www.knjazevac.rs

Архива вести


   Прикажи # 
1 Кoнкурс зa дoдeлу бeспoврaтних срeдстaвa
2 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ
3 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ
4 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
5 Обавештење
6 Jaвни пoзив зa учeшћe нa кoнкурсу зa дoдeлу бeспoврaтних срeдстaвa жeнaмa кoje учeствуjу у прojeкту „Сoциjaлнo и eкoнoмскo oснaживaњe жeнa у рурaлним oблaстимa jугoистoчнe Србиje“
7 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА УЗОРКОВАЊЕ, ПРИЈЕМ, ПРЕРАДУ, ПУЊЕЊЕ И ПАКОВАЊЕ МЛЕКА И ПРОИЗВОДА ОД МЛЕКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2018. ГОДИНИ
8 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ОМАМЉИВАЊЕ, КЛАЊЕ И ОБРАДУ ТРУПОВА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2018. ГОДИНИ
9 ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ
10 Конкурс за подршку старт-ап бизниса у пољопривреди и туризму
11 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОДИЗАЊЕ ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА ВОЋА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2018. ГОДИНИ
12 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ ОВЧАРСТВА И КОЗАРСТВА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2018. ГОДИНИ
13 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о измени и допуни одлуке о локалним административним таксама
14 Међународна конференција ‚КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ И ЕУ` окупила у Књажевцу учеснике из седам земаља
15 Јавни оглас ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Књажевац путем јавног надметања
16 Оглас ради давања у закуп локација за постављање мањих монтажних објеката
17 ОДЛУКА о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац за 2018. годину
18 Решење о расподели средстава из буџета општине Књажевац за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања у 2018. години
19 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
20 Обавештење о искључењу воде у граду дана 01.04.2018.
21 НАЦРТ УГОВОРА О ПРИПАЈАЊУ
22 Сат за нашу планету
23 РЕШЕЊЕ о именовању комисије за оцену пројеката поднетих на Конкурс за суфинанасирање пројеката из буџета општине Књажевац у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса у 2018. години
24 Обавештење о сечи растиња
25 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о такси превозу на територији општине Књажевац
26 ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ И ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
27 ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ ,,ТУПИЖНИЧКА ЛЕДЕНИЦА”
28 ОГЛАШАВА ЈАВНИ УВИД И СТРУЧНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СЕЛА ЦРНИ ВРХ СА ЗАСЕОКОМ ГРАВАЉОСА И ИЗВЕШТАЈУ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СЕЛА ЦРНИ ВРХ СА ЗАСЕОКОМ ГРАВАЉОСА
29 Захтев ЈКП „Стандард“ Књажевац за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора о висини цене услуга у обављању комуналних делатности од општег интереса
30 О Г Л А С РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ И ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
31 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац за 2018.годину
32 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 2018. ГОДИНИ
33 Награђена и откупљена идејна решења моста на Сврљишком Тимоку
34 Резултати конкурса за доделу новчане помоћи талентованим ученицима и студентима за школску 2017/2018.годину
35 Срећни новогодишњи и божићни празници
36 Позив за учешће у пројекту Подршка за будућност
37 Усвојен План одбране општине Књажевац
38 JABHИ KOHKYPC 3A ФИHAHCИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ У 2018. ГОДИНИ
39 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРИЈАВА ПО КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ ПОЗАЈМИЦА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ЗА ВОЋАРСКУ И ПОВРТАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2017. ГОДИНИ
40 КОНАЧНA ЛИСТA РЕДА ПРВЕНСТВА
41 ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ
42 Јавна расправа o нацрту Oдлуке буџета општине Књажевац за 2018.годину
43 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА ЗА ОПШТИНУ КЊАЖЕВАЦ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ
44 ОГЛАС О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
45 ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ И ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
46 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОЗАЈМИЦА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ЗА ВОЋАРСКУ И ПОВРТАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2017. ГОДИНИ
47 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о локалним административним таксама
48 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о локалним комуналним таксама
49 ОДЛУКА - Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица
50 ОБАВЕШТЕЊЕ - Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица
51 К О Н К У Р С за израду Идејног архитектонско – урбанистичког решења пешачког моста
52 Кoнкурс зa oствaривaњe прaвa нa нaкнaду трoшкoвa смeштaja и исхрaнe у Дoму учeникa срeдњих шкoлa Књaжeвaц зa учeникe сa прeбивaлиштeм вaн тeритoриje oпштинe Књaжeвaц
53 Кoнкурс сa избoр кoрисникa дa дoдeлу пoдстицajних срeдстaвa зa jaчaњe нoвoфoрмирaних удружeњa из oблaсти пoљoприврeдe
54 Кoнкурс зa oствaривaњe прaвa нa нaкнaду трoшкoвa смeштaja и исхрaнe у Дoму учeникa срeдњих шкoлa Књaжeвaц
55 ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА 30.ОКТОБРА У ПЕРИОДУ ОД 7 ДО 19 ЧАСОВА
56 Именовани директори Јавних предузећа у општини Књажевац
57 Јавни конкурс за финансирање годишњих програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Књажевац у 2017. години
58 Објављен први Извештај о извршењу буџета према грађанима
59 Oбукa зa стицaњe лицeнцe прoфeсиoнaлнoг упрaвникa згрaдa
60 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
61 КОНКУРС ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЈАЧАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ
62 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОДИЗАЊЕ ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА ВОЋА
63 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
64 Ђокић обишао радове у Гимназији
65 Представљена студија изводљивости пута Мирковци – Јабучко равниште
66 Изградња новог прилаза Катастру
67 Стратегија безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије 2015--2020
68 Ивковић на обележавању Дана МЗ Подвис
69 Завршен пројекат "WЕ-NET: Ка градовима образованим за одговоран однос према средини"
70 Потписан уговор са ''Проџетијем''
71 КОНКУРС ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ ОВЧАРСТВА И КОЗАРСТВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2017. ГОДИНИ
72 Књажевцу награда Европске бизнис скупштине
73 ОБАВЕШТЕЊЕ
74 Почео програм стручне праксе
75 Прва фабрика након три деценије
76 Одржана 14. седница Скупштине
77 Делегација ЕУ у посети Књажевцу
78 Гађање на Стрелишту
79 Позив на јавну расправу
80 ОГЛАС ради давања у закуп локација за постављање мањих монтажних објеката на јавним и осталим површинама јавним надметањем
81 Одлука о избору пројеката удружења који се финасирају из буџета општине Књажевац за 2017.годину
82 Књажевац најбољи у агробизнису
83 Обележен Дан општине
84 Представљен позив за финансирање програма ''Партнерства за запошљавање младих''
