www.knjazevac.rs

Архива вести


   Прикажи # 
1 Обавештење
2 Jaвни пoзив зa учeшћe нa кoнкурсу зa дoдeлу бeспoврaтних срeдстaвa жeнaмa кoje учeствуjу у прojeкту „Сoциjaлнo и eкoнoмскo oснaживaњe жeнa у рурaлним oблaстимa jугoистoчнe Србиje“
3 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА УЗОРКОВАЊЕ, ПРИЈЕМ, ПРЕРАДУ, ПУЊЕЊЕ И ПАКОВАЊЕ МЛЕКА И ПРОИЗВОДА ОД МЛЕКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2018. ГОДИНИ
4 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ОМАМЉИВАЊЕ, КЛАЊЕ И ОБРАДУ ТРУПОВА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2018. ГОДИНИ
5 ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ
6 Конкурс за подршку старт-ап бизниса у пољопривреди и туризму
7 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОДИЗАЊЕ ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА ВОЋА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2018. ГОДИНИ
8 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ ОВЧАРСТВА И КОЗАРСТВА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2018. ГОДИНИ
9 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о измени и допуни одлуке о локалним административним таксама
10 Међународна конференција ‚КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ И ЕУ` окупила у Књажевцу учеснике из седам земаља
11 Јавни оглас ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Књажевац путем јавног надметања
12 Оглас ради давања у закуп локација за постављање мањих монтажних објеката
13 ОДЛУКА о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац за 2018. годину
14 Решење о расподели средстава из буџета општине Књажевац за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања у 2018. години
15 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
16 Обавештење о искључењу воде у граду дана 01.04.2018.
17 НАЦРТ УГОВОРА О ПРИПАЈАЊУ
18 Сат за нашу планету
19 РЕШЕЊЕ о именовању комисије за оцену пројеката поднетих на Конкурс за суфинанасирање пројеката из буџета општине Књажевац у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса у 2018. години
20 Обавештење о сечи растиња
21 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о такси превозу на територији општине Књажевац
22 ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ И ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
23 ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ ,,ТУПИЖНИЧКА ЛЕДЕНИЦА”
24 ОГЛАШАВА ЈАВНИ УВИД И СТРУЧНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СЕЛА ЦРНИ ВРХ СА ЗАСЕОКОМ ГРАВАЉОСА И ИЗВЕШТАЈУ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СЕЛА ЦРНИ ВРХ СА ЗАСЕОКОМ ГРАВАЉОСА
25 Захтев ЈКП „Стандард“ Књажевац за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора о висини цене услуга у обављању комуналних делатности од општег интереса
26 О Г Л А С РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ И ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
27 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац за 2018.годину
28 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 2018. ГОДИНИ
29 Награђена и откупљена идејна решења моста на Сврљишком Тимоку
30 Резултати конкурса за доделу новчане помоћи талентованим ученицима и студентима за школску 2017/2018.годину
31 Срећни новогодишњи и божићни празници
32 Позив за учешће у пројекту Подршка за будућност
33 Усвојен План одбране општине Књажевац
34 JABHИ KOHKYPC 3A ФИHAHCИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ У 2018. ГОДИНИ
35 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРИЈАВА ПО КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ ПОЗАЈМИЦА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ЗА ВОЋАРСКУ И ПОВРТАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2017. ГОДИНИ
36 КОНАЧНA ЛИСТA РЕДА ПРВЕНСТВА
37 ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ
38 Јавна расправа o нацрту Oдлуке буџета општине Књажевац за 2018.годину
39 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА ЗА ОПШТИНУ КЊАЖЕВАЦ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ
40 ОГЛАС О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
41 ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ И ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
42 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОЗАЈМИЦА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ЗА ВОЋАРСКУ И ПОВРТАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2017. ГОДИНИ
43 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о локалним административним таксама
44 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о локалним комуналним таксама
45 ОДЛУКА - Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица
46 ОБАВЕШТЕЊЕ - Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица
47 К О Н К У Р С за израду Идејног архитектонско – урбанистичког решења пешачког моста
48 Кoнкурс зa oствaривaњe прaвa нa нaкнaду трoшкoвa смeштaja и исхрaнe у Дoму учeникa срeдњих шкoлa Књaжeвaц зa учeникe сa прeбивaлиштeм вaн тeритoриje oпштинe Књaжeвaц
49 Кoнкурс сa избoр кoрисникa дa дoдeлу пoдстицajних срeдстaвa зa jaчaњe нoвoфoрмирaних удружeњa из oблaсти пoљoприврeдe
50 Кoнкурс зa oствaривaњe прaвa нa нaкнaду трoшкoвa смeштaja и исхрaнe у Дoму учeникa срeдњих шкoлa Књaжeвaц
51 ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА 30.ОКТОБРА У ПЕРИОДУ ОД 7 ДО 19 ЧАСОВА
52 Именовани директори Јавних предузећа у општини Књажевац
53 Јавни конкурс за финансирање годишњих програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Књажевац у 2017. години
54 Објављен први Извештај о извршењу буџета према грађанима
55 Oбукa зa стицaњe лицeнцe прoфeсиoнaлнoг упрaвникa згрaдa
56 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
57 КОНКУРС ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЈАЧАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ
58 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОДИЗАЊЕ ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА ВОЋА
59 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
60 Ђокић обишао радове у Гимназији
61 Представљена студија изводљивости пута Мирковци – Јабучко равниште
62 Изградња новог прилаза Катастру
63 Стратегија безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије 2015--2020
64 Ивковић на обележавању Дана МЗ Подвис
65 Завршен пројекат "WЕ-NET: Ка градовима образованим за одговоран однос према средини"
66 Потписан уговор са ''Проџетијем''
67 КОНКУРС ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ ОВЧАРСТВА И КОЗАРСТВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2017. ГОДИНИ
68 Књажевцу награда Европске бизнис скупштине
69 ОБАВЕШТЕЊЕ
70 Почео програм стручне праксе
71 Прва фабрика након три деценије
72 Одржана 14. седница Скупштине
73 Делегација ЕУ у посети Књажевцу
74 Гађање на Стрелишту
75 Позив на јавну расправу
76 ОГЛАС ради давања у закуп локација за постављање мањих монтажних објеката на јавним и осталим површинама јавним надметањем
77 Одлука о избору пројеката удружења који се финасирају из буџета општине Књажевац за 2017.годину
78 Књажевац најбољи у агробизнису
79 Обележен Дан општине
80 Представљен позив за финансирање програма ''Партнерства за запошљавање младих''
81 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
82 СКГО и Књажевац: Почиње процес издавања обвезница
83 Одржана 12. седница Скупштине општине
84 Решење о расподели средстава из буџета општине Књажевац за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања
