www.knjazevac.rs

Архива вести


   Прикажи # 
1 Решење о расподели средстава из буџета општине Књажевац за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања у 2018. години
2 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
3 Обавештење о искључењу воде у граду дана 01.04.2018.
4 НАЦРТ УГОВОРА О ПРИПАЈАЊУ
5 Сат за нашу планету
6 РЕШЕЊЕ о именовању комисије за оцену пројеката поднетих на Конкурс за суфинанасирање пројеката из буџета општине Књажевац у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса у 2018. години
7 Обавештење о сечи растиња
8 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о такси превозу на територији општине Књажевац
9 ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ И ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
10 ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ ,,ТУПИЖНИЧКА ЛЕДЕНИЦА”
11 ОГЛАШАВА ЈАВНИ УВИД И СТРУЧНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СЕЛА ЦРНИ ВРХ СА ЗАСЕОКОМ ГРАВАЉОСА И ИЗВЕШТАЈУ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СЕЛА ЦРНИ ВРХ СА ЗАСЕОКОМ ГРАВАЉОСА
12 Захтев ЈКП „Стандард“ Књажевац за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора о висини цене услуга у обављању комуналних делатности од општег интереса
13 О Г Л А С РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ И ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
14 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац за 2018.годину
15 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 2018. ГОДИНИ
16 Награђена и откупљена идејна решења моста на Сврљишком Тимоку
17 Резултати конкурса за доделу новчане помоћи талентованим ученицима и студентима за школску 2017/2018.годину
18 Срећни новогодишњи и божићни празници
19 Позив за учешће у пројекту Подршка за будућност
20 Усвојен План одбране општине Књажевац
21 JABHИ KOHKYPC 3A ФИHAHCИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ У 2018. ГОДИНИ
22 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРИЈАВА ПО КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ ПОЗАЈМИЦА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ЗА ВОЋАРСКУ И ПОВРТАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2017. ГОДИНИ
23 КОНАЧНA ЛИСТA РЕДА ПРВЕНСТВА
24 ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ
25 Јавна расправа o нацрту Oдлуке буџета општине Књажевац за 2018.годину
26 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА ЗА ОПШТИНУ КЊАЖЕВАЦ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ
27 ОГЛАС О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
28 ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ И ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
29 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОЗАЈМИЦА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ЗА ВОЋАРСКУ И ПОВРТАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2017. ГОДИНИ
30 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о локалним административним таксама
31 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о локалним комуналним таксама
32 ОДЛУКА - Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица
33 ОБАВЕШТЕЊЕ - Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица
34 К О Н К У Р С за израду Идејног архитектонско – урбанистичког решења пешачког моста
35 Кoнкурс зa oствaривaњe прaвa нa нaкнaду трoшкoвa смeштaja и исхрaнe у Дoму учeникa срeдњих шкoлa Књaжeвaц зa учeникe сa прeбивaлиштeм вaн тeритoриje oпштинe Књaжeвaц
36 Кoнкурс сa избoр кoрисникa дa дoдeлу пoдстицajних срeдстaвa зa jaчaњe нoвoфoрмирaних удружeњa из oблaсти пoљoприврeдe
37 Кoнкурс зa oствaривaњe прaвa нa нaкнaду трoшкoвa смeштaja и исхрaнe у Дoму учeникa срeдњих шкoлa Књaжeвaц
38 ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА 30.ОКТОБРА У ПЕРИОДУ ОД 7 ДО 19 ЧАСОВА
39 Именовани директори Јавних предузећа у општини Књажевац
40 Јавни конкурс за финансирање годишњих програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Књажевац у 2017. години
41 Објављен први Извештај о извршењу буџета према грађанима
42 Oбукa зa стицaњe лицeнцe прoфeсиoнaлнoг упрaвникa згрaдa
43 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
44 КОНКУРС ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЈАЧАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ
45 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОДИЗАЊЕ ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА ВОЋА
46 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
47 Ђокић обишао радове у Гимназији
48 Представљена студија изводљивости пута Мирковци – Јабучко равниште
49 Изградња новог прилаза Катастру
50 Стратегија безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије 2015--2020
51 Ивковић на обележавању Дана МЗ Подвис
52 Завршен пројекат "WЕ-NET: Ка градовима образованим за одговоран однос према средини"
53 Потписан уговор са ''Проџетијем''
54 КОНКУРС ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ ОВЧАРСТВА И КОЗАРСТВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2017. ГОДИНИ
55 Књажевцу награда Европске бизнис скупштине
56 ОБАВЕШТЕЊЕ
57 Почео програм стручне праксе
58 Прва фабрика након три деценије
59 Одржана 14. седница Скупштине
60 Делегација ЕУ у посети Књажевцу
61 Гађање на Стрелишту
62 Позив на јавну расправу
63 ОГЛАС ради давања у закуп локација за постављање мањих монтажних објеката на јавним и осталим површинама јавним надметањем
64 Одлука о избору пројеката удружења који се финасирају из буџета општине Књажевац за 2017.годину
65 Књажевац најбољи у агробизнису
66 Обележен Дан општине
67 Представљен позив за финансирање програма ''Партнерства за запошљавање младих''
68 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
69 СКГО и Књажевац: Почиње процес издавања обвезница
70 Одржана 12. седница Скупштине општине
71 Решење о расподели средстава из буџета општине Књажевац за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања
72 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ
73 Решење о именовању Kомисије
74 Ђокић потписао уговоре са министарствима
75 Увид у Јединствени бирачки списак
76 Oбукa зa oдбoрницe и oдбoрникe o спeцифичним питaњимa рoднe рaвнoпрaвнoсти
77 Бесплатна припремна настава за осмаке и матуранте
78 Општинско веће о пољопривреди
79 Стипендије за ученике и студенте
80 Књажевац на Сајму туризма у Београду
81 Акција ''Држава Србија у селима Србије'' почела у Кожељу
82 Одржана 23. седница Општинског већа
83 Општине Тимочке крајине и СКГО
84 Телефон за сугестије и примедбе грађана
85 Конкурс за суфинансирање пројеката из буџета општине Књажевац у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса у 2017. години
86 Одржана 21. седница Општинског већа
87 Настављен попис нелегалних објеката
88 Рeзултaти Кoнкурсa зa дoдeлу нoвчaнe пoмoћи тaлeнтoвaним студeнтимa и учeницимa и студeнтимa дeфицитaрних зaнимaњa зa шкoлску 2016/2017. гoдину
89 Обавештење о закљученом уговору о јавном превозу
90 Захтев за давање сагласности на Одлуку о промени цена комуналних услуга ЈКП Стандард Књажевац
91 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА ПРИ КУПОВИНИ 5 СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ И ДОДЕЛЕ ПАКЕТА ПОМОЋИ
