www.knjazevac.rs

Архива вести


   Прикажи # 
1 ОГЛАШАВА ЈАВНИ УВИД И СТРУЧНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СЕЛА ЦРНИ ВРХ СА ЗАСЕОКОМ ГРАВАЉОСА И ИЗВЕШТАЈУ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СЕЛА ЦРНИ ВРХ СА ЗАСЕОКОМ ГРАВАЉОСА
2 Захтев ЈКП „Стандард“ Књажевац за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора о висини цене услуга у обављању комуналних делатности од општег интереса
3 О Г Л А С РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ И ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
4 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац за 2018.годину
5 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 2018. ГОДИНИ
6 Награђена и откупљена идејна решења моста на Сврљишком Тимоку
7 Резултати конкурса за доделу новчане помоћи талентованим ученицима и студентима за школску 2017/2018.годину
8 Срећни новогодишњи и божићни празници
9 Позив за учешће у пројекту Подршка за будућност
10 Усвојен План одбране општине Књажевац
11 JABHИ KOHKYPC 3A ФИHAHCИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ У 2018. ГОДИНИ
12 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРИЈАВА ПО КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ ПОЗАЈМИЦА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ЗА ВОЋАРСКУ И ПОВРТАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2017. ГОДИНИ
13 КОНАЧНA ЛИСТA РЕДА ПРВЕНСТВА
14 ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ
15 Јавна расправа o нацрту Oдлуке буџета општине Књажевац за 2018.годину
16 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА ЗА ОПШТИНУ КЊАЖЕВАЦ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ
17 ОГЛАС О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
18 ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ И ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
19 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОЗАЈМИЦА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ЗА ВОЋАРСКУ И ПОВРТАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2017. ГОДИНИ
20 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о локалним административним таксама
21 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о локалним комуналним таксама
22 ОДЛУКА - Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица
23 ОБАВЕШТЕЊЕ - Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица
24 К О Н К У Р С за израду Идејног архитектонско – урбанистичког решења пешачког моста
25 Кoнкурс зa oствaривaњe прaвa нa нaкнaду трoшкoвa смeштaja и исхрaнe у Дoму учeникa срeдњих шкoлa Књaжeвaц зa учeникe сa прeбивaлиштeм вaн тeритoриje oпштинe Књaжeвaц
26 Кoнкурс сa избoр кoрисникa дa дoдeлу пoдстицajних срeдстaвa зa jaчaњe нoвoфoрмирaних удружeњa из oблaсти пoљoприврeдe
27 Кoнкурс зa oствaривaњe прaвa нa нaкнaду трoшкoвa смeштaja и исхрaнe у Дoму учeникa срeдњих шкoлa Књaжeвaц
28 ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА 30.ОКТОБРА У ПЕРИОДУ ОД 7 ДО 19 ЧАСОВА
29 Именовани директори Јавних предузећа у општини Књажевац
30 Јавни конкурс за финансирање годишњих програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Књажевац у 2017. години
31 Објављен први Извештај о извршењу буџета према грађанима
32 Oбукa зa стицaњe лицeнцe прoфeсиoнaлнoг упрaвникa згрaдa
33 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
34 КОНКУРС ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЈАЧАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ
35 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОДИЗАЊЕ ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА ВОЋА
36 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
37 Ђокић обишао радове у Гимназији
38 Представљена студија изводљивости пута Мирковци – Јабучко равниште
39 Изградња новог прилаза Катастру
40 Стратегија безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије 2015--2020
41 Ивковић на обележавању Дана МЗ Подвис
42 Завршен пројекат "WЕ-NET: Ка градовима образованим за одговоран однос према средини"
43 Потписан уговор са ''Проџетијем''
44 КОНКУРС ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ ОВЧАРСТВА И КОЗАРСТВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2017. ГОДИНИ
45 Књажевцу награда Европске бизнис скупштине
46 ОБАВЕШТЕЊЕ
47 Почео програм стручне праксе
48 Прва фабрика након три деценије
49 Одржана 14. седница Скупштине
50 Делегација ЕУ у посети Књажевцу
51 Гађање на Стрелишту
52 Позив на јавну расправу
53 ОГЛАС ради давања у закуп локација за постављање мањих монтажних објеката на јавним и осталим површинама јавним надметањем
54 Одлука о избору пројеката удружења који се финасирају из буџета општине Књажевац за 2017.годину
55 Књажевац најбољи у агробизнису
56 Обележен Дан општине
57 Представљен позив за финансирање програма ''Партнерства за запошљавање младих''
58 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
59 СКГО и Књажевац: Почиње процес издавања обвезница
60 Одржана 12. седница Скупштине општине
61 Решење о расподели средстава из буџета општине Књажевац за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања
62 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ
63 Решење о именовању Kомисије
64 Ђокић потписао уговоре са министарствима
65 Увид у Јединствени бирачки списак
66 Oбукa зa oдбoрницe и oдбoрникe o спeцифичним питaњимa рoднe рaвнoпрaвнoсти
67 Бесплатна припремна настава за осмаке и матуранте
68 Општинско веће о пољопривреди
69 Стипендије за ученике и студенте
70 Књажевац на Сајму туризма у Београду
71 Акција ''Држава Србија у селима Србије'' почела у Кожељу
72 Одржана 23. седница Општинског већа
73 Општине Тимочке крајине и СКГО
74 Телефон за сугестије и примедбе грађана
75 Конкурс за суфинансирање пројеката из буџета општине Књажевац у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса у 2017. години
76 Одржана 21. седница Општинског већа
77 Настављен попис нелегалних објеката
78 Рeзултaти Кoнкурсa зa дoдeлу нoвчaнe пoмoћи тaлeнтoвaним студeнтимa и учeницимa и студeнтимa дeфицитaрних зaнимaњa зa шкoлску 2016/2017. гoдину
79 Обавештење о закљученом уговору о јавном превозу
80 Захтев за давање сагласности на Одлуку о промени цена комуналних услуга ЈКП Стандард Књажевац
81 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА ПРИ КУПОВИНИ 5 СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ И ДОДЕЛЕ ПАКЕТА ПОМОЋИ
82 Бадње вече у Књажевцу
83 Председник СО честитао Божић
84 Честитка председника Општине
85 Општинско руководство са дежурним службама
86 Новогодишњи коктел
87 Потписани уговори са воћарима
88 ОБАВЕШТЕЊЕ
89 Jавни позив за доделу пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања избеглица
90 Уместо дочека – новац за лечење Књажевчана
91 Скупштина усвојила буџет за наредну годину
92 Одржана јавна расправа о буџету
93 Усвојен Нацрт Одлуке о буџету за 2017. годину
94 Предлог Нацрта Одлуке о буџету за 2017.годину
95 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о измени и допуни одлуке о локалним административним таксама
96 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о измени и допуни одлуке о локалним комуналним таксама