85 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
86 СКГО и Књажевац: Почиње процес издавања обвезница
87 Одржана 12. седница Скупштине општине
88 Решење о расподели средстава из буџета општине Књажевац за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања
89 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ
90 Решење о именовању Kомисије
91 Ђокић потписао уговоре са министарствима
92 Увид у Јединствени бирачки списак
93 Oбукa зa oдбoрницe и oдбoрникe o спeцифичним питaњимa рoднe рaвнoпрaвнoсти
94 Бесплатна припремна настава за осмаке и матуранте
95 Општинско веће о пољопривреди
96 Стипендије за ученике и студенте
97 Књажевац на Сајму туризма у Београду
98 Акција ''Држава Србија у селима Србије'' почела у Кожељу
99 Одржана 23. седница Општинског већа
100 Општине Тимочке крајине и СКГО
101 Телефон за сугестије и примедбе грађана
102 Конкурс за суфинансирање пројеката из буџета општине Књажевац у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса у 2017. години
103 Одржана 21. седница Општинског већа
104 Настављен попис нелегалних објеката
105 Рeзултaти Кoнкурсa зa дoдeлу нoвчaнe пoмoћи тaлeнтoвaним студeнтимa и учeницимa и студeнтимa дeфицитaрних зaнимaњa зa шкoлску 2016/2017. гoдину
106 Обавештење о закљученом уговору о јавном превозу
107 Захтев за давање сагласности на Одлуку о промени цена комуналних услуга ЈКП Стандард Књажевац
108 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА ПРИ КУПОВИНИ 5 СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ И ДОДЕЛЕ ПАКЕТА ПОМОЋИ
109 Бадње вече у Књажевцу
110 Председник СО честитао Божић
111 Честитка председника Општине
112 Општинско руководство са дежурним службама
113 Новогодишњи коктел
114 Потписани уговори са воћарима
115 ОБАВЕШТЕЊЕ
116 Jавни позив за доделу пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања избеглица
117 Уместо дочека – новац за лечење Књажевчана
118 Скупштина усвојила буџет за наредну годину
119 Одржана јавна расправа о буџету
120 Усвојен Нацрт Одлуке о буџету за 2017. годину
121 Предлог Нацрта Одлуке о буџету за 2017.годину
122 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о измени и допуни одлуке о локалним административним таксама
123 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о измени и допуни одлуке о локалним комуналним таксама
124 Одржана седма седница Скупштине
125 Књажевац, Бољевац и Сокобања желе боље путеве
126 Јачање капацитета за рад са привредом
127 Опрема за издавање грађевинских дозвола
128 OБAВEШTEЊE
129 Јавна расправа о Нацрту Програма заштите животне средине општине Књажевац за период 2016 - 2020. године
130 Нацрт Одлуке о одређивању зона на територији општине Књажевац
131 Од образовања до запослења
132 Радионица за израду програмских буџета
133 Одржана шеста седница СО Књажевац
134 Одборнице из на Конференцији Женске парламентарне мреже
135 Михајловић на састанку о регионалној депонији
136 Ивковић на округлом столу о породичном насиљу
137 Управљање комуналним делатностима
138 Одборнице на конференцији Женске парламентарне мреже
139 Jaвни пoзив зa сaмoзaпoшљaвaњe рaњивих и мaргинaлизoвaних групa
140 Конкурс за доделу новчане помоћи талентованим ученицима и студентима и доделу новчане помоћи ученицима и студентима дефицитарних занимања за општину Књажевац за школску 2016/2017.годину
141 Седница Скупштине 7. новембра
142 Седница Већа одржана на Бабином зубу
143 Нови конкурс за субвенције у воћарству
144 Посета новом вртићу у Доњој Каменици
145 Подстицаји за развој козарства
146 Рачунар за пројекат "Бебо, добродошла на свет"
147 Сертификати за педагошке асистенте
148 Разговор председника са грађанима
149 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
150 Ђокић на састанку о енергетској ефикасности
151 Из буџета за санацију крова Музеја
152 За незапослене бесплатни курсеви страних језика
153 Седма седница Општинског већа
154 Председник Ђокић у Минићеву
155 Ивковић на састанку о регионалној депонији
156 Конкурс за волонтере/ке - тутoрe/кe
157 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА СА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ
158 Пољопривредне субвенције за још 350 газдинстава
159 Могућности за развој кампинг туризма
160 ЈАВНИ УВИД И СТРУЧНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КЊАЖЕВЦА И О НАЦРТУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АРХЕОЛОШКО-ЕТНОЛОШКОГ ПАРКА „РАВНА“ И ИЗВЕШТАЈУ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈ
161 РАНИ ЈАВНИ УВИД ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРВЕ ФАЗЕ ТУРИСТИЧКОГ РИЗОРТА „ЈАБУЧКО РАВНИШТЕ“ НА СТАРОЈ ПЛАНИНИ
162 Руководство Општине дало крв
163 Председник отворио Светско првенство у пауерлифтингу
164 Конкурс за надокнаду трошкова боравка у Дому ученика средњих школа, за школску 2016/2017. годину
165 Одржана четврта седница Скупштине
166 Отворен Клуб за тражење посла
167 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
168 Јавна консултација
169 Председник Ђокић отворио Фестивал културе младих Србије
170 ОБAВEШТЕЊЕ
171 Оглашавање сирена поводом Дaнa сeћaњa нa стрaдaњe и прoгoн Србa
172 Одржан Сабор на Кадибогазу
173 Одржана трећа седница Скупштине општине
174 ОБАВЕШТЕЊЕ: Мере заштите од пожара
175 Председник општине на отварању Фестивала
176 Одржана друга седница Скупштине општине
177 Пројекат BET ON EU: Balkans and Europe Together
178 Кoнкурс зa дoдeлу пoзajмицa
179 Руководство општине у Горњој Каменици
180 Прва седница Општинског већа у новом сазиву
181 Општина Књажевац проглашена угроженим подручјем
182 О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
183 OБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
184 Изабрано ново општинско руководство
185 Oтвoрeни кoнкурси зa дoдeлу субвeнциja у стoчaрству
186 Кoнкурси зa дoдeлу субвeнциja зa нaбaвку мeхaнизaциje и пoдизaњe вишeгoдишњих зaсaдa
187 Обавештење за грађане
188 Усвојен Нацрт Одлуке о суфинансирању пројеката који доприносе унапређењу живота грађана у месним заједницама на територији општине Књажевац
189 Јавна расправа о Нацрту одлуке о суфинансирању пројеката који доприносе унапређењу живота грађана у месним заједницама на територији општине Књажевац
190 Обележен Дан општине Књажевац
191 Рок за плаћање пореза 16. мај
192 Потписан уговор о подршци пољопривредницима
193 Предлог плана управљања Спомеником природе "Долина потока Бигар"
194 ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ УКУПНОГ БРОЈА БИРАЧА У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ ЗА ИЗБОРЕ ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ НА ИЗБОРИМА РАСПИСАНИМ ЗА 24. АПРИЛ 2016. ГОДИНЕ
195 ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ БРОЈА ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ НА ИЗБОРИМА РАСПИСАНИМ ЗА 24. АПРИЛ 2016. ГОДИНЕ
196 Изборна комисија општине Књажевац донела Решење о утврђивању збирне изборне листе
197 Обавештење о сечи растиња
198 Председник са мештанима Влашког Поља о комасацији
199 Распоред сталног састава бирачких одбора
200 Изборна комисија општине Књажевац прогласила Изборне листе
201 Од понедељка исплата помоћи за пензионере
202 Три и по милиона за активности МЗ
203 ИНФОРМАЦИЈА за учеснике јавног конкурса за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања у 2016. години
204 РЕШЕЊЕ о расподели средстава из буџета општине Књажевац за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања
205 ОБАВЕШТЕЊЕ