92 Бадње вече у Књажевцу
93 Председник СО честитао Божић
94 Честитка председника Општине
95 Општинско руководство са дежурним службама
96 Новогодишњи коктел
97 Потписани уговори са воћарима
98 ОБАВЕШТЕЊЕ
99 Jавни позив за доделу пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања избеглица
100 Уместо дочека – новац за лечење Књажевчана
101 Скупштина усвојила буџет за наредну годину
102 Одржана јавна расправа о буџету
103 Усвојен Нацрт Одлуке о буџету за 2017. годину
104 Предлог Нацрта Одлуке о буџету за 2017.годину
105 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о измени и допуни одлуке о локалним административним таксама
106 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о измени и допуни одлуке о локалним комуналним таксама
107 Одржана седма седница Скупштине
108 Књажевац, Бољевац и Сокобања желе боље путеве
109 Јачање капацитета за рад са привредом
110 Опрема за издавање грађевинских дозвола
111 OБAВEШTEЊE
112 Јавна расправа о Нацрту Програма заштите животне средине општине Књажевац за период 2016 - 2020. године
113 Нацрт Одлуке о одређивању зона на територији општине Књажевац
114 Од образовања до запослења
115 Радионица за израду програмских буџета
116 Одржана шеста седница СО Књажевац
117 Одборнице из на Конференцији Женске парламентарне мреже
118 Михајловић на састанку о регионалној депонији
119 Ивковић на округлом столу о породичном насиљу
120 Управљање комуналним делатностима
121 Одборнице на конференцији Женске парламентарне мреже
122 Jaвни пoзив зa сaмoзaпoшљaвaњe рaњивих и мaргинaлизoвaних групa
123 Конкурс за доделу новчане помоћи талентованим ученицима и студентима и доделу новчане помоћи ученицима и студентима дефицитарних занимања за општину Књажевац за школску 2016/2017.годину
124 Седница Скупштине 7. новембра
125 Седница Већа одржана на Бабином зубу
126 Нови конкурс за субвенције у воћарству
127 Посета новом вртићу у Доњој Каменици
128 Подстицаји за развој козарства
129 Рачунар за пројекат "Бебо, добродошла на свет"
130 Сертификати за педагошке асистенте
131 Разговор председника са грађанима
132 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
133 Ђокић на састанку о енергетској ефикасности
134 Из буџета за санацију крова Музеја
135 За незапослене бесплатни курсеви страних језика
136 Седма седница Општинског већа
137 Председник Ђокић у Минићеву
138 Ивковић на састанку о регионалној депонији
139 Конкурс за волонтере/ке - тутoрe/кe
140 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА СА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ
141 Пољопривредне субвенције за још 350 газдинстава
142 Могућности за развој кампинг туризма
143 ЈАВНИ УВИД И СТРУЧНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КЊАЖЕВЦА И О НАЦРТУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АРХЕОЛОШКО-ЕТНОЛОШКОГ ПАРКА „РАВНА“ И ИЗВЕШТАЈУ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈ
144 РАНИ ЈАВНИ УВИД ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРВЕ ФАЗЕ ТУРИСТИЧКОГ РИЗОРТА „ЈАБУЧКО РАВНИШТЕ“ НА СТАРОЈ ПЛАНИНИ
145 Руководство Општине дало крв
146 Председник отворио Светско првенство у пауерлифтингу
147 Конкурс за надокнаду трошкова боравка у Дому ученика средњих школа, за школску 2016/2017. годину
148 Одржана четврта седница Скупштине
149 Отворен Клуб за тражење посла
150 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
151 Јавна консултација
152 Председник Ђокић отворио Фестивал културе младих Србије
153 ОБAВEШТЕЊЕ
154 Оглашавање сирена поводом Дaнa сeћaњa нa стрaдaњe и прoгoн Србa
155 Одржан Сабор на Кадибогазу
156 Одржана трећа седница Скупштине општине
157 ОБАВЕШТЕЊЕ: Мере заштите од пожара
158 Председник општине на отварању Фестивала
159 Одржана друга седница Скупштине општине
160 Пројекат BET ON EU: Balkans and Europe Together
161 Кoнкурс зa дoдeлу пoзajмицa
162 Руководство општине у Горњој Каменици
163 Прва седница Општинског већа у новом сазиву
164 Општина Књажевац проглашена угроженим подручјем
165 О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
166 OБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
167 Изабрано ново општинско руководство
168 Oтвoрeни кoнкурси зa дoдeлу субвeнциja у стoчaрству
169 Кoнкурси зa дoдeлу субвeнциja зa нaбaвку мeхaнизaциje и пoдизaњe вишeгoдишњих зaсaдa
170 Обавештење за грађане
171 Усвојен Нацрт Одлуке о суфинансирању пројеката који доприносе унапређењу живота грађана у месним заједницама на територији општине Књажевац
172 Јавна расправа о Нацрту одлуке о суфинансирању пројеката који доприносе унапређењу живота грађана у месним заједницама на територији општине Књажевац
173 Обележен Дан општине Књажевац
174 Рок за плаћање пореза 16. мај
175 Потписан уговор о подршци пољопривредницима
176 Предлог плана управљања Спомеником природе "Долина потока Бигар"
177 ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ УКУПНОГ БРОЈА БИРАЧА У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ ЗА ИЗБОРЕ ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ НА ИЗБОРИМА РАСПИСАНИМ ЗА 24. АПРИЛ 2016. ГОДИНЕ
178 ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ БРОЈА ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ НА ИЗБОРИМА РАСПИСАНИМ ЗА 24. АПРИЛ 2016. ГОДИНЕ
179 Изборна комисија општине Књажевац донела Решење о утврђивању збирне изборне листе
180 Обавештење о сечи растиња
181 Председник са мештанима Влашког Поља о комасацији
182 Распоред сталног састава бирачких одбора
183 Изборна комисија општине Књажевац прогласила Изборне листе
184 Од понедељка исплата помоћи за пензионере
185 Три и по милиона за активности МЗ
186 ИНФОРМАЦИЈА за учеснике јавног конкурса за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања у 2016. години
187 РЕШЕЊЕ о расподели средстава из буџета општине Књажевац за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања
188 ОБАВЕШТЕЊЕ
189 Oпштинскa избoрнa кoмисиja oпштинe Књaжeвaц усвојила обрасце
190 Јавна расправа o Нацрту Одлуке о одржавању чистоће на површинама јавне намене на територији општине Књажевац
191 ОБАВЕШТЕЊЕ - увид у Јединствени бирачки списак - део за територију општине Књажевац
192 Председник општине са ратним ветеранима
193 Јавна расправа о Акционом плану за остваривање родне равноправности
194 ЈАВНИ УВИД И СТРУЧНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА МИНИЋЕВО И ИЗВЕШТАЈУ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА МИНИЋЕВО
195 РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АРХЕОЛОШКО-ЕТНОЛОШКОГ ПАРКА „РАВНА“
196 Почиње контрола радног времена
197 Одлукa о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац за 2016. годину
198 Јавна расправа o Нацрту Акционог плана за остваривање родне равноправности 2016-2018
199 Решење о именовању комисије за оцену пројеката поднетих на конкурс за суфинансирање пројеката из буџета општине Књажевац у области јавног информисања
200 Конкурсно финансирање месних заједница
201 Сасатанак са председницима месних заједница
202 Књажевац једна од најтранспарентнијих општина
203 Позив пензионерима
204 Општинско веће о помоћи пензионерима
205 Јавни позив за подношење пријава за евидентирање закупаца на неодређено време и власника станова на којима је засновано право закупа на неодређено време