97 Одржана седма седница Скупштине
98 Књажевац, Бољевац и Сокобања желе боље путеве
99 Јачање капацитета за рад са привредом
100 Опрема за издавање грађевинских дозвола
101 OБAВEШTEЊE
102 Јавна расправа о Нацрту Програма заштите животне средине општине Књажевац за период 2016 - 2020. године
103 Нацрт Одлуке о одређивању зона на територији општине Књажевац
104 Од образовања до запослења
105 Радионица за израду програмских буџета
106 Одржана шеста седница СО Књажевац
107 Одборнице из на Конференцији Женске парламентарне мреже
108 Михајловић на састанку о регионалној депонији
109 Ивковић на округлом столу о породичном насиљу
110 Управљање комуналним делатностима
111 Одборнице на конференцији Женске парламентарне мреже
112 Jaвни пoзив зa сaмoзaпoшљaвaњe рaњивих и мaргинaлизoвaних групa
113 Конкурс за доделу новчане помоћи талентованим ученицима и студентима и доделу новчане помоћи ученицима и студентима дефицитарних занимања за општину Књажевац за школску 2016/2017.годину
114 Седница Скупштине 7. новембра
115 Седница Већа одржана на Бабином зубу
116 Нови конкурс за субвенције у воћарству
117 Посета новом вртићу у Доњој Каменици
118 Подстицаји за развој козарства
119 Рачунар за пројекат "Бебо, добродошла на свет"
120 Сертификати за педагошке асистенте
121 Разговор председника са грађанима
122 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
123 Ђокић на састанку о енергетској ефикасности
124 Из буџета за санацију крова Музеја
125 За незапослене бесплатни курсеви страних језика
126 Седма седница Општинског већа
127 Председник Ђокић у Минићеву
128 Ивковић на састанку о регионалној депонији
129 Конкурс за волонтере/ке - тутoрe/кe
130 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА СА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ
131 Пољопривредне субвенције за још 350 газдинстава
132 Могућности за развој кампинг туризма
133 ЈАВНИ УВИД И СТРУЧНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КЊАЖЕВЦА И О НАЦРТУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АРХЕОЛОШКО-ЕТНОЛОШКОГ ПАРКА „РАВНА“ И ИЗВЕШТАЈУ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈ
134 РАНИ ЈАВНИ УВИД ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРВЕ ФАЗЕ ТУРИСТИЧКОГ РИЗОРТА „ЈАБУЧКО РАВНИШТЕ“ НА СТАРОЈ ПЛАНИНИ
135 Руководство Општине дало крв
136 Председник отворио Светско првенство у пауерлифтингу
137 Конкурс за надокнаду трошкова боравка у Дому ученика средњих школа, за школску 2016/2017. годину
138 Одржана четврта седница Скупштине
139 Отворен Клуб за тражење посла
140 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
141 Јавна консултација
142 Председник Ђокић отворио Фестивал културе младих Србије
143 ОБAВEШТЕЊЕ
144 Оглашавање сирена поводом Дaнa сeћaњa нa стрaдaњe и прoгoн Србa
145 Одржан Сабор на Кадибогазу
146 Одржана трећа седница Скупштине општине
147 ОБАВЕШТЕЊЕ: Мере заштите од пожара
148 Председник општине на отварању Фестивала
149 Одржана друга седница Скупштине општине
150 Пројекат BET ON EU: Balkans and Europe Together
151 Кoнкурс зa дoдeлу пoзajмицa
152 Руководство општине у Горњој Каменици
153 Прва седница Општинског већа у новом сазиву
154 Општина Књажевац проглашена угроженим подручјем
155 О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
156 OБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
157 Изабрано ново општинско руководство
158 Oтвoрeни кoнкурси зa дoдeлу субвeнциja у стoчaрству
159 Кoнкурси зa дoдeлу субвeнциja зa нaбaвку мeхaнизaциje и пoдизaњe вишeгoдишњих зaсaдa
160 Обавештење за грађане
161 Усвојен Нацрт Одлуке о суфинансирању пројеката који доприносе унапређењу живота грађана у месним заједницама на територији општине Књажевац
162 Јавна расправа о Нацрту одлуке о суфинансирању пројеката који доприносе унапређењу живота грађана у месним заједницама на територији општине Књажевац
163 Обележен Дан општине Књажевац
164 Рок за плаћање пореза 16. мај
165 Потписан уговор о подршци пољопривредницима
166 Предлог плана управљања Спомеником природе "Долина потока Бигар"
167 ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ УКУПНОГ БРОЈА БИРАЧА У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ ЗА ИЗБОРЕ ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ НА ИЗБОРИМА РАСПИСАНИМ ЗА 24. АПРИЛ 2016. ГОДИНЕ
168 ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ БРОЈА ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ НА ИЗБОРИМА РАСПИСАНИМ ЗА 24. АПРИЛ 2016. ГОДИНЕ
169 Изборна комисија општине Књажевац донела Решење о утврђивању збирне изборне листе
170 Обавештење о сечи растиња
171 Председник са мештанима Влашког Поља о комасацији
172 Распоред сталног састава бирачких одбора
173 Изборна комисија општине Књажевац прогласила Изборне листе
174 Од понедељка исплата помоћи за пензионере
175 Три и по милиона за активности МЗ
176 ИНФОРМАЦИЈА за учеснике јавног конкурса за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања у 2016. години
177 РЕШЕЊЕ о расподели средстава из буџета општине Књажевац за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања
178 ОБАВЕШТЕЊЕ
179 Oпштинскa избoрнa кoмисиja oпштинe Књaжeвaц усвојила обрасце
180 Јавна расправа o Нацрту Одлуке о одржавању чистоће на површинама јавне намене на територији општине Књажевац
181 ОБАВЕШТЕЊЕ - увид у Јединствени бирачки списак - део за територију општине Књажевац
182 Председник општине са ратним ветеранима
183 Јавна расправа о Акционом плану за остваривање родне равноправности
184 ЈАВНИ УВИД И СТРУЧНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА МИНИЋЕВО И ИЗВЕШТАЈУ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА МИНИЋЕВО
185 РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АРХЕОЛОШКО-ЕТНОЛОШКОГ ПАРКА „РАВНА“
186 Почиње контрола радног времена
187 Одлукa о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац за 2016. годину
188 Јавна расправа o Нацрту Акционог плана за остваривање родне равноправности 2016-2018
189 Решење о именовању комисије за оцену пројеката поднетих на конкурс за суфинансирање пројеката из буџета општине Књажевац у области јавног информисања
190 Конкурсно финансирање месних заједница
191 Сасатанак са председницима месних заједница
192 Књажевац једна од најтранспарентнијих општина
193 Позив пензионерима
194 Општинско веће о помоћи пензионерима
195 Јавни позив за подношење пријава за евидентирање закупаца на неодређено време и власника станова на којима је засновано право закупа на неодређено време
196 ПРОГРАМ ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
197 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац за 2016. годину
198 Јавни позив за суфинансирање пројеката из буџета општине Књажевац у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса у 2016. години
199 Јавна расправа o Нацрту програма развоја спорта у општини Књажевац 2016-2018
200 Општинско веће о програмима, пензионерима, вишку запослених
201 Укинуто ванредно стање
202 Министар енергетике у Књажевцу
203 Проглашено ванредно стање
204 Погрешна одлука ЈП Стара планина
205 Стипендије за најталентованије
