www.knjazevac.rs

Архива вести


   Прикажи # 
1 ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ
2 ОГЛАС О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
3 ЈАВНИ УВИД И СТРУЧНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА КАЛНА И ИЗВЕШТАЈУ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА КАЛНА
4 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
5 Оглас ради давања у закуп локација за постављање мањих монтажних објеката на јавним и осталим површинама јавним надметањем
6 Јесење чишћење града
7 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о радном времену у угоститељству, занатству и трговини на теритирији општине Књажевац
8 Оглас о давању у закуп пословног простора јавним надметањем
9 Конкурс за доделу субвенција за заснивање засада под медоносним биљем из средстава буџетског фонда за развој пољопривреде Општине Књажевац у 2018. години
10 Резултати конкурса Сoциjaлнo и eкoнoмскo oснaживaњe жeнa у рурaлним oблaстимa jугoистoчнe Србиje
11 Обавештење - увид у ПБС
12 Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Књажевац
13 Акција сузбијања комараца и крпеља
14 Кoнкурс зa дoдeлу бeспoврaтних срeдстaвa
15 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ
16 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ
17 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
18 Обавештење
19 Jaвни пoзив зa учeшћe нa кoнкурсу зa дoдeлу бeспoврaтних срeдстaвa жeнaмa кoje учeствуjу у прojeкту „Сoциjaлнo и eкoнoмскo oснaживaњe жeнa у рурaлним oблaстимa jугoистoчнe Србиje“
20 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА УЗОРКОВАЊЕ, ПРИЈЕМ, ПРЕРАДУ, ПУЊЕЊЕ И ПАКОВАЊЕ МЛЕКА И ПРОИЗВОДА ОД МЛЕКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2018. ГОДИНИ
21 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ОМАМЉИВАЊЕ, КЛАЊЕ И ОБРАДУ ТРУПОВА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2018. ГОДИНИ
22 ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ
23 Конкурс за подршку старт-ап бизниса у пољопривреди и туризму
24 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОДИЗАЊЕ ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА ВОЋА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2018. ГОДИНИ
25 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ ОВЧАРСТВА И КОЗАРСТВА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2018. ГОДИНИ
26 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о измени и допуни одлуке о локалним административним таксама
27 Међународна конференција ‚КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ И ЕУ` окупила у Књажевцу учеснике из седам земаља
28 Јавни оглас ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Књажевац путем јавног надметања
29 Оглас ради давања у закуп локација за постављање мањих монтажних објеката
30 ОДЛУКА о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац за 2018. годину
31 Решење о расподели средстава из буџета општине Књажевац за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања у 2018. години
32 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
33 Обавештење о искључењу воде у граду дана 01.04.2018.
34 НАЦРТ УГОВОРА О ПРИПАЈАЊУ
35 Сат за нашу планету
36 РЕШЕЊЕ о именовању комисије за оцену пројеката поднетих на Конкурс за суфинанасирање пројеката из буџета општине Књажевац у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса у 2018. години
37 Обавештење о сечи растиња
38 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о такси превозу на територији општине Књажевац
39 ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ И ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
40 ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ ,,ТУПИЖНИЧКА ЛЕДЕНИЦА”
41 ОГЛАШАВА ЈАВНИ УВИД И СТРУЧНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СЕЛА ЦРНИ ВРХ СА ЗАСЕОКОМ ГРАВАЉОСА И ИЗВЕШТАЈУ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СЕЛА ЦРНИ ВРХ СА ЗАСЕОКОМ ГРАВАЉОСА
42 Захтев ЈКП „Стандард“ Књажевац за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора о висини цене услуга у обављању комуналних делатности од општег интереса
43 О Г Л А С РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ И ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
44 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац за 2018.годину
45 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 2018. ГОДИНИ
46 Награђена и откупљена идејна решења моста на Сврљишком Тимоку
47 Резултати конкурса за доделу новчане помоћи талентованим ученицима и студентима за школску 2017/2018.годину
48 Срећни новогодишњи и божићни празници
49 Позив за учешће у пројекту Подршка за будућност
50 Усвојен План одбране општине Књажевац
51 JABHИ KOHKYPC 3A ФИHAHCИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ У 2018. ГОДИНИ
52 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРИЈАВА ПО КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ ПОЗАЈМИЦА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ЗА ВОЋАРСКУ И ПОВРТАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2017. ГОДИНИ
53 КОНАЧНA ЛИСТA РЕДА ПРВЕНСТВА
54 ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ
55 Јавна расправа o нацрту Oдлуке буџета општине Књажевац за 2018.годину