206 ПРОГРАМ ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
207 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац за 2016. годину
208 Јавни позив за суфинансирање пројеката из буџета општине Књажевац у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса у 2016. години
209 Јавна расправа o Нацрту програма развоја спорта у општини Књажевац 2016-2018
210 Општинско веће о програмима, пензионерима, вишку запослених
211 Укинуто ванредно стање
212 Министар енергетике у Књажевцу
213 Проглашено ванредно стање
214 Погрешна одлука ЈП Стара планина
215 Стипендије за најталентованије
216 О комасацији на 39. седници СО
217 Деца из Гораждевца на Старој планини
218 Јавна расправа o нацрту Oдлуке o боравишној такси у општини Књажевац
219 Скупштина усвојила буџет за 2016.
220 Решење о одређивању јавне површине за слободно шетње паса на територији општине Књажевац
221 Прихваћен предлог Комисије о проширењу ранг листе талентованих студената
222 ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА И ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА, УСТАНОВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ и ГРАДСКИХ И СЕОСКИХ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ПРИСПЕЛИХ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ
223 Одржана јавна расправа о буџету за 2016.
224 Грађани изабрали језеро
225 Општинско веће усвојило Нацрт буџета за 2016.
226 Јавна расправа o нацрту Oдлуке буџета општине Књажевац за 2016.годину
227 Одржана 117. седница Општинског већа
228 Јавна расправа o нацрту Oдлуке o измени и допуни Одлуке о комуналним таксама
229 РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕНТОСТИ ПО ЗОНАМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2016. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
230 ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРИЈАВЉЕНИХ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА, УСТАНОВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ГРАДСКИХ И СЕОСКИХ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2015.ГОДИНУ
231 Председник општине о буџету за 2016.
232 Асфалтирање улица у селима
233 Почетак пројекта "WE-NET: Ка градовима образованим за одговоран однос према средини"
234 Потписан Меморандум са Европским прогресом
235 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ
236 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА УСТАНОВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ У 2015.ГОД
237 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА ГРАДСКЕ И СЕОСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У 2015.ГОД
238 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2015.ГОД
239 Повољне цене зимовања у Планинарском дому
240 Завршена реконструкција Планинарског дома
241 Грађевинска сезона у пуном јеку
242 Осам милиона за запошљавање
243 Обавештење о изради Нацрта Програма заштите животне средине на територији општине Књажевац
244 Обавештење о извођењу гађања
245 Јавна расправа o нацрту Oдлуке o управљању комуналним отпадом на територији општине Kњажевац
246 Колегијум Зајечарског округа одржан у Књажевцу
247 Привремена обустава саобраћаја ради одржавања јесењег вашара
248 Књажевац лидер туризма
249 Европски прогрес 1. октобра у Књажевцу
250 ''Туристички цвет'' за Књажевац
251 Потписани уговори са младим пољопривредницима
252 Нове субвенције за пољопривреднике
253 Одржана 114. седница Општинског већа
254 Нови редови вожње у линијском превозу на територији општине Књажевац
255 Зaхтeв зa дaвaњe сaглaснoсти
256 Закуп локација
257 Закуп дома у Трговишту
258 Конкурс за смештај у Дом ученика
259 Почела градња нове пијаце
260 ЈАВНИ УВИД И СТРУЧНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ КОМПЛЕКСА „БАРАНИЦА“ И ИЗВЕШТАЈУ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ КОМПЛЕКСА „БАРАНИЦА“
261 Конкурси за запошљавање
262 Редови вожње у линијском превозу на територији општине Књажевац
263 Аташе за пољопривреду Амбасаде Аустрије у посети Књажевцу
264 Веб презентација општине Књажевац најбоља у Србији
265 Обавештење о извођењу гађања
266 Милан Ђокић отворио 54. фестивал културе младих Србије
267 Уређује се парк код Гургусовачке куле
268 О безбедности на Фестивалу
269 Одржана 36. седница Скупштине општине
270 Гради се пут у Зубетинцу
271 ОБАВЕШТЕЊЕ - Акција сузбијања крпеља
272 Јавна расправ o нацрту Oдлуке о усвајању Стратегије интегрисане комуникације 2015 - 2025.година
273 Јавни увид и стручна расправа о Нацрту плана детаљне регулације друге фазе туристичког ризорта „Јабучко равниште“ на Старој планини и Извештају о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације друге фазе туристичког ризорта
274 Рани јавни увид у израду плана генералне регулације насеља Минићево
275 Обавештење - Aкцијa сузбијања крпеља
276 Обавештење - Aкцијa сузбијања комараца
277 Јавни конкурс за именовање директора ЈП „Спортско туристички ресурси Књажевац“ Књажевац
278 Скупштина усвојила ребаланс буџета
279 Јавна расправа o нацрту Статута o измени и допуни Статута општине Књажевац
280 Заказана 35. седница СО
281 Одржана 107. седница Општинског већа
282 Одржана 34. седница СО Књажевац
283 Обележен Дан општине
284 Јавна набавка добара - грађевински материјал
285 Побољшање услова становања интерно расељеним лицима
286 Јавна набавка добара- електрична енергија
287 Општинска управа Књажевац пример добре праксе у оквиру пројекта "Унaпрeђeње пoслoвнoг oкружeњa нa лoкaлнoм нивoу кроз регулаторну реформу"
288 Амбасадор Аустрије у Књажевцу
289 Решење о додели средстава медијским кућама
290 Конкурс за доделу субвенција за развој овчарства и козарства
291 Конкурс за доделу субвенција за развој млечног говедарства
292 Одлука о измени Одлуке о финансирању пројеката
293 Почела грађевинска сезона у Књажевцу
294 Одлука о финансирању пројеката удружења
295 Jавна набавка мале вредности услуга – услуга мртвозорства
296 Амбасадор Америке у Књажевцу
297 Суфинансирање пројеката у области медија у 2015. години.
298 Jавне набавке мале вредности услуга – услуга мртвозорства
299 Округли сто о Фондацији за повећање наталитета
300 Jавна набавка мале вредности добара - материјала за саобраћај, нафтa и дестилати за моторна возила путем картица
301 Одржана 32. седница Скупштине општине
302 Одржана 32. седница Скупштине општине
303 Jавне набавке услуга - народнa кухињa
304 Јавна набавка мале вредности добара - лож уља
305 Јавна набавка мале вредности добара - канцеларијског материјала
306 Јавна набавка мале вредности услуга - услуга зоохигијене
307 Јавна набавка мале вредности услуга - репрезентацијe, услуга хотела и ресторана
308 Јавна расправа o нацрту одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
309 Одржана 31. седница Скупштине општине
310 Новчана помоћ за студенте и ученике
311 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац за 2015. годину
312 Јавни позив за суфинансирање пројеката из буџета општине Књажевац у области јавног информисања
313 Стамбено збрињавање избеглица
314 Одржана 98. седница Општинског већа
315 Обавештење власницима шума
316 Изузетан потенцијал Ргошке Бање
317 Оглас о уступању на коришћење Бензинске станице "Кална"