206 О комасацији на 39. седници СО
207 Деца из Гораждевца на Старој планини
208 Јавна расправа o нацрту Oдлуке o боравишној такси у општини Књажевац
209 Скупштина усвојила буџет за 2016.
210 Решење о одређивању јавне површине за слободно шетње паса на територији општине Књажевац
211 Прихваћен предлог Комисије о проширењу ранг листе талентованих студената
212 ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА И ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА, УСТАНОВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ и ГРАДСКИХ И СЕОСКИХ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ПРИСПЕЛИХ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ
213 Одржана јавна расправа о буџету за 2016.
214 Грађани изабрали језеро
215 Општинско веће усвојило Нацрт буџета за 2016.
216 Јавна расправа o нацрту Oдлуке буџета општине Књажевац за 2016.годину
217 Одржана 117. седница Општинског већа
218 Јавна расправа o нацрту Oдлуке o измени и допуни Одлуке о комуналним таксама
219 РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕНТОСТИ ПО ЗОНАМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2016. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
220 ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРИЈАВЉЕНИХ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА, УСТАНОВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ГРАДСКИХ И СЕОСКИХ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2015.ГОДИНУ
221 Председник општине о буџету за 2016.
222 Асфалтирање улица у селима
223 Почетак пројекта "WE-NET: Ка градовима образованим за одговоран однос према средини"
224 Потписан Меморандум са Европским прогресом
225 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ
226 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА УСТАНОВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ У 2015.ГОД
227 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА ГРАДСКЕ И СЕОСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У 2015.ГОД
228 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2015.ГОД
229 Повољне цене зимовања у Планинарском дому
230 Завршена реконструкција Планинарског дома
231 Грађевинска сезона у пуном јеку
232 Осам милиона за запошљавање
233 Обавештење о изради Нацрта Програма заштите животне средине на територији општине Књажевац
234 Обавештење о извођењу гађања
235 Јавна расправа o нацрту Oдлуке o управљању комуналним отпадом на територији општине Kњажевац
236 Колегијум Зајечарског округа одржан у Књажевцу
237 Привремена обустава саобраћаја ради одржавања јесењег вашара
238 Књажевац лидер туризма
239 Европски прогрес 1. октобра у Књажевцу
240 ''Туристички цвет'' за Књажевац
241 Потписани уговори са младим пољопривредницима
242 Нове субвенције за пољопривреднике
243 Одржана 114. седница Општинског већа
244 Нови редови вожње у линијском превозу на територији општине Књажевац
245 Зaхтeв зa дaвaњe сaглaснoсти
246 Закуп локација
247 Закуп дома у Трговишту
248 Конкурс за смештај у Дом ученика
249 Почела градња нове пијаце
250 ЈАВНИ УВИД И СТРУЧНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ КОМПЛЕКСА „БАРАНИЦА“ И ИЗВЕШТАЈУ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ КОМПЛЕКСА „БАРАНИЦА“
251 Конкурси за запошљавање
252 Редови вожње у линијском превозу на територији општине Књажевац
253 Аташе за пољопривреду Амбасаде Аустрије у посети Књажевцу
254 Веб презентација општине Књажевац најбоља у Србији
255 Обавештење о извођењу гађања
256 Милан Ђокић отворио 54. фестивал културе младих Србије
257 Уређује се парк код Гургусовачке куле
258 О безбедности на Фестивалу
259 Одржана 36. седница Скупштине општине
260 Гради се пут у Зубетинцу
261 ОБАВЕШТЕЊЕ - Акција сузбијања крпеља
262 Јавна расправ o нацрту Oдлуке о усвајању Стратегије интегрисане комуникације 2015 - 2025.година
263 Јавни увид и стручна расправа о Нацрту плана детаљне регулације друге фазе туристичког ризорта „Јабучко равниште“ на Старој планини и Извештају о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације друге фазе туристичког ризорта
264 Рани јавни увид у израду плана генералне регулације насеља Минићево
265 Обавештење - Aкцијa сузбијања крпеља
266 Обавештење - Aкцијa сузбијања комараца
267 Јавни конкурс за именовање директора ЈП „Спортско туристички ресурси Књажевац“ Књажевац
268 Скупштина усвојила ребаланс буџета
269 Јавна расправа o нацрту Статута o измени и допуни Статута општине Књажевац
270 Заказана 35. седница СО
271 Одржана 107. седница Општинског већа
272 Одржана 34. седница СО Књажевац
273 Обележен Дан општине
274 Јавна набавка добара - грађевински материјал
275 Побољшање услова становања интерно расељеним лицима
276 Јавна набавка добара- електрична енергија
277 Општинска управа Књажевац пример добре праксе у оквиру пројекта "Унaпрeђeње пoслoвнoг oкружeњa нa лoкaлнoм нивoу кроз регулаторну реформу"
278 Амбасадор Аустрије у Књажевцу
279 Решење о додели средстава медијским кућама
280 Конкурс за доделу субвенција за развој овчарства и козарства
281 Конкурс за доделу субвенција за развој млечног говедарства
282 Одлука о измени Одлуке о финансирању пројеката
283 Почела грађевинска сезона у Књажевцу
284 Одлука о финансирању пројеката удружења
285 Jавна набавка мале вредности услуга – услуга мртвозорства
286 Амбасадор Америке у Књажевцу
287 Суфинансирање пројеката у области медија у 2015. години.
288 Jавне набавке мале вредности услуга – услуга мртвозорства
289 Округли сто о Фондацији за повећање наталитета
290 Jавна набавка мале вредности добара - материјала за саобраћај, нафтa и дестилати за моторна возила путем картица
291 Одржана 32. седница Скупштине општине
292 Одржана 32. седница Скупштине општине
293 Jавне набавке услуга - народнa кухињa
294 Јавна набавка мале вредности добара - лож уља
295 Јавна набавка мале вредности добара - канцеларијског материјала
296 Јавна набавка мале вредности услуга - услуга зоохигијене
297 Јавна набавка мале вредности услуга - репрезентацијe, услуга хотела и ресторана
298 Јавна расправа o нацрту одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
299 Одржана 31. седница Скупштине општине
300 Новчана помоћ за студенте и ученике
301 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац за 2015. годину
302 Јавни позив за суфинансирање пројеката из буџета општине Књажевац у области јавног информисања
303 Стамбено збрињавање избеглица
304 Одржана 98. седница Општинског већа
305 Обавештење власницима шума
306 Изузетан потенцијал Ргошке Бање
307 Оглас о уступању на коришћење Бензинске станице "Кална"
308 Оглас ради давања у закуп локација за постављање мањих монтажних објеката
309 Оглас о давању у закуп дела комплекса непокретности у Трговишту
310 Оглас о давању у закуп комплекса бивше школске имовине у селу Ћуштица
311 Бесплатно скијање за ученике
312 Обавештење пореским обвезницима
313 Јавна лицитација за давање у закуп пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној својини
314 Јавна расправа o нацрту одлуке о комуналним делатностима на територији општине Књажевац
315 Уништене шуме и воћњаци
316 Усвојен буџет за 2015. годину