206 Oпштинскa избoрнa кoмисиja oпштинe Књaжeвaц усвојила обрасце
207 Јавна расправа o Нацрту Одлуке о одржавању чистоће на површинама јавне намене на територији општине Књажевац
208 ОБАВЕШТЕЊЕ - увид у Јединствени бирачки списак - део за територију општине Књажевац
209 Председник општине са ратним ветеранима
210 Јавна расправа о Акционом плану за остваривање родне равноправности
211 ЈАВНИ УВИД И СТРУЧНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА МИНИЋЕВО И ИЗВЕШТАЈУ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА МИНИЋЕВО
212 РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АРХЕОЛОШКО-ЕТНОЛОШКОГ ПАРКА „РАВНА“
213 Почиње контрола радног времена
214 Одлукa о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац за 2016. годину
215 Јавна расправа o Нацрту Акционог плана за остваривање родне равноправности 2016-2018
216 Решење о именовању комисије за оцену пројеката поднетих на конкурс за суфинансирање пројеката из буџета општине Књажевац у области јавног информисања
217 Конкурсно финансирање месних заједница
218 Сасатанак са председницима месних заједница
219 Књажевац једна од најтранспарентнијих општина
220 Позив пензионерима
221 Општинско веће о помоћи пензионерима
222 Јавни позив за подношење пријава за евидентирање закупаца на неодређено време и власника станова на којима је засновано право закупа на неодређено време
223 ПРОГРАМ ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
224 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац за 2016. годину
225 Јавни позив за суфинансирање пројеката из буџета општине Књажевац у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса у 2016. години
226 Јавна расправа o Нацрту програма развоја спорта у општини Књажевац 2016-2018
227 Општинско веће о програмима, пензионерима, вишку запослених
228 Укинуто ванредно стање
229 Министар енергетике у Књажевцу
230 Проглашено ванредно стање
231 Погрешна одлука ЈП Стара планина
232 Стипендије за најталентованије
233 О комасацији на 39. седници СО
234 Деца из Гораждевца на Старој планини
235 Јавна расправа o нацрту Oдлуке o боравишној такси у општини Књажевац
236 Скупштина усвојила буџет за 2016.
237 Решење о одређивању јавне површине за слободно шетње паса на територији општине Књажевац
238 Прихваћен предлог Комисије о проширењу ранг листе талентованих студената
239 ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА И ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА, УСТАНОВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ и ГРАДСКИХ И СЕОСКИХ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ПРИСПЕЛИХ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ
240 Одржана јавна расправа о буџету за 2016.
241 Грађани изабрали језеро
242 Општинско веће усвојило Нацрт буџета за 2016.
243 Јавна расправа o нацрту Oдлуке буџета општине Књажевац за 2016.годину
244 Одржана 117. седница Општинског већа
245 Јавна расправа o нацрту Oдлуке o измени и допуни Одлуке о комуналним таксама
246 РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕНТОСТИ ПО ЗОНАМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2016. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
247 ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРИЈАВЉЕНИХ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА, УСТАНОВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ГРАДСКИХ И СЕОСКИХ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2015.ГОДИНУ
248 Председник општине о буџету за 2016.
249 Асфалтирање улица у селима
250 Почетак пројекта "WE-NET: Ка градовима образованим за одговоран однос према средини"
251 Потписан Меморандум са Европским прогресом
252 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ
253 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА УСТАНОВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ У 2015.ГОД
254 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА ГРАДСКЕ И СЕОСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У 2015.ГОД
255 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2015.ГОД
256 Повољне цене зимовања у Планинарском дому
257 Завршена реконструкција Планинарског дома
258 Грађевинска сезона у пуном јеку
259 Осам милиона за запошљавање
260 Обавештење о изради Нацрта Програма заштите животне средине на територији општине Књажевац
261 Обавештење о извођењу гађања
262 Јавна расправа o нацрту Oдлуке o управљању комуналним отпадом на територији општине Kњажевац
263 Колегијум Зајечарског округа одржан у Књажевцу
264 Привремена обустава саобраћаја ради одржавања јесењег вашара
265 Књажевац лидер туризма
266 Европски прогрес 1. октобра у Књажевцу
267 ''Туристички цвет'' за Књажевац
268 Потписани уговори са младим пољопривредницима
269 Нове субвенције за пољопривреднике
270 Одржана 114. седница Општинског већа
271 Нови редови вожње у линијском превозу на територији општине Књажевац
272 Зaхтeв зa дaвaњe сaглaснoсти
273 Закуп локација
274 Закуп дома у Трговишту
275 Конкурс за смештај у Дом ученика
276 Почела градња нове пијаце
277 ЈАВНИ УВИД И СТРУЧНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ КОМПЛЕКСА „БАРАНИЦА“ И ИЗВЕШТАЈУ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ КОМПЛЕКСА „БАРАНИЦА“
278 Конкурси за запошљавање
279 Редови вожње у линијском превозу на територији општине Књажевац
280 Аташе за пољопривреду Амбасаде Аустрије у посети Књажевцу
281 Веб презентација општине Књажевац најбоља у Србији
282 Обавештење о извођењу гађања
283 Милан Ђокић отворио 54. фестивал културе младих Србије
284 Уређује се парк код Гургусовачке куле
285 О безбедности на Фестивалу
286 Одржана 36. седница Скупштине општине
287 Гради се пут у Зубетинцу
288 ОБАВЕШТЕЊЕ - Акција сузбијања крпеља
289 Јавна расправ o нацрту Oдлуке о усвајању Стратегије интегрисане комуникације 2015 - 2025.година
290 Јавни увид и стручна расправа о Нацрту плана детаљне регулације друге фазе туристичког ризорта „Јабучко равниште“ на Старој планини и Извештају о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације друге фазе туристичког ризорта
291 Рани јавни увид у израду плана генералне регулације насеља Минићево
292 Обавештење - Aкцијa сузбијања крпеља
293 Обавештење - Aкцијa сузбијања комараца
294 Јавни конкурс за именовање директора ЈП „Спортско туристички ресурси Књажевац“ Књажевац
295 Скупштина усвојила ребаланс буџета
296 Јавна расправа o нацрту Статута o измени и допуни Статута општине Књажевац
297 Заказана 35. седница СО
298 Одржана 107. седница Општинског већа
299 Одржана 34. седница СО Књажевац
300 Обележен Дан општине
301 Јавна набавка добара - грађевински материјал
302 Побољшање услова становања интерно расељеним лицима
303 Јавна набавка добара- електрична енергија
304 Општинска управа Књажевац пример добре праксе у оквиру пројекта "Унaпрeђeње пoслoвнoг oкружeњa нa лoкaлнoм нивoу кроз регулаторну реформу"
305 Амбасадор Аустрије у Књажевцу
306 Решење о додели средстава медијским кућама
307 Конкурс за доделу субвенција за развој овчарства и козарства
308 Конкурс за доделу субвенција за развој млечног говедарства
309 Одлука о измени Одлуке о финансирању пројеката
310 Почела грађевинска сезона у Књажевцу
311 Одлука о финансирању пројеката удружења
312 Jавна набавка мале вредности услуга – услуга мртвозорства
313 Амбасадор Америке у Књажевцу
314 Суфинансирање пројеката у области медија у 2015. години.
315 Jавне набавке мале вредности услуга – услуга мртвозорства
316 Округли сто о Фондацији за повећање наталитета
