
307 Обавезно чишћење снега
308 Јавна расправа o нацрту одлуке о буџету општине Књажевац
309 Јавна расправа о Нацрту одлуке о буџету општине Књажевац за 2015.годину
310 Јавна набавка - Pадови на поправци Планинарског дома на Бабином Зубу
311 Јавна набавка - Oдржавање јавне расвете
312 Јавна набавка - Cијалице за одржавање јавне расвете
313 Јавна набавка - Набавка трактора
314 Јавна набавка - Набавка агрегата
315 Решење о именовању комисије за спровођење јавног конкурса за суфинансирање пројеката
316 Обавештење пореским обвезницима
317 Јавна набавка Центра за социјални рад „Др Михајло Ступар“
318 Оглас о давању у закуп комплекса бивше школске имовине у селу Ћуштица јавним надметањем
319 Јавна набавка - Услуга линијског превоза путника на територији општине Књажевац
320 Одлукa о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац
321 Јавна расправа о Нацрту Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Kњажевац
322 Конкурс за доделу новчане помоћи ученицима и студентима
323 Подношење пријава за доделу помоћи за побољшање услова становања интерно расељеним лицима
324 Завршен пројекат ''Превенција и гашење шумских пожара''
325 Kонкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац за 2014. годину
326 Конкурс за суфинансирање пројеката у области јавног информисања
327 Усвојени ребаланси програма јавних предузећа
328 Национална стратегија за развој цивилног друштва
329 Јавни позив за пријаву некоришћеног пољопривредног земљишта у приватном власништву ради давања у закуп Општине Књажевац за 2014. годину
330 Одржана 27. седница Скупштине општине
331 Kонкурс за субвенционисање регистрованих пољопривредних газдинстава за набавку садног материјала у воћарству
332 Јавна набавка - Hабавка бетонских белега за обележавање парцела у поступку комасације за део КО Влашко Поље
333 Јавна набавка - Радови на уређењу земљишта комасацијом (II фаза) инвестициони радови у комасационом подручју за део КО Влашко Поље
334 Ребаланси програма јавних предузећа
335 Јавни оглас - Регионални стамбени пројекат за избеглице
336 Конкурс за накнаду трошкова смештаја и исхране у Дому ученика средњих школа у Књажевцу
337 Општинско веће о безбедности у школама
338 Подручје Књажевца заражено ''плавим језиком''
339 Књажевац у мрежи изузетних дестинација Европе
340 За субвенције пољопривреди 10 милиона динара
341 Донација ЕУ - подршка инклузији Рома
342 Одржана 16. седница Скупштине општине
343 Седница СО 11. септембра
344 Општина за прваке
345 Бесплатан јавни превоз
346 Одабрани еко пројекти школа и удружења
347 Оглас ради давања у закуп локација за постављање мањих монтажних објеката на јавним и осталим површинама јавним надметањем
348 ОБАВЕШТЕЊЕ
349 Милан Ђокић отворио Фестивал културе младих Србије
350 Обустава саобраћаја у току ФКМС-а
351 Књажевац - изузетна дестинација Европе
352 Конкурс за доделу субвенција за купљену механизацију и опрему за наводњавање из средстава Фонда за развој пољопривреде општине Књажевац у 2014.години
353 Конкурс за доделу субвенција за развој млечног говедарства из средстава Фонда за развој пољопривреде општине Књажевац у 2014.години
354 Јавна набавка - економско оснаживање избеглица и интерно расељених лица кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу
355 Пријавите децу за вртић
356 КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2014. ГОДИНИ
357 Јавна набавка - електрична енергија
358 Испитан квалитет воде за пиће
359 Запрашивање комараца
360 Седница Скупштине четвртог јула
361 Општина Књажевац у програму Европски прогрес
362 Јавна набавка -економско оснаживање избеглица и интерно расељених лица кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу
363 Полицајци гађају на стрелишту
364 Одржана 24. седница Скупштине општине
365 Заказана 24. седница Скупштине
366 Јавна набавка - економско оснаживање породица избеглица кроз доходовне активности
367 Јавна набавка - услуге мртвозорства
368 Јавна набавка - услуге осигурања
369 Јавна расправа о Одлуци o начину држања и заштите домаћих и егзотичних животиња на територији градског и сеоских насеља у општини Књажевац
370 Јавна расправа о Оперативном плану одбране од поплава
371 Јавна набавка - софтвер Е-писарница
372 Одлука о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац
373 Помоћ Књажевца поплављеним подручјима
374 Позив добровољцима
375 Помоћ за угрожене у поплавама
376 Обележен Дан општине Књажевац