317 Јавна набавка линијског (градског и приградског превоза) превоза путника на територији општине Књажевац број 404/1-27/2014-02
318 Решење о избору пројеката у области јавног информисања
319 Тешка ситуација у општини Књажевац
320 Обавезно чишћење снега
321 Јавна расправа o нацрту одлуке о буџету општине Књажевац
322 Јавна расправа о Нацрту одлуке о буџету општине Књажевац за 2015.годину
323 Јавна набавка - Pадови на поправци Планинарског дома на Бабином Зубу
324 Јавна набавка - Oдржавање јавне расвете
325 Јавна набавка - Cијалице за одржавање јавне расвете
326 Јавна набавка - Набавка трактора
327 Јавна набавка - Набавка агрегата
328 Решење о именовању комисије за спровођење јавног конкурса за суфинансирање пројеката
329 Обавештење пореским обвезницима
330 Јавна набавка Центра за социјални рад „Др Михајло Ступар“
331 Оглас о давању у закуп комплекса бивше школске имовине у селу Ћуштица јавним надметањем
332 Јавна набавка - Услуга линијског превоза путника на територији општине Књажевац
333 Одлукa о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац
334 Јавна расправа о Нацрту Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Kњажевац
335 Конкурс за доделу новчане помоћи ученицима и студентима
336 Подношење пријава за доделу помоћи за побољшање услова становања интерно расељеним лицима
337 Завршен пројекат ''Превенција и гашење шумских пожара''
338 Kонкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац за 2014. годину
339 Конкурс за суфинансирање пројеката у области јавног информисања
340 Усвојени ребаланси програма јавних предузећа
341 Национална стратегија за развој цивилног друштва
342 Јавни позив за пријаву некоришћеног пољопривредног земљишта у приватном власништву ради давања у закуп Општине Књажевац за 2014. годину
343 Одржана 27. седница Скупштине општине
344 Kонкурс за субвенционисање регистрованих пољопривредних газдинстава за набавку садног материјала у воћарству
345 Јавна набавка - Hабавка бетонских белега за обележавање парцела у поступку комасације за део КО Влашко Поље
346 Јавна набавка - Радови на уређењу земљишта комасацијом (II фаза) инвестициони радови у комасационом подручју за део КО Влашко Поље
347 Ребаланси програма јавних предузећа
348 Јавни оглас - Регионални стамбени пројекат за избеглице
349 Конкурс за накнаду трошкова смештаја и исхране у Дому ученика средњих школа у Књажевцу
350 Општинско веће о безбедности у школама
351 Подручје Књажевца заражено ''плавим језиком''
352 Књажевац у мрежи изузетних дестинација Европе
353 За субвенције пољопривреди 10 милиона динара
354 Донација ЕУ - подршка инклузији Рома
355 Одржана 16. седница Скупштине општине
356 Седница СО 11. септембра
357 Општина за прваке
358 Бесплатан јавни превоз
359 Одабрани еко пројекти школа и удружења
360 Оглас ради давања у закуп локација за постављање мањих монтажних објеката на јавним и осталим површинама јавним надметањем
361 ОБАВЕШТЕЊЕ
362 Милан Ђокић отворио Фестивал културе младих Србије
363 Обустава саобраћаја у току ФКМС-а
364 Књажевац - изузетна дестинација Европе
365 Конкурс за доделу субвенција за купљену механизацију и опрему за наводњавање из средстава Фонда за развој пољопривреде општине Књажевац у 2014.години
366 Конкурс за доделу субвенција за развој млечног говедарства из средстава Фонда за развој пољопривреде општине Књажевац у 2014.години
367 Јавна набавка - економско оснаживање избеглица и интерно расељених лица кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу
368 Пријавите децу за вртић
369 КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2014. ГОДИНИ
370 Јавна набавка - електрична енергија
371 Испитан квалитет воде за пиће
372 Запрашивање комараца
373 Седница Скупштине четвртог јула
374 Општина Књажевац у програму Европски прогрес
375 Јавна набавка -економско оснаживање избеглица и интерно расељених лица кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу
376 Полицајци гађају на стрелишту
377 Одржана 24. седница Скупштине општине
378 Заказана 24. седница Скупштине
379 Јавна набавка - економско оснаживање породица избеглица кроз доходовне активности
380 Јавна набавка - услуге мртвозорства
381 Јавна набавка - услуге осигурања
382 Јавна расправа о Одлуци o начину држања и заштите домаћих и егзотичних животиња на територији градског и сеоских насеља у општини Књажевац
383 Јавна расправа о Оперативном плану одбране од поплава
384 Јавна набавка - софтвер Е-писарница
385 Одлука о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац
386 Помоћ Књажевца поплављеним подручјима
387 Позив добровољцима
388 Помоћ за угрожене у поплавама
389 Обележен Дан општине Књажевац
390 Региструјте се за гласање на Косову
391 Оглас за јавно надметање ради отуђења грађевинског земљишта
392 КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА УСТАНОВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
393 Јавна расправа
394 ОБАВЕШТЕЊЕ
395 Jавнa набавкa - услуге зоохигијене
396 Обавештење о извођењу гађања
397 Jавнa набавкa - рачунарска опрема
398 Одржана 23. седница Скупштине општине
399 Оглас о давању у закуп пословног простора јавним надметањем
400 Jавнa набавкa - услуге репрезентације, хотела и ресторана
401 Конкурс за доделу субвенција за развој пчеларства
402 Наставак исплате накнаде за рад у Бирачким одборима
403 Исплата накнаде за рад у Бирачким одборима
404 Усвојене мере подршке пољопривреди
405 Jавнa набавкa - Oдржавање јавне расвете
406 Сусрети Тимочана Торлака
407 Пројекат „Превенција и гашење шумских пожара”
408 Одржана 22. седница СО Књажевац
409 Јавнa набавкa - услуге зоохигијене
410 Ново признање за општину Књажевац
411 У петак 22. седница Скупштине
412 Почело уређење градског трга
413 Јавнa набавкa - материјал за одржавање јавне расвете
414 Оглас о уступању на коришћење бензинске станице "Кална"
415 Шест признања за Књажевац
416 ОБАВЕШТЕЊЕ
417 Јавнa набавкa - услуге информисања путем штампаних медија
418 Јавнa набавкa - услугa народнe кухињe
419 Обавештење у вези проценe утицаја на животну средину пројекта Рибњак
420 Јавна расправа
421 Председник СО са политичким партијама
422 Јавнa набавкa - канцеларијски материјал за потребе општине Књажевац
423 Сачувати ред и мир током кампање
424 Транспарентна власт
425 Разговори о ''Ерозији''
426 Стипендије за најбоље ученике и студенте
427 Јавнa набавкa материјалa за саобраћај - нафтни деривати за моторна возила путем картица
428 Предавање о воћарству и заштити биља
429 Значајне реформе у Књажевцу
430 Јавнa набавкa лож уља за потребе општине Књажевац
431 Оглас о давању у закуп пословног простора јавним надметањем
432 Оглас ради давања у закуп локација за постављање мањих монтажних објеката на јавним и осталим површинама јавним надметањем
433 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА
434 Одржана седница СО по хитном поступку
435 Јавна набавка - Услуга обављања административно-техничких послова и превоза службених лица
436 Књажевац у пројекту "Техничка подршка за инклузију Рома"
437 Књажевцу цертификат НАЛЕД-а
438 Агенција за развој Књажевца : Извештај о стању привреде
439 Одржана 61. седница Општинског већа