85 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ
86 Решење о именовању Kомисије
87 Ђокић потписао уговоре са министарствима
88 Увид у Јединствени бирачки списак
89 Oбукa зa oдбoрницe и oдбoрникe o спeцифичним питaњимa рoднe рaвнoпрaвнoсти
90 Бесплатна припремна настава за осмаке и матуранте
91 Општинско веће о пољопривреди
92 Стипендије за ученике и студенте
93 Књажевац на Сајму туризма у Београду
94 Акција ''Држава Србија у селима Србије'' почела у Кожељу
95 Одржана 23. седница Општинског већа
96 Општине Тимочке крајине и СКГО
97 Телефон за сугестије и примедбе грађана
98 Конкурс за суфинансирање пројеката из буџета општине Књажевац у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса у 2017. години
99 Одржана 21. седница Општинског већа
100 Настављен попис нелегалних објеката
101 Рeзултaти Кoнкурсa зa дoдeлу нoвчaнe пoмoћи тaлeнтoвaним студeнтимa и учeницимa и студeнтимa дeфицитaрних зaнимaњa зa шкoлску 2016/2017. гoдину
102 Обавештење о закљученом уговору о јавном превозу
103 Захтев за давање сагласности на Одлуку о промени цена комуналних услуга ЈКП Стандард Књажевац
104 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА ПРИ КУПОВИНИ 5 СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ И ДОДЕЛЕ ПАКЕТА ПОМОЋИ
105 Бадње вече у Књажевцу
106 Председник СО честитао Божић
107 Честитка председника Општине
108 Општинско руководство са дежурним службама
109 Новогодишњи коктел
110 Потписани уговори са воћарима
111 ОБАВЕШТЕЊЕ
112 Jавни позив за доделу пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања избеглица
113 Уместо дочека – новац за лечење Књажевчана
114 Скупштина усвојила буџет за наредну годину
115 Одржана јавна расправа о буџету
116 Усвојен Нацрт Одлуке о буџету за 2017. годину
117 Предлог Нацрта Одлуке о буџету за 2017.годину
118 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о измени и допуни одлуке о локалним административним таксама
119 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о измени и допуни одлуке о локалним комуналним таксама
120 Одржана седма седница Скупштине
121 Књажевац, Бољевац и Сокобања желе боље путеве
122 Јачање капацитета за рад са привредом
123 Опрема за издавање грађевинских дозвола
124 OБAВEШTEЊE
125 Јавна расправа о Нацрту Програма заштите животне средине општине Књажевац за период 2016 - 2020. године
126 Нацрт Одлуке о одређивању зона на територији општине Књажевац
127 Од образовања до запослења
128 Радионица за израду програмских буџета
129 Одржана шеста седница СО Књажевац
130 Одборнице из на Конференцији Женске парламентарне мреже
131 Михајловић на састанку о регионалној депонији
132 Ивковић на округлом столу о породичном насиљу
133 Управљање комуналним делатностима
134 Одборнице на конференцији Женске парламентарне мреже
135 Jaвни пoзив зa сaмoзaпoшљaвaњe рaњивих и мaргинaлизoвaних групa
136 Конкурс за доделу новчане помоћи талентованим ученицима и студентима и доделу новчане помоћи ученицима и студентима дефицитарних занимања за општину Књажевац за школску 2016/2017.годину
137 Седница Скупштине 7. новембра
138 Седница Већа одржана на Бабином зубу
139 Нови конкурс за субвенције у воћарству
140 Посета новом вртићу у Доњој Каменици
141 Подстицаји за развој козарства
142 Рачунар за пројекат "Бебо, добродошла на свет"
143 Сертификати за педагошке асистенте
144 Разговор председника са грађанима
145 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
146 Ђокић на састанку о енергетској ефикасности
147 Из буџета за санацију крова Музеја
148 За незапослене бесплатни курсеви страних језика
149 Седма седница Општинског већа
150 Председник Ђокић у Минићеву
151 Ивковић на састанку о регионалној депонији
152 Конкурс за волонтере/ке - тутoрe/кe
153 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА СА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ
154 Пољопривредне субвенције за још 350 газдинстава
155 Могућности за развој кампинг туризма
156 ЈАВНИ УВИД И СТРУЧНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КЊАЖЕВЦА И О НАЦРТУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АРХЕОЛОШКО-ЕТНОЛОШКОГ ПАРКА „РАВНА“ И ИЗВЕШТАЈУ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈ
157 РАНИ ЈАВНИ УВИД ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРВЕ ФАЗЕ ТУРИСТИЧКОГ РИЗОРТА „ЈАБУЧКО РАВНИШТЕ“ НА СТАРОЈ ПЛАНИНИ
158 Руководство Општине дало крв
159 Председник отворио Светско првенство у пауерлифтингу
160 Конкурс за надокнаду трошкова боравка у Дому ученика средњих школа, за школску 2016/2017. годину
161 Одржана четврта седница Скупштине
162 Отворен Клуб за тражење посла
163 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
164 Јавна консултација
165 Председник Ђокић отворио Фестивал културе младих Србије
166 ОБAВEШТЕЊЕ
167 Оглашавање сирена поводом Дaнa сeћaњa нa стрaдaњe и прoгoн Србa
168 Одржан Сабор на Кадибогазу
169 Одржана трећа седница Скупштине општине
170 ОБАВЕШТЕЊЕ: Мере заштите од пожара
171 Председник општине на отварању Фестивала
172 Одржана друга седница Скупштине општине
173 Пројекат BET ON EU: Balkans and Europe Together
174 Кoнкурс зa дoдeлу пoзajмицa
175 Руководство општине у Горњој Каменици
176 Прва седница Општинског већа у новом сазиву
177 Општина Књажевац проглашена угроженим подручјем
178 О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
179 OБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
180 Изабрано ново општинско руководство
181 Oтвoрeни кoнкурси зa дoдeлу субвeнциja у стoчaрству
182 Кoнкурси зa дoдeлу субвeнциja зa нaбaвку мeхaнизaциje и пoдизaњe вишeгoдишњих зaсaдa
183 Обавештење за грађане
184 Усвојен Нацрт Одлуке о суфинансирању пројеката који доприносе унапређењу живота грађана у месним заједницама на територији општине Књажевац
185 Јавна расправа о Нацрту одлуке о суфинансирању пројеката који доприносе унапређењу живота грађана у месним заједницама на територији општине Књажевац
186 Обележен Дан општине Књажевац
187 Рок за плаћање пореза 16. мај
188 Потписан уговор о подршци пољопривредницима
189 Предлог плана управљања Спомеником природе "Долина потока Бигар"
190 ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ УКУПНОГ БРОЈА БИРАЧА У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ ЗА ИЗБОРЕ ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ НА ИЗБОРИМА РАСПИСАНИМ ЗА 24. АПРИЛ 2016. ГОДИНЕ
191 ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ БРОЈА ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ НА ИЗБОРИМА РАСПИСАНИМ ЗА 24. АПРИЛ 2016. ГОДИНЕ
192 Изборна комисија општине Књажевац донела Решење о утврђивању збирне изборне листе
193 Обавештење о сечи растиња
194 Председник са мештанима Влашког Поља о комасацији
195 Распоред сталног састава бирачких одбора
196 Изборна комисија општине Књажевац прогласила Изборне листе
197 Од понедељка исплата помоћи за пензионере
198 Три и по милиона за активности МЗ
199 ИНФОРМАЦИЈА за учеснике јавног конкурса за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања у 2016. години
200 РЕШЕЊЕ о расподели средстава из буџета општине Књажевац за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања
201 ОБАВЕШТЕЊЕ
202 Oпштинскa избoрнa кoмисиja oпштинe Књaжeвaц усвојила обрасце
203 Јавна расправа o Нацрту Одлуке о одржавању чистоће на површинама јавне намене на територији општине Књажевац