377 Региструјте се за гласање на Косову
378 Оглас за јавно надметање ради отуђења грађевинског земљишта
379 КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА УСТАНОВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
380 Јавна расправа
381 ОБАВЕШТЕЊЕ
382 Jавнa набавкa - услуге зоохигијене
383 Обавештење о извођењу гађања
384 Jавнa набавкa - рачунарска опрема
385 Одржана 23. седница Скупштине општине
386 Оглас о давању у закуп пословног простора јавним надметањем
387 Jавнa набавкa - услуге репрезентације, хотела и ресторана
388 Конкурс за доделу субвенција за развој пчеларства
389 Наставак исплате накнаде за рад у Бирачким одборима
390 Исплата накнаде за рад у Бирачким одборима
391 Усвојене мере подршке пољопривреди
392 Jавнa набавкa - Oдржавање јавне расвете
393 Сусрети Тимочана Торлака
394 Пројекат „Превенција и гашење шумских пожара”
395 Одржана 22. седница СО Књажевац
396 Јавнa набавкa - услуге зоохигијене
397 Ново признање за општину Књажевац
398 У петак 22. седница Скупштине
399 Почело уређење градског трга
400 Јавнa набавкa - материјал за одржавање јавне расвете
401 Оглас о уступању на коришћење бензинске станице "Кална"
402 Шест признања за Књажевац
403 ОБАВЕШТЕЊЕ
404 Јавнa набавкa - услуге информисања путем штампаних медија
405 Јавнa набавкa - услугa народнe кухињe
406 Обавештење у вези проценe утицаја на животну средину пројекта Рибњак
407 Јавна расправа
408 Председник СО са политичким партијама
409 Јавнa набавкa - канцеларијски материјал за потребе општине Књажевац
410 Сачувати ред и мир током кампање
411 Транспарентна власт
412 Разговори о ''Ерозији''
413 Стипендије за најбоље ученике и студенте
414 Јавнa набавкa материјалa за саобраћај - нафтни деривати за моторна возила путем картица
415 Предавање о воћарству и заштити биља
416 Значајне реформе у Књажевцу
417 Јавнa набавкa лож уља за потребе општине Књажевац
418 Оглас о давању у закуп пословног простора јавним надметањем
419 Оглас ради давања у закуп локација за постављање мањих монтажних објеката на јавним и осталим површинама јавним надметањем
420 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА
421 Одржана седница СО по хитном поступку
422 Јавна набавка - Услуга обављања административно-техничких послова и превоза службених лица
423 Књажевац у пројекту "Техничка подршка за инклузију Рома"
424 Књажевцу цертификат НАЛЕД-а
425 Агенција за развој Књажевца : Извештај о стању привреде
426 Одржана 61. седница Општинског већа
427 ОБАВЕШТЕЊЕ
428 Јавна набавка - Штампање публикација за потребе Народне библиотеке "Његош" Књажевац
429 Искористи шансу – легализуј објекат
430 Божић у Књажевцу
431 Књажевац вицешампион локалног развоја
432 Завршен мост у Трговишту
433 За бољу безбедност деце
434 Скупштина усвојила одлуку о буџету за 2014. годину
435 Поднесите пореску пријаву
436 Општинско веће о Дому здравља
437 Ранг листа кандидата Конкурса за доделу новчане помоћи талентованим ученицима и студентима
438 Обавештење
439 Књажевац у Удружењу градова и општина
440 На Седници СО Књажевац утврђене стопе пореза на имовину
441 Јавна расправа о буџету општине
442 Одржана седница Скупштине општине
443 Асфалтирање пута у Горњој Каменици
444 Инвестиционе локације у Књажевцу
445 Веће о ребалансу буџета
446 Грађевинско земљиште на јавном надметању
447 Закуп локација за монтажне објекте
448 Потенцијали Књажевца представљени у Бечу
449 Отворен Регионални центар за стручно усавршавање
450 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА ПО ОСНОВУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ
451 Конкурс за реализацију програма Стручна пракса у 2013. години
452 Успешан Центар за радно ангажовање младих
453 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА
454 Потписан меморандум о сарадњи са Немачком
455 Почела подела садница воћака
456 Одржана 17. седница СО Књажевац
457 Прекогранична сарадња Књажевца и Белоградчика
458 Комасација у Влашком Пољу
459 Захарије Трнавчевић у Књажевцу
460 Кредитирање сточарства
461 Конкурс за остваривање права на накнаду трошкова смештаја и исхране у домовима ученика средњих школа у Књажевцу за школску 2013/2014. годину
462 Jавни увид
463 ЈАВНИ АНОНИМНИ КОНКУРС ЗА ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ БИЛТЕНА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
464 Одржана 51. седница Општинског већа
465 Душко Милошевић добитник Награде за животно дело