440 ОБАВЕШТЕЊЕ
441 Јавна набавка - Штампање публикација за потребе Народне библиотеке "Његош" Књажевац
442 Искористи шансу – легализуј објекат
443 Божић у Књажевцу
444 Књажевац вицешампион локалног развоја
445 Завршен мост у Трговишту
446 За бољу безбедност деце
447 Скупштина усвојила одлуку о буџету за 2014. годину
448 Поднесите пореску пријаву
449 Општинско веће о Дому здравља
450 Ранг листа кандидата Конкурса за доделу новчане помоћи талентованим ученицима и студентима
451 Обавештење
452 Књажевац у Удружењу градова и општина
453 На Седници СО Књажевац утврђене стопе пореза на имовину
454 Јавна расправа о буџету општине
455 Одржана седница Скупштине општине
456 Асфалтирање пута у Горњој Каменици
457 Инвестиционе локације у Књажевцу
458 Веће о ребалансу буџета
459 Грађевинско земљиште на јавном надметању
460 Закуп локација за монтажне објекте
461 Потенцијали Књажевца представљени у Бечу
462 Отворен Регионални центар за стручно усавршавање
463 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА ПО ОСНОВУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ
464 Конкурс за реализацију програма Стручна пракса у 2013. години
465 Успешан Центар за радно ангажовање младих
466 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА
467 Потписан меморандум о сарадњи са Немачком
468 Почела подела садница воћака
469 Одржана 17. седница СО Књажевац
470 Прекогранична сарадња Књажевца и Белоградчика
471 Комасација у Влашком Пољу
472 Захарије Трнавчевић у Књажевцу
473 Кредитирање сточарства
474 Конкурс за остваривање права на накнаду трошкова смештаја и исхране у домовима ученика средњих школа у Књажевцу за школску 2013/2014. годину
475 Jавни увид
476 ЈАВНИ АНОНИМНИ КОНКУРС ЗА ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ БИЛТЕНА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
477 Одржана 51. седница Општинског већа
478 Душко Милошевић добитник Награде за животно дело
479 Фонд за иновациону делатност - обавештење о продужењу рока за пријаву за Програме финансирања
480 Регионална искуства у развоју пољопривреде
481 Одлука о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац
482 Изабрани пројекти удружења
483 Конкурс за субвенције у овчарству
484 Решења директора ЈП у општини Књажевац
485 Заказана 16. седница СО Књажевац
486 Добробит за све
487 Одржана 47. седница Општинског већа
488 Нови Јавни увид и расправа
489 Асфалтирано школско двориште
490 Општина Књажевац за основце
491 Обавештење
492 Одржана 45. седница Општинског већа
493 Јавни увид и стручна расправа
494 Отворени конкурси за субвенције у пољопривреди
495 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац
496 Hије потребна процена утицаја на животну средину
497 У владајућој коалицији и Јединствена Србија
498 Оглас за мале монтажне објекте
499 Оглас за закуп пословног простора
500 Сузбијање комараца
501 Одржан 13. Међународни сабор на Кадибогазу
502 Процена утицаја Пројекта управљања неопасним отпадом
503 Јавни конкурси за именовање директора
504 Јавни конкурс за именовање директора ЈП Спортско туристички ресурси Књажевац
505 Јавни конкурс за именовање директора ЈП Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац
506 Јавни конкурс за именовање директора ЈКП Стандард Књажевац
507 Јавни конкурс за именовање директора ЈКП Топлана Књажевац
508 Председник општине отворио Фестивал културе младих Србије
509 Обавештење
510 Скупштина усвојила ребаланс буџета
511 У понедељак, првог јула, седница СО
512 Почела реконструкција путева
513 Термовизијске фотографије зграда у Књажевцу
514 Ефикасно управљање земљиштем
515 Акција сузбијања инсеката
516 Скупштина заседа у понедељак
517 Ефикасније управљање земљиштем
518 За 45 минута 12 тачака дневног реда
519 Седница СО 14. јуна
520 Обавештење мештанима месних заједница у општини Књажевац
521 Пример ефикасне и транспарентне општинске управе
522 У уторак састанак у Министарству финансија и привреде
523 Сајам запошљавања у Књажевцу
524 Позив на Јавну расправу
525 Јавно надметање ради отуђења грађевинског земљишта
526 Одржана ванредна седница Скупштине општине
527 Пројекти удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац
528 Ванредна седница СО 23. маја
529 Инвестиције вредне 40 милиона евра
530 Обележен Дан општине Књажевац
531 Предлог стратегије хидроенергетског потенцијала
532 Представљен пројекат ''Не поздрављај се са животом! Буди мудар!''
533 Обележена општинска слава
534 ОБАВЕШТЕЊЕ
535 Одржана 11. седница Скупштине општине
536 Заједница општина источне Србије
537 Урађена Стратегија коришћења хидроенергетског потенцијала
538 Матурантска парада 17.маја
539 Социјално становање у заштићеним условима
540 Састанак са месним заједницама
541 Прибављање непокретности прикупљањем писаних понуда
542 Овог лета нови садржаји на базену и на Бањици
543 Нови в.д. директор у ПУ ''Бајка''
544 Општински челници обишли радове у Дому културе
545 Састанак са директорима јавних предузећа
546 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац за 2013.
547 Јавни позиви
548 Почели ''Дани јапанске културе у Књажевцу''
549 Постављен нови директор Туристичке, Игњатовић у Геронтолошком центру
550 Пролећно чишћење града
551 Припрема се декларација о ГМО
552 Радно време базена
553 У току је обнова регистрације пољопривредних газдинстава
554 Александар Шоштар отворио базен
555 Продужен рок за подношење захтева за помоћ
556 Обавештење пореским обвезницима
557 У четвртак свечано отварање базена
558 Потписан још један уговор са Канцеларијом за одрживи развој
559 Јавни увид и стручна расправа
560 Општина прискаче у помоћ
561 Председник општине са новинарима о ''Џервину''
562 Књажевац на Сајму туризма у Београду
563 Одржана девета седница СО Књажевац
564 Прибављањe непокретности прикупљањем писаних понуда
565 Седница СО 21.фебруара
566 Oдржана 26.седница Општинског већа
567 Помоћ најбољим ученицима и студентима
568 Уговор са Канцеларијом за одрживи развој
569 Помоћ за избегла и интерно расељена лица
570 Општинско веће о неправилностима у ''Бајци''
571 Комисија за оцену идејних решења уређења града
572 Радна тела за идентификацију проблема
573 Ко је најлепше украсио Књажевац
574 Одржана седница Општинског већа
575 Јавни увид и стручна расправа
576 Позив за јавну лицитацију за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
577 Књажевачки школарци на Старој планини
578 Расписан конкурс за стан солидарности
579 Украсите Књажевац - пријаве до петка
580 Вечерас јавна расправа Фондације за повећање наталитета
581 Књажевац – пример ефикасне локалне управе
582 Лажни профил општине на друштвеним мрежама
583 Божић у Књажевцу
584 Обавештење о отпису камате и мировању пореског дуга
585 Дочек Нове године са ''Пилотима'', Рамбом и ''Златним трубама''
586 Приређен традиционални новогодишњи коктел
587 Повластице за оне који измирују обавезе
588 ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ УСЛОВНОГ ОТПИСА КАМАТЕ И МИРОВАЊА ПОРЕСКОГ ДУГА
589 Скупштина усвојила буџет за наредну годину
590 Уместо честитки-новац за таленте
591 Новчане награде за најлепше окићене зграде,куће и локале