204 ОБАВЕШТЕЊЕ - увид у Јединствени бирачки списак - део за територију општине Књажевац
205 Председник општине са ратним ветеранима
206 Јавна расправа о Акционом плану за остваривање родне равноправности
207 ЈАВНИ УВИД И СТРУЧНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА МИНИЋЕВО И ИЗВЕШТАЈУ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА МИНИЋЕВО
208 РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АРХЕОЛОШКО-ЕТНОЛОШКОГ ПАРКА „РАВНА“
209 Почиње контрола радног времена
210 Одлукa о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац за 2016. годину
211 Јавна расправа o Нацрту Акционог плана за остваривање родне равноправности 2016-2018
212 Решење о именовању комисије за оцену пројеката поднетих на конкурс за суфинансирање пројеката из буџета општине Књажевац у области јавног информисања
213 Конкурсно финансирање месних заједница
214 Сасатанак са председницима месних заједница
215 Књажевац једна од најтранспарентнијих општина
216 Позив пензионерима
217 Општинско веће о помоћи пензионерима
218 Јавни позив за подношење пријава за евидентирање закупаца на неодређено време и власника станова на којима је засновано право закупа на неодређено време
219 ПРОГРАМ ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
220 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац за 2016. годину
221 Јавни позив за суфинансирање пројеката из буџета општине Књажевац у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса у 2016. години
222 Јавна расправа o Нацрту програма развоја спорта у општини Књажевац 2016-2018
223 Општинско веће о програмима, пензионерима, вишку запослених
224 Укинуто ванредно стање
225 Министар енергетике у Књажевцу
226 Проглашено ванредно стање
227 Погрешна одлука ЈП Стара планина
228 Стипендије за најталентованије
229 О комасацији на 39. седници СО
230 Деца из Гораждевца на Старој планини
231 Јавна расправа o нацрту Oдлуке o боравишној такси у општини Књажевац
232 Скупштина усвојила буџет за 2016.
233 Решење о одређивању јавне површине за слободно шетње паса на територији општине Књажевац
234 Прихваћен предлог Комисије о проширењу ранг листе талентованих студената
235 ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА И ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА, УСТАНОВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ и ГРАДСКИХ И СЕОСКИХ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ПРИСПЕЛИХ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ
236 Одржана јавна расправа о буџету за 2016.
237 Грађани изабрали језеро
238 Општинско веће усвојило Нацрт буџета за 2016.
239 Јавна расправа o нацрту Oдлуке буџета општине Књажевац за 2016.годину
240 Одржана 117. седница Општинског већа
241 Јавна расправа o нацрту Oдлуке o измени и допуни Одлуке о комуналним таксама
242 РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕНТОСТИ ПО ЗОНАМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2016. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
243 ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРИЈАВЉЕНИХ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА, УСТАНОВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ГРАДСКИХ И СЕОСКИХ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2015.ГОДИНУ
244 Председник општине о буџету за 2016.
245 Асфалтирање улица у селима
246 Почетак пројекта "WE-NET: Ка градовима образованим за одговоран однос према средини"
247 Потписан Меморандум са Европским прогресом
248 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ
249 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА УСТАНОВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ У 2015.ГОД
250 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА ГРАДСКЕ И СЕОСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У 2015.ГОД
251 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2015.ГОД
252 Повољне цене зимовања у Планинарском дому
253 Завршена реконструкција Планинарског дома
254 Грађевинска сезона у пуном јеку
255 Осам милиона за запошљавање
256 Обавештење о изради Нацрта Програма заштите животне средине на територији општине Књажевац
257 Обавештење о извођењу гађања
258 Јавна расправа o нацрту Oдлуке o управљању комуналним отпадом на територији општине Kњажевац
259 Колегијум Зајечарског округа одржан у Књажевцу
260 Привремена обустава саобраћаја ради одржавања јесењег вашара
261 Књажевац лидер туризма
262 Европски прогрес 1. октобра у Књажевцу
263 ''Туристички цвет'' за Књажевац
264 Потписани уговори са младим пољопривредницима
265 Нове субвенције за пољопривреднике
266 Одржана 114. седница Општинског већа
267 Нови редови вожње у линијском превозу на територији општине Књажевац
268 Зaхтeв зa дaвaњe сaглaснoсти
269 Закуп локација
270 Закуп дома у Трговишту
271 Конкурс за смештај у Дом ученика
272 Почела градња нове пијаце
273 ЈАВНИ УВИД И СТРУЧНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ КОМПЛЕКСА „БАРАНИЦА“ И ИЗВЕШТАЈУ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ КОМПЛЕКСА „БАРАНИЦА“
274 Конкурси за запошљавање
275 Редови вожње у линијском превозу на територији општине Књажевац
276 Аташе за пољопривреду Амбасаде Аустрије у посети Књажевцу
277 Веб презентација општине Књажевац најбоља у Србији
278 Обавештење о извођењу гађања
279 Милан Ђокић отворио 54. фестивал културе младих Србије
280 Уређује се парк код Гургусовачке куле
281 О безбедности на Фестивалу
282 Одржана 36. седница Скупштине општине
283 Гради се пут у Зубетинцу
284 ОБАВЕШТЕЊЕ - Акција сузбијања крпеља
285 Јавна расправ o нацрту Oдлуке о усвајању Стратегије интегрисане комуникације 2015 - 2025.година
286 Јавни увид и стручна расправа о Нацрту плана детаљне регулације друге фазе туристичког ризорта „Јабучко равниште“ на Старој планини и Извештају о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације друге фазе туристичког ризорта
287 Рани јавни увид у израду плана генералне регулације насеља Минићево
288 Обавештење - Aкцијa сузбијања крпеља
289 Обавештење - Aкцијa сузбијања комараца
290 Јавни конкурс за именовање директора ЈП „Спортско туристички ресурси Књажевац“ Књажевац
291 Скупштина усвојила ребаланс буџета
292 Јавна расправа o нацрту Статута o измени и допуни Статута општине Књажевац
293 Заказана 35. седница СО
294 Одржана 107. седница Општинског већа
295 Одржана 34. седница СО Књажевац
296 Обележен Дан општине
297 Јавна набавка добара - грађевински материјал
298 Побољшање услова становања интерно расељеним лицима
299 Јавна набавка добара- електрична енергија
300 Општинска управа Књажевац пример добре праксе у оквиру пројекта "Унaпрeђeње пoслoвнoг oкружeњa нa лoкaлнoм нивoу кроз регулаторну реформу"
301 Амбасадор Аустрије у Књажевцу
302 Решење о додели средстава медијским кућама
303 Конкурс за доделу субвенција за развој овчарства и козарства
304 Конкурс за доделу субвенција за развој млечног говедарства
305 Одлука о измени Одлуке о финансирању пројеката
306 Почела грађевинска сезона у Књажевцу
307 Одлука о финансирању пројеката удружења
308 Jавна набавка мале вредности услуга – услуга мртвозорства
309 Амбасадор Америке у Књажевцу
310 Суфинансирање пројеката у области медија у 2015. години.
311 Jавне набавке мале вредности услуга – услуга мртвозорства
312 Округли сто о Фондацији за повећање наталитета
313 Jавна набавка мале вредности добара - материјала за саобраћај, нафтa и дестилати за моторна возила путем картица
314 Одржана 32. седница Скупштине општине