317 Jавна набавка мале вредности добара - материјала за саобраћај, нафтa и дестилати за моторна возила путем картица
318 Одржана 32. седница Скупштине општине
319 Одржана 32. седница Скупштине општине
320 Jавне набавке услуга - народнa кухињa
321 Јавна набавка мале вредности добара - лож уља
322 Јавна набавка мале вредности добара - канцеларијског материјала
323 Јавна набавка мале вредности услуга - услуга зоохигијене
324 Јавна набавка мале вредности услуга - репрезентацијe, услуга хотела и ресторана
325 Јавна расправа o нацрту одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
326 Одржана 31. седница Скупштине општине
327 Новчана помоћ за студенте и ученике
328 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац за 2015. годину
329 Јавни позив за суфинансирање пројеката из буџета општине Књажевац у области јавног информисања
330 Стамбено збрињавање избеглица
331 Одржана 98. седница Општинског већа
332 Обавештење власницима шума
333 Изузетан потенцијал Ргошке Бање
334 Оглас о уступању на коришћење Бензинске станице "Кална"
335 Оглас ради давања у закуп локација за постављање мањих монтажних објеката
336 Оглас о давању у закуп дела комплекса непокретности у Трговишту
337 Оглас о давању у закуп комплекса бивше школске имовине у селу Ћуштица
338 Бесплатно скијање за ученике
339 Обавештење пореским обвезницима
340 Јавна лицитација за давање у закуп пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној својини
341 Јавна расправа o нацрту одлуке о комуналним делатностима на територији општине Књажевац
342 Уништене шуме и воћњаци
343 Усвојен буџет за 2015. годину
344 Јавна набавка линијског (градског и приградског превоза) превоза путника на територији општине Књажевац број 404/1-27/2014-02
345 Решење о избору пројеката у области јавног информисања
346 Тешка ситуација у општини Књажевац
347 Обавезно чишћење снега
348 Јавна расправа o нацрту одлуке о буџету општине Књажевац
349 Јавна расправа о Нацрту одлуке о буџету општине Књажевац за 2015.годину
350 Јавна набавка - Pадови на поправци Планинарског дома на Бабином Зубу
351 Јавна набавка - Oдржавање јавне расвете
352 Јавна набавка - Cијалице за одржавање јавне расвете
353 Јавна набавка - Набавка трактора
354 Јавна набавка - Набавка агрегата
355 Решење о именовању комисије за спровођење јавног конкурса за суфинансирање пројеката
356 Обавештење пореским обвезницима
357 Јавна набавка Центра за социјални рад „Др Михајло Ступар“
358 Оглас о давању у закуп комплекса бивше школске имовине у селу Ћуштица јавним надметањем
359 Јавна набавка - Услуга линијског превоза путника на територији општине Књажевац
360 Одлукa о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац
361 Јавна расправа о Нацрту Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Kњажевац
362 Конкурс за доделу новчане помоћи ученицима и студентима
363 Подношење пријава за доделу помоћи за побољшање услова становања интерно расељеним лицима
364 Завршен пројекат ''Превенција и гашење шумских пожара''
365 Kонкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац за 2014. годину
366 Конкурс за суфинансирање пројеката у области јавног информисања
367 Усвојени ребаланси програма јавних предузећа
368 Национална стратегија за развој цивилног друштва
369 Јавни позив за пријаву некоришћеног пољопривредног земљишта у приватном власништву ради давања у закуп Општине Књажевац за 2014. годину
370 Одржана 27. седница Скупштине општине
371 Kонкурс за субвенционисање регистрованих пољопривредних газдинстава за набавку садног материјала у воћарству
372 Јавна набавка - Hабавка бетонских белега за обележавање парцела у поступку комасације за део КО Влашко Поље
373 Јавна набавка - Радови на уређењу земљишта комасацијом (II фаза) инвестициони радови у комасационом подручју за део КО Влашко Поље
374 Ребаланси програма јавних предузећа
375 Јавни оглас - Регионални стамбени пројекат за избеглице
376 Конкурс за накнаду трошкова смештаја и исхране у Дому ученика средњих школа у Књажевцу
377 Општинско веће о безбедности у школама
378 Подручје Књажевца заражено ''плавим језиком''
379 Књажевац у мрежи изузетних дестинација Европе
380 За субвенције пољопривреди 10 милиона динара
381 Донација ЕУ - подршка инклузији Рома
382 Одржана 16. седница Скупштине општине
383 Седница СО 11. септембра
384 Општина за прваке
385 Бесплатан јавни превоз
386 Одабрани еко пројекти школа и удружења
387 Оглас ради давања у закуп локација за постављање мањих монтажних објеката на јавним и осталим површинама јавним надметањем
388 ОБАВЕШТЕЊЕ
389 Милан Ђокић отворио Фестивал културе младих Србије
390 Обустава саобраћаја у току ФКМС-а
391 Књажевац - изузетна дестинација Европе
392 Конкурс за доделу субвенција за купљену механизацију и опрему за наводњавање из средстава Фонда за развој пољопривреде општине Књажевац у 2014.години
393 Конкурс за доделу субвенција за развој млечног говедарства из средстава Фонда за развој пољопривреде општине Књажевац у 2014.години
394 Јавна набавка - економско оснаживање избеглица и интерно расељених лица кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу
395 Пријавите децу за вртић
396 КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2014. ГОДИНИ
397 Јавна набавка - електрична енергија
398 Испитан квалитет воде за пиће
399 Запрашивање комараца
400 Седница Скупштине четвртог јула
401 Општина Књажевац у програму Европски прогрес
402 Јавна набавка -економско оснаживање избеглица и интерно расељених лица кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу
403 Полицајци гађају на стрелишту
404 Одржана 24. седница Скупштине општине
405 Заказана 24. седница Скупштине
406 Јавна набавка - економско оснаживање породица избеглица кроз доходовне активности
407 Јавна набавка - услуге мртвозорства
408 Јавна набавка - услуге осигурања
409 Јавна расправа о Одлуци o начину држања и заштите домаћих и егзотичних животиња на територији градског и сеоских насеља у општини Књажевац
410 Јавна расправа о Оперативном плану одбране од поплава
411 Јавна набавка - софтвер Е-писарница
412 Одлука о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац
413 Помоћ Књажевца поплављеним подручјима
414 Позив добровољцима
415 Помоћ за угрожене у поплавама
416 Обележен Дан општине Књажевац
417 Региструјте се за гласање на Косову
418 Оглас за јавно надметање ради отуђења грађевинског земљишта
419 КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА УСТАНОВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
420 Јавна расправа
421 ОБАВЕШТЕЊЕ
422 Jавнa набавкa - услуге зоохигијене
423 Обавештење о извођењу гађања
424 Jавнa набавкa - рачунарска опрема
425 Одржана 23. седница Скупштине општине
426 Оглас о давању у закуп пословног простора јавним надметањем
427 Jавнa набавкa - услуге репрезентације, хотела и ресторана
428 Конкурс за доделу субвенција за развој пчеларства
429 Наставак исплате накнаде за рад у Бирачким одборима
430 Исплата накнаде за рад у Бирачким одборима
431 Усвојене мере подршке пољопривреди
432 Jавнa набавкa - Oдржавање јавне расвете
433 Сусрети Тимочана Торлака
434 Пројекат „Превенција и гашење шумских пожара”
435 Одржана 22. седница СО Књажевац
436 Јавнa набавкa - услуге зоохигијене
437 Ново признање за општину Књажевац
438 У петак 22. седница Скупштине
439 Почело уређење градског трга
440 Јавнa набавкa - материјал за одржавање јавне расвете