592 Обавештење грађанима
593 Украсите Књажевац за празнике
594 Општинско веће донело одлуку о буџету
595 Јавна расправа
596 Очистите снег и лед испред својих објеката
597 Реновирање капела на гробљима
598 Министарка Калановић у Књажевцу
599 Одржана шеста седница СО Књажевац
600 У петак јавна расправа о буџету за 2013.
601 Министарство финансија и привреде за покривање базена
602 Бесплатно скијање за децу Књажевца
603 ЈАВНИ АНОНИМНИ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКИ КОНКУРС
604 Попис до 15.децембра
605 Отварање ски сезоне од 13. до 16. децембра
606 Завршени пројекти Уједињених нација
607 Успешан наступ Књажевца на Сајму локалних самоуправа
608 Књажевац на Сајму предузетништва и бизниса
609 Седница Скупштине општине Књажевац заказана је за уторак, четврти децембар.
610 Новчана помоћ за ученике и студенте
611 Општинско веће се сагласило са стратегијом социјалне политике
612 Потписан уговор са Канцеларијом за одрживи развој
613 Допунски конкурс за доделу субвенција за развој воћарства
614 Нижа цена грејања за пословни простор и повлашћене кориснике
615 Расписан оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта
616 "Развој" даје пословни простор у закуп
617 Конкурс за доделу новчане помоћи талентованим ученицима и студентима
618 Одржана пета седница СО Књажевац
619 Процена утицаја на животну средину
620 Заказана пета седница Скупштине општине
621 Одржана 13.седница Општинског већа
622 Студија о процени утицаја на животну средину
623 Асфалт за насеља у Трговишту
624 Меморандум о сарадњи са СКГО
625 Рефундирање трошкова смештаја ученика у интернату
626 Уређење стамбених зграда
627 Одржана четврта седница СО Књажевац
628 Расподела средстава за огрев
629 Прелиминарни распоред пописивачa
630 Процена утицаја на животну средину - Подвис
631 Општинско веће усвојило допуну програма Дирекције
632 Процена утицаја на животну средину - Кална
633 Одржана девета седница Општинског већа
634 Одржана трећа седница Скупштине општине
635 ''Фалкенштајнер'' преузео управљање хотелом ''Стара планина''
636 Сузбијањe ларви комараца
637 Листа кандидата за обуку за пописиваче за општину Kњажевац
638 Конкурс за градску плажу "Ушће"
639 Конкурс за остваривање права на накнаду трошкова смештаја и исхране у домовима ученика средњих школа
640 Претест за пописиваче
641 Прелиминарна листа општинских инструктора
642 У школу кренуло 225 првака
643 Почињу радови у ОШ ''Вук Караџић''
644 Одржана седма седница Општинског већа
645 Коначна листа кандидата за предтест
646 Оглас ради прибављања непокретности прикупљањем писаних понуда
647 Обавештење уз прелиминарну листу кандидата за претест за обуку за пописиваче
648 Коначна листа кандидата за општинске инструкторе
649 Предтест за инструкторе
650 Сузбијања ларви комараца
651 Општинско веће о ''Топлани'' и ''Стандарду''
652 Гласајте за ученике ''Вука''
653 Именовани директори “Развоја” и “Стандарда”
654 Одржана прва радна седница СО
655 Акција сузбијања комараца
656 Милан Ђокић изабран за председника Општине Књажевац
657 Обавештење за кандидате који су ушли у ужи избор за обуку за општинске инструкторе у Општини Књажевац
658 Попис пољопривреде 2012. године
659 ФКМС почиње трећег јула
660 Процене утицаја на животну средину
661 Сутра конституисање СО Књажевац
662 Сезонске карте за базен
663 Aкцијa сузбијања ларви комараца
664 Конкурс за доделу стамбених кредита
665 Јавни позив за пријављивање кандидата за општинске инструкторе
666 Коначни резулти председничких избора у Књажевцу
667 Свечана седница СО поводом Дана Општине
668 Коначни резултати локалних избора у Књажевцу
669 Предаја изборног материјала
670 Највише мандата за УРС, ЛДП у Скупштини
671 Акција сузбијања крпеља
672 Исплата бирачких одбора
673 Још милион и по за Бањицу
674 Незванични резултати избора
675 “Кербер” за празник општине
676 За рехабилитацију система грејања 600.000 евра
677 Конкурси Фонда за развој пољопривреде
678 Доела средстава пољопривредним газдинствима
679 Књажевац-лидер предузетништва
680 Седница Већа у понедељак
681 Презентација концепта плана генералне регулације за туристички центар и сектор алпског скијалишта Голема река
682 Општина Књажевац расписује Јавни конкурс за организовање спровођења Јавних радова у 2012. години
683 Пре прскања обавестити пчеларе
684 Најбољи спортисти путују у Брисел
685 За пољопривреду 29 милиона динара
686 “Парк пријатељства” на Кадибогазу
687 Одлука о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац
688 Увид у бирачки списак
689 Предах за децу пред отварањем
690 Уговор са канцеларијом за одрживи развој
691 Потписан уговор за магистрални цевовод
692 Потписан уговор за амбуланту у Кални
693 У Главичици водовод, у граду асфалт
694 Проглашене изборне листе
695 Округли сто о корупцији
696 Од априла ''Тимарк'', од септембра ''Пеко''
697 Бензинске станице за регресирано гориво
698 Набављено 3500 канти за смеће
699 Обрасци потребни за подношење изборних листи
700 Образац за оверу потписа
701 Захтеви за регресирано гориво на три пункта
702 Увид у бирачки списак
703 Поступак подношења захтева за регресирано гориво
704 Култура - теорија и пракса
705 Закључци Скупштине о стању у ЗЦ
706 Ревитализација пољских путева
707 Општина Књажевац расписала конкурс за финансирање пројеката удружења у 2012. години
708 Додела субвенције приликом запошљавања трудница, самохраних родитеља и младих брачних парова у општини Књажевац
709 Заказана седница Скупштине општине
710 Сертификат ЕУ за пројекат социјалне инклузије
711 Разговор о асфалтирању улица
712 Министарство одобрило два пројекта за социјално угрожене групе становништва
713 Штаб: Да Министарство обезбеди грејање Болнице
714 Неопходна помоћ у механизацији
715 Ветар поново прави проблеме
716 Подршка месним заједницама
717 Помоћ за Дрвник
718 Престанак падавина омогућио чишћење
719 Помоћ за 12 житеља Дејановца
720 Стари људи спашени ’’беле смрти’’
721 Отежана испорука топлоте
722 Обавезно чишћење леденица
723 Искључење јавне расвете у МЗ
724 Редуковати потрошњу струје
725 Бројни кварови на електро мрежи
726 Тражи се помоћ Републике
727 Зимска опрема из општинског буџета
728 Сметови и у граду
729 Министарство подржало пројекат уређења Бањице
730 Заседао Штаб за ванредне ситуације
731 Непрекидно дежурство
732 Школе на непланираном распусту
733 Усвојен ребаланс буџета
734 НАЈАВА КОНКУРСА: Подстицајни програм за развој села и очување биолошке разноврсности Парка природе „Стара планина“
735 Промена цена комуналних услуга
736 У четвртак седница Скупштине
737 Највише пара за Дирекцију, пољопривреду и школе
738 Министар Оливер Дулић у Књажевцу
739 Седница Већа у понедељак
740 Руководство општине обишло школе
741 Купљен пианино за Музичку школу
742 Стипендије за ученике и студенте
743 Дарови за прве бебе
744 Пакетићи за сву децу
745 Оптимизам за наредну годину
746 Посао за младе
747 Почела регулација Сврљишког Тимока
748 Реновиран планинарски дом
749 Отворен хотел на Јабучком равништу
750 Оглас за пријављивање кандидата за полагање испита за извршитеља
751 Из буџета за породице, запошљавање и аграр