466 Фонд за иновациону делатност - обавештење о продужењу рока за пријаву за Програме финансирања
467 Регионална искуства у развоју пољопривреде
468 Одлука о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац
469 Изабрани пројекти удружења
470 Конкурс за субвенције у овчарству
471 Решења директора ЈП у општини Књажевац
472 Заказана 16. седница СО Књажевац
473 Добробит за све
474 Одржана 47. седница Општинског већа
475 Нови Јавни увид и расправа
476 Асфалтирано школско двориште
477 Општина Књажевац за основце
478 Обавештење
479 Одржана 45. седница Општинског већа
480 Јавни увид и стручна расправа
481 Отворени конкурси за субвенције у пољопривреди
482 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац
483 Hије потребна процена утицаја на животну средину
484 У владајућој коалицији и Јединствена Србија
485 Оглас за мале монтажне објекте
486 Оглас за закуп пословног простора
487 Сузбијање комараца
488 Одржан 13. Међународни сабор на Кадибогазу
489 Процена утицаја Пројекта управљања неопасним отпадом
490 Јавни конкурси за именовање директора
491 Јавни конкурс за именовање директора ЈП Спортско туристички ресурси Књажевац
492 Јавни конкурс за именовање директора ЈП Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац
493 Јавни конкурс за именовање директора ЈКП Стандард Књажевац
494 Јавни конкурс за именовање директора ЈКП Топлана Књажевац
495 Председник општине отворио Фестивал културе младих Србије
496 Обавештење
497 Скупштина усвојила ребаланс буџета
498 У понедељак, првог јула, седница СО
499 Почела реконструкција путева
500 Термовизијске фотографије зграда у Књажевцу
501 Ефикасно управљање земљиштем
502 Акција сузбијања инсеката
503 Скупштина заседа у понедељак
504 Ефикасније управљање земљиштем
505 За 45 минута 12 тачака дневног реда
506 Седница СО 14. јуна
507 Обавештење мештанима месних заједница у општини Књажевац
508 Пример ефикасне и транспарентне општинске управе
509 У уторак састанак у Министарству финансија и привреде
510 Сајам запошљавања у Књажевцу
511 Позив на Јавну расправу
512 Јавно надметање ради отуђења грађевинског земљишта
513 Одржана ванредна седница Скупштине општине
514 Пројекти удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац
515 Ванредна седница СО 23. маја
516 Инвестиције вредне 40 милиона евра
517 Обележен Дан општине Књажевац
518 Предлог стратегије хидроенергетског потенцијала
519 Представљен пројекат ''Не поздрављај се са животом! Буди мудар!''
520 Обележена општинска слава
521 ОБАВЕШТЕЊЕ
522 Одржана 11. седница Скупштине општине
523 Заједница општина источне Србије
524 Урађена Стратегија коришћења хидроенергетског потенцијала
525 Матурантска парада 17.маја
526 Социјално становање у заштићеним условима
527 Састанак са месним заједницама
528 Прибављање непокретности прикупљањем писаних понуда
529 Овог лета нови садржаји на базену и на Бањици
530 Нови в.д. директор у ПУ ''Бајка''
531 Општински челници обишли радове у Дому културе
532 Састанак са директорима јавних предузећа
533 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац за 2013.
534 Јавни позиви
535 Почели ''Дани јапанске културе у Књажевцу''
536 Постављен нови директор Туристичке, Игњатовић у Геронтолошком центру
537 Пролећно чишћење града
538 Припрема се декларација о ГМО
539 Радно време базена
540 У току је обнова регистрације пољопривредних газдинстава
541 Александар Шоштар отворио базен
542 Продужен рок за подношење захтева за помоћ
543 Обавештење пореским обвезницима
544 У четвртак свечано отварање базена
545 Потписан још један уговор са Канцеларијом за одрживи развој
546 Јавни увид и стручна расправа
547 Општина прискаче у помоћ
548 Председник општине са новинарима о ''Џервину''
549 Књажевац на Сајму туризма у Београду
550 Одржана девета седница СО Књажевац
551 Прибављањe непокретности прикупљањем писаних понуда
552 Седница СО 21.фебруара
553 Oдржана 26.седница Општинског већа
554 Помоћ најбољим ученицима и студентима
555 Уговор са Канцеларијом за одрживи развој
556 Помоћ за избегла и интерно расељена лица
557 Општинско веће о неправилностима у ''Бајци''
558 Комисија за оцену идејних решења уређења града
559 Радна тела за идентификацију проблема
560 Ко је најлепше украсио Књажевац
561 Одржана седница Општинског већа
562 Јавни увид и стручна расправа
563 Позив за јавну лицитацију за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