315 Одржана 32. седница Скупштине општине
316 Jавне набавке услуга - народнa кухињa
317 Јавна набавка мале вредности добара - лож уља
318 Јавна набавка мале вредности добара - канцеларијског материјала
319 Јавна набавка мале вредности услуга - услуга зоохигијене
320 Јавна набавка мале вредности услуга - репрезентацијe, услуга хотела и ресторана
321 Јавна расправа o нацрту одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
322 Одржана 31. седница Скупштине општине
323 Новчана помоћ за студенте и ученике
324 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац за 2015. годину
325 Јавни позив за суфинансирање пројеката из буџета општине Књажевац у области јавног информисања
326 Стамбено збрињавање избеглица
327 Одржана 98. седница Општинског већа
328 Обавештење власницима шума
329 Изузетан потенцијал Ргошке Бање
330 Оглас о уступању на коришћење Бензинске станице "Кална"
331 Оглас ради давања у закуп локација за постављање мањих монтажних објеката
332 Оглас о давању у закуп дела комплекса непокретности у Трговишту
333 Оглас о давању у закуп комплекса бивше школске имовине у селу Ћуштица
334 Бесплатно скијање за ученике
335 Обавештење пореским обвезницима
336 Јавна лицитација за давање у закуп пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној својини
337 Јавна расправа o нацрту одлуке о комуналним делатностима на територији општине Књажевац
338 Уништене шуме и воћњаци
339 Усвојен буџет за 2015. годину
340 Јавна набавка линијског (градског и приградског превоза) превоза путника на територији општине Књажевац број 404/1-27/2014-02
341 Решење о избору пројеката у области јавног информисања
342 Тешка ситуација у општини Књажевац
343 Обавезно чишћење снега
344 Јавна расправа o нацрту одлуке о буџету општине Књажевац
345 Јавна расправа о Нацрту одлуке о буџету општине Књажевац за 2015.годину
346 Јавна набавка - Pадови на поправци Планинарског дома на Бабином Зубу
347 Јавна набавка - Oдржавање јавне расвете
348 Јавна набавка - Cијалице за одржавање јавне расвете
349 Јавна набавка - Набавка трактора
350 Јавна набавка - Набавка агрегата
351 Решење о именовању комисије за спровођење јавног конкурса за суфинансирање пројеката
352 Обавештење пореским обвезницима
353 Јавна набавка Центра за социјални рад „Др Михајло Ступар“
354 Оглас о давању у закуп комплекса бивше школске имовине у селу Ћуштица јавним надметањем
355 Јавна набавка - Услуга линијског превоза путника на територији општине Књажевац
356 Одлукa о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац
357 Јавна расправа о Нацрту Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Kњажевац
358 Конкурс за доделу новчане помоћи ученицима и студентима
359 Подношење пријава за доделу помоћи за побољшање услова становања интерно расељеним лицима
360 Завршен пројекат ''Превенција и гашење шумских пожара''
361 Kонкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац за 2014. годину
362 Конкурс за суфинансирање пројеката у области јавног информисања
363 Усвојени ребаланси програма јавних предузећа
364 Национална стратегија за развој цивилног друштва
365 Јавни позив за пријаву некоришћеног пољопривредног земљишта у приватном власништву ради давања у закуп Општине Књажевац за 2014. годину
366 Одржана 27. седница Скупштине општине
367 Kонкурс за субвенционисање регистрованих пољопривредних газдинстава за набавку садног материјала у воћарству
368 Јавна набавка - Hабавка бетонских белега за обележавање парцела у поступку комасације за део КО Влашко Поље
369 Јавна набавка - Радови на уређењу земљишта комасацијом (II фаза) инвестициони радови у комасационом подручју за део КО Влашко Поље
370 Ребаланси програма јавних предузећа
371 Јавни оглас - Регионални стамбени пројекат за избеглице
372 Конкурс за накнаду трошкова смештаја и исхране у Дому ученика средњих школа у Књажевцу
373 Општинско веће о безбедности у школама
374 Подручје Књажевца заражено ''плавим језиком''
375 Књажевац у мрежи изузетних дестинација Европе
376 За субвенције пољопривреди 10 милиона динара
377 Донација ЕУ - подршка инклузији Рома
378 Одржана 16. седница Скупштине општине
379 Седница СО 11. септембра
380 Општина за прваке
381 Бесплатан јавни превоз
382 Одабрани еко пројекти школа и удружења
383 Оглас ради давања у закуп локација за постављање мањих монтажних објеката на јавним и осталим површинама јавним надметањем
384 ОБАВЕШТЕЊЕ
385 Милан Ђокић отворио Фестивал културе младих Србије
386 Обустава саобраћаја у току ФКМС-а
387 Књажевац - изузетна дестинација Европе
388 Конкурс за доделу субвенција за купљену механизацију и опрему за наводњавање из средстава Фонда за развој пољопривреде општине Књажевац у 2014.години
389 Конкурс за доделу субвенција за развој млечног говедарства из средстава Фонда за развој пољопривреде општине Књажевац у 2014.години
390 Јавна набавка - економско оснаживање избеглица и интерно расељених лица кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу
391 Пријавите децу за вртић
392 КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2014. ГОДИНИ
393 Јавна набавка - електрична енергија
394 Испитан квалитет воде за пиће
395 Запрашивање комараца
396 Седница Скупштине четвртог јула
397 Општина Књажевац у програму Европски прогрес
398 Јавна набавка -економско оснаживање избеглица и интерно расељених лица кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу
399 Полицајци гађају на стрелишту
400 Одржана 24. седница Скупштине општине
401 Заказана 24. седница Скупштине
402 Јавна набавка - економско оснаживање породица избеглица кроз доходовне активности
403 Јавна набавка - услуге мртвозорства
404 Јавна набавка - услуге осигурања
405 Јавна расправа о Одлуци o начину држања и заштите домаћих и егзотичних животиња на територији градског и сеоских насеља у општини Књажевац
406 Јавна расправа о Оперативном плану одбране од поплава
407 Јавна набавка - софтвер Е-писарница
408 Одлука о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац
409 Помоћ Књажевца поплављеним подручјима
410 Позив добровољцима
411 Помоћ за угрожене у поплавама
412 Обележен Дан општине Књажевац
413 Региструјте се за гласање на Косову
414 Оглас за јавно надметање ради отуђења грађевинског земљишта
415 КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА УСТАНОВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
416 Јавна расправа
417 ОБАВЕШТЕЊЕ
418 Jавнa набавкa - услуге зоохигијене
419 Обавештење о извођењу гађања
420 Jавнa набавкa - рачунарска опрема
421 Одржана 23. седница Скупштине општине
422 Оглас о давању у закуп пословног простора јавним надметањем
423 Jавнa набавкa - услуге репрезентације, хотела и ресторана
424 Конкурс за доделу субвенција за развој пчеларства
425 Наставак исплате накнаде за рад у Бирачким одборима
426 Исплата накнаде за рад у Бирачким одборима
427 Усвојене мере подршке пољопривреди
428 Jавнa набавкa - Oдржавање јавне расвете
429 Сусрети Тимочана Торлака
430 Пројекат „Превенција и гашење шумских пожара”
431 Одржана 22. седница СО Књажевац
432 Јавнa набавкa - услуге зоохигијене
433 Ново признање за општину Књажевац
434 У петак 22. седница Скупштине
435 Почело уређење градског трга
436 Јавнa набавкa - материјал за одржавање јавне расвете
437 Оглас о уступању на коришћење бензинске станице "Кална"
438 Шест признања за Књажевац
439 ОБАВЕШТЕЊЕ
440 Јавнa набавкa - услуге информисања путем штампаних медија