56 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА ЗА ОПШТИНУ КЊАЖЕВАЦ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ
57 ОГЛАС О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
58 ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ И ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
59 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОЗАЈМИЦА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ЗА ВОЋАРСКУ И ПОВРТАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2017. ГОДИНИ
60 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о локалним административним таксама
61 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о локалним комуналним таксама
62 ОДЛУКА - Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица
63 ОБАВЕШТЕЊЕ - Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица
64 К О Н К У Р С за израду Идејног архитектонско – урбанистичког решења пешачког моста
65 Кoнкурс зa oствaривaњe прaвa нa нaкнaду трoшкoвa смeштaja и исхрaнe у Дoму учeникa срeдњих шкoлa Књaжeвaц зa учeникe сa прeбивaлиштeм вaн тeритoриje oпштинe Књaжeвaц
66 Кoнкурс сa избoр кoрисникa дa дoдeлу пoдстицajних срeдстaвa зa jaчaњe нoвoфoрмирaних удружeњa из oблaсти пoљoприврeдe
67 Кoнкурс зa oствaривaњe прaвa нa нaкнaду трoшкoвa смeштaja и исхрaнe у Дoму учeникa срeдњих шкoлa Књaжeвaц
68 ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА 30.ОКТОБРА У ПЕРИОДУ ОД 7 ДО 19 ЧАСОВА
69 Именовани директори Јавних предузећа у општини Књажевац
70 Јавни конкурс за финансирање годишњих програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Књажевац у 2017. години
71 Објављен први Извештај о извршењу буџета према грађанима
72 Oбукa зa стицaњe лицeнцe прoфeсиoнaлнoг упрaвникa згрaдa
73 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
74 КОНКУРС ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЈАЧАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ
75 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОДИЗАЊЕ ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА ВОЋА
76 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
77 Ђокић обишао радове у Гимназији
78 Представљена студија изводљивости пута Мирковци – Јабучко равниште
79 Изградња новог прилаза Катастру
80 Стратегија безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије 2015--2020
81 Ивковић на обележавању Дана МЗ Подвис
82 Завршен пројекат "WЕ-NET: Ка градовима образованим за одговоран однос према средини"
83 Потписан уговор са ''Проџетијем''
84 КОНКУРС ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ ОВЧАРСТВА И КОЗАРСТВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2017. ГОДИНИ
85 Књажевцу награда Европске бизнис скупштине
86 ОБАВЕШТЕЊЕ
87 Почео програм стручне праксе
88 Прва фабрика након три деценије
89 Одржана 14. седница Скупштине
90 Делегација ЕУ у посети Књажевцу
91 Гађање на Стрелишту
92 Позив на јавну расправу
93 ОГЛАС ради давања у закуп локација за постављање мањих монтажних објеката на јавним и осталим површинама јавним надметањем
94 Одлука о избору пројеката удружења који се финасирају из буџета општине Књажевац за 2017.годину
95 Књажевац најбољи у агробизнису
96 Обележен Дан општине
97 Представљен позив за финансирање програма ''Партнерства за запошљавање младих''
98 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
99 СКГО и Књажевац: Почиње процес издавања обвезница
100 Одржана 12. седница Скупштине општине
101 Решење о расподели средстава из буџета општине Књажевац за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања
102 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ
103 Решење о именовању Kомисије
104 Ђокић потписао уговоре са министарствима
105 Увид у Јединствени бирачки списак
106 Oбукa зa oдбoрницe и oдбoрникe o спeцифичним питaњимa рoднe рaвнoпрaвнoсти
107 Бесплатна припремна настава за осмаке и матуранте
108 Општинско веће о пољопривреди
109 Стипендије за ученике и студенте
110 Књажевац на Сајму туризма у Београду
111 Акција ''Држава Србија у селима Србије'' почела у Кожељу
112 Одржана 23. седница Општинског већа
113 Општине Тимочке крајине и СКГО
114 Телефон за сугестије и примедбе грађана
115 Конкурс за суфинансирање пројеката из буџета општине Књажевац у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса у 2017. години
116 Одржана 21. седница Општинског већа
117 Настављен попис нелегалних објеката
118 Рeзултaти Кoнкурсa зa дoдeлу нoвчaнe пoмoћи тaлeнтoвaним студeнтимa и учeницимa и студeнтимa дeфицитaрних зaнимaњa зa шкoлску 2016/2017. гoдину
119 Обавештење о закљученом уговору о јавном превозу
120 Захтев за давање сагласности на Одлуку о промени цена комуналних услуга ЈКП Стандард Књажевац
121 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА ПРИ КУПОВИНИ 5 СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ И ДОДЕЛЕ ПАКЕТА ПОМОЋИ
122 Бадње вече у Књажевцу
123 Председник СО честитао Божић
124 Честитка председника Општине
125 Општинско руководство са дежурним службама
126 Новогодишњи коктел
127 Потписани уговори са воћарима
128 ОБАВЕШТЕЊЕ
129 Jавни позив за доделу пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања избеглица
130 Уместо дочека – новац за лечење Књажевчана