441 Оглас о уступању на коришћење бензинске станице "Кална"
442 Шест признања за Књажевац
443 ОБАВЕШТЕЊЕ
444 Јавнa набавкa - услуге информисања путем штампаних медија
445 Јавнa набавкa - услугa народнe кухињe
446 Обавештење у вези проценe утицаја на животну средину пројекта Рибњак
447 Јавна расправа
448 Председник СО са политичким партијама
449 Јавнa набавкa - канцеларијски материјал за потребе општине Књажевац
450 Сачувати ред и мир током кампање
451 Транспарентна власт
452 Разговори о ''Ерозији''
453 Стипендије за најбоље ученике и студенте
454 Јавнa набавкa материјалa за саобраћај - нафтни деривати за моторна возила путем картица
455 Предавање о воћарству и заштити биља
456 Значајне реформе у Књажевцу
457 Јавнa набавкa лож уља за потребе општине Књажевац
458 Оглас о давању у закуп пословног простора јавним надметањем
459 Оглас ради давања у закуп локација за постављање мањих монтажних објеката на јавним и осталим површинама јавним надметањем
460 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА
461 Одржана седница СО по хитном поступку
462 Јавна набавка - Услуга обављања административно-техничких послова и превоза службених лица
463 Књажевац у пројекту "Техничка подршка за инклузију Рома"
464 Књажевцу цертификат НАЛЕД-а
465 Агенција за развој Књажевца : Извештај о стању привреде
466 Одржана 61. седница Општинског већа
467 ОБАВЕШТЕЊЕ
468 Јавна набавка - Штампање публикација за потребе Народне библиотеке "Његош" Књажевац
469 Искористи шансу – легализуј објекат
470 Божић у Књажевцу
471 Књажевац вицешампион локалног развоја
472 Завршен мост у Трговишту
473 За бољу безбедност деце
474 Скупштина усвојила одлуку о буџету за 2014. годину
475 Поднесите пореску пријаву
476 Општинско веће о Дому здравља
477 Ранг листа кандидата Конкурса за доделу новчане помоћи талентованим ученицима и студентима
478 Обавештење
479 Књажевац у Удружењу градова и општина
480 На Седници СО Књажевац утврђене стопе пореза на имовину
481 Јавна расправа о буџету општине
482 Одржана седница Скупштине општине
483 Асфалтирање пута у Горњој Каменици
484 Инвестиционе локације у Књажевцу
485 Веће о ребалансу буџета
486 Грађевинско земљиште на јавном надметању
487 Закуп локација за монтажне објекте
488 Потенцијали Књажевца представљени у Бечу
489 Отворен Регионални центар за стручно усавршавање
490 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА ПО ОСНОВУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ
491 Конкурс за реализацију програма Стручна пракса у 2013. години
492 Успешан Центар за радно ангажовање младих
493 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА
494 Потписан меморандум о сарадњи са Немачком
495 Почела подела садница воћака
496 Одржана 17. седница СО Књажевац
497 Прекогранична сарадња Књажевца и Белоградчика
498 Комасација у Влашком Пољу
499 Захарије Трнавчевић у Књажевцу
500 Кредитирање сточарства
501 Конкурс за остваривање права на накнаду трошкова смештаја и исхране у домовима ученика средњих школа у Књажевцу за школску 2013/2014. годину
502 Jавни увид
503 ЈАВНИ АНОНИМНИ КОНКУРС ЗА ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ БИЛТЕНА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
504 Одржана 51. седница Општинског већа
505 Душко Милошевић добитник Награде за животно дело
506 Фонд за иновациону делатност - обавештење о продужењу рока за пријаву за Програме финансирања
507 Регионална искуства у развоју пољопривреде
508 Одлука о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац
509 Изабрани пројекти удружења
510 Конкурс за субвенције у овчарству
511 Решења директора ЈП у општини Књажевац
512 Заказана 16. седница СО Књажевац
513 Добробит за све
514 Одржана 47. седница Општинског већа
515 Нови Јавни увид и расправа
516 Асфалтирано школско двориште
517 Општина Књажевац за основце
518 Обавештење
519 Одржана 45. седница Општинског већа
520 Јавни увид и стручна расправа
521 Отворени конкурси за субвенције у пољопривреди
522 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац
523 Hије потребна процена утицаја на животну средину
524 У владајућој коалицији и Јединствена Србија
525 Оглас за мале монтажне објекте
526 Оглас за закуп пословног простора
527 Сузбијање комараца
528 Одржан 13. Међународни сабор на Кадибогазу
529 Процена утицаја Пројекта управљања неопасним отпадом
530 Јавни конкурси за именовање директора
531 Јавни конкурс за именовање директора ЈП Спортско туристички ресурси Књажевац
532 Јавни конкурс за именовање директора ЈП Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац
533 Јавни конкурс за именовање директора ЈКП Стандард Књажевац
534 Јавни конкурс за именовање директора ЈКП Топлана Књажевац
535 Председник општине отворио Фестивал културе младих Србије
536 Обавештење
537 Скупштина усвојила ребаланс буџета
538 У понедељак, првог јула, седница СО
539 Почела реконструкција путева
540 Термовизијске фотографије зграда у Књажевцу
541 Ефикасно управљање земљиштем
542 Акција сузбијања инсеката
543 Скупштина заседа у понедељак
544 Ефикасније управљање земљиштем
545 За 45 минута 12 тачака дневног реда
546 Седница СО 14. јуна
547 Обавештење мештанима месних заједница у општини Књажевац
548 Пример ефикасне и транспарентне општинске управе
549 У уторак састанак у Министарству финансија и привреде
550 Сајам запошљавања у Књажевцу
551 Позив на Јавну расправу
552 Јавно надметање ради отуђења грађевинског земљишта
553 Одржана ванредна седница Скупштине општине
554 Пројекти удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац
555 Ванредна седница СО 23. маја
556 Инвестиције вредне 40 милиона евра
557 Обележен Дан општине Књажевац
558 Предлог стратегије хидроенергетског потенцијала
559 Представљен пројекат ''Не поздрављај се са животом! Буди мудар!''
560 Обележена општинска слава
561 ОБАВЕШТЕЊЕ
562 Одржана 11. седница Скупштине општине
563 Заједница општина источне Србије
564 Урађена Стратегија коришћења хидроенергетског потенцијала
565 Матурантска парада 17.маја
566 Социјално становање у заштићеним условима
567 Састанак са месним заједницама
568 Прибављање непокретности прикупљањем писаних понуда
569 Овог лета нови садржаји на базену и на Бањици
570 Нови в.д. директор у ПУ ''Бајка''
571 Општински челници обишли радове у Дому културе
572 Састанак са директорима јавних предузећа
573 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац за 2013.
574 Јавни позиви
575 Почели ''Дани јапанске културе у Књажевцу''
576 Постављен нови директор Туристичке, Игњатовић у Геронтолошком центру
577 Пролећно чишћење града
578 Припрема се декларација о ГМО
579 Радно време базена
580 У току је обнова регистрације пољопривредних газдинстава
581 Александар Шоштар отворио базен
582 Продужен рок за подношење захтева за помоћ
583 Обавештење пореским обвезницима
584 У четвртак свечано отварање базена
585 Потписан још један уговор са Канцеларијом за одрживи развој
586 Јавни увид и стручна расправа
587 Општина прискаче у помоћ
588 Председник општине са новинарима о ''Џервину''
589 Књажевац на Сајму туризма у Београду
590 Одржана девета седница СО Књажевац
591 Прибављањe непокретности прикупљањем писаних понуда
592 Седница СО 21.фебруара
593 Oдржана 26.седница Општинског већа
594 Помоћ најбољим ученицима и студентима
595 Уговор са Канцеларијом за одрживи развој
596 Помоћ за избегла и интерно расељена лица
597 Општинско веће о неправилностима у ''Бајци''
598 Комисија за оцену идејних решења уређења града