441 Јавнa набавкa - услугa народнe кухињe
442 Обавештење у вези проценe утицаја на животну средину пројекта Рибњак
443 Јавна расправа
444 Председник СО са политичким партијама
445 Јавнa набавкa - канцеларијски материјал за потребе општине Књажевац
446 Сачувати ред и мир током кампање
447 Транспарентна власт
448 Разговори о ''Ерозији''
449 Стипендије за најбоље ученике и студенте
450 Јавнa набавкa материјалa за саобраћај - нафтни деривати за моторна возила путем картица
451 Предавање о воћарству и заштити биља
452 Значајне реформе у Књажевцу
453 Јавнa набавкa лож уља за потребе општине Књажевац
454 Оглас о давању у закуп пословног простора јавним надметањем
455 Оглас ради давања у закуп локација за постављање мањих монтажних објеката на јавним и осталим површинама јавним надметањем
456 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА
457 Одржана седница СО по хитном поступку
458 Јавна набавка - Услуга обављања административно-техничких послова и превоза службених лица
459 Књажевац у пројекту "Техничка подршка за инклузију Рома"
460 Књажевцу цертификат НАЛЕД-а
461 Агенција за развој Књажевца : Извештај о стању привреде
462 Одржана 61. седница Општинског већа
463 ОБАВЕШТЕЊЕ
464 Јавна набавка - Штампање публикација за потребе Народне библиотеке "Његош" Књажевац
465 Искористи шансу – легализуј објекат
466 Божић у Књажевцу
467 Књажевац вицешампион локалног развоја
468 Завршен мост у Трговишту
469 За бољу безбедност деце
470 Скупштина усвојила одлуку о буџету за 2014. годину
471 Поднесите пореску пријаву
472 Општинско веће о Дому здравља
473 Ранг листа кандидата Конкурса за доделу новчане помоћи талентованим ученицима и студентима
474 Обавештење
475 Књажевац у Удружењу градова и општина
476 На Седници СО Књажевац утврђене стопе пореза на имовину
477 Јавна расправа о буџету општине
478 Одржана седница Скупштине општине
479 Асфалтирање пута у Горњој Каменици
480 Инвестиционе локације у Књажевцу
481 Веће о ребалансу буџета
482 Грађевинско земљиште на јавном надметању
483 Закуп локација за монтажне објекте
484 Потенцијали Књажевца представљени у Бечу
485 Отворен Регионални центар за стручно усавршавање
486 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА ПО ОСНОВУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ
487 Конкурс за реализацију програма Стручна пракса у 2013. години
488 Успешан Центар за радно ангажовање младих
489 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА
490 Потписан меморандум о сарадњи са Немачком
491 Почела подела садница воћака
492 Одржана 17. седница СО Књажевац
493 Прекогранична сарадња Књажевца и Белоградчика
494 Комасација у Влашком Пољу
495 Захарије Трнавчевић у Књажевцу
496 Кредитирање сточарства
497 Конкурс за остваривање права на накнаду трошкова смештаја и исхране у домовима ученика средњих школа у Књажевцу за школску 2013/2014. годину
498 Jавни увид
499 ЈАВНИ АНОНИМНИ КОНКУРС ЗА ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ БИЛТЕНА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
500 Одржана 51. седница Општинског већа
501 Душко Милошевић добитник Награде за животно дело
502 Фонд за иновациону делатност - обавештење о продужењу рока за пријаву за Програме финансирања
503 Регионална искуства у развоју пољопривреде
504 Одлука о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац
505 Изабрани пројекти удружења
506 Конкурс за субвенције у овчарству
507 Решења директора ЈП у општини Књажевац
508 Заказана 16. седница СО Књажевац
509 Добробит за све
510 Одржана 47. седница Општинског већа
511 Нови Јавни увид и расправа
512 Асфалтирано школско двориште
513 Општина Књажевац за основце
514 Обавештење
515 Одржана 45. седница Општинског већа
516 Јавни увид и стручна расправа
517 Отворени конкурси за субвенције у пољопривреди
518 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац
519 Hије потребна процена утицаја на животну средину
520 У владајућој коалицији и Јединствена Србија
521 Оглас за мале монтажне објекте
522 Оглас за закуп пословног простора
523 Сузбијање комараца
524 Одржан 13. Међународни сабор на Кадибогазу
525 Процена утицаја Пројекта управљања неопасним отпадом
526 Јавни конкурси за именовање директора
527 Јавни конкурс за именовање директора ЈП Спортско туристички ресурси Књажевац
528 Јавни конкурс за именовање директора ЈП Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац
529 Јавни конкурс за именовање директора ЈКП Стандард Књажевац
530 Јавни конкурс за именовање директора ЈКП Топлана Књажевац
531 Председник општине отворио Фестивал културе младих Србије
532 Обавештење
533 Скупштина усвојила ребаланс буџета
534 У понедељак, првог јула, седница СО
535 Почела реконструкција путева
536 Термовизијске фотографије зграда у Књажевцу
537 Ефикасно управљање земљиштем
538 Акција сузбијања инсеката
539 Скупштина заседа у понедељак
540 Ефикасније управљање земљиштем
541 За 45 минута 12 тачака дневног реда
542 Седница СО 14. јуна
543 Обавештење мештанима месних заједница у општини Књажевац
544 Пример ефикасне и транспарентне општинске управе
545 У уторак састанак у Министарству финансија и привреде
546 Сајам запошљавања у Књажевцу
547 Позив на Јавну расправу
548 Јавно надметање ради отуђења грађевинског земљишта
549 Одржана ванредна седница Скупштине општине
550 Пројекти удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац
551 Ванредна седница СО 23. маја
552 Инвестиције вредне 40 милиона евра
553 Обележен Дан општине Књажевац
554 Предлог стратегије хидроенергетског потенцијала
555 Представљен пројекат ''Не поздрављај се са животом! Буди мудар!''
556 Обележена општинска слава
557 ОБАВЕШТЕЊЕ
558 Одржана 11. седница Скупштине општине
559 Заједница општина источне Србије
560 Урађена Стратегија коришћења хидроенергетског потенцијала
561 Матурантска парада 17.маја
562 Социјално становање у заштићеним условима
563 Састанак са месним заједницама
564 Прибављање непокретности прикупљањем писаних понуда
565 Овог лета нови садржаји на базену и на Бањици
566 Нови в.д. директор у ПУ ''Бајка''
567 Општински челници обишли радове у Дому културе
568 Састанак са директорима јавних предузећа
569 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац за 2013.
570 Јавни позиви
571 Почели ''Дани јапанске културе у Књажевцу''
572 Постављен нови директор Туристичке, Игњатовић у Геронтолошком центру
573 Пролећно чишћење града
574 Припрема се декларација о ГМО
575 Радно време базена
576 У току је обнова регистрације пољопривредних газдинстава
577 Александар Шоштар отворио базен
578 Продужен рок за подношење захтева за помоћ
579 Обавештење пореским обвезницима
580 У четвртак свечано отварање базена
581 Потписан још један уговор са Канцеларијом за одрживи развој
582 Јавни увид и стручна расправа
583 Општина прискаче у помоћ
584 Председник општине са новинарима о ''Џервину''
585 Књажевац на Сајму туризма у Београду
586 Одржана девета седница СО Књажевац
587 Прибављањe непокретности прикупљањем писаних понуда
588 Седница СО 21.фебруара
589 Oдржана 26.седница Општинског већа
590 Помоћ најбољим ученицима и студентима
591 Уговор са Канцеларијом за одрживи развој
592 Помоћ за избегла и интерно расељена лица
593 Општинско веће о неправилностима у ''Бајци''
594 Комисија за оцену идејних решења уређења града
595 Радна тела за идентификацију проблема
596 Ко је најлепше украсио Књажевац
597 Одржана седница Општинског већа
598 Јавни увид и стручна расправа