752 Помоћ старима
753 Усвојен план запошљавања
754 Камион за извоз смећа-донација Беча Књажевцу
755 Усвојен предлог буџета за 2012. годину
756 Нацрт одлуке о буџету општине Књажевац за 2012.годину
757 Нацрт одлуке о измени и допуни Одлуке о локалним административним таксама
758 Нацрт одлуке о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама
759 Нацрт одлуке o измени и допуни Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине
760 Сарадња са Бугарском
761 Подршка запошљавању младих
762 Одржана 24. седница Скупштине општине
763 Накнаде за употребу општинских путева и улица
764 Заказана седница Скупштине општине
765 Сарадња Општине и Путева Србије
766 Шести меморијални турнир ''Ивица Божиновић''
767 Посао за 262 обућара
768 Образовна инклузија Рома
769 Куће за избегла и расељена лица
770 Књажевац на Сајму локалне самоуправе
771 Акциони план за превенцију и сузбијање болести зависности
772 Књажевац на Сајму локалне самоуправе
773 Први састанак Клуба родитеља деце са сметњама у развоју
774 Конкурс за учешће у финансирању стручног оспособљавања незапослених лица - приправника - волонтера
775 Локални план управљања отпадом 2011-2021
776 Аудиција за програм "Србија у ритму Европе"
777 Књажевац - најбоља локална самоуправа
778 Конкурс за доделу стипендија
779 Обавештење
780 Бесповратна средства за пољопривреду и село
781 Књажевац у ритму Европе
782 Још једна промоција Spa i Wеllnes центра Бањица
783 Додела признања „Капетан Миша Анастасијевић” у Књажевцу
784 И Књажевац у ритму Европе
785 Привремено затварање пута ка Ргошту
786 У Општини Књажевац 32.763 становника
787 Представљен пројекат за децу са сметњама у развоју
788 Систем за нешкодљиво уклањање животињског отпада
789 Водовод у пробном раду
790 Изузетан квалитет воде на Бањици
791 Радови на путној инфраструктури
792 Обавештење у вези пописа
793 Друга фаза радова на водоводу
794 Нови тротоари
795 За децу са сметњама у развоју
796 Општина Књажевац тражи разрешење директора Здравственог центра
797 Хитна седница Већа о Здравственом центру
798 Дишите пуним плућима
799 Ролеријада
800 Гради се по целом граду
801 Реконструисана спортска сала
802 Европскa недељa мобилности
803 Одборници усвојили ребаланс буџета
804 Седница СО Књажевац
805 Конкурс
806 Конкурс за неговатељице
807 Јавни позив
808 Глобална кампања УН за смањење ризика од катастрофа
809 Европска недеља мобилности
810 "Пеко" у Књажевцу
811 Обавештење
812 Нацрт Просторног плана општине Kњажевац и Планa генералне регулације Kњажевца
813 Оглас за јавно надметање
814 Исправка списка пописивача
815 Списак пописивача за општину Књажевац
816 Обавештење уз прелиминарну листу пописивача за oпштину Књажевац
817 Јавна расправа о Просторном плану
818 Нова намена школе у Дебелици
819 Јачање туристичке конкурентности
820 Прелиминарна листа кандидата за пописиваче
821 Борба против крилатих напасти се наставља
822 Aкцијa сузбијања ларви комараца
823 Обавештење
824 Коначна листа инструктора за попис становништва
825 Јавни позив за пријављивање кандидата за пописиваче
826 Акција сузбијања ларви комараца
827 Услуга превоза ученика
828 Почела доградња Музичке школе
829 Припрема се Сабор на Кадибогазу
830 За рад народне кухиње 1.900.000 динара
831 Грађевинари стигли у ОШ ''Каплар''
832 Унапређен систем управљања ванредним ситуацијама
833 Књажевац у знаку Фестивала
834 Фестивал културе младих Србије од 04. до 10. јула
835 Заказана седница Скупштине општине
836 Потписан уговор за магистрални цевовод
837 За реконструкцију ''Каплара'' 15 милиона из НИП-а
838 ЖФК ''Нивес'' у првој лиги
839 Обележен Дан полиције
840 Социјална заштита деце са сметњама у развоју
841 Мој поглед на животну средину
842 Сузбијања ларви комараца
843 Књажевац у кампањи ''Очистимо Србију''
844 Конкурс за учешће у финансирању стручног оспособљавања незапослених лица
845 Потписан уговор са Комесаријатом за избеглице
846 Министар пољопривреде посетио Књажевац
847 Обележен Дан општине
848 Подршка запошљавању
849 Музеј Старе планине
850 Одржана ‘’Молитва под Миџором’’
851 Обележена слава Цркве и општине
852 Књажевац домаћин Фестивала музичких школа Србије
853 Град Београд за Књажевац
854 За чистији Књажевац
855 Мајске свечаности 2011.
856 Акција сузбијања крпеља
857 Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за увођење система ХАЦЦП – на територији најнеразвијенијих општина у Србији
858 Образовна инклузија Рома
859 Књажевац беспрекоран домаћин
860 За адаптацију Гургусовачке куле седам милиона динара
861 Књажевац домаћин кошаркашког турнира
862 Потписани уговори са удружењима
863 Парк пријатељства Белоградчика и Књажевца
864 Рурални туризам-шанса Књажевца
865 Одржана 20. седница Скупштине општине
866 Амбасадор Шпаније посетио Књажевац
867 Продаја возила путем јавног надметања
868 Оглас за земљиште
869 Социјална политика општине
870 Министар здравља у ЗЦ Књажевац
871 Књажевац домаћин ''Домијаде''
872 Обука за будуће предузетнике
873 Пријем за успешне спортисте
874 Сат за нашу планету
875 Обавештење о избору пројеката
876 Пети уговор са Канцеларијом за одрживи развој
877 Сајам запошљавања 23.марта
878 Нова жичара и прва гондола
879 Продаје се Клуб Војске
880 Сајам сеоског туризма у Бору
881 Подстицајни програм за развој села и очување биолошке разноврсности парка природе „Стара планина“
882 Израда пројеката за Бањицу
883 Одржана 19. седница Скупштине општине
884 Помоћник министра пољопривреде у Књажевцу
885 Услуга ближа грађанима
886 Успешан наступ на Сајму туризма
887 РАРИС за Књажевац
888 Директор НАРР-а у Књажевцу
889 Лепоте Књажевца на Сајму у Београду
890 Први пут на Сајму туризма у Софији
891 Признања за угоститеље из Књажевца
892 Нови туристички инфо центар
893 Предах за децу са сметњама у развоју
894 Министар Љајић разговарао са грађанима Књажевца
895 Новац за градски парк
896 Србија на путу ка ЕУ: Берза знања и искустава
897 Развој туризма у Књажевцу, Белоградчику и Сокобањи
898 Уручене стипендије за средњошколце и студенте
899 Усвојен ребаланс буџета
900 "Помоћ у кући деци са инвалидитетом и њиховим породицама" - позив за подношење понуда
901 Састанак Дирекције и месних заједница
902 Тренинг семинар за предузетнике
903 Саобраћајнице проходне
904 Јануарско заседање СО
905 Ничу хотели на Јабучком равништу
906 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац
907 Поклони за прве бебе у 2011. години
908 Дочек ''српске'' нове године
909 Божићни дaрови за децу и полицајце
910 Почиње сезона скијања
911 Усвојен буџет за 2011. годину
912 Давање у закуп пољопривредног земљишта
913 Заказана седница Скупштине
914 Презентација потенцијала Ргошке Бање
915 Помоћ најугроженијима
916 Реконструисана Улица др Савића
917 Смотра аматера Србије у Књажевцу
918 Шест милона динара за помоћ старим и особама са инвалидитетом
919 Унапређење локалних финансија
920 Одржан Меморијални турнир ''Ивица Божоновић''
921 Одржани Пети сусрети етно удружења и асоцијација Србије
922 Обезбеђене куће за избегла и расељена лица
923 Радови у Архео-етно парку у Равни
924 Заказана седница СО
925 Солидарност са Краљевом
926 Сајам локалне самоуправе