131 Скупштина усвојила буџет за наредну годину
132 Одржана јавна расправа о буџету
133 Усвојен Нацрт Одлуке о буџету за 2017. годину
134 Предлог Нацрта Одлуке о буџету за 2017.годину
135 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о измени и допуни одлуке о локалним административним таксама
136 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о измени и допуни одлуке о локалним комуналним таксама
137 Одржана седма седница Скупштине
138 Књажевац, Бољевац и Сокобања желе боље путеве
139 Јачање капацитета за рад са привредом
140 Опрема за издавање грађевинских дозвола
141 OБAВEШTEЊE
142 Јавна расправа о Нацрту Програма заштите животне средине општине Књажевац за период 2016 - 2020. године
143 Нацрт Одлуке о одређивању зона на територији општине Књажевац
144 Од образовања до запослења
145 Радионица за израду програмских буџета
146 Одржана шеста седница СО Књажевац
147 Одборнице из на Конференцији Женске парламентарне мреже
148 Михајловић на састанку о регионалној депонији
149 Ивковић на округлом столу о породичном насиљу
150 Управљање комуналним делатностима
151 Одборнице на конференцији Женске парламентарне мреже
152 Jaвни пoзив зa сaмoзaпoшљaвaњe рaњивих и мaргинaлизoвaних групa
153 Конкурс за доделу новчане помоћи талентованим ученицима и студентима и доделу новчане помоћи ученицима и студентима дефицитарних занимања за општину Књажевац за школску 2016/2017.годину
154 Седница Скупштине 7. новембра
155 Седница Већа одржана на Бабином зубу
156 Нови конкурс за субвенције у воћарству
157 Посета новом вртићу у Доњој Каменици
158 Подстицаји за развој козарства
159 Рачунар за пројекат "Бебо, добродошла на свет"
160 Сертификати за педагошке асистенте
161 Разговор председника са грађанима
162 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
163 Ђокић на састанку о енергетској ефикасности
164 Из буџета за санацију крова Музеја
165 За незапослене бесплатни курсеви страних језика
166 Седма седница Општинског већа
167 Председник Ђокић у Минићеву
168 Ивковић на састанку о регионалној депонији
169 Конкурс за волонтере/ке - тутoрe/кe
170 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА СА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ
171 Пољопривредне субвенције за још 350 газдинстава
172 Могућности за развој кампинг туризма
173 ЈАВНИ УВИД И СТРУЧНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КЊАЖЕВЦА И О НАЦРТУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АРХЕОЛОШКО-ЕТНОЛОШКОГ ПАРКА „РАВНА“ И ИЗВЕШТАЈУ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈ
174 РАНИ ЈАВНИ УВИД ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРВЕ ФАЗЕ ТУРИСТИЧКОГ РИЗОРТА „ЈАБУЧКО РАВНИШТЕ“ НА СТАРОЈ ПЛАНИНИ
175 Руководство Општине дало крв
176 Председник отворио Светско првенство у пауерлифтингу
177 Конкурс за надокнаду трошкова боравка у Дому ученика средњих школа, за школску 2016/2017. годину
178 Одржана четврта седница Скупштине
179 Отворен Клуб за тражење посла
180 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
181 Јавна консултација
182 Председник Ђокић отворио Фестивал културе младих Србије
183 ОБAВEШТЕЊЕ
184 Оглашавање сирена поводом Дaнa сeћaњa нa стрaдaњe и прoгoн Србa
185 Одржан Сабор на Кадибогазу
186 Одржана трећа седница Скупштине општине
187 ОБАВЕШТЕЊЕ: Мере заштите од пожара
188 Председник општине на отварању Фестивала
189 Одржана друга седница Скупштине општине
190 Пројекат BET ON EU: Balkans and Europe Together
191 Кoнкурс зa дoдeлу пoзajмицa
192 Руководство општине у Горњој Каменици
193 Прва седница Општинског већа у новом сазиву
194 Општина Књажевац проглашена угроженим подручјем
195 О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
196 OБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
197 Изабрано ново општинско руководство
198 Oтвoрeни кoнкурси зa дoдeлу субвeнциja у стoчaрству
199 Кoнкурси зa дoдeлу субвeнциja зa нaбaвку мeхaнизaциje и пoдизaњe вишeгoдишњих зaсaдa
200 Обавештење за грађане
201 Усвојен Нацрт Одлуке о суфинансирању пројеката који доприносе унапређењу живота грађана у месним заједницама на територији општине Књажевац
202 Јавна расправа о Нацрту одлуке о суфинансирању пројеката који доприносе унапређењу живота грађана у месним заједницама на територији општине Књажевац
203 Обележен Дан општине Књажевац
204 Рок за плаћање пореза 16. мај
205 Потписан уговор о подршци пољопривредницима
206 Предлог плана управљања Спомеником природе "Долина потока Бигар"
207 ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ УКУПНОГ БРОЈА БИРАЧА У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ ЗА ИЗБОРЕ ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ НА ИЗБОРИМА РАСПИСАНИМ ЗА 24. АПРИЛ 2016. ГОДИНЕ
208 ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ БРОЈА ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ НА ИЗБОРИМА РАСПИСАНИМ ЗА 24. АПРИЛ 2016. ГОДИНЕ
209 Изборна комисија општине Књажевац донела Решење о утврђивању збирне изборне листе
210 Обавештење о сечи растиња
211 Председник са мештанима Влашког Поља о комасацији
212 Распоред сталног састава бирачких одбора
213 Изборна комисија општине Књажевац прогласила Изборне листе
214 Од понедељка исплата помоћи за пензионере
215 Три и по милиона за активности МЗ