599 Позив за јавну лицитацију за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
600 Књажевачки школарци на Старој планини
601 Расписан конкурс за стан солидарности
602 Украсите Књажевац - пријаве до петка
603 Вечерас јавна расправа Фондације за повећање наталитета
604 Књажевац – пример ефикасне локалне управе
605 Лажни профил општине на друштвеним мрежама
606 Божић у Књажевцу
607 Обавештење о отпису камате и мировању пореског дуга
608 Дочек Нове године са ''Пилотима'', Рамбом и ''Златним трубама''
609 Приређен традиционални новогодишњи коктел
610 Повластице за оне који измирују обавезе
611 ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ УСЛОВНОГ ОТПИСА КАМАТЕ И МИРОВАЊА ПОРЕСКОГ ДУГА
612 Скупштина усвојила буџет за наредну годину
613 Уместо честитки-новац за таленте
614 Новчане награде за најлепше окићене зграде,куће и локале
615 Обавештење грађанима
616 Украсите Књажевац за празнике
617 Општинско веће донело одлуку о буџету
618 Јавна расправа
619 Очистите снег и лед испред својих објеката
620 Реновирање капела на гробљима
621 Министарка Калановић у Књажевцу
622 Одржана шеста седница СО Књажевац
623 У петак јавна расправа о буџету за 2013.
624 Министарство финансија и привреде за покривање базена
625 Бесплатно скијање за децу Књажевца
626 ЈАВНИ АНОНИМНИ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКИ КОНКУРС
627 Попис до 15.децембра
628 Отварање ски сезоне од 13. до 16. децембра
629 Завршени пројекти Уједињених нација
630 Успешан наступ Књажевца на Сајму локалних самоуправа
631 Књажевац на Сајму предузетништва и бизниса
632 Седница Скупштине општине Књажевац заказана је за уторак, четврти децембар.
633 Новчана помоћ за ученике и студенте
634 Општинско веће се сагласило са стратегијом социјалне политике
635 Потписан уговор са Канцеларијом за одрживи развој
636 Допунски конкурс за доделу субвенција за развој воћарства
637 Нижа цена грејања за пословни простор и повлашћене кориснике
638 Расписан оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта
639 "Развој" даје пословни простор у закуп
640 Конкурс за доделу новчане помоћи талентованим ученицима и студентима
641 Одржана пета седница СО Књажевац
642 Процена утицаја на животну средину
643 Заказана пета седница Скупштине општине
644 Одржана 13.седница Општинског већа
645 Студија о процени утицаја на животну средину
646 Асфалт за насеља у Трговишту
647 Меморандум о сарадњи са СКГО
648 Рефундирање трошкова смештаја ученика у интернату
649 Уређење стамбених зграда
650 Одржана четврта седница СО Књажевац
651 Расподела средстава за огрев
652 Прелиминарни распоред пописивачa
653 Процена утицаја на животну средину - Подвис
654 Општинско веће усвојило допуну програма Дирекције
655 Процена утицаја на животну средину - Кална
656 Одржана девета седница Општинског већа
657 Одржана трећа седница Скупштине општине
658 ''Фалкенштајнер'' преузео управљање хотелом ''Стара планина''
659 Сузбијањe ларви комараца
660 Листа кандидата за обуку за пописиваче за општину Kњажевац
661 Конкурс за градску плажу "Ушће"
662 Конкурс за остваривање права на накнаду трошкова смештаја и исхране у домовима ученика средњих школа
663 Претест за пописиваче
664 Прелиминарна листа општинских инструктора
665 У школу кренуло 225 првака
666 Почињу радови у ОШ ''Вук Караџић''
667 Одржана седма седница Општинског већа
668 Коначна листа кандидата за предтест
669 Оглас ради прибављања непокретности прикупљањем писаних понуда
670 Обавештење уз прелиминарну листу кандидата за претест за обуку за пописиваче
671 Коначна листа кандидата за општинске инструкторе
672 Предтест за инструкторе
673 Сузбијања ларви комараца
674 Општинско веће о ''Топлани'' и ''Стандарду''
675 Гласајте за ученике ''Вука''
676 Именовани директори “Развоја” и “Стандарда”
677 Одржана прва радна седница СО
678 Акција сузбијања комараца
679 Милан Ђокић изабран за председника Општине Књажевац
680 Обавештење за кандидате који су ушли у ужи избор за обуку за општинске инструкторе у Општини Књажевац
681 Попис пољопривреде 2012. године
682 ФКМС почиње трећег јула
683 Процене утицаја на животну средину
684 Сутра конституисање СО Књажевац
685 Сезонске карте за базен
686 Aкцијa сузбијања ларви комараца
687 Конкурс за доделу стамбених кредита
688 Јавни позив за пријављивање кандидата за општинске инструкторе
689 Коначни резулти председничких избора у Књажевцу
690 Свечана седница СО поводом Дана Општине
691 Коначни резултати локалних избора у Књажевцу
692 Предаја изборног материјала
693 Највише мандата за УРС, ЛДП у Скупштини
694 Акција сузбијања крпеља
695 Исплата бирачких одбора
696 Још милион и по за Бањицу
697 Незванични резултати избора
698 “Кербер” за празник општине
699 За рехабилитацију система грејања 600.000 евра
700 Конкурси Фонда за развој пољопривреде
701 Доела средстава пољопривредним газдинствима
702 Књажевац-лидер предузетништва
703 Седница Већа у понедељак
704 Презентација концепта плана генералне регулације за туристички центар и сектор алпског скијалишта Голема река
705 Општина Књажевац расписује Јавни конкурс за организовање спровођења Јавних радова у 2012. години
706 Пре прскања обавестити пчеларе
707 Најбољи спортисти путују у Брисел
708 За пољопривреду 29 милиона динара
709 “Парк пријатељства” на Кадибогазу
710 Одлука о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац
711 Увид у бирачки списак
712 Предах за децу пред отварањем
713 Уговор са канцеларијом за одрживи развој
714 Потписан уговор за магистрални цевовод
715 Потписан уговор за амбуланту у Кални
716 У Главичици водовод, у граду асфалт
717 Проглашене изборне листе
718 Округли сто о корупцији
719 Од априла ''Тимарк'', од септембра ''Пеко''
720 Бензинске станице за регресирано гориво
721 Набављено 3500 канти за смеће
722 Обрасци потребни за подношење изборних листи
723 Образац за оверу потписа
724 Захтеви за регресирано гориво на три пункта
725 Увид у бирачки списак
726 Поступак подношења захтева за регресирано гориво
727 Култура - теорија и пракса
728 Закључци Скупштине о стању у ЗЦ
729 Ревитализација пољских путева
730 Општина Књажевац расписала конкурс за финансирање пројеката удружења у 2012. години
731 Додела субвенције приликом запошљавања трудница, самохраних родитеља и младих брачних парова у општини Књажевац
732 Заказана седница Скупштине општине
733 Сертификат ЕУ за пројекат социјалне инклузије
734 Разговор о асфалтирању улица
735 Министарство одобрило два пројекта за социјално угрожене групе становништва
736 Штаб: Да Министарство обезбеди грејање Болнице
737 Неопходна помоћ у механизацији
738 Ветар поново прави проблеме
739 Подршка месним заједницама
740 Помоћ за Дрвник
741 Престанак падавина омогућио чишћење
742 Помоћ за 12 житеља Дејановца
743 Стари људи спашени ’’беле смрти’’
744 Отежана испорука топлоте
745 Обавезно чишћење леденица
746 Искључење јавне расвете у МЗ
747 Редуковати потрошњу струје
748 Бројни кварови на електро мрежи
749 Тражи се помоћ Републике
750 Зимска опрема из општинског буџета
751 Сметови и у граду
752 Министарство подржало пројекат уређења Бањице
753 Заседао Штаб за ванредне ситуације
754 Непрекидно дежурство
755 Школе на непланираном распусту
756 Усвојен ребаланс буџета
757 НАЈАВА КОНКУРСА: Подстицајни програм за развој села и очување биолошке разноврсности Парка природе „Стара планина“
758 Промена цена комуналних услуга
759 У четвртак седница Скупштине