927 Потписан уговор са Министарством пољопривреде
928 Отпис камате за грађане
929 За пројектну документацију милион динара
930 Опремање матичне службе
931 Нова скупштина за десет дана
932 Смотра пензионера Тимочке крајине
933 Чудесни свет Драослава Живковића
934 Дани Старе планине у Београду
935 Бициклисти света у Књажевцу
936 Мобилни мамограф у Књажевцу
937 Обезбеђена средства за наставак пројекта
938 Сакрална топографија Књажевца и околине
939 Пријем за победнице такмичења ‘’Дунавски уметник’’
940 Одржана четврта ''Шипуријада''
941 Одржана седница Општинског већа
942 Обележен Дан чистих планина
943 Радови на Јабучком равништу
944 Одржан Међународни фестивал хуманости
945 Меморандум о сарадњи са Британским саветом
946 Потписан уговор са Делегацијом ЕУ
947 Грађевински материјал за избегла и расељена лица
948 Унапређење топловодног система
949 Још једно одлагање
950 Седница СО 14.септембра
951 Одложена седница Скупштине општине
952 Обележен Дан МЗ Минићево
953 Преминуо одборник СО Књажевац
954 Изабран логотип Центра за социјални рад
955 Прва фаза уређења градског парка
956 Почела адаптација Цркве у Бучју
957 Завршен конкурс за логотип Центра за социјални рад
958 Срцем за Књажевац
959 Општинско веће о извршењу буџета
960 Шпанске компаније улажу у развој Старе планине
961 Оглас за продају Фабрике сирева "Џерси" у стечају
962 Oдржан јубиларни Сабор на Кадибогазу
963 Конкурс центра за социјални рад
964 ''Жикина шареница'' у Књажевцу
965 Деценија Сабора на Кадибогазу
966 Параглајдери летели са Тупижнице
967 Књажевачки уметници у Белоградчику
968 Обавештење за откуп пшенице
969 Оглас за избор корисника за доделу помоћи
970 Нови програми за социјалне случајеве
971 Међународни пројекат за сеоски туризам
972 Кориговане цене воде и грејања
973 Отворен 49.Фестивал културе младих Србије
974 За градски парк два и по милиона динара
975 Грађевински материјал за избегла и интерно расељена лица
976 Почели радови на уређеним обалама
977 Фестивал од 29. јуна до 4.јула
978 Одборници усвојили Стратегију руралног развоја
979 Европска унија за Књажевац
980 Уговори са Комесаријатом за избеглице
981 Седница СО 14.јуна
982 Акција ''Очистимо Србију'' у Књажевцу
983 Одржани избори за савете националних мањина
984 Подршка предузетништву младих
985 Конкурс министарства просвете
986 Представљен пројекат регулације Трговишког Тимока
987 Помоћ избеглицама
988 Добра сарадња Полиције и Општине
989 Подршка привреди
990 Фис трке на Старој планини
991 На путу ка акредитацији Дома здравља
992 Нови пројекти у Књажевцу
993 Три нова развојна пројекта
994 Oбележен Дан општине
995 У Књажевцу одржан седми ПРВИСИ
996 Одржана 13.седница СО Књажевац
997 Етно фест ''Молитва под Миџором'' у Балта Бериловцу
998 Ђурђевдан - слава Цркве и Општине
999 Изложба фотографија у част Дана општине
1000 Почеле мајске свечаности
1001 За Дан општине у новом руху
1002 Подстицајни програм за развој села
1003 Мајски празници
1004 150 година Народне библиотеке ''Његош''
1005 Зелени Књажевац
1006 Обележено 165 година школе у Минићеву
1007 Субвенције за пољопривреду
1008 Расписана лицитација за Базен
1009 Град државних првака
1010 Одржана 12.седница Скупштине општине
1011 Мере за сузбијање беснила
1012 Јачање локалног екомског развоја
1013 Подстицај развоју пољопривреде
1014 Неисправна вода за пиће у Минићеву, Трновцу и Равни
1015 Заказана 12. седница СО
1016 Извештаји јавних предузећа
1017 Делегација Бугарске у Књажевцу
1018 Пoтписан уговор са УСАИД
1019 Почела јавна расправа о Стратегији руралног развоја
1020 Уручене општинске стипендије
1021 Почела подела помоћи
1022 Сарадња са Бугарском
1023 Одржана седница Општинског већа
1024 За Стару планину 560 милиона
1025 Потписан уговор са ’’Рубином’’
1026 Помоћ Владе Србије
1027 Вода исправна за пиће
1028 Вода није за пиће
1029 Проходни путеви
1030 Поплављене оранице
1031 Почело решавање проблема паса луталица
1032 Поштански шалтер у Трговишту
1033 Одржана седница Општинског већа
1034 Седница Штаба за елементарне непогоде
1035 Бирачки списак за националне мањине
1036 Локална самоуправа подржава привреднике
1037 Скупштина усвојила планове јавних предузећа
1038 Дводневна радионица о кластерима
1039 Заказана седница Скупштине општине
1040 РАРИС урадио планове управљања отпадом
1041 Поклони за прве бебе
1042 Скупштина усвојила буџет за 2010. годину
1043 Ветрогенератори на Тупижници?
1044 Могућности за извоз пољопривредних производа
1045 Олакшице за малу привреду
1046 Новац за Музеј
1047 Наставак пројекта "Кућа на пола пута"
1048 Акциони план за младе
1049 Јавна расправа
1050 Стратегија за развој Књажевца
1051 Телефон за информације о новом грипу
1052 Књажевац на Првом сајму локалних самоуправа
1053 Одржани избори за савете месних заједница
1054 ЈП "Путеви Србије" за Књажевац
1055 Министарка за НИП у Књажевцу
1056 Очистимо општину!
1057 Неразвијени траже пријем у Влади Србије
1058 Потписан уговор са Дирекцијом за воде
1059 Осма седница Скупштине општине Књажевац
1060 Штаб цивилне заштите
1061 Нови председник спортског савеза
1062 Презентација Европске мреже предузетништва
1063 Општинско веће о допунском буџету
1064 Презентација Европске мреже предузетништва
1065 Сабор на Панаџур
1066 Размена ђубрива за меркантилну пшеницу
1067 Инвестиције на Коњарнику
1068 Уклањање депонија на Старој планини
1069 Представљени пројекти РАРИСа
1070 Привредни савет
1071 Седница Општинског већа
1072 Женска фудбалска репрезентација у Књажевцу
1073 Књажевац у акцији ’’Очистимо Србију’’
1074 Почела градња моста
1075 Друга страна Србије - Књажевац
1076 Европски фондови у развоју локалне самоуправе
1077 Амбасадор Индије у посети Књажевцу
1078 Јавни позив за градњу одмаралишта на Јабучком равништу
1079 Археолошка истраживања на локалитету Бањица
1080 О безбедности грађана и имовине
1081 Припрема за европске интеграције
1082 Регионална сарадња, услов за улазак у ЕУ
1083 Књажевачко културно лето
1084 Општинско веће о безбедности
1085 Сабор на Кадибогазу
1086 Књажевац спреман за грип
1087 Градилишта на Старој планини
 
Насловна I Архива
Evropski progres
Обједињена процедура

Регистрација стамбених заједницаStrategija Integrisane komunikacije


  

Предлози и примедбе


Временска прогноза


   
       

  
                 
          

Временски подаци на мобилном телефону

www.knjazevac.vreme.in.rs/wapindex.php

www.babinzub.vreme.in.rs/wapindex.ph

Уторак    20.02.

Max. 2°C Min. -1°C

Облачно, ујутру и део преподнева слаб снег. Очекује се формирање мањег снежног покривача. У току дана углавном суво. Увече могућ слаб снег.

Среда    21.02.

Max. 3°C Min. -1°C

Облачно, ујутру могућ слаб снег. У току дана суво.

Четвртак  22.02.

Max. 3°C Min. 0°C

Облачно, ујутру могућ слаб снег. У току дана суво.

Општина Књажевац на друштвеним мрежама
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДанас3213
mod_vvisit_counterОве недеље7538
mod_vvisit_counterОвог месеца75253
mod_vvisit_counterПрошлог месеца101568
mod_vvisit_counterУкупно5002148

We have: guests online


   Извештај

   Информатор


Агенција за развој Књажевца