216 ИНФОРМАЦИЈА за учеснике јавног конкурса за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања у 2016. години
217 РЕШЕЊЕ о расподели средстава из буџета општине Књажевац за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања
218 ОБАВЕШТЕЊЕ
219 Oпштинскa избoрнa кoмисиja oпштинe Књaжeвaц усвојила обрасце
220 Јавна расправа o Нацрту Одлуке о одржавању чистоће на површинама јавне намене на територији општине Књажевац
221 ОБАВЕШТЕЊЕ - увид у Јединствени бирачки списак - део за територију општине Књажевац
222 Председник општине са ратним ветеранима
223 Јавна расправа о Акционом плану за остваривање родне равноправности
224 ЈАВНИ УВИД И СТРУЧНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА МИНИЋЕВО И ИЗВЕШТАЈУ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА МИНИЋЕВО
225 РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АРХЕОЛОШКО-ЕТНОЛОШКОГ ПАРКА „РАВНА“
226 Почиње контрола радног времена
227 Одлукa о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац за 2016. годину
228 Јавна расправа o Нацрту Акционог плана за остваривање родне равноправности 2016-2018
229 Решење о именовању комисије за оцену пројеката поднетих на конкурс за суфинансирање пројеката из буџета општине Књажевац у области јавног информисања
230 Конкурсно финансирање месних заједница
231 Сасатанак са председницима месних заједница
232 Књажевац једна од најтранспарентнијих општина
233 Позив пензионерима
234 Општинско веће о помоћи пензионерима
235 Јавни позив за подношење пријава за евидентирање закупаца на неодређено време и власника станова на којима је засновано право закупа на неодређено време
236 ПРОГРАМ ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
237 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац за 2016. годину
238 Јавни позив за суфинансирање пројеката из буџета општине Књажевац у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса у 2016. години
239 Јавна расправа o Нацрту програма развоја спорта у општини Књажевац 2016-2018
240 Општинско веће о програмима, пензионерима, вишку запослених
241 Укинуто ванредно стање
242 Министар енергетике у Књажевцу
243 Проглашено ванредно стање
244 Погрешна одлука ЈП Стара планина
245 Стипендије за најталентованије
246 О комасацији на 39. седници СО
247 Деца из Гораждевца на Старој планини
248 Јавна расправа o нацрту Oдлуке o боравишној такси у општини Књажевац
249 Скупштина усвојила буџет за 2016.
250 Решење о одређивању јавне површине за слободно шетње паса на територији општине Књажевац
251 Прихваћен предлог Комисије о проширењу ранг листе талентованих студената
252 ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА И ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА, УСТАНОВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ и ГРАДСКИХ И СЕОСКИХ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ПРИСПЕЛИХ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ
253 Одржана јавна расправа о буџету за 2016.
254 Грађани изабрали језеро
255 Општинско веће усвојило Нацрт буџета за 2016.
256 Јавна расправа o нацрту Oдлуке буџета општине Књажевац за 2016.годину
257 Одржана 117. седница Општинског већа
258 Јавна расправа o нацрту Oдлуке o измени и допуни Одлуке о комуналним таксама
259 РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕНТОСТИ ПО ЗОНАМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2016. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
260 ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРИЈАВЉЕНИХ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА, УСТАНОВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ГРАДСКИХ И СЕОСКИХ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2015.ГОДИНУ
261 Председник општине о буџету за 2016.
262 Асфалтирање улица у селима
263 Почетак пројекта "WE-NET: Ка градовима образованим за одговоран однос према средини"
264 Потписан Меморандум са Европским прогресом
265 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ
266 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА УСТАНОВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ У 2015.ГОД
267 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА ГРАДСКЕ И СЕОСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У 2015.ГОД
268 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2015.ГОД
269 Повољне цене зимовања у Планинарском дому
270 Завршена реконструкција Планинарског дома
271 Грађевинска сезона у пуном јеку
272 Осам милиона за запошљавање
273 Обавештење о изради Нацрта Програма заштите животне средине на територији општине Књажевац
274 Обавештење о извођењу гађања
275 Јавна расправа o нацрту Oдлуке o управљању комуналним отпадом на територији општине Kњажевац
276 Колегијум Зајечарског округа одржан у Књажевцу
277 Привремена обустава саобраћаја ради одржавања јесењег вашара
278 Књажевац лидер туризма
279 Европски прогрес 1. октобра у Књажевцу
280 ''Туристички цвет'' за Књажевац
281 Потписани уговори са младим пољопривредницима
282 Нове субвенције за пољопривреднике
283 Одржана 114. седница Општинског већа
284 Нови редови вожње у линијском превозу на територији општине Књажевац
285 Зaхтeв зa дaвaњe сaглaснoсти
286 Закуп локација
287 Закуп дома у Трговишту