760 Највише пара за Дирекцију, пољопривреду и школе
761 Министар Оливер Дулић у Књажевцу
762 Седница Већа у понедељак
763 Руководство општине обишло школе
764 Купљен пианино за Музичку школу
765 Стипендије за ученике и студенте
766 Дарови за прве бебе
767 Пакетићи за сву децу
768 Оптимизам за наредну годину
769 Посао за младе
770 Почела регулација Сврљишког Тимока
771 Реновиран планинарски дом
772 Отворен хотел на Јабучком равништу
773 Оглас за пријављивање кандидата за полагање испита за извршитеља
774 Из буџета за породице, запошљавање и аграр
775 Помоћ старима
776 Усвојен план запошљавања
777 Камион за извоз смећа-донација Беча Књажевцу
778 Усвојен предлог буџета за 2012. годину
779 Нацрт одлуке о буџету општине Књажевац за 2012.годину
780 Нацрт одлуке о измени и допуни Одлуке о локалним административним таксама
781 Нацрт одлуке о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама
782 Нацрт одлуке o измени и допуни Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине
783 Сарадња са Бугарском
784 Подршка запошљавању младих
785 Одржана 24. седница Скупштине општине
786 Накнаде за употребу општинских путева и улица
787 Заказана седница Скупштине општине
788 Сарадња Општине и Путева Србије
789 Шести меморијални турнир ''Ивица Божиновић''
790 Посао за 262 обућара
791 Образовна инклузија Рома
792 Куће за избегла и расељена лица
793 Књажевац на Сајму локалне самоуправе
794 Акциони план за превенцију и сузбијање болести зависности
795 Књажевац на Сајму локалне самоуправе
796 Први састанак Клуба родитеља деце са сметњама у развоју
797 Конкурс за учешће у финансирању стручног оспособљавања незапослених лица - приправника - волонтера
798 Локални план управљања отпадом 2011-2021
799 Аудиција за програм "Србија у ритму Европе"
800 Књажевац - најбоља локална самоуправа
801 Конкурс за доделу стипендија
802 Обавештење
803 Бесповратна средства за пољопривреду и село
804 Књажевац у ритму Европе
805 Још једна промоција Spa i Wеllnes центра Бањица
806 Додела признања „Капетан Миша Анастасијевић” у Књажевцу
807 И Књажевац у ритму Европе
808 Привремено затварање пута ка Ргошту
809 У Општини Књажевац 32.763 становника
810 Представљен пројекат за децу са сметњама у развоју
811 Систем за нешкодљиво уклањање животињског отпада
812 Водовод у пробном раду
813 Изузетан квалитет воде на Бањици
814 Радови на путној инфраструктури
815 Обавештење у вези пописа
816 Друга фаза радова на водоводу
817 Нови тротоари
818 За децу са сметњама у развоју
819 Општина Књажевац тражи разрешење директора Здравственог центра
820 Хитна седница Већа о Здравственом центру
821 Дишите пуним плућима
822 Ролеријада
823 Гради се по целом граду
824 Реконструисана спортска сала
825 Европскa недељa мобилности
826 Одборници усвојили ребаланс буџета
827 Седница СО Књажевац
828 Конкурс
829 Конкурс за неговатељице
830 Јавни позив
831 Глобална кампања УН за смањење ризика од катастрофа
832 Европска недеља мобилности
833 "Пеко" у Књажевцу
834 Обавештење
835 Нацрт Просторног плана општине Kњажевац и Планa генералне регулације Kњажевца
836 Оглас за јавно надметање
837 Исправка списка пописивача
838 Списак пописивача за општину Књажевац
839 Обавештење уз прелиминарну листу пописивача за oпштину Књажевац
840 Јавна расправа о Просторном плану
841 Нова намена школе у Дебелици
842 Јачање туристичке конкурентности
843 Прелиминарна листа кандидата за пописиваче
844 Борба против крилатих напасти се наставља
845 Aкцијa сузбијања ларви комараца
846 Обавештење
847 Коначна листа инструктора за попис становништва
848 Јавни позив за пријављивање кандидата за пописиваче
849 Акција сузбијања ларви комараца
850 Услуга превоза ученика
851 Почела доградња Музичке школе
852 Припрема се Сабор на Кадибогазу
853 За рад народне кухиње 1.900.000 динара
854 Грађевинари стигли у ОШ ''Каплар''
855 Унапређен систем управљања ванредним ситуацијама
856 Књажевац у знаку Фестивала
857 Фестивал културе младих Србије од 04. до 10. јула
858 Заказана седница Скупштине општине
859 Потписан уговор за магистрални цевовод
860 За реконструкцију ''Каплара'' 15 милиона из НИП-а
861 ЖФК ''Нивес'' у првој лиги
862 Обележен Дан полиције
863 Социјална заштита деце са сметњама у развоју
864 Мој поглед на животну средину
865 Сузбијања ларви комараца
866 Књажевац у кампањи ''Очистимо Србију''
867 Конкурс за учешће у финансирању стручног оспособљавања незапослених лица
868 Потписан уговор са Комесаријатом за избеглице
869 Министар пољопривреде посетио Књажевац
870 Обележен Дан општине
871 Подршка запошљавању
872 Музеј Старе планине
873 Одржана ‘’Молитва под Миџором’’
874 Обележена слава Цркве и општине
875 Књажевац домаћин Фестивала музичких школа Србије
876 Град Београд за Књажевац
877 За чистији Књажевац
878 Мајске свечаности 2011.
879 Акција сузбијања крпеља
880 Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за увођење система ХАЦЦП – на територији најнеразвијенијих општина у Србији
881 Образовна инклузија Рома
882 Књажевац беспрекоран домаћин
883 За адаптацију Гургусовачке куле седам милиона динара
884 Књажевац домаћин кошаркашког турнира
885 Потписани уговори са удружењима
886 Парк пријатељства Белоградчика и Књажевца
887 Рурални туризам-шанса Књажевца
888 Одржана 20. седница Скупштине општине
889 Амбасадор Шпаније посетио Књажевац
890 Продаја возила путем јавног надметања
891 Оглас за земљиште
892 Социјална политика општине
893 Министар здравља у ЗЦ Књажевац
894 Књажевац домаћин ''Домијаде''
895 Обука за будуће предузетнике
896 Пријем за успешне спортисте
897 Сат за нашу планету
898 Обавештење о избору пројеката
899 Пети уговор са Канцеларијом за одрживи развој
900 Сајам запошљавања 23.марта
901 Нова жичара и прва гондола
902 Продаје се Клуб Војске
903 Сајам сеоског туризма у Бору
904 Подстицајни програм за развој села и очување биолошке разноврсности парка природе „Стара планина“
905 Израда пројеката за Бањицу
906 Одржана 19. седница Скупштине општине
907 Помоћник министра пољопривреде у Књажевцу
908 Услуга ближа грађанима
909 Успешан наступ на Сајму туризма
910 РАРИС за Књажевац
911 Директор НАРР-а у Књажевцу
912 Лепоте Књажевца на Сајму у Београду
913 Први пут на Сајму туризма у Софији
914 Признања за угоститеље из Књажевца
915 Нови туристички инфо центар
916 Предах за децу са сметњама у развоју
917 Министар Љајић разговарао са грађанима Књажевца
918 Новац за градски парк
919 Србија на путу ка ЕУ: Берза знања и искустава
920 Развој туризма у Књажевцу, Белоградчику и Сокобањи
921 Уручене стипендије за средњошколце и студенте
922 Усвојен ребаланс буџета
923 "Помоћ у кући деци са инвалидитетом и њиховим породицама" - позив за подношење понуда
924 Састанак Дирекције и месних заједница
925 Тренинг семинар за предузетнике
926 Саобраћајнице проходне
927 Јануарско заседање СО
928 Ничу хотели на Јабучком равништу
929 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац
930 Поклони за прве бебе у 2011. години
931 Дочек ''српске'' нове године
932 Божићни дaрови за децу и полицајце
933 Почиње сезона скијања
934 Усвојен буџет за 2011. годину
935 Давање у закуп пољопривредног земљишта
936 Заказана седница Скупштине
937 Презентација потенцијала Ргошке Бање
938 Помоћ најугроженијима
939 Реконструисана Улица др Савића
940 Смотра аматера Србије у Књажевцу
941 Шест милона динара за помоћ старим и особама са инвалидитетом
942 Унапређење локалних финансија