564 Књажевачки школарци на Старој планини
565 Расписан конкурс за стан солидарности
566 Украсите Књажевац - пријаве до петка
567 Вечерас јавна расправа Фондације за повећање наталитета
568 Књажевац – пример ефикасне локалне управе
569 Лажни профил општине на друштвеним мрежама
570 Божић у Књажевцу
571 Обавештење о отпису камате и мировању пореског дуга
572 Дочек Нове године са ''Пилотима'', Рамбом и ''Златним трубама''
573 Приређен традиционални новогодишњи коктел
574 Повластице за оне који измирују обавезе
575 ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ УСЛОВНОГ ОТПИСА КАМАТЕ И МИРОВАЊА ПОРЕСКОГ ДУГА
576 Скупштина усвојила буџет за наредну годину
577 Уместо честитки-новац за таленте
578 Новчане награде за најлепше окићене зграде,куће и локале
579 Обавештење грађанима
580 Украсите Књажевац за празнике
581 Општинско веће донело одлуку о буџету
582 Јавна расправа
583 Очистите снег и лед испред својих објеката
584 Реновирање капела на гробљима
585 Министарка Калановић у Књажевцу
586 Одржана шеста седница СО Књажевац
587 У петак јавна расправа о буџету за 2013.
588 Министарство финансија и привреде за покривање базена
589 Бесплатно скијање за децу Књажевца
590 ЈАВНИ АНОНИМНИ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКИ КОНКУРС
591 Попис до 15.децембра
592 Отварање ски сезоне од 13. до 16. децембра
593 Завршени пројекти Уједињених нација
594 Успешан наступ Књажевца на Сајму локалних самоуправа
595 Књажевац на Сајму предузетништва и бизниса
596 Седница Скупштине општине Књажевац заказана је за уторак, четврти децембар.
597 Новчана помоћ за ученике и студенте
598 Општинско веће се сагласило са стратегијом социјалне политике
599 Потписан уговор са Канцеларијом за одрживи развој
600 Допунски конкурс за доделу субвенција за развој воћарства
601 Нижа цена грејања за пословни простор и повлашћене кориснике
602 Расписан оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта
603 "Развој" даје пословни простор у закуп
604 Конкурс за доделу новчане помоћи талентованим ученицима и студентима
605 Одржана пета седница СО Књажевац
606 Процена утицаја на животну средину
607 Заказана пета седница Скупштине општине
608 Одржана 13.седница Општинског већа
609 Студија о процени утицаја на животну средину
610 Асфалт за насеља у Трговишту
611 Меморандум о сарадњи са СКГО
612 Рефундирање трошкова смештаја ученика у интернату
613 Уређење стамбених зграда
614 Одржана четврта седница СО Књажевац
615 Расподела средстава за огрев
616 Прелиминарни распоред пописивачa
617 Процена утицаја на животну средину - Подвис
618 Општинско веће усвојило допуну програма Дирекције
619 Процена утицаја на животну средину - Кална
620 Одржана девета седница Општинског већа
621 Одржана трећа седница Скупштине општине
622 ''Фалкенштајнер'' преузео управљање хотелом ''Стара планина''
623 Сузбијањe ларви комараца
624 Листа кандидата за обуку за пописиваче за општину Kњажевац
625 Конкурс за градску плажу "Ушће"
626 Конкурс за остваривање права на накнаду трошкова смештаја и исхране у домовима ученика средњих школа
627 Претест за пописиваче
628 Прелиминарна листа општинских инструктора
629 У школу кренуло 225 првака
630 Почињу радови у ОШ ''Вук Караџић''
631 Одржана седма седница Општинског већа
632 Коначна листа кандидата за предтест
633 Оглас ради прибављања непокретности прикупљањем писаних понуда
634 Обавештење уз прелиминарну листу кандидата за претест за обуку за пописиваче
635 Коначна листа кандидата за општинске инструкторе
636 Предтест за инструкторе
637 Сузбијања ларви комараца
638 Општинско веће о ''Топлани'' и ''Стандарду''
639 Гласајте за ученике ''Вука''
640 Именовани директори “Развоја” и “Стандарда”
641 Одржана прва радна седница СО
642 Акција сузбијања комараца
643 Милан Ђокић изабран за председника Општине Књажевац
644 Обавештење за кандидате који су ушли у ужи избор за обуку за општинске инструкторе у Општини Књажевац
645 Попис пољопривреде 2012. године
646 ФКМС почиње трећег јула
647 Процене утицаја на животну средину
648 Сутра конституисање СО Књажевац
649 Сезонске карте за базен
650 Aкцијa сузбијања ларви комараца
651 Конкурс за доделу стамбених кредита
652 Јавни позив за пријављивање кандидата за општинске инструкторе
653 Коначни резулти председничких избора у Књажевцу
654 Свечана седница СО поводом Дана Општине
655 Коначни резултати локалних избора у Књажевцу