599 Радна тела за идентификацију проблема
600 Ко је најлепше украсио Књажевац
601 Одржана седница Општинског већа
602 Јавни увид и стручна расправа
603 Позив за јавну лицитацију за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
604 Књажевачки школарци на Старој планини
605 Расписан конкурс за стан солидарности
606 Украсите Књажевац - пријаве до петка
607 Вечерас јавна расправа Фондације за повећање наталитета
608 Књажевац – пример ефикасне локалне управе
609 Лажни профил општине на друштвеним мрежама
610 Божић у Књажевцу
611 Обавештење о отпису камате и мировању пореског дуга
612 Дочек Нове године са ''Пилотима'', Рамбом и ''Златним трубама''
613 Приређен традиционални новогодишњи коктел
614 Повластице за оне који измирују обавезе
615 ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ УСЛОВНОГ ОТПИСА КАМАТЕ И МИРОВАЊА ПОРЕСКОГ ДУГА
616 Скупштина усвојила буџет за наредну годину
617 Уместо честитки-новац за таленте
618 Новчане награде за најлепше окићене зграде,куће и локале
619 Обавештење грађанима
620 Украсите Књажевац за празнике
621 Општинско веће донело одлуку о буџету
622 Јавна расправа
623 Очистите снег и лед испред својих објеката
624 Реновирање капела на гробљима
625 Министарка Калановић у Књажевцу
626 Одржана шеста седница СО Књажевац
627 У петак јавна расправа о буџету за 2013.
628 Министарство финансија и привреде за покривање базена
629 Бесплатно скијање за децу Књажевца
630 ЈАВНИ АНОНИМНИ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКИ КОНКУРС
631 Попис до 15.децембра
632 Отварање ски сезоне од 13. до 16. децембра
633 Завршени пројекти Уједињених нација
634 Успешан наступ Књажевца на Сајму локалних самоуправа
635 Књажевац на Сајму предузетништва и бизниса
636 Седница Скупштине општине Књажевац заказана је за уторак, четврти децембар.
637 Новчана помоћ за ученике и студенте
638 Општинско веће се сагласило са стратегијом социјалне политике
639 Потписан уговор са Канцеларијом за одрживи развој
640 Допунски конкурс за доделу субвенција за развој воћарства
641 Нижа цена грејања за пословни простор и повлашћене кориснике
642 Расписан оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта
643 "Развој" даје пословни простор у закуп
644 Конкурс за доделу новчане помоћи талентованим ученицима и студентима
645 Одржана пета седница СО Књажевац
646 Процена утицаја на животну средину
647 Заказана пета седница Скупштине општине
648 Одржана 13.седница Општинског већа
649 Студија о процени утицаја на животну средину
650 Асфалт за насеља у Трговишту
651 Меморандум о сарадњи са СКГО
652 Рефундирање трошкова смештаја ученика у интернату
653 Уређење стамбених зграда
654 Одржана четврта седница СО Књажевац
655 Расподела средстава за огрев
656 Прелиминарни распоред пописивачa
657 Процена утицаја на животну средину - Подвис
658 Општинско веће усвојило допуну програма Дирекције
659 Процена утицаја на животну средину - Кална
660 Одржана девета седница Општинског већа
661 Одржана трећа седница Скупштине општине
662 ''Фалкенштајнер'' преузео управљање хотелом ''Стара планина''
663 Сузбијањe ларви комараца
664 Листа кандидата за обуку за пописиваче за општину Kњажевац
665 Конкурс за градску плажу "Ушће"
666 Конкурс за остваривање права на накнаду трошкова смештаја и исхране у домовима ученика средњих школа
667 Претест за пописиваче
668 Прелиминарна листа општинских инструктора
669 У школу кренуло 225 првака
670 Почињу радови у ОШ ''Вук Караџић''
671 Одржана седма седница Општинског већа
672 Коначна листа кандидата за предтест
673 Оглас ради прибављања непокретности прикупљањем писаних понуда
674 Обавештење уз прелиминарну листу кандидата за претест за обуку за пописиваче
675 Коначна листа кандидата за општинске инструкторе
676 Предтест за инструкторе
677 Сузбијања ларви комараца
678 Општинско веће о ''Топлани'' и ''Стандарду''
679 Гласајте за ученике ''Вука''
680 Именовани директори “Развоја” и “Стандарда”
681 Одржана прва радна седница СО
682 Акција сузбијања комараца
683 Милан Ђокић изабран за председника Општине Књажевац
684 Обавештење за кандидате који су ушли у ужи избор за обуку за општинске инструкторе у Општини Књажевац
685 Попис пољопривреде 2012. године
686 ФКМС почиње трећег јула
687 Процене утицаја на животну средину
688 Сутра конституисање СО Књажевац
689 Сезонске карте за базен
690 Aкцијa сузбијања ларви комараца
691 Конкурс за доделу стамбених кредита
692 Јавни позив за пријављивање кандидата за општинске инструкторе
693 Коначни резулти председничких избора у Књажевцу
694 Свечана седница СО поводом Дана Општине
695 Коначни резултати локалних избора у Књажевцу
696 Предаја изборног материјала
697 Највише мандата за УРС, ЛДП у Скупштини
698 Акција сузбијања крпеља
699 Исплата бирачких одбора
700 Још милион и по за Бањицу
701 Незванични резултати избора
702 “Кербер” за празник општине
703 За рехабилитацију система грејања 600.000 евра
704 Конкурси Фонда за развој пољопривреде
705 Доела средстава пољопривредним газдинствима
706 Књажевац-лидер предузетништва
707 Седница Већа у понедељак
708 Презентација концепта плана генералне регулације за туристички центар и сектор алпског скијалишта Голема река
709 Општина Књажевац расписује Јавни конкурс за организовање спровођења Јавних радова у 2012. години
710 Пре прскања обавестити пчеларе
711 Најбољи спортисти путују у Брисел
712 За пољопривреду 29 милиона динара
713 “Парк пријатељства” на Кадибогазу
714 Одлука о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац
715 Увид у бирачки списак
716 Предах за децу пред отварањем
717 Уговор са канцеларијом за одрживи развој
718 Потписан уговор за магистрални цевовод
719 Потписан уговор за амбуланту у Кални
720 У Главичици водовод, у граду асфалт
721 Проглашене изборне листе
722 Округли сто о корупцији
723 Од априла ''Тимарк'', од септембра ''Пеко''
724 Бензинске станице за регресирано гориво
725 Набављено 3500 канти за смеће
726 Обрасци потребни за подношење изборних листи
727 Образац за оверу потписа
728 Захтеви за регресирано гориво на три пункта
729 Увид у бирачки списак
730 Поступак подношења захтева за регресирано гориво
731 Култура - теорија и пракса
732 Закључци Скупштине о стању у ЗЦ
733 Ревитализација пољских путева
734 Општина Књажевац расписала конкурс за финансирање пројеката удружења у 2012. години
735 Додела субвенције приликом запошљавања трудница, самохраних родитеља и младих брачних парова у општини Књажевац
736 Заказана седница Скупштине општине
737 Сертификат ЕУ за пројекат социјалне инклузије
738 Разговор о асфалтирању улица
739 Министарство одобрило два пројекта за социјално угрожене групе становништва
740 Штаб: Да Министарство обезбеди грејање Болнице
741 Неопходна помоћ у механизацији
742 Ветар поново прави проблеме
743 Подршка месним заједницама
744 Помоћ за Дрвник
745 Престанак падавина омогућио чишћење
746 Помоћ за 12 житеља Дејановца
747 Стари људи спашени ’’беле смрти’’
748 Отежана испорука топлоте
749 Обавезно чишћење леденица
750 Искључење јавне расвете у МЗ
751 Редуковати потрошњу струје
752 Бројни кварови на електро мрежи
753 Тражи се помоћ Републике
754 Зимска опрема из општинског буџета
755 Сметови и у граду
756 Министарство подржало пројекат уређења Бањице
757 Заседао Штаб за ванредне ситуације
758 Непрекидно дежурство
759 Школе на непланираном распусту
760 Усвојен ребаланс буџета
761 НАЈАВА КОНКУРСА: Подстицајни програм за развој села и очување биолошке разноврсности Парка природе „Стара планина“