288 Конкурс за смештај у Дом ученика
289 Почела градња нове пијаце
290 ЈАВНИ УВИД И СТРУЧНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ КОМПЛЕКСА „БАРАНИЦА“ И ИЗВЕШТАЈУ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ КОМПЛЕКСА „БАРАНИЦА“
291 Конкурси за запошљавање
292 Редови вожње у линијском превозу на територији општине Књажевац
293 Аташе за пољопривреду Амбасаде Аустрије у посети Књажевцу
294 Веб презентација општине Књажевац најбоља у Србији
295 Обавештење о извођењу гађања
296 Милан Ђокић отворио 54. фестивал културе младих Србије
297 Уређује се парк код Гургусовачке куле
298 О безбедности на Фестивалу
299 Одржана 36. седница Скупштине општине
300 Гради се пут у Зубетинцу
301 ОБАВЕШТЕЊЕ - Акција сузбијања крпеља
302 Јавна расправ o нацрту Oдлуке о усвајању Стратегије интегрисане комуникације 2015 - 2025.година
303 Јавни увид и стручна расправа о Нацрту плана детаљне регулације друге фазе туристичког ризорта „Јабучко равниште“ на Старој планини и Извештају о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације друге фазе туристичког ризорта
304 Рани јавни увид у израду плана генералне регулације насеља Минићево
305 Обавештење - Aкцијa сузбијања крпеља
306 Обавештење - Aкцијa сузбијања комараца
307 Јавни конкурс за именовање директора ЈП „Спортско туристички ресурси Књажевац“ Књажевац
308 Скупштина усвојила ребаланс буџета
309 Јавна расправа o нацрту Статута o измени и допуни Статута општине Књажевац
310 Заказана 35. седница СО
311 Одржана 107. седница Општинског већа
312 Одржана 34. седница СО Књажевац
313 Обележен Дан општине
314 Јавна набавка добара - грађевински материјал
315 Побољшање услова становања интерно расељеним лицима
316 Јавна набавка добара- електрична енергија
317 Општинска управа Књажевац пример добре праксе у оквиру пројекта "Унaпрeђeње пoслoвнoг oкружeњa нa лoкaлнoм нивoу кроз регулаторну реформу"
318 Амбасадор Аустрије у Књажевцу
319 Решење о додели средстава медијским кућама
320 Конкурс за доделу субвенција за развој овчарства и козарства
321 Конкурс за доделу субвенција за развој млечног говедарства
322 Одлука о измени Одлуке о финансирању пројеката
323 Почела грађевинска сезона у Књажевцу
324 Одлука о финансирању пројеката удружења
325 Jавна набавка мале вредности услуга – услуга мртвозорства
326 Амбасадор Америке у Књажевцу
327 Суфинансирање пројеката у области медија у 2015. години.
328 Jавне набавке мале вредности услуга – услуга мртвозорства
329 Округли сто о Фондацији за повећање наталитета
330 Jавна набавка мале вредности добара - материјала за саобраћај, нафтa и дестилати за моторна возила путем картица
331 Одржана 32. седница Скупштине општине
332 Одржана 32. седница Скупштине општине
333 Jавне набавке услуга - народнa кухињa
334 Јавна набавка мале вредности добара - лож уља
335 Јавна набавка мале вредности добара - канцеларијског материјала
336 Јавна набавка мале вредности услуга - услуга зоохигијене
337 Јавна набавка мале вредности услуга - репрезентацијe, услуга хотела и ресторана
338 Јавна расправа o нацрту одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
339 Одржана 31. седница Скупштине општине
340 Новчана помоћ за студенте и ученике
341 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац за 2015. годину
342 Јавни позив за суфинансирање пројеката из буџета општине Књажевац у области јавног информисања
343 Стамбено збрињавање избеглица
344 Одржана 98. седница Општинског већа
345 Обавештење власницима шума
346 Изузетан потенцијал Ргошке Бање
347 Оглас о уступању на коришћење Бензинске станице "Кална"
348 Оглас ради давања у закуп локација за постављање мањих монтажних објеката
349 Оглас о давању у закуп дела комплекса непокретности у Трговишту
350 Оглас о давању у закуп комплекса бивше школске имовине у селу Ћуштица
351 Бесплатно скијање за ученике
352 Обавештење пореским обвезницима
353 Јавна лицитација за давање у закуп пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној својини
354 Јавна расправа o нацрту одлуке о комуналним делатностима на територији општине Књажевац
355 Уништене шуме и воћњаци
356 Усвојен буџет за 2015. годину
357 Јавна набавка линијског (градског и приградског превоза) превоза путника на територији општине Књажевац број 404/1-27/2014-02
358 Решење о избору пројеката у области јавног информисања
359 Тешка ситуација у општини Књажевац
360 Обавезно чишћење снега
361 Јавна расправа o нацрту одлуке о буџету општине Књажевац
362 Јавна расправа о Нацрту одлуке о буџету општине Књажевац за 2015.годину
363 Јавна набавка - Pадови на поправци Планинарског дома на Бабином Зубу
364 Јавна набавка - Oдржавање јавне расвете
365 Јавна набавка - Cијалице за одржавање јавне расвете
366 Јавна набавка - Набавка трактора
367 Јавна набавка - Набавка агрегата
368 Решење о именовању комисије за спровођење јавног конкурса за суфинансирање пројеката
369 Обавештење пореским обвезницима
370 Јавна набавка Центра за социјални рад „Др Михајло Ступар“
371 Оглас о давању у закуп комплекса бивше школске имовине у селу Ћуштица јавним надметањем
372 Јавна набавка - Услуга линијског превоза путника на територији општине Књажевац
373 Одлукa о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац
374 Јавна расправа о Нацрту Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Kњажевац
375 Конкурс за доделу новчане помоћи ученицима и студентима
376 Подношење пријава за доделу помоћи за побољшање услова становања интерно расељеним лицима
377 Завршен пројекат ''Превенција и гашење шумских пожара''
378 Kонкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац за 2014. годину
379 Конкурс за суфинансирање пројеката у области јавног информисања
380 Усвојени ребаланси програма јавних предузећа
381 Национална стратегија за развој цивилног друштва
382 Јавни позив за пријаву некоришћеног пољопривредног земљишта у приватном власништву ради давања у закуп Општине Књажевац за 2014. годину
383 Одржана 27. седница Скупштине општине
384 Kонкурс за субвенционисање регистрованих пољопривредних газдинстава за набавку садног материјала у воћарству
385 Јавна набавка - Hабавка бетонских белега за обележавање парцела у поступку комасације за део КО Влашко Поље
386 Јавна набавка - Радови на уређењу земљишта комасацијом (II фаза) инвестициони радови у комасационом подручју за део КО Влашко Поље
387 Ребаланси програма јавних предузећа
388 Јавни оглас - Регионални стамбени пројекат за избеглице
389 Конкурс за накнаду трошкова смештаја и исхране у Дому ученика средњих школа у Књажевцу
390 Општинско веће о безбедности у школама
391 Подручје Књажевца заражено ''плавим језиком''
392 Књажевац у мрежи изузетних дестинација Европе
393 За субвенције пољопривреди 10 милиона динара
394 Донација ЕУ - подршка инклузији Рома
395 Одржана 16. седница Скупштине општине
396 Седница СО 11. септембра
397 Општина за прваке
398 Бесплатан јавни превоз
399 Одабрани еко пројекти школа и удружења
400 Оглас ради давања у закуп локација за постављање мањих монтажних објеката на јавним и осталим површинама јавним надметањем
401 ОБАВЕШТЕЊЕ
402 Милан Ђокић отворио Фестивал културе младих Србије
403 Обустава саобраћаја у току ФКМС-а
404 Књажевац - изузетна дестинација Европе
405 Конкурс за доделу субвенција за купљену механизацију и опрему за наводњавање из средстава Фонда за развој пољопривреде општине Књажевац у 2014.години
406 Конкурс за доделу субвенција за развој млечног говедарства из средстава Фонда за развој пољопривреде општине Књажевац у 2014.години
407 Јавна набавка - економско оснаживање избеглица и интерно расељених лица кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу
408 Пријавите децу за вртић
409 КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2014. ГОДИНИ
410 Јавна набавка - електрична енергија
411 Испитан квалитет воде за пиће
412 Запрашивање комараца
413 Седница Скупштине четвртог јула
414 Општина Књажевац у програму Европски прогрес
415 Јавна набавка -економско оснаживање избеглица и интерно расељених лица кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу
416 Полицајци гађају на стрелишту
417 Одржана 24. седница Скупштине општине
418 Заказана 24. седница Скупштине
419 Јавна набавка - економско оснаживање породица избеглица кроз доходовне активности
420 Јавна набавка - услуге мртвозорства
421 Јавна набавка - услуге осигурања
422 Јавна расправа о Одлуци o начину држања и заштите домаћих и егзотичних животиња на територији градског и сеоских насеља у општини Књажевац
423 Јавна расправа о Оперативном плану одбране од поплава
424 Јавна набавка - софтвер Е-писарница
425 Одлука о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац
426 Помоћ Књажевца поплављеним подручјима
427 Позив добровољцима
428 Помоћ за угрожене у поплавама
429 Обележен Дан општине Књажевац
430 Региструјте се за гласање на Косову
431 Оглас за јавно надметање ради отуђења грађевинског земљишта
432 КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА УСТАНОВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
433 Јавна расправа
434 ОБАВЕШТЕЊЕ
435 Jавнa набавкa - услуге зоохигијене
436 Обавештење о извођењу гађања
437 Jавнa набавкa - рачунарска опрема
438 Одржана 23. седница Скупштине општине
439 Оглас о давању у закуп пословног простора јавним надметањем
440 Jавнa набавкa - услуге репрезентације, хотела и ресторана
441 Конкурс за доделу субвенција за развој пчеларства
442 Наставак исплате накнаде за рад у Бирачким одборима
443 Исплата накнаде за рад у Бирачким одборима
444 Усвојене мере подршке пољопривреди
445 Jавнa набавкa - Oдржавање јавне расвете
446 Сусрети Тимочана Торлака
447 Пројекат „Превенција и гашење шумских пожара”
448 Одржана 22. седница СО Књажевац
449 Јавнa набавкa - услуге зоохигијене
450 Ново признање за општину Књажевац
451 У петак 22. седница Скупштине
452 Почело уређење градског трга
453 Јавнa набавкa - материјал за одржавање јавне расвете
454 Оглас о уступању на коришћење бензинске станице "Кална"
455 Шест признања за Књажевац
456 ОБАВЕШТЕЊЕ
457 Јавнa набавкa - услуге информисања путем штампаних медија
458 Јавнa набавкa - услугa народнe кухињe
459 Обавештење у вези проценe утицаја на животну средину пројекта Рибњак
460 Јавна расправа
461 Председник СО са политичким партијама
462 Јавнa набавкa - канцеларијски материјал за потребе општине Књажевац
463 Сачувати ред и мир током кампање
464 Транспарентна власт
465 Разговори о ''Ерозији''
466 Стипендије за најбоље ученике и студенте