656 Предаја изборног материјала
657 Највише мандата за УРС, ЛДП у Скупштини
658 Акција сузбијања крпеља
659 Исплата бирачких одбора
660 Још милион и по за Бањицу
661 Незванични резултати избора
662 “Кербер” за празник општине
663 За рехабилитацију система грејања 600.000 евра
664 Конкурси Фонда за развој пољопривреде
665 Доела средстава пољопривредним газдинствима
666 Књажевац-лидер предузетништва
667 Седница Већа у понедељак
668 Презентација концепта плана генералне регулације за туристички центар и сектор алпског скијалишта Голема река
669 Општина Књажевац расписује Јавни конкурс за организовање спровођења Јавних радова у 2012. години
670 Пре прскања обавестити пчеларе
671 Најбољи спортисти путују у Брисел
672 За пољопривреду 29 милиона динара
673 “Парк пријатељства” на Кадибогазу
674 Одлука о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац
675 Увид у бирачки списак
676 Предах за децу пред отварањем
677 Уговор са канцеларијом за одрживи развој
678 Потписан уговор за магистрални цевовод
679 Потписан уговор за амбуланту у Кални
680 У Главичици водовод, у граду асфалт
681 Проглашене изборне листе
682 Округли сто о корупцији
683 Од априла ''Тимарк'', од септембра ''Пеко''
684 Бензинске станице за регресирано гориво
685 Набављено 3500 канти за смеће
686 Обрасци потребни за подношење изборних листи
687 Образац за оверу потписа
688 Захтеви за регресирано гориво на три пункта
689 Увид у бирачки списак
690 Поступак подношења захтева за регресирано гориво
691 Култура - теорија и пракса
692 Закључци Скупштине о стању у ЗЦ
693 Ревитализација пољских путева
694 Општина Књажевац расписала конкурс за финансирање пројеката удружења у 2012. години
695 Додела субвенције приликом запошљавања трудница, самохраних родитеља и младих брачних парова у општини Књажевац
696 Заказана седница Скупштине општине
697 Сертификат ЕУ за пројекат социјалне инклузије
698 Разговор о асфалтирању улица
699 Министарство одобрило два пројекта за социјално угрожене групе становништва
700 Штаб: Да Министарство обезбеди грејање Болнице
701 Неопходна помоћ у механизацији
702 Ветар поново прави проблеме
703 Подршка месним заједницама
704 Помоћ за Дрвник
705 Престанак падавина омогућио чишћење
706 Помоћ за 12 житеља Дејановца
707 Стари људи спашени ’’беле смрти’’
708 Отежана испорука топлоте
709 Обавезно чишћење леденица
710 Искључење јавне расвете у МЗ
711 Редуковати потрошњу струје
712 Бројни кварови на електро мрежи
713 Тражи се помоћ Републике
714 Зимска опрема из општинског буџета
715 Сметови и у граду
716 Министарство подржало пројекат уређења Бањице
717 Заседао Штаб за ванредне ситуације
718 Непрекидно дежурство
719 Школе на непланираном распусту
720 Усвојен ребаланс буџета
721 НАЈАВА КОНКУРСА: Подстицајни програм за развој села и очување биолошке разноврсности Парка природе „Стара планина“
722 Промена цена комуналних услуга
723 У четвртак седница Скупштине
724 Највише пара за Дирекцију, пољопривреду и школе
725 Министар Оливер Дулић у Књажевцу
726 Седница Већа у понедељак
727 Руководство општине обишло школе
728 Купљен пианино за Музичку школу
729 Стипендије за ученике и студенте
730 Дарови за прве бебе
731 Пакетићи за сву децу
732 Оптимизам за наредну годину
733 Посао за младе
734 Почела регулација Сврљишког Тимока
735 Реновиран планинарски дом
736 Отворен хотел на Јабучком равништу
737 Оглас за пријављивање кандидата за полагање испита за извршитеља
738 Из буџета за породице, запошљавање и аграр
739 Помоћ старима
740 Усвојен план запошљавања
741 Камион за извоз смећа-донација Беча Књажевцу
742 Усвојен предлог буџета за 2012. годину
743 Нацрт одлуке о буџету општине Књажевац за 2012.годину
744 Нацрт одлуке о измени и допуни Одлуке о локалним административним таксама
745 Нацрт одлуке о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама
746 Нацрт одлуке o измени и допуни Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине
747 Сарадња са Бугарском
748 Подршка запошљавању младих
749 Одржана 24. седница Скупштине општине
750 Накнаде за употребу општинских путева и улица
751 Заказана седница Скупштине општине
752 Сарадња Општине и Путева Србије
753 Шести меморијални турнир ''Ивица Божиновић''
754 Посао за 262 обућара
755 Образовна инклузија Рома
756 Куће за избегла и расељена лица
757 Књажевац на Сајму локалне самоуправе
758 Акциони план за превенцију и сузбијање болести зависности