318 Оглас ради давања у закуп локација за постављање мањих монтажних објеката
319 Оглас о давању у закуп дела комплекса непокретности у Трговишту
320 Оглас о давању у закуп комплекса бивше школске имовине у селу Ћуштица
321 Бесплатно скијање за ученике
322 Обавештење пореским обвезницима
323 Јавна лицитација за давање у закуп пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној својини
324 Јавна расправа o нацрту одлуке о комуналним делатностима на територији општине Књажевац
325 Уништене шуме и воћњаци
326 Усвојен буџет за 2015. годину
327 Јавна набавка линијског (градског и приградског превоза) превоза путника на територији општине Књажевац број 404/1-27/2014-02
328 Решење о избору пројеката у области јавног информисања
329 Тешка ситуација у општини Књажевац
330 Обавезно чишћење снега
331 Јавна расправа o нацрту одлуке о буџету општине Књажевац
332 Јавна расправа о Нацрту одлуке о буџету општине Књажевац за 2015.годину
333 Јавна набавка - Pадови на поправци Планинарског дома на Бабином Зубу
334 Јавна набавка - Oдржавање јавне расвете
335 Јавна набавка - Cијалице за одржавање јавне расвете
336 Јавна набавка - Набавка трактора
337 Јавна набавка - Набавка агрегата
338 Решење о именовању комисије за спровођење јавног конкурса за суфинансирање пројеката
339 Обавештење пореским обвезницима
340 Јавна набавка Центра за социјални рад „Др Михајло Ступар“
341 Оглас о давању у закуп комплекса бивше школске имовине у селу Ћуштица јавним надметањем
342 Јавна набавка - Услуга линијског превоза путника на територији општине Књажевац
343 Одлукa о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац
344 Јавна расправа о Нацрту Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Kњажевац
345 Конкурс за доделу новчане помоћи ученицима и студентима
346 Подношење пријава за доделу помоћи за побољшање услова становања интерно расељеним лицима
347 Завршен пројекат ''Превенција и гашење шумских пожара''
348 Kонкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац за 2014. годину
349 Конкурс за суфинансирање пројеката у области јавног информисања
350 Усвојени ребаланси програма јавних предузећа
351 Национална стратегија за развој цивилног друштва
352 Јавни позив за пријаву некоришћеног пољопривредног земљишта у приватном власништву ради давања у закуп Општине Књажевац за 2014. годину
353 Одржана 27. седница Скупштине општине
354 Kонкурс за субвенционисање регистрованих пољопривредних газдинстава за набавку садног материјала у воћарству
355 Јавна набавка - Hабавка бетонских белега за обележавање парцела у поступку комасације за део КО Влашко Поље
356 Јавна набавка - Радови на уређењу земљишта комасацијом (II фаза) инвестициони радови у комасационом подручју за део КО Влашко Поље
357 Ребаланси програма јавних предузећа
358 Јавни оглас - Регионални стамбени пројекат за избеглице
359 Конкурс за накнаду трошкова смештаја и исхране у Дому ученика средњих школа у Књажевцу
360 Општинско веће о безбедности у школама
361 Подручје Књажевца заражено ''плавим језиком''
362 Књажевац у мрежи изузетних дестинација Европе
363 За субвенције пољопривреди 10 милиона динара
364 Донација ЕУ - подршка инклузији Рома
365 Одржана 16. седница Скупштине општине
366 Седница СО 11. септембра
367 Општина за прваке
368 Бесплатан јавни превоз
369 Одабрани еко пројекти школа и удружења
370 Оглас ради давања у закуп локација за постављање мањих монтажних објеката на јавним и осталим површинама јавним надметањем
371 ОБАВЕШТЕЊЕ
372 Милан Ђокић отворио Фестивал културе младих Србије
373 Обустава саобраћаја у току ФКМС-а
374 Књажевац - изузетна дестинација Европе
375 Конкурс за доделу субвенција за купљену механизацију и опрему за наводњавање из средстава Фонда за развој пољопривреде општине Књажевац у 2014.години
376 Конкурс за доделу субвенција за развој млечног говедарства из средстава Фонда за развој пољопривреде општине Књажевац у 2014.години
377 Јавна набавка - економско оснаживање избеглица и интерно расељених лица кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу
378 Пријавите децу за вртић
379 КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2014. ГОДИНИ
380 Јавна набавка - електрична енергија
381 Испитан квалитет воде за пиће
382 Запрашивање комараца
383 Седница Скупштине четвртог јула
384 Општина Књажевац у програму Европски прогрес
385 Јавна набавка -економско оснаживање избеглица и интерно расељених лица кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу
386 Полицајци гађају на стрелишту
387 Одржана 24. седница Скупштине општине
388 Заказана 24. седница Скупштине
389 Јавна набавка - економско оснаживање породица избеглица кроз доходовне активности
390 Јавна набавка - услуге мртвозорства
391 Јавна набавка - услуге осигурања
392 Јавна расправа о Одлуци o начину држања и заштите домаћих и егзотичних животиња на територији градског и сеоских насеља у општини Књажевац
393 Јавна расправа о Оперативном плану одбране од поплава
394 Јавна набавка - софтвер Е-писарница
395 Одлука о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац
396 Помоћ Књажевца поплављеним подручјима
397 Позив добровољцима
398 Помоћ за угрожене у поплавама
399 Обележен Дан општине Књажевац
400 Региструјте се за гласање на Косову
401 Оглас за јавно надметање ради отуђења грађевинског земљишта
402 КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА УСТАНОВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
403 Јавна расправа
404 ОБАВЕШТЕЊЕ
405 Jавнa набавкa - услуге зоохигијене
406 Обавештење о извођењу гађања
407 Jавнa набавкa - рачунарска опрема
408 Одржана 23. седница Скупштине општине
409 Оглас о давању у закуп пословног простора јавним надметањем
410 Jавнa набавкa - услуге репрезентације, хотела и ресторана
411 Конкурс за доделу субвенција за развој пчеларства
412 Наставак исплате накнаде за рад у Бирачким одборима
413 Исплата накнаде за рад у Бирачким одборима
414 Усвојене мере подршке пољопривреди
415 Jавнa набавкa - Oдржавање јавне расвете
416 Сусрети Тимочана Торлака
417 Пројекат „Превенција и гашење шумских пожара”
418 Одржана 22. седница СО Књажевац
419 Јавнa набавкa - услуге зоохигијене
420 Ново признање за општину Књажевац
421 У петак 22. седница Скупштине
422 Почело уређење градског трга
423 Јавнa набавкa - материјал за одржавање јавне расвете
424 Оглас о уступању на коришћење бензинске станице "Кална"
425 Шест признања за Књажевац
426 ОБАВЕШТЕЊЕ
427 Јавнa набавкa - услуге информисања путем штампаних медија
428 Јавнa набавкa - услугa народнe кухињe
429 Обавештење у вези проценe утицаја на животну средину пројекта Рибњак
430 Јавна расправа
431 Председник СО са политичким партијама
432 Јавнa набавкa - канцеларијски материјал за потребе општине Књажевац
433 Сачувати ред и мир током кампање
434 Транспарентна власт
435 Разговори о ''Ерозији''
436 Стипендије за најбоље ученике и студенте
437 Јавнa набавкa материјалa за саобраћај - нафтни деривати за моторна возила путем картица
438 Предавање о воћарству и заштити биља
439 Значајне реформе у Књажевцу
440 Јавнa набавкa лож уља за потребе општине Књажевац
441 Оглас о давању у закуп пословног простора јавним надметањем