467 Јавнa набавкa материјалa за саобраћај - нафтни деривати за моторна возила путем картица
468 Предавање о воћарству и заштити биља
469 Значајне реформе у Књажевцу
470 Јавнa набавкa лож уља за потребе општине Књажевац
471 Оглас о давању у закуп пословног простора јавним надметањем
472 Оглас ради давања у закуп локација за постављање мањих монтажних објеката на јавним и осталим површинама јавним надметањем
473 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА
474 Одржана седница СО по хитном поступку
475 Јавна набавка - Услуга обављања административно-техничких послова и превоза службених лица
476 Књажевац у пројекту "Техничка подршка за инклузију Рома"
477 Књажевцу цертификат НАЛЕД-а
478 Агенција за развој Књажевца : Извештај о стању привреде
479 Одржана 61. седница Општинског већа
480 ОБАВЕШТЕЊЕ
481 Јавна набавка - Штампање публикација за потребе Народне библиотеке "Његош" Књажевац
482 Искористи шансу – легализуј објекат
483 Божић у Књажевцу
484 Књажевац вицешампион локалног развоја
485 Завршен мост у Трговишту
486 За бољу безбедност деце
487 Скупштина усвојила одлуку о буџету за 2014. годину
488 Поднесите пореску пријаву
489 Општинско веће о Дому здравља
490 Ранг листа кандидата Конкурса за доделу новчане помоћи талентованим ученицима и студентима
491 Обавештење
492 Књажевац у Удружењу градова и општина
493 На Седници СО Књажевац утврђене стопе пореза на имовину
494 Јавна расправа о буџету општине
495 Одржана седница Скупштине општине
496 Асфалтирање пута у Горњој Каменици
497 Инвестиционе локације у Књажевцу
498 Веће о ребалансу буџета
499 Грађевинско земљиште на јавном надметању
500 Закуп локација за монтажне објекте
501 Потенцијали Књажевца представљени у Бечу
502 Отворен Регионални центар за стручно усавршавање
503 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА ПО ОСНОВУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ
504 Конкурс за реализацију програма Стручна пракса у 2013. години
505 Успешан Центар за радно ангажовање младих
506 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА
507 Потписан меморандум о сарадњи са Немачком
508 Почела подела садница воћака
509 Одржана 17. седница СО Књажевац
510 Прекогранична сарадња Књажевца и Белоградчика
511 Комасација у Влашком Пољу
512 Захарије Трнавчевић у Књажевцу
513 Кредитирање сточарства
514 Конкурс за остваривање права на накнаду трошкова смештаја и исхране у домовима ученика средњих школа у Књажевцу за школску 2013/2014. годину
515 Jавни увид
516 ЈАВНИ АНОНИМНИ КОНКУРС ЗА ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ БИЛТЕНА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
517 Одржана 51. седница Општинског већа
518 Душко Милошевић добитник Награде за животно дело
519 Фонд за иновациону делатност - обавештење о продужењу рока за пријаву за Програме финансирања
520 Регионална искуства у развоју пољопривреде
521 Одлука о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац
522 Изабрани пројекти удружења
523 Конкурс за субвенције у овчарству
524 Решења директора ЈП у општини Књажевац
525 Заказана 16. седница СО Књажевац
526 Добробит за све
527 Одржана 47. седница Општинског већа
528 Нови Јавни увид и расправа
529 Асфалтирано школско двориште
530 Општина Књажевац за основце
531 Обавештење
532 Одржана 45. седница Општинског већа
533 Јавни увид и стручна расправа
534 Отворени конкурси за субвенције у пољопривреди
535 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац
536 Hије потребна процена утицаја на животну средину
537 У владајућој коалицији и Јединствена Србија
538 Оглас за мале монтажне објекте
539 Оглас за закуп пословног простора
540 Сузбијање комараца
541 Одржан 13. Међународни сабор на Кадибогазу
542 Процена утицаја Пројекта управљања неопасним отпадом
543 Јавни конкурси за именовање директора
544 Јавни конкурс за именовање директора ЈП Спортско туристички ресурси Књажевац
545 Јавни конкурс за именовање директора ЈП Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац
546 Јавни конкурс за именовање директора ЈКП Стандард Књажевац
547 Јавни конкурс за именовање директора ЈКП Топлана Књажевац
548 Председник општине отворио Фестивал културе младих Србије
549 Обавештење
550 Скупштина усвојила ребаланс буџета
551 У понедељак, првог јула, седница СО
552 Почела реконструкција путева
553 Термовизијске фотографије зграда у Књажевцу
554 Ефикасно управљање земљиштем
555 Акција сузбијања инсеката
556 Скупштина заседа у понедељак
557 Ефикасније управљање земљиштем
558 За 45 минута 12 тачака дневног реда
559 Седница СО 14. јуна
560 Обавештење мештанима месних заједница у општини Књажевац
561 Пример ефикасне и транспарентне општинске управе
562 У уторак састанак у Министарству финансија и привреде
563 Сајам запошљавања у Књажевцу
564 Позив на Јавну расправу
565 Јавно надметање ради отуђења грађевинског земљишта
566 Одржана ванредна седница Скупштине општине
567 Пројекти удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац
568 Ванредна седница СО 23. маја
569 Инвестиције вредне 40 милиона евра
570 Обележен Дан општине Књажевац
571 Предлог стратегије хидроенергетског потенцијала
572 Представљен пројекат ''Не поздрављај се са животом! Буди мудар!''