759 Књажевац на Сајму локалне самоуправе
760 Први састанак Клуба родитеља деце са сметњама у развоју
761 Конкурс за учешће у финансирању стручног оспособљавања незапослених лица - приправника - волонтера
762 Локални план управљања отпадом 2011-2021
763 Аудиција за програм "Србија у ритму Европе"
764 Књажевац - најбоља локална самоуправа
765 Конкурс за доделу стипендија
766 Обавештење
767 Бесповратна средства за пољопривреду и село
768 Књажевац у ритму Европе
769 Још једна промоција Spa i Wеllnes центра Бањица
770 Додела признања „Капетан Миша Анастасијевић” у Књажевцу
771 И Књажевац у ритму Европе
772 Привремено затварање пута ка Ргошту
773 У Општини Књажевац 32.763 становника
774 Представљен пројекат за децу са сметњама у развоју
775 Систем за нешкодљиво уклањање животињског отпада
776 Водовод у пробном раду
777 Изузетан квалитет воде на Бањици
778 Радови на путној инфраструктури
779 Обавештење у вези пописа
780 Друга фаза радова на водоводу
781 Нови тротоари
782 За децу са сметњама у развоју
783 Општина Књажевац тражи разрешење директора Здравственог центра
784 Хитна седница Већа о Здравственом центру
785 Дишите пуним плућима
786 Ролеријада
787 Гради се по целом граду
788 Реконструисана спортска сала
789 Европскa недељa мобилности
790 Одборници усвојили ребаланс буџета
791 Седница СО Књажевац
792 Конкурс
793 Конкурс за неговатељице
794 Јавни позив
795 Глобална кампања УН за смањење ризика од катастрофа
796 Европска недеља мобилности
797 "Пеко" у Књажевцу
798 Обавештење
799 Нацрт Просторног плана општине Kњажевац и Планa генералне регулације Kњажевца
800 Оглас за јавно надметање
801 Исправка списка пописивача
802 Списак пописивача за општину Књажевац
803 Обавештење уз прелиминарну листу пописивача за oпштину Књажевац
804 Јавна расправа о Просторном плану
805 Нова намена школе у Дебелици
806 Јачање туристичке конкурентности
807 Прелиминарна листа кандидата за пописиваче
808 Борба против крилатих напасти се наставља
809 Aкцијa сузбијања ларви комараца
810 Обавештење
811 Коначна листа инструктора за попис становништва
812 Јавни позив за пријављивање кандидата за пописиваче
813 Акција сузбијања ларви комараца
814 Услуга превоза ученика
815 Почела доградња Музичке школе
816 Припрема се Сабор на Кадибогазу
817 За рад народне кухиње 1.900.000 динара
818 Грађевинари стигли у ОШ ''Каплар''
819 Унапређен систем управљања ванредним ситуацијама
820 Књажевац у знаку Фестивала
821 Фестивал културе младих Србије од 04. до 10. јула
822 Заказана седница Скупштине општине
823 Потписан уговор за магистрални цевовод
824 За реконструкцију ''Каплара'' 15 милиона из НИП-а
825 ЖФК ''Нивес'' у првој лиги
826 Обележен Дан полиције
827 Социјална заштита деце са сметњама у развоју
828 Мој поглед на животну средину
829 Сузбијања ларви комараца
830 Књажевац у кампањи ''Очистимо Србију''
831 Конкурс за учешће у финансирању стручног оспособљавања незапослених лица
832 Потписан уговор са Комесаријатом за избеглице
833 Министар пољопривреде посетио Књажевац
834 Обележен Дан општине
835 Подршка запошљавању
836 Музеј Старе планине
837 Одржана ‘’Молитва под Миџором’’
838 Обележена слава Цркве и општине
839 Књажевац домаћин Фестивала музичких школа Србије
840 Град Београд за Књажевац
841 За чистији Књажевац
842 Мајске свечаности 2011.
843 Акција сузбијања крпеља
844 Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за увођење система ХАЦЦП – на територији најнеразвијенијих општина у Србији
845 Образовна инклузија Рома
846 Књажевац беспрекоран домаћин
847 За адаптацију Гургусовачке куле седам милиона динара
848 Књажевац домаћин кошаркашког турнира
849 Потписани уговори са удружењима
850 Парк пријатељства Белоградчика и Књажевца
851 Рурални туризам-шанса Књажевца
852 Одржана 20. седница Скупштине општине
853 Амбасадор Шпаније посетио Књажевац
854 Продаја возила путем јавног надметања
855 Оглас за земљиште
856 Социјална политика општине
857 Министар здравља у ЗЦ Књажевац
858 Књажевац домаћин ''Домијаде''
859 Обука за будуће предузетнике
860 Пријем за успешне спортисте
861 Сат за нашу планету
862 Обавештење о избору пројеката
863 Пети уговор са Канцеларијом за одрживи развој
864 Сајам запошљавања 23.марта
865 Нова жичара и прва гондола
866 Продаје се Клуб Војске
867 Сајам сеоског туризма у Бору
868 Подстицајни програм за развој села и очување биолошке разноврсности парка природе „Стара планина“