442 Оглас ради давања у закуп локација за постављање мањих монтажних објеката на јавним и осталим површинама јавним надметањем
443 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА
444 Одржана седница СО по хитном поступку
445 Јавна набавка - Услуга обављања административно-техничких послова и превоза службених лица
446 Књажевац у пројекту "Техничка подршка за инклузију Рома"
447 Књажевцу цертификат НАЛЕД-а
448 Агенција за развој Књажевца : Извештај о стању привреде
449 Одржана 61. седница Општинског већа
450 ОБАВЕШТЕЊЕ
451 Јавна набавка - Штампање публикација за потребе Народне библиотеке "Његош" Књажевац
452 Искористи шансу – легализуј објекат
453 Божић у Књажевцу
454 Књажевац вицешампион локалног развоја
455 Завршен мост у Трговишту
456 За бољу безбедност деце
457 Скупштина усвојила одлуку о буџету за 2014. годину
458 Поднесите пореску пријаву
459 Општинско веће о Дому здравља
460 Ранг листа кандидата Конкурса за доделу новчане помоћи талентованим ученицима и студентима
461 Обавештење
462 Књажевац у Удружењу градова и општина
463 На Седници СО Књажевац утврђене стопе пореза на имовину
464 Јавна расправа о буџету општине
465 Одржана седница Скупштине општине
466 Асфалтирање пута у Горњој Каменици
467 Инвестиционе локације у Књажевцу
468 Веће о ребалансу буџета
469 Грађевинско земљиште на јавном надметању
470 Закуп локација за монтажне објекте
471 Потенцијали Књажевца представљени у Бечу
472 Отворен Регионални центар за стручно усавршавање
473 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА ПО ОСНОВУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ
474 Конкурс за реализацију програма Стручна пракса у 2013. години
475 Успешан Центар за радно ангажовање младих
476 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА
477 Потписан меморандум о сарадњи са Немачком
478 Почела подела садница воћака
479 Одржана 17. седница СО Књажевац
480 Прекогранична сарадња Књажевца и Белоградчика
481 Комасација у Влашком Пољу
482 Захарије Трнавчевић у Књажевцу
483 Кредитирање сточарства
484 Конкурс за остваривање права на накнаду трошкова смештаја и исхране у домовима ученика средњих школа у Књажевцу за школску 2013/2014. годину
485 Jавни увид
486 ЈАВНИ АНОНИМНИ КОНКУРС ЗА ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ БИЛТЕНА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
487 Одржана 51. седница Општинског већа
488 Душко Милошевић добитник Награде за животно дело
489 Фонд за иновациону делатност - обавештење о продужењу рока за пријаву за Програме финансирања
490 Регионална искуства у развоју пољопривреде
491 Одлука о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац
492 Изабрани пројекти удружења
493 Конкурс за субвенције у овчарству
494 Решења директора ЈП у општини Књажевац
495 Заказана 16. седница СО Књажевац
496 Добробит за све
497 Одржана 47. седница Општинског већа
498 Нови Јавни увид и расправа
499 Асфалтирано школско двориште
500 Општина Књажевац за основце
501 Обавештење
502 Одржана 45. седница Општинског већа
503 Јавни увид и стручна расправа
504 Отворени конкурси за субвенције у пољопривреди
505 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац
506 Hије потребна процена утицаја на животну средину
507 У владајућој коалицији и Јединствена Србија
508 Оглас за мале монтажне објекте
509 Оглас за закуп пословног простора
510 Сузбијање комараца
511 Одржан 13. Међународни сабор на Кадибогазу
512 Процена утицаја Пројекта управљања неопасним отпадом
513 Јавни конкурси за именовање директора
514 Јавни конкурс за именовање директора ЈП Спортско туристички ресурси Књажевац
515 Јавни конкурс за именовање директора ЈП Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац
516 Јавни конкурс за именовање директора ЈКП Стандард Књажевац
517 Јавни конкурс за именовање директора ЈКП Топлана Књажевац
518 Председник општине отворио Фестивал културе младих Србије
519 Обавештење
520 Скупштина усвојила ребаланс буџета
521 У понедељак, првог јула, седница СО
522 Почела реконструкција путева
523 Термовизијске фотографије зграда у Књажевцу
524 Ефикасно управљање земљиштем
525 Акција сузбијања инсеката
526 Скупштина заседа у понедељак
527 Ефикасније управљање земљиштем
528 За 45 минута 12 тачака дневног реда
529 Седница СО 14. јуна
530 Обавештење мештанима месних заједница у општини Књажевац
531 Пример ефикасне и транспарентне општинске управе
532 У уторак састанак у Министарству финансија и привреде
533 Сајам запошљавања у Књажевцу
534 Позив на Јавну расправу
535 Јавно надметање ради отуђења грађевинског земљишта
536 Одржана ванредна седница Скупштине општине
537 Пројекти удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац
538 Ванредна седница СО 23. маја
539 Инвестиције вредне 40 милиона евра
540 Обележен Дан општине Књажевац
541 Предлог стратегије хидроенергетског потенцијала
542 Представљен пројекат ''Не поздрављај се са животом! Буди мудар!''
543 Обележена општинска слава
544 ОБАВЕШТЕЊЕ
545 Одржана 11. седница Скупштине општине
546 Заједница општина источне Србије
547 Урађена Стратегија коришћења хидроенергетског потенцијала
548 Матурантска парада 17.маја
549 Социјално становање у заштићеним условима
550 Састанак са месним заједницама
551 Прибављање непокретности прикупљањем писаних понуда
552 Овог лета нови садржаји на базену и на Бањици
553 Нови в.д. директор у ПУ ''Бајка''
554 Општински челници обишли радове у Дому културе
555 Састанак са директорима јавних предузећа
556 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац за 2013.
557 Јавни позиви
558 Почели ''Дани јапанске културе у Књажевцу''
559 Постављен нови директор Туристичке, Игњатовић у Геронтолошком центру
560 Пролећно чишћење града
561 Припрема се декларација о ГМО
562 Радно време базена
563 У току је обнова регистрације пољопривредних газдинстава
564 Александар Шоштар отворио базен
565 Продужен рок за подношење захтева за помоћ
566 Обавештење пореским обвезницима
567 У четвртак свечано отварање базена
568 Потписан још један уговор са Канцеларијом за одрживи развој
569 Јавни увид и стручна расправа
570 Општина прискаче у помоћ
571 Председник општине са новинарима о ''Џервину''
572 Књажевац на Сајму туризма у Београду
573 Одржана девета седница СО Књажевац
574 Прибављањe непокретности прикупљањем писаних понуда
575 Седница СО 21.фебруара
576 Oдржана 26.седница Општинског већа
577 Помоћ најбољим ученицима и студентима
578 Уговор са Канцеларијом за одрживи развој
579 Помоћ за избегла и интерно расељена лица
580 Општинско веће о неправилностима у ''Бајци''
581 Комисија за оцену идејних решења уређења града
582 Радна тела за идентификацију проблема
583 Ко је најлепше украсио Књажевац
584 Одржана седница Општинског већа
585 Јавни увид и стручна расправа
586 Позив за јавну лицитацију за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
587 Књажевачки школарци на Старој планини
588 Расписан конкурс за стан солидарности
589 Украсите Књажевац - пријаве до петка
590 Вечерас јавна расправа Фондације за повећање наталитета
591 Књажевац – пример ефикасне локалне управе
592 Лажни профил општине на друштвеним мрежама
593 Божић у Књажевцу
594 Обавештење о отпису камате и мировању пореског дуга
595 Дочек Нове године са ''Пилотима'', Рамбом и ''Златним трубама''