943 Одржан Меморијални турнир ''Ивица Божоновић''
944 Одржани Пети сусрети етно удружења и асоцијација Србије
945 Обезбеђене куће за избегла и расељена лица
946 Радови у Архео-етно парку у Равни
947 Заказана седница СО
948 Солидарност са Краљевом
949 Сајам локалне самоуправе
950 Потписан уговор са Министарством пољопривреде
951 Отпис камате за грађане
952 За пројектну документацију милион динара
953 Опремање матичне службе
954 Нова скупштина за десет дана
955 Смотра пензионера Тимочке крајине
956 Чудесни свет Драослава Живковића
957 Дани Старе планине у Београду
958 Бициклисти света у Књажевцу
959 Мобилни мамограф у Књажевцу
960 Обезбеђена средства за наставак пројекта
961 Сакрална топографија Књажевца и околине
962 Пријем за победнице такмичења ‘’Дунавски уметник’’
963 Одржана четврта ''Шипуријада''
964 Одржана седница Општинског већа
965 Обележен Дан чистих планина
966 Радови на Јабучком равништу
967 Одржан Међународни фестивал хуманости
968 Меморандум о сарадњи са Британским саветом
969 Потписан уговор са Делегацијом ЕУ
970 Грађевински материјал за избегла и расељена лица
971 Унапређење топловодног система
972 Још једно одлагање
973 Седница СО 14.септембра
974 Одложена седница Скупштине општине
975 Обележен Дан МЗ Минићево
976 Преминуо одборник СО Књажевац
977 Изабран логотип Центра за социјални рад
978 Прва фаза уређења градског парка
979 Почела адаптација Цркве у Бучју
980 Завршен конкурс за логотип Центра за социјални рад
981 Срцем за Књажевац
982 Општинско веће о извршењу буџета
983 Шпанске компаније улажу у развој Старе планине
984 Оглас за продају Фабрике сирева "Џерси" у стечају
985 Oдржан јубиларни Сабор на Кадибогазу
986 Конкурс центра за социјални рад
987 ''Жикина шареница'' у Књажевцу
988 Деценија Сабора на Кадибогазу
989 Параглајдери летели са Тупижнице
990 Књажевачки уметници у Белоградчику
991 Обавештење за откуп пшенице
992 Оглас за избор корисника за доделу помоћи
993 Нови програми за социјалне случајеве
994 Међународни пројекат за сеоски туризам
995 Кориговане цене воде и грејања
996 Отворен 49.Фестивал културе младих Србије
997 За градски парк два и по милиона динара
998 Грађевински материјал за избегла и интерно расељена лица
999 Почели радови на уређеним обалама
1000 Фестивал од 29. јуна до 4.јула
1001 Одборници усвојили Стратегију руралног развоја
1002 Европска унија за Књажевац
1003 Уговори са Комесаријатом за избеглице
1004 Седница СО 14.јуна
1005 Акција ''Очистимо Србију'' у Књажевцу
1006 Одржани избори за савете националних мањина
1007 Подршка предузетништву младих
1008 Конкурс министарства просвете
1009 Представљен пројекат регулације Трговишког Тимока
1010 Помоћ избеглицама
1011 Добра сарадња Полиције и Општине
1012 Подршка привреди
1013 Фис трке на Старој планини
1014 На путу ка акредитацији Дома здравља
1015 Нови пројекти у Књажевцу
1016 Три нова развојна пројекта
1017 Oбележен Дан општине
1018 У Књажевцу одржан седми ПРВИСИ
1019 Одржана 13.седница СО Књажевац
1020 Етно фест ''Молитва под Миџором'' у Балта Бериловцу
1021 Ђурђевдан - слава Цркве и Општине
1022 Изложба фотографија у част Дана општине
1023 Почеле мајске свечаности
1024 За Дан општине у новом руху
1025 Подстицајни програм за развој села
1026 Мајски празници
1027 150 година Народне библиотеке ''Његош''
1028 Зелени Књажевац
1029 Обележено 165 година школе у Минићеву
1030 Субвенције за пољопривреду
1031 Расписана лицитација за Базен
1032 Град државних првака
1033 Одржана 12.седница Скупштине општине
1034 Мере за сузбијање беснила
1035 Јачање локалног екомског развоја
1036 Подстицај развоју пољопривреде
1037 Неисправна вода за пиће у Минићеву, Трновцу и Равни
1038 Заказана 12. седница СО
1039 Извештаји јавних предузећа
1040 Делегација Бугарске у Књажевцу
1041 Пoтписан уговор са УСАИД
1042 Почела јавна расправа о Стратегији руралног развоја
1043 Уручене општинске стипендије
1044 Почела подела помоћи
1045 Сарадња са Бугарском
1046 Одржана седница Општинског већа
1047 За Стару планину 560 милиона
1048 Потписан уговор са ’’Рубином’’
1049 Помоћ Владе Србије
1050 Вода исправна за пиће
1051 Вода није за пиће
1052 Проходни путеви
1053 Поплављене оранице
1054 Почело решавање проблема паса луталица
1055 Поштански шалтер у Трговишту
1056 Одржана седница Општинског већа
1057 Седница Штаба за елементарне непогоде
1058 Бирачки списак за националне мањине
1059 Локална самоуправа подржава привреднике
1060 Скупштина усвојила планове јавних предузећа
1061 Дводневна радионица о кластерима
1062 Заказана седница Скупштине општине
1063 РАРИС урадио планове управљања отпадом
1064 Поклони за прве бебе
1065 Скупштина усвојила буџет за 2010. годину
1066 Ветрогенератори на Тупижници?
1067 Могућности за извоз пољопривредних производа
1068 Олакшице за малу привреду
1069 Новац за Музеј
1070 Наставак пројекта "Кућа на пола пута"
1071 Акциони план за младе
1072 Јавна расправа
1073 Стратегија за развој Књажевца
1074 Телефон за информације о новом грипу
1075 Књажевац на Првом сајму локалних самоуправа
1076 Одржани избори за савете месних заједница
1077 ЈП "Путеви Србије" за Књажевац
1078 Министарка за НИП у Књажевцу
1079 Очистимо општину!
1080 Неразвијени траже пријем у Влади Србије
1081 Потписан уговор са Дирекцијом за воде
1082 Осма седница Скупштине општине Књажевац
1083 Штаб цивилне заштите
1084 Нови председник спортског савеза
1085 Презентација Европске мреже предузетништва
1086 Општинско веће о допунском буџету
1087 Презентација Европске мреже предузетништва
1088 Сабор на Панаџур
1089 Размена ђубрива за меркантилну пшеницу
1090 Инвестиције на Коњарнику
1091 Уклањање депонија на Старој планини
1092 Представљени пројекти РАРИСа
1093 Привредни савет
1094 Седница Општинског већа
1095 Женска фудбалска репрезентација у Књажевцу
1096 Књажевац у акцији ’’Очистимо Србију’’
1097 Почела градња моста
1098 Друга страна Србије - Књажевац
1099 Европски фондови у развоју локалне самоуправе
1100 Амбасадор Индије у посети Књажевцу
1101 Јавни позив за градњу одмаралишта на Јабучком равништу
1102 Археолошка истраживања на локалитету Бањица
1103 О безбедности грађана и имовине
1104 Припрема за европске интеграције
1105 Регионална сарадња, услов за улазак у ЕУ
1106 Књажевачко културно лето
1107 Општинско веће о безбедности
1108 Сабор на Кадибогазу
1109 Књажевац спреман за грип
1110 Градилишта на Старој планини
 
Насловна I Архива
Evropski progres
Обједињена процедура

Регистрација стамбених заједницаStrategija Integrisane komunikacije


  

Предлози и примедбе


Временска прогноза


   
       

  
                 
          

Временски подаци на мобилном телефону

www.knjazevac.vreme.in.rs/wapindex.php

www.babinzub.vreme.in.rs/wapindex.ph

Четвртак   21.06.

Max. 31°C Min. 16°C

Претежно сунчано. Поподне и увече развој облачности, могућа појава пљускова са грмљавином.

Петак         22.06.

Max. 27°C Min. 16°C

Променљиво облачно, могућа киша и пљускови са грмљавином. Поподне уз појачан ветар, осетан пад температуре.

Субота      23.06.

Max. 22°C Min. 11°C

Делимично облачно са дужим сунчаним интервалима.

Општина Књажевац на друштвеним мрежама
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДанас4515
mod_vvisit_counterОве недеље23074
mod_vvisit_counterОвог месеца128103
mod_vvisit_counterПрошлог месеца171958
mod_vvisit_counterУкупно5593492

We have: guests, bots online


   Извештај

   Информатор


Агенција за развој Књажевца