869 Израда пројеката за Бањицу
870 Одржана 19. седница Скупштине општине
871 Помоћник министра пољопривреде у Књажевцу
872 Услуга ближа грађанима
873 Успешан наступ на Сајму туризма
874 РАРИС за Књажевац
875 Директор НАРР-а у Књажевцу
876 Лепоте Књажевца на Сајму у Београду
877 Први пут на Сајму туризма у Софији
878 Признања за угоститеље из Књажевца
879 Нови туристички инфо центар
880 Предах за децу са сметњама у развоју
881 Министар Љајић разговарао са грађанима Књажевца
882 Новац за градски парк
883 Србија на путу ка ЕУ: Берза знања и искустава
884 Развој туризма у Књажевцу, Белоградчику и Сокобањи
885 Уручене стипендије за средњошколце и студенте
886 Усвојен ребаланс буџета
887 "Помоћ у кући деци са инвалидитетом и њиховим породицама" - позив за подношење понуда
888 Састанак Дирекције и месних заједница
889 Тренинг семинар за предузетнике
890 Саобраћајнице проходне
891 Јануарско заседање СО
892 Ничу хотели на Јабучком равништу
893 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац
894 Поклони за прве бебе у 2011. години
895 Дочек ''српске'' нове године
896 Божићни дaрови за децу и полицајце
897 Почиње сезона скијања
898 Усвојен буџет за 2011. годину
899 Давање у закуп пољопривредног земљишта
900 Заказана седница Скупштине
901 Презентација потенцијала Ргошке Бање
902 Помоћ најугроженијима
903 Реконструисана Улица др Савића
904 Смотра аматера Србије у Књажевцу
905 Шест милона динара за помоћ старим и особама са инвалидитетом
906 Унапређење локалних финансија
907 Одржан Меморијални турнир ''Ивица Божоновић''
908 Одржани Пети сусрети етно удружења и асоцијација Србије
909 Обезбеђене куће за избегла и расељена лица
910 Радови у Архео-етно парку у Равни
911 Заказана седница СО
912 Солидарност са Краљевом
913 Сајам локалне самоуправе
914 Потписан уговор са Министарством пољопривреде
915 Отпис камате за грађане
916 За пројектну документацију милион динара
917 Опремање матичне службе
918 Нова скупштина за десет дана
919 Смотра пензионера Тимочке крајине
920 Чудесни свет Драослава Живковића
921 Дани Старе планине у Београду
922 Бициклисти света у Књажевцу
923 Мобилни мамограф у Књажевцу
924 Обезбеђена средства за наставак пројекта
925 Сакрална топографија Књажевца и околине
926 Пријем за победнице такмичења ‘’Дунавски уметник’’
927 Одржана четврта ''Шипуријада''
928 Одржана седница Општинског већа
929 Обележен Дан чистих планина
930 Радови на Јабучком равништу
931 Одржан Међународни фестивал хуманости
932 Меморандум о сарадњи са Британским саветом
933 Потписан уговор са Делегацијом ЕУ
934 Грађевински материјал за избегла и расељена лица
935 Унапређење топловодног система
936 Још једно одлагање
937 Седница СО 14.септембра
938 Одложена седница Скупштине општине
939 Обележен Дан МЗ Минићево
940 Преминуо одборник СО Књажевац
941 Изабран логотип Центра за социјални рад
942 Прва фаза уређења градског парка
943 Почела адаптација Цркве у Бучју
944 Завршен конкурс за логотип Центра за социјални рад
945 Срцем за Књажевац
946 Општинско веће о извршењу буџета
947 Шпанске компаније улажу у развој Старе планине
948 Оглас за продају Фабрике сирева "Џерси" у стечају
949 Oдржан јубиларни Сабор на Кадибогазу
950 Конкурс центра за социјални рад
951 ''Жикина шареница'' у Књажевцу
952 Деценија Сабора на Кадибогазу
953 Параглајдери летели са Тупижнице
954 Књажевачки уметници у Белоградчику
955 Обавештење за откуп пшенице
956 Оглас за избор корисника за доделу помоћи
957 Нови програми за социјалне случајеве
958 Међународни пројекат за сеоски туризам
959 Кориговане цене воде и грејања
960 Отворен 49.Фестивал културе младих Србије
961 За градски парк два и по милиона динара
962 Грађевински материјал за избегла и интерно расељена лица
963 Почели радови на уређеним обалама
964 Фестивал од 29. јуна до 4.јула
965 Одборници усвојили Стратегију руралног развоја
966 Европска унија за Књажевац
967 Уговори са Комесаријатом за избеглице
968 Седница СО 14.јуна
969 Акција ''Очистимо Србију'' у Књажевцу
970 Одржани избори за савете националних мањина
971 Подршка предузетништву младих
972 Конкурс министарства просвете
973 Представљен пројекат регулације Трговишког Тимока
974 Помоћ избеглицама
975 Добра сарадња Полиције и Општине
976 Подршка привреди
977 Фис трке на Старој планини
978 На путу ка акредитацији Дома здравља
979 Нови пројекти у Књажевцу
980 Три нова развојна пројекта
981 Oбележен Дан општине