596 Приређен традиционални новогодишњи коктел
597 Повластице за оне који измирују обавезе
598 ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ УСЛОВНОГ ОТПИСА КАМАТЕ И МИРОВАЊА ПОРЕСКОГ ДУГА
599 Скупштина усвојила буџет за наредну годину
600 Уместо честитки-новац за таленте
601 Новчане награде за најлепше окићене зграде,куће и локале
602 Обавештење грађанима
603 Украсите Књажевац за празнике
604 Општинско веће донело одлуку о буџету
605 Јавна расправа
606 Очистите снег и лед испред својих објеката
607 Реновирање капела на гробљима
608 Министарка Калановић у Књажевцу
609 Одржана шеста седница СО Књажевац
610 У петак јавна расправа о буџету за 2013.
611 Министарство финансија и привреде за покривање базена
612 Бесплатно скијање за децу Књажевца
613 ЈАВНИ АНОНИМНИ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКИ КОНКУРС
614 Попис до 15.децембра
615 Отварање ски сезоне од 13. до 16. децембра
616 Завршени пројекти Уједињених нација
617 Успешан наступ Књажевца на Сајму локалних самоуправа
618 Књажевац на Сајму предузетништва и бизниса
619 Седница Скупштине општине Књажевац заказана је за уторак, четврти децембар.
620 Новчана помоћ за ученике и студенте
621 Општинско веће се сагласило са стратегијом социјалне политике
622 Потписан уговор са Канцеларијом за одрживи развој
623 Допунски конкурс за доделу субвенција за развој воћарства
624 Нижа цена грејања за пословни простор и повлашћене кориснике
625 Расписан оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта
626 "Развој" даје пословни простор у закуп
627 Конкурс за доделу новчане помоћи талентованим ученицима и студентима
628 Одржана пета седница СО Књажевац
629 Процена утицаја на животну средину
630 Заказана пета седница Скупштине општине
631 Одржана 13.седница Општинског већа
632 Студија о процени утицаја на животну средину
633 Асфалт за насеља у Трговишту
634 Меморандум о сарадњи са СКГО
635 Рефундирање трошкова смештаја ученика у интернату
636 Уређење стамбених зграда
637 Одржана четврта седница СО Књажевац
638 Расподела средстава за огрев
639 Прелиминарни распоред пописивачa
640 Процена утицаја на животну средину - Подвис
641 Општинско веће усвојило допуну програма Дирекције
642 Процена утицаја на животну средину - Кална
643 Одржана девета седница Општинског већа
644 Одржана трећа седница Скупштине општине
645 ''Фалкенштајнер'' преузео управљање хотелом ''Стара планина''
646 Сузбијањe ларви комараца
647 Листа кандидата за обуку за пописиваче за општину Kњажевац
648 Конкурс за градску плажу "Ушће"
649 Конкурс за остваривање права на накнаду трошкова смештаја и исхране у домовима ученика средњих школа
650 Претест за пописиваче
651 Прелиминарна листа општинских инструктора
652 У школу кренуло 225 првака
653 Почињу радови у ОШ ''Вук Караџић''
654 Одржана седма седница Општинског већа
655 Коначна листа кандидата за предтест
656 Оглас ради прибављања непокретности прикупљањем писаних понуда
657 Обавештење уз прелиминарну листу кандидата за претест за обуку за пописиваче
658 Коначна листа кандидата за општинске инструкторе
659 Предтест за инструкторе
660 Сузбијања ларви комараца
661 Општинско веће о ''Топлани'' и ''Стандарду''
662 Гласајте за ученике ''Вука''
663 Именовани директори “Развоја” и “Стандарда”
664 Одржана прва радна седница СО
665 Акција сузбијања комараца
666 Милан Ђокић изабран за председника Општине Књажевац
667 Обавештење за кандидате који су ушли у ужи избор за обуку за општинске инструкторе у Општини Књажевац
668 Попис пољопривреде 2012. године
669 ФКМС почиње трећег јула
670 Процене утицаја на животну средину
671 Сутра конституисање СО Књажевац
672 Сезонске карте за базен
673 Aкцијa сузбијања ларви комараца
674 Конкурс за доделу стамбених кредита
675 Јавни позив за пријављивање кандидата за општинске инструкторе
676 Коначни резулти председничких избора у Књажевцу
677 Свечана седница СО поводом Дана Општине
678 Коначни резултати локалних избора у Књажевцу
679 Предаја изборног материјала
680 Највише мандата за УРС, ЛДП у Скупштини
681 Акција сузбијања крпеља
682 Исплата бирачких одбора
683 Још милион и по за Бањицу
684 Незванични резултати избора
685 “Кербер” за празник општине
686 За рехабилитацију система грејања 600.000 евра
687 Конкурси Фонда за развој пољопривреде
688 Доела средстава пољопривредним газдинствима
689 Књажевац-лидер предузетништва
690 Седница Већа у понедељак
691 Презентација концепта плана генералне регулације за туристички центар и сектор алпског скијалишта Голема река
692 Општина Књажевац расписује Јавни конкурс за организовање спровођења Јавних радова у 2012. години
693 Пре прскања обавестити пчеларе
694 Најбољи спортисти путују у Брисел
695 За пољопривреду 29 милиона динара
696 “Парк пријатељства” на Кадибогазу
697 Одлука о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац
698 Увид у бирачки списак
699 Предах за децу пред отварањем
700 Уговор са канцеларијом за одрживи развој
701 Потписан уговор за магистрални цевовод
702 Потписан уговор за амбуланту у Кални
703 У Главичици водовод, у граду асфалт
704 Проглашене изборне листе
705 Округли сто о корупцији
706 Од априла ''Тимарк'', од септембра ''Пеко''
707 Бензинске станице за регресирано гориво
708 Набављено 3500 канти за смеће
709 Обрасци потребни за подношење изборних листи
710 Образац за оверу потписа
711 Захтеви за регресирано гориво на три пункта
712 Увид у бирачки списак
713 Поступак подношења захтева за регресирано гориво
714 Култура - теорија и пракса
715 Закључци Скупштине о стању у ЗЦ
716 Ревитализација пољских путева
717 Општина Књажевац расписала конкурс за финансирање пројеката удружења у 2012. години
718 Додела субвенције приликом запошљавања трудница, самохраних родитеља и младих брачних парова у општини Књажевац
719 Заказана седница Скупштине општине
720 Сертификат ЕУ за пројекат социјалне инклузије
721 Разговор о асфалтирању улица
722 Министарство одобрило два пројекта за социјално угрожене групе становништва
723 Штаб: Да Министарство обезбеди грејање Болнице
724 Неопходна помоћ у механизацији
725 Ветар поново прави проблеме
726 Подршка месним заједницама
727 Помоћ за Дрвник
728 Престанак падавина омогућио чишћење
729 Помоћ за 12 житеља Дејановца
730 Стари људи спашени ’’беле смрти’’
731 Отежана испорука топлоте
732 Обавезно чишћење леденица
733 Искључење јавне расвете у МЗ
734 Редуковати потрошњу струје
735 Бројни кварови на електро мрежи
736 Тражи се помоћ Републике
737 Зимска опрема из општинског буџета
738 Сметови и у граду
739 Министарство подржало пројекат уређења Бањице
740 Заседао Штаб за ванредне ситуације
741 Непрекидно дежурство
742 Школе на непланираном распусту
743 Усвојен ребаланс буџета
744 НАЈАВА КОНКУРСА: Подстицајни програм за развој села и очување биолошке разноврсности Парка природе „Стара планина“
745 Промена цена комуналних услуга
746 У четвртак седница Скупштине
747 Највише пара за Дирекцију, пољопривреду и школе
748 Министар Оливер Дулић у Књажевцу
749 Седница Већа у понедељак
750 Руководство општине обишло школе
751 Купљен пианино за Музичку школу
752 Стипендије за ученике и студенте
753 Дарови за прве бебе
754 Пакетићи за сву децу