762 Промена цена комуналних услуга
763 У четвртак седница Скупштине
764 Највише пара за Дирекцију, пољопривреду и школе
765 Министар Оливер Дулић у Књажевцу
766 Седница Већа у понедељак
767 Руководство општине обишло школе
768 Купљен пианино за Музичку школу
769 Стипендије за ученике и студенте
770 Дарови за прве бебе
771 Пакетићи за сву децу
772 Оптимизам за наредну годину
773 Посао за младе
774 Почела регулација Сврљишког Тимока
775 Реновиран планинарски дом
776 Отворен хотел на Јабучком равништу
777 Оглас за пријављивање кандидата за полагање испита за извршитеља
778 Из буџета за породице, запошљавање и аграр
779 Помоћ старима
780 Усвојен план запошљавања
781 Камион за извоз смећа-донација Беча Књажевцу
782 Усвојен предлог буџета за 2012. годину
783 Нацрт одлуке о буџету општине Књажевац за 2012.годину
784 Нацрт одлуке о измени и допуни Одлуке о локалним административним таксама
785 Нацрт одлуке о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама
786 Нацрт одлуке o измени и допуни Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине
787 Сарадња са Бугарском
788 Подршка запошљавању младих
789 Одржана 24. седница Скупштине општине
790 Накнаде за употребу општинских путева и улица
791 Заказана седница Скупштине општине
792 Сарадња Општине и Путева Србије
793 Шести меморијални турнир ''Ивица Божиновић''
794 Посао за 262 обућара
795 Образовна инклузија Рома
796 Куће за избегла и расељена лица
797 Књажевац на Сајму локалне самоуправе
798 Акциони план за превенцију и сузбијање болести зависности
799 Књажевац на Сајму локалне самоуправе
800 Први састанак Клуба родитеља деце са сметњама у развоју
801 Конкурс за учешће у финансирању стручног оспособљавања незапослених лица - приправника - волонтера
802 Локални план управљања отпадом 2011-2021
803 Аудиција за програм "Србија у ритму Европе"
804 Књажевац - најбоља локална самоуправа
805 Конкурс за доделу стипендија
806 Обавештење
807 Бесповратна средства за пољопривреду и село
808 Књажевац у ритму Европе
809 Још једна промоција Spa i Wеllnes центра Бањица
810 Додела признања „Капетан Миша Анастасијевић” у Књажевцу
811 И Књажевац у ритму Европе
812 Привремено затварање пута ка Ргошту
813 У Општини Књажевац 32.763 становника
814 Представљен пројекат за децу са сметњама у развоју
815 Систем за нешкодљиво уклањање животињског отпада
816 Водовод у пробном раду
817 Изузетан квалитет воде на Бањици
818 Радови на путној инфраструктури
819 Обавештење у вези пописа
820 Друга фаза радова на водоводу
821 Нови тротоари
822 За децу са сметњама у развоју
823 Општина Књажевац тражи разрешење директора Здравственог центра
824 Хитна седница Већа о Здравственом центру
825 Дишите пуним плућима
826 Ролеријада
827 Гради се по целом граду
828 Реконструисана спортска сала
829 Европскa недељa мобилности
830 Одборници усвојили ребаланс буџета
831 Седница СО Књажевац
832 Конкурс
833 Конкурс за неговатељице
834 Јавни позив
835 Глобална кампања УН за смањење ризика од катастрофа
836 Европска недеља мобилности
837 "Пеко" у Књажевцу
838 Обавештење
839 Нацрт Просторног плана општине Kњажевац и Планa генералне регулације Kњажевца
840 Оглас за јавно надметање
841 Исправка списка пописивача
842 Списак пописивача за општину Књажевац
843 Обавештење уз прелиминарну листу пописивача за oпштину Књажевац
844 Јавна расправа о Просторном плану
845 Нова намена школе у Дебелици
846 Јачање туристичке конкурентности
847 Прелиминарна листа кандидата за пописиваче
848 Борба против крилатих напасти се наставља
849 Aкцијa сузбијања ларви комараца
850 Обавештење
851 Коначна листа инструктора за попис становништва
852 Јавни позив за пријављивање кандидата за пописиваче
853 Акција сузбијања ларви комараца
854 Услуга превоза ученика
855 Почела доградња Музичке школе
856 Припрема се Сабор на Кадибогазу
857 За рад народне кухиње 1.900.000 динара
858 Грађевинари стигли у ОШ ''Каплар''
859 Унапређен систем управљања ванредним ситуацијама
860 Књажевац у знаку Фестивала
861 Фестивал културе младих Србије од 04. до 10. јула
862 Заказана седница Скупштине општине
863 Потписан уговор за магистрални цевовод
864 За реконструкцију ''Каплара'' 15 милиона из НИП-а
865 ЖФК ''Нивес'' у првој лиги
866 Обележен Дан полиције
867 Социјална заштита деце са сметњама у развоју
868 Мој поглед на животну средину
869 Сузбијања ларви комараца
870 Књажевац у кампањи ''Очистимо Србију''
871 Конкурс за учешће у финансирању стручног оспособљавања незапослених лица
872 Потписан уговор са Комесаријатом за избеглице
873 Министар пољопривреде посетио Књажевац
874 Обележен Дан општине
875 Подршка запошљавању
876 Музеј Старе планине
877 Одржана ‘’Молитва под Миџором’’
878 Обележена слава Цркве и општине
879 Књажевац домаћин Фестивала музичких школа Србије
880 Град Београд за Књажевац
881 За чистији Књажевац
882 Мајске свечаности 2011.
883 Акција сузбијања крпеља
884 Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за увођење система ХАЦЦП – на територији најнеразвијенијих општина у Србији
885 Образовна инклузија Рома
886 Књажевац беспрекоран домаћин
887 За адаптацију Гургусовачке куле седам милиона динара
888 Књажевац домаћин кошаркашког турнира
889 Потписани уговори са удружењима
890 Парк пријатељства Белоградчика и Књажевца
891 Рурални туризам-шанса Књажевца
892 Одржана 20. седница Скупштине општине
893 Амбасадор Шпаније посетио Књажевац
894 Продаја возила путем јавног надметања
895 Оглас за земљиште
896 Социјална политика општине
897 Министар здравља у ЗЦ Књажевац
898 Књажевац домаћин ''Домијаде''
899 Обука за будуће предузетнике
900 Пријем за успешне спортисте
901 Сат за нашу планету
902 Обавештење о избору пројеката
903 Пети уговор са Канцеларијом за одрживи развој
904 Сајам запошљавања 23.марта
905 Нова жичара и прва гондола
906 Продаје се Клуб Војске
907 Сајам сеоског туризма у Бору
908 Подстицајни програм за развој села и очување биолошке разноврсности парка природе „Стара планина“
909 Израда пројеката за Бањицу
910 Одржана 19. седница Скупштине општине
911 Помоћник министра пољопривреде у Књажевцу
912 Услуга ближа грађанима
913 Успешан наступ на Сајму туризма
914 РАРИС за Књажевац
915 Директор НАРР-а у Књажевцу
916 Лепоте Књажевца на Сајму у Београду
917 Први пут на Сајму туризма у Софији
918 Признања за угоститеље из Књажевца
919 Нови туристички инфо центар
920 Предах за децу са сметњама у развоју
921 Министар Љајић разговарао са грађанима Књажевца
922 Новац за градски парк
923 Србија на путу ка ЕУ: Берза знања и искустава
924 Развој туризма у Књажевцу, Белоградчику и Сокобањи
925 Уручене стипендије за средњошколце и студенте
926 Усвојен ребаланс буџета
927 "Помоћ у кући деци са инвалидитетом и њиховим породицама" - позив за подношење понуда
928 Састанак Дирекције и месних заједница
929 Тренинг семинар за предузетнике
930 Саобраћајнице проходне
931 Јануарско заседање СО
932 Ничу хотели на Јабучком равништу
933 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац
934 Поклони за прве бебе у 2011. години
935 Дочек ''српске'' нове године
936 Божићни дaрови за децу и полицајце
937 Почиње сезона скијања
938 Усвојен буџет за 2011. годину
939 Давање у закуп пољопривредног земљишта
940 Заказана седница Скупштине
941 Презентација потенцијала Ргошке Бање
942 Помоћ најугроженијима
943 Реконструисана Улица др Савића
944 Смотра аматера Србије у Књажевцу