982 У Књажевцу одржан седми ПРВИСИ
983 Одржана 13.седница СО Књажевац
984 Етно фест ''Молитва под Миџором'' у Балта Бериловцу
985 Ђурђевдан - слава Цркве и Општине
986 Изложба фотографија у част Дана општине
987 Почеле мајске свечаности
988 За Дан општине у новом руху
989 Подстицајни програм за развој села
990 Мајски празници
991 150 година Народне библиотеке ''Његош''
992 Зелени Књажевац
993 Обележено 165 година школе у Минићеву
994 Субвенције за пољопривреду
995 Расписана лицитација за Базен
996 Град државних првака
997 Одржана 12.седница Скупштине општине
998 Мере за сузбијање беснила
999 Јачање локалног екомског развоја
1000 Подстицај развоју пољопривреде
1001 Неисправна вода за пиће у Минићеву, Трновцу и Равни
1002 Заказана 12. седница СО
1003 Извештаји јавних предузећа
1004 Делегација Бугарске у Књажевцу
1005 Пoтписан уговор са УСАИД
1006 Почела јавна расправа о Стратегији руралног развоја
1007 Уручене општинске стипендије
1008 Почела подела помоћи
1009 Сарадња са Бугарском
1010 Одржана седница Општинског већа
1011 За Стару планину 560 милиона
1012 Потписан уговор са ’’Рубином’’
1013 Помоћ Владе Србије
1014 Вода исправна за пиће
1015 Вода није за пиће
1016 Проходни путеви
1017 Поплављене оранице
1018 Почело решавање проблема паса луталица
1019 Поштански шалтер у Трговишту
1020 Одржана седница Општинског већа
1021 Седница Штаба за елементарне непогоде
1022 Бирачки списак за националне мањине
1023 Локална самоуправа подржава привреднике
1024 Скупштина усвојила планове јавних предузећа
1025 Дводневна радионица о кластерима
1026 Заказана седница Скупштине општине
1027 РАРИС урадио планове управљања отпадом
1028 Поклони за прве бебе
1029 Скупштина усвојила буџет за 2010. годину
1030 Ветрогенератори на Тупижници?
1031 Могућности за извоз пољопривредних производа
1032 Олакшице за малу привреду
1033 Новац за Музеј
1034 Наставак пројекта "Кућа на пола пута"
1035 Акциони план за младе
1036 Јавна расправа
1037 Стратегија за развој Књажевца
1038 Телефон за информације о новом грипу
1039 Књажевац на Првом сајму локалних самоуправа
1040 Одржани избори за савете месних заједница
1041 ЈП "Путеви Србије" за Књажевац
1042 Министарка за НИП у Књажевцу
1043 Очистимо општину!
1044 Неразвијени траже пријем у Влади Србије
1045 Потписан уговор са Дирекцијом за воде
1046 Осма седница Скупштине општине Књажевац
1047 Штаб цивилне заштите
1048 Нови председник спортског савеза
1049 Презентација Европске мреже предузетништва
1050 Општинско веће о допунском буџету
1051 Презентација Европске мреже предузетништва
1052 Сабор на Панаџур
1053 Размена ђубрива за меркантилну пшеницу
1054 Инвестиције на Коњарнику
1055 Уклањање депонија на Старој планини
1056 Представљени пројекти РАРИСа
1057 Привредни савет
1058 Седница Општинског већа
1059 Женска фудбалска репрезентација у Књажевцу
1060 Књажевац у акцији ’’Очистимо Србију’’
1061 Почела градња моста
1062 Друга страна Србије - Књажевац
1063 Европски фондови у развоју локалне самоуправе
1064 Амбасадор Индије у посети Књажевцу
1065 Јавни позив за градњу одмаралишта на Јабучком равништу
1066 Археолошка истраживања на локалитету Бањица
1067 О безбедности грађана и имовине
1068 Припрема за европске интеграције
1069 Регионална сарадња, услов за улазак у ЕУ
1070 Књажевачко културно лето
1071 Општинско веће о безбедности
1072 Сабор на Кадибогазу
1073 Књажевац спреман за грип
1074 Градилишта на Старој планини
 
Насловна I Архива

Evropski progres
Обједињена процедура

Регистрација стамбених заједницаStrategija Integrisane komunikacije


  

Предлози и примедбе


Временска прогноза

   
       

  
                 
          

Временски подаци на мобилном телефону

www.knjazevac.vreme.in.rs/wapindex.php

www.babinzub.vreme.in.rs/wapindex.php

Петак       15.12.

Max. 13°C Min. 6°C

Променљиво облачно. Поподне и увече могућа појава слабе кише.

Субота     16.12.

Max. 13°C Min. 8°C

Преподне променљиво облачно. У току дана наоблачење, поподне и увече са кишом.

Недеља   17.12.

Max. 4°C Min. 1°C

Претежно облачно и углавном суво.

Општина Књажевац на друштвеним мрежама
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДанас1000
mod_vvisit_counterОве недеље13275
mod_vvisit_counterОвог месеца41681
mod_vvisit_counterПрошлог месеца53179
mod_vvisit_counterУкупно4717020

We have: guests, bots online


   Извештај

   Информатор


Агенција за развој Књажевца