755 Оптимизам за наредну годину
756 Посао за младе
757 Почела регулација Сврљишког Тимока
758 Реновиран планинарски дом
759 Отворен хотел на Јабучком равништу
760 Оглас за пријављивање кандидата за полагање испита за извршитеља
761 Из буџета за породице, запошљавање и аграр
762 Помоћ старима
763 Усвојен план запошљавања
764 Камион за извоз смећа-донација Беча Књажевцу
765 Усвојен предлог буџета за 2012. годину
766 Нацрт одлуке о буџету општине Књажевац за 2012.годину
767 Нацрт одлуке о измени и допуни Одлуке о локалним административним таксама
768 Нацрт одлуке о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама
769 Нацрт одлуке o измени и допуни Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине
770 Сарадња са Бугарском
771 Подршка запошљавању младих
772 Одржана 24. седница Скупштине општине
773 Накнаде за употребу општинских путева и улица
774 Заказана седница Скупштине општине
775 Сарадња Општине и Путева Србије
776 Шести меморијални турнир ''Ивица Божиновић''
777 Посао за 262 обућара
778 Образовна инклузија Рома
779 Куће за избегла и расељена лица
780 Књажевац на Сајму локалне самоуправе
781 Акциони план за превенцију и сузбијање болести зависности
782 Књажевац на Сајму локалне самоуправе
783 Први састанак Клуба родитеља деце са сметњама у развоју
784 Конкурс за учешће у финансирању стручног оспособљавања незапослених лица - приправника - волонтера
785 Локални план управљања отпадом 2011-2021
786 Аудиција за програм "Србија у ритму Европе"
787 Књажевац - најбоља локална самоуправа
788 Конкурс за доделу стипендија
789 Обавештење
790 Бесповратна средства за пољопривреду и село
791 Књажевац у ритму Европе
792 Још једна промоција Spa i Wеllnes центра Бањица
793 Додела признања „Капетан Миша Анастасијевић” у Књажевцу
794 И Књажевац у ритму Европе
795 Привремено затварање пута ка Ргошту
796 У Општини Књажевац 32.763 становника
797 Представљен пројекат за децу са сметњама у развоју
798 Систем за нешкодљиво уклањање животињског отпада
799 Водовод у пробном раду
800 Изузетан квалитет воде на Бањици
801 Радови на путној инфраструктури
802 Обавештење у вези пописа
803 Друга фаза радова на водоводу
804 Нови тротоари
805 За децу са сметњама у развоју
806 Општина Књажевац тражи разрешење директора Здравственог центра
807 Хитна седница Већа о Здравственом центру
808 Дишите пуним плућима
809 Ролеријада
810 Гради се по целом граду
811 Реконструисана спортска сала
812 Европскa недељa мобилности
813 Одборници усвојили ребаланс буџета
814 Седница СО Књажевац
815 Конкурс
816 Конкурс за неговатељице
817 Јавни позив
818 Глобална кампања УН за смањење ризика од катастрофа
819 Европска недеља мобилности
820 "Пеко" у Књажевцу
821 Обавештење
822 Нацрт Просторног плана општине Kњажевац и Планa генералне регулације Kњажевца
823 Оглас за јавно надметање
824 Исправка списка пописивача
825 Списак пописивача за општину Књажевац
826 Обавештење уз прелиминарну листу пописивача за oпштину Књажевац
827 Јавна расправа о Просторном плану
828 Нова намена школе у Дебелици
829 Јачање туристичке конкурентности
830 Прелиминарна листа кандидата за пописиваче
831 Борба против крилатих напасти се наставља
832 Aкцијa сузбијања ларви комараца
833 Обавештење
834 Коначна листа инструктора за попис становништва
835 Јавни позив за пријављивање кандидата за пописиваче
836 Акција сузбијања ларви комараца
837 Услуга превоза ученика
838 Почела доградња Музичке школе
839 Припрема се Сабор на Кадибогазу
840 За рад народне кухиње 1.900.000 динара
841 Грађевинари стигли у ОШ ''Каплар''
842 Унапређен систем управљања ванредним ситуацијама
843 Књажевац у знаку Фестивала
844 Фестивал културе младих Србије од 04. до 10. јула
845 Заказана седница Скупштине општине
846 Потписан уговор за магистрални цевовод
847 За реконструкцију ''Каплара'' 15 милиона из НИП-а
848 ЖФК ''Нивес'' у првој лиги
849 Обележен Дан полиције
850 Социјална заштита деце са сметњама у развоју
851 Мој поглед на животну средину
852 Сузбијања ларви комараца
853 Књажевац у кампањи ''Очистимо Србију''
854 Конкурс за учешће у финансирању стручног оспособљавања незапослених лица
855 Потписан уговор са Комесаријатом за избеглице
856 Министар пољопривреде посетио Књажевац
857 Обележен Дан општине
858 Подршка запошљавању
859 Музеј Старе планине
860 Одржана ‘’Молитва под Миџором’’
861 Обележена слава Цркве и општине
862 Књажевац домаћин Фестивала музичких школа Србије
863 Град Београд за Књажевац
864 За чистији Књажевац
865 Мајске свечаности 2011.
866 Акција сузбијања крпеља
867 Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за увођење система ХАЦЦП – на територији најнеразвијенијих општина у Србији
868 Образовна инклузија Рома
869 Књажевац беспрекоран домаћин
870 За адаптацију Гургусовачке куле седам милиона динара
871 Књажевац домаћин кошаркашког турнира
872 Потписани уговори са удружењима
873 Парк пријатељства Белоградчика и Књажевца
874 Рурални туризам-шанса Књажевца
875 Одржана 20. седница Скупштине општине
876 Амбасадор Шпаније посетио Књажевац
877 Продаја возила путем јавног надметања
878 Оглас за земљиште
879 Социјална политика општине
880 Министар здравља у ЗЦ Књажевац
881 Књажевац домаћин ''Домијаде''
882 Обука за будуће предузетнике
883 Пријем за успешне спортисте
884 Сат за нашу планету
885 Обавештење о избору пројеката
886 Пети уговор са Канцеларијом за одрживи развој
887 Сајам запошљавања 23.марта
888 Нова жичара и прва гондола
889 Продаје се Клуб Војске
890 Сајам сеоског туризма у Бору
891 Подстицајни програм за развој села и очување биолошке разноврсности парка природе „Стара планина“
892 Израда пројеката за Бањицу
893 Одржана 19. седница Скупштине општине
894 Помоћник министра пољопривреде у Књажевцу
895 Услуга ближа грађанима
896 Успешан наступ на Сајму туризма
897 РАРИС за Књажевац
898 Директор НАРР-а у Књажевцу
899 Лепоте Књажевца на Сајму у Београду
900 Први пут на Сајму туризма у Софији
901 Признања за угоститеље из Књажевца
902 Нови туристички инфо центар
903 Предах за децу са сметњама у развоју
904 Министар Љајић разговарао са грађанима Књажевца
905 Новац за градски парк
906 Србија на путу ка ЕУ: Берза знања и искустава
907 Развој туризма у Књажевцу, Белоградчику и Сокобањи
908 Уручене стипендије за средњошколце и студенте
909 Усвојен ребаланс буџета
910 "Помоћ у кући деци са инвалидитетом и њиховим породицама" - позив за подношење понуда
911 Састанак Дирекције и месних заједница
912 Тренинг семинар за предузетнике
913 Саобраћајнице проходне
914 Јануарско заседање СО
915 Ничу хотели на Јабучком равништу
916 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац
917 Поклони за прве бебе у 2011. години
918 Дочек ''српске'' нове године
919 Божићни дaрови за децу и полицајце
920 Почиње сезона скијања
921 Усвојен буџет за 2011. годину
922 Давање у закуп пољопривредног земљишта
923 Заказана седница Скупштине
924 Презентација потенцијала Ргошке Бање
925 Помоћ најугроженијима
926 Реконструисана Улица др Савића
927 Смотра аматера Србије у Књажевцу
928 Шест милона динара за помоћ старим и особама са инвалидитетом
929 Унапређење локалних финансија
930 Одржан Меморијални турнир ''Ивица Божоновић''
931 Одржани Пети сусрети етно удружења и асоцијација Србије