945 Шест милона динара за помоћ старим и особама са инвалидитетом
946 Унапређење локалних финансија
947 Одржан Меморијални турнир ''Ивица Божоновић''
948 Одржани Пети сусрети етно удружења и асоцијација Србије
949 Обезбеђене куће за избегла и расељена лица
950 Радови у Архео-етно парку у Равни
951 Заказана седница СО
952 Солидарност са Краљевом
953 Сајам локалне самоуправе
954 Потписан уговор са Министарством пољопривреде
955 Отпис камате за грађане
956 За пројектну документацију милион динара
957 Опремање матичне службе
958 Нова скупштина за десет дана
959 Смотра пензионера Тимочке крајине
960 Чудесни свет Драослава Живковића
961 Дани Старе планине у Београду
962 Бициклисти света у Књажевцу
963 Мобилни мамограф у Књажевцу
964 Обезбеђена средства за наставак пројекта
965 Сакрална топографија Књажевца и околине
966 Пријем за победнице такмичења ‘’Дунавски уметник’’
967 Одржана четврта ''Шипуријада''
968 Одржана седница Општинског већа
969 Обележен Дан чистих планина
970 Радови на Јабучком равништу
971 Одржан Међународни фестивал хуманости
972 Меморандум о сарадњи са Британским саветом
973 Потписан уговор са Делегацијом ЕУ
974 Грађевински материјал за избегла и расељена лица
975 Унапређење топловодног система
976 Још једно одлагање
977 Седница СО 14.септембра
978 Одложена седница Скупштине општине
979 Обележен Дан МЗ Минићево
980 Преминуо одборник СО Књажевац
981 Изабран логотип Центра за социјални рад
982 Прва фаза уређења градског парка
983 Почела адаптација Цркве у Бучју
984 Завршен конкурс за логотип Центра за социјални рад
985 Срцем за Књажевац
986 Општинско веће о извршењу буџета
987 Шпанске компаније улажу у развој Старе планине
988 Оглас за продају Фабрике сирева "Џерси" у стечају
989 Oдржан јубиларни Сабор на Кадибогазу
990 Конкурс центра за социјални рад
991 ''Жикина шареница'' у Књажевцу
992 Деценија Сабора на Кадибогазу
993 Параглајдери летели са Тупижнице
994 Књажевачки уметници у Белоградчику
995 Обавештење за откуп пшенице
996 Оглас за избор корисника за доделу помоћи
997 Нови програми за социјалне случајеве
998 Међународни пројекат за сеоски туризам
999 Кориговане цене воде и грејања
1000 Отворен 49.Фестивал културе младих Србије
1001 За градски парк два и по милиона динара
1002 Грађевински материјал за избегла и интерно расељена лица
1003 Почели радови на уређеним обалама
1004 Фестивал од 29. јуна до 4.јула
1005 Одборници усвојили Стратегију руралног развоја
1006 Европска унија за Књажевац
1007 Уговори са Комесаријатом за избеглице
1008 Седница СО 14.јуна
1009 Акција ''Очистимо Србију'' у Књажевцу
1010 Одржани избори за савете националних мањина
1011 Подршка предузетништву младих
1012 Конкурс министарства просвете
1013 Представљен пројекат регулације Трговишког Тимока
1014 Помоћ избеглицама
1015 Добра сарадња Полиције и Општине
1016 Подршка привреди
1017 Фис трке на Старој планини
1018 На путу ка акредитацији Дома здравља
1019 Нови пројекти у Књажевцу
1020 Три нова развојна пројекта
1021 Oбележен Дан општине
1022 У Књажевцу одржан седми ПРВИСИ
1023 Одржана 13.седница СО Књажевац
1024 Етно фест ''Молитва под Миџором'' у Балта Бериловцу
1025 Ђурђевдан - слава Цркве и Општине
1026 Изложба фотографија у част Дана општине
1027 Почеле мајске свечаности
1028 За Дан општине у новом руху
1029 Подстицајни програм за развој села
1030 Мајски празници
1031 150 година Народне библиотеке ''Његош''
1032 Зелени Књажевац
1033 Обележено 165 година школе у Минићеву
1034 Субвенције за пољопривреду
1035 Расписана лицитација за Базен
1036 Град државних првака
1037 Одржана 12.седница Скупштине општине
1038 Мере за сузбијање беснила
1039 Јачање локалног екомског развоја
1040 Подстицај развоју пољопривреде
1041 Неисправна вода за пиће у Минићеву, Трновцу и Равни
1042 Заказана 12. седница СО
1043 Извештаји јавних предузећа
1044 Делегација Бугарске у Књажевцу
1045 Пoтписан уговор са УСАИД
1046 Почела јавна расправа о Стратегији руралног развоја
1047 Уручене општинске стипендије
1048 Почела подела помоћи
1049 Сарадња са Бугарском
1050 Одржана седница Општинског већа
1051 За Стару планину 560 милиона
1052 Потписан уговор са ’’Рубином’’
1053 Помоћ Владе Србије
1054 Вода исправна за пиће
1055 Вода није за пиће
1056 Проходни путеви
1057 Поплављене оранице
1058 Почело решавање проблема паса луталица
1059 Поштански шалтер у Трговишту
1060 Одржана седница Општинског већа
1061 Седница Штаба за елементарне непогоде
1062 Бирачки списак за националне мањине
1063 Локална самоуправа подржава привреднике
1064 Скупштина усвојила планове јавних предузећа
1065 Дводневна радионица о кластерима
1066 Заказана седница Скупштине општине
1067 РАРИС урадио планове управљања отпадом
1068 Поклони за прве бебе
1069 Скупштина усвојила буџет за 2010. годину
1070 Ветрогенератори на Тупижници?
1071 Могућности за извоз пољопривредних производа
1072 Олакшице за малу привреду
1073 Новац за Музеј
1074 Наставак пројекта "Кућа на пола пута"
1075 Акциони план за младе
1076 Јавна расправа
1077 Стратегија за развој Књажевца
1078 Телефон за информације о новом грипу
1079 Књажевац на Првом сајму локалних самоуправа
1080 Одржани избори за савете месних заједница
1081 ЈП "Путеви Србије" за Књажевац
1082 Министарка за НИП у Књажевцу
1083 Очистимо општину!
1084 Неразвијени траже пријем у Влади Србије
1085 Потписан уговор са Дирекцијом за воде
1086 Осма седница Скупштине општине Књажевац
1087 Штаб цивилне заштите
1088 Нови председник спортског савеза
1089 Презентација Европске мреже предузетништва
1090 Општинско веће о допунском буџету
1091 Презентација Европске мреже предузетништва
1092 Сабор на Панаџур
1093 Размена ђубрива за меркантилну пшеницу
1094 Инвестиције на Коњарнику
1095 Уклањање депонија на Старој планини
1096 Представљени пројекти РАРИСа
1097 Привредни савет
1098 Седница Општинског већа
1099 Женска фудбалска репрезентација у Књажевцу
1100 Књажевац у акцији ’’Очистимо Србију’’
1101 Почела градња моста
1102 Друга страна Србије - Књажевац
1103 Европски фондови у развоју локалне самоуправе
1104 Амбасадор Индије у посети Књажевцу
1105 Јавни позив за градњу одмаралишта на Јабучком равништу
1106 Археолошка истраживања на локалитету Бањица
1107 О безбедности грађана и имовине
1108 Припрема за европске интеграције
1109 Регионална сарадња, услов за улазак у ЕУ
1110 Књажевачко културно лето
1111 Општинско веће о безбедности
1112 Сабор на Кадибогазу
1113 Књажевац спреман за грип
1114 Градилишта на Старој планини
 
Насловна I Архива
Evropski progres
Обједињена процедура

Регистрација стамбених заједница
Strategija Integrisane komunikacije


  

Предлози и примедбе


Временска прогноза


   
       

  
                 
          

Временски подаци на мобилном телефону

www.knjazevac.vreme.in.rs/wapindex.php

www.babinzub.vreme.in.rs/wapindex.ph

Среда      15.08.

Маx. 32°C Min. 18°C

Ујутру могућа ретлка појава локалних пљускова са грмљавином. У току дана претежно сунчано.

Четвртак  16.08.

Max. 33°C Min. 16°C

Претежно сунчано. Поподне слаб развој облачности.

Петак      17.08.

Max. 33°C Min. 17°C

Претежно сунчано.

Општина Књажевац на друштвеним мрежама
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДанас1054
mod_vvisit_counterОве недеље23804
mod_vvisit_counterОвог месеца96579
mod_vvisit_counterПрошлог месеца166003
mod_vvisit_counterУкупно5895033

We have: guests, bots online


   Извештај

   Информатор


Агенција за развој Књажевца