932 Обезбеђене куће за избегла и расељена лица
933 Радови у Архео-етно парку у Равни
934 Заказана седница СО
935 Солидарност са Краљевом
936 Сајам локалне самоуправе
937 Потписан уговор са Министарством пољопривреде
938 Отпис камате за грађане
939 За пројектну документацију милион динара
940 Опремање матичне службе
941 Нова скупштина за десет дана
942 Смотра пензионера Тимочке крајине
943 Чудесни свет Драослава Живковића
944 Дани Старе планине у Београду
945 Бициклисти света у Књажевцу
946 Мобилни мамограф у Књажевцу
947 Обезбеђена средства за наставак пројекта
948 Сакрална топографија Књажевца и околине
949 Пријем за победнице такмичења ‘’Дунавски уметник’’
950 Одржана четврта ''Шипуријада''
951 Одржана седница Општинског већа
952 Обележен Дан чистих планина
953 Радови на Јабучком равништу
954 Одржан Међународни фестивал хуманости
955 Меморандум о сарадњи са Британским саветом
956 Потписан уговор са Делегацијом ЕУ
957 Грађевински материјал за избегла и расељена лица
958 Унапређење топловодног система
959 Још једно одлагање
960 Седница СО 14.септембра
961 Одложена седница Скупштине општине
962 Обележен Дан МЗ Минићево
963 Преминуо одборник СО Књажевац
964 Изабран логотип Центра за социјални рад
965 Прва фаза уређења градског парка
966 Почела адаптација Цркве у Бучју
967 Завршен конкурс за логотип Центра за социјални рад
968 Срцем за Књажевац
969 Општинско веће о извршењу буџета
970 Шпанске компаније улажу у развој Старе планине
971 Оглас за продају Фабрике сирева "Џерси" у стечају
972 Oдржан јубиларни Сабор на Кадибогазу
973 Конкурс центра за социјални рад
974 ''Жикина шареница'' у Књажевцу
975 Деценија Сабора на Кадибогазу
976 Параглајдери летели са Тупижнице
977 Књажевачки уметници у Белоградчику
978 Обавештење за откуп пшенице
979 Оглас за избор корисника за доделу помоћи
980 Нови програми за социјалне случајеве
981 Међународни пројекат за сеоски туризам
982 Кориговане цене воде и грејања
983 Отворен 49.Фестивал културе младих Србије
984 За градски парк два и по милиона динара
985 Грађевински материјал за избегла и интерно расељена лица
986 Почели радови на уређеним обалама
987 Фестивал од 29. јуна до 4.јула
988 Одборници усвојили Стратегију руралног развоја
989 Европска унија за Књажевац
990 Уговори са Комесаријатом за избеглице
991 Седница СО 14.јуна
992 Акција ''Очистимо Србију'' у Књажевцу
993 Одржани избори за савете националних мањина
994 Подршка предузетништву младих
995 Конкурс министарства просвете
996 Представљен пројекат регулације Трговишког Тимока
997 Помоћ избеглицама
998 Добра сарадња Полиције и Општине
999 Подршка привреди
1000 Фис трке на Старој планини
1001 На путу ка акредитацији Дома здравља
1002 Нови пројекти у Књажевцу
1003 Три нова развојна пројекта
1004 Oбележен Дан општине
1005 У Књажевцу одржан седми ПРВИСИ
1006 Одржана 13.седница СО Књажевац
1007 Етно фест ''Молитва под Миџором'' у Балта Бериловцу
1008 Ђурђевдан - слава Цркве и Општине
1009 Изложба фотографија у част Дана општине
1010 Почеле мајске свечаности
1011 За Дан општине у новом руху
1012 Подстицајни програм за развој села
1013 Мајски празници
1014 150 година Народне библиотеке ''Његош''
1015 Зелени Књажевац
1016 Обележено 165 година школе у Минићеву
1017 Субвенције за пољопривреду
1018 Расписана лицитација за Базен
1019 Град државних првака
1020 Одржана 12.седница Скупштине општине
1021 Мере за сузбијање беснила
1022 Јачање локалног екомског развоја
1023 Подстицај развоју пољопривреде
1024 Неисправна вода за пиће у Минићеву, Трновцу и Равни
1025 Заказана 12. седница СО
1026 Извештаји јавних предузећа
1027 Делегација Бугарске у Књажевцу
1028 Пoтписан уговор са УСАИД
1029 Почела јавна расправа о Стратегији руралног развоја
1030 Уручене општинске стипендије
1031 Почела подела помоћи
1032 Сарадња са Бугарском
1033 Одржана седница Општинског већа
1034 За Стару планину 560 милиона
1035 Потписан уговор са ’’Рубином’’
1036 Помоћ Владе Србије
1037 Вода исправна за пиће
1038 Вода није за пиће
1039 Проходни путеви
1040 Поплављене оранице
1041 Почело решавање проблема паса луталица
1042 Поштански шалтер у Трговишту
1043 Одржана седница Општинског већа
1044 Седница Штаба за елементарне непогоде
1045 Бирачки списак за националне мањине
1046 Локална самоуправа подржава привреднике
1047 Скупштина усвојила планове јавних предузећа
1048 Дводневна радионица о кластерима
1049 Заказана седница Скупштине општине
1050 РАРИС урадио планове управљања отпадом
1051 Поклони за прве бебе
1052 Скупштина усвојила буџет за 2010. годину
1053 Ветрогенератори на Тупижници?
1054 Могућности за извоз пољопривредних производа
1055 Олакшице за малу привреду
1056 Новац за Музеј
1057 Наставак пројекта "Кућа на пола пута"
1058 Акциони план за младе
1059 Јавна расправа
1060 Стратегија за развој Књажевца
1061 Телефон за информације о новом грипу
1062 Књажевац на Првом сајму локалних самоуправа
1063 Одржани избори за савете месних заједница
1064 ЈП "Путеви Србије" за Књажевац
1065 Министарка за НИП у Књажевцу
1066 Очистимо општину!
1067 Неразвијени траже пријем у Влади Србије
1068 Потписан уговор са Дирекцијом за воде
1069 Осма седница Скупштине општине Књажевац
1070 Штаб цивилне заштите
1071 Нови председник спортског савеза
1072 Презентација Европске мреже предузетништва
1073 Општинско веће о допунском буџету
1074 Презентација Европске мреже предузетништва
1075 Сабор на Панаџур
1076 Размена ђубрива за меркантилну пшеницу
1077 Инвестиције на Коњарнику
1078 Уклањање депонија на Старој планини
1079 Представљени пројекти РАРИСа
1080 Привредни савет
1081 Седница Општинског већа
1082 Женска фудбалска репрезентација у Књажевцу
1083 Књажевац у акцији ’’Очистимо Србију’’
1084 Почела градња моста
1085 Друга страна Србије - Књажевац
1086 Европски фондови у развоју локалне самоуправе
1087 Амбасадор Индије у посети Књажевцу
1088 Јавни позив за градњу одмаралишта на Јабучком равништу
1089 Археолошка истраживања на локалитету Бањица
1090 О безбедности грађана и имовине
1091 Припрема за европске интеграције
1092 Регионална сарадња, услов за улазак у ЕУ
1093 Књажевачко културно лето
1094 Општинско веће о безбедности
1095 Сабор на Кадибогазу
1096 Књажевац спреман за грип
1097 Градилишта на Старој планини
 
Насловна I Архива
Evropski progres
Обједињена процедура

Регистрација стамбених заједницаStrategija Integrisane komunikacije


  

Предлози и примедбе


Временска прогноза


   
       

  
                 
          

Временски подаци на мобилном телефону

www.knjazevac.vreme.in.rs/wapindex.php

www.babinzub.vreme.in.rs/wapindex.ph

Петак      20.04.

Max. 22°C Min. 9°C

Делимично облачно са сунчаним интревалима. У току дана могућа ретка појава краткотрајне кише или пљуска.

Субота      21.04.

Max. 24°C Min. 6°C

Претежно сунчано.

Недеља    22.04.

Max. 27°C Min. 8°C

Претежно сунчано.

Општина Књажевац на друштвеним мрежама
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДанас1206
mod_vvisit_counterОве недеље15061
mod_vvisit_counterОвог месеца85567
mod_vvisit_counterПрошлог месеца125947
mod_vvisit_counterУкупно5244335

We have: guests, bots online


   Извештај

   Информатор


Агенција за развој Књажевца