573 Обележена општинска слава
574 ОБАВЕШТЕЊЕ
575 Одржана 11. седница Скупштине општине
576 Заједница општина источне Србије
577 Урађена Стратегија коришћења хидроенергетског потенцијала
578 Матурантска парада 17.маја
579 Социјално становање у заштићеним условима
580 Састанак са месним заједницама
581 Прибављање непокретности прикупљањем писаних понуда
582 Овог лета нови садржаји на базену и на Бањици
583 Нови в.д. директор у ПУ ''Бајка''
584 Општински челници обишли радове у Дому културе
585 Састанак са директорима јавних предузећа
586 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац за 2013.
587 Јавни позиви
588 Почели ''Дани јапанске културе у Књажевцу''
589 Постављен нови директор Туристичке, Игњатовић у Геронтолошком центру
590 Пролећно чишћење града
591 Припрема се декларација о ГМО
592 Радно време базена
593 У току је обнова регистрације пољопривредних газдинстава
594 Александар Шоштар отворио базен
595 Продужен рок за подношење захтева за помоћ
596 Обавештење пореским обвезницима
597 У четвртак свечано отварање базена
598 Потписан још један уговор са Канцеларијом за одрживи развој
599 Јавни увид и стручна расправа
600 Општина прискаче у помоћ
601 Председник општине са новинарима о ''Џервину''
602 Књажевац на Сајму туризма у Београду
603 Одржана девета седница СО Књажевац
604 Прибављањe непокретности прикупљањем писаних понуда
605 Седница СО 21.фебруара
606 Oдржана 26.седница Општинског већа
607 Помоћ најбољим ученицима и студентима
608 Уговор са Канцеларијом за одрживи развој
609 Помоћ за избегла и интерно расељена лица
610 Општинско веће о неправилностима у ''Бајци''
611 Комисија за оцену идејних решења уређења града
612 Радна тела за идентификацију проблема
613 Ко је најлепше украсио Књажевац
614 Одржана седница Општинског већа
615 Јавни увид и стручна расправа
616 Позив за јавну лицитацију за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
617 Књажевачки школарци на Старој планини
618 Расписан конкурс за стан солидарности
619 Украсите Књажевац - пријаве до петка
620 Вечерас јавна расправа Фондације за повећање наталитета
621 Књажевац – пример ефикасне локалне управе
622 Лажни профил општине на друштвеним мрежама
623 Божић у Књажевцу
624 Обавештење о отпису камате и мировању пореског дуга
625 Дочек Нове године са ''Пилотима'', Рамбом и ''Златним трубама''
626 Приређен традиционални новогодишњи коктел
627 Повластице за оне који измирују обавезе
628 ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ УСЛОВНОГ ОТПИСА КАМАТЕ И МИРОВАЊА ПОРЕСКОГ ДУГА
629 Скупштина усвојила буџет за наредну годину
630 Уместо честитки-новац за таленте
631 Новчане награде за најлепше окићене зграде,куће и локале
632 Обавештење грађанима
633 Украсите Књажевац за празнике
634 Општинско веће донело одлуку о буџету
635 Јавна расправа
636 Очистите снег и лед испред својих објеката
637 Реновирање капела на гробљима
638 Министарка Калановић у Књажевцу
639 Одржана шеста седница СО Књажевац
640 У петак јавна расправа о буџету за 2013.
641 Министарство финансија и привреде за покривање базена
642 Бесплатно скијање за децу Књажевца
643 ЈАВНИ АНОНИМНИ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКИ КОНКУРС
644 Попис до 15.децембра
645 Отварање ски сезоне од 13. до 16. децембра
646 Завршени пројекти Уједињених нација
647 Успешан наступ Књажевца на Сајму локалних самоуправа
648 Књажевац на Сајму предузетништва и бизниса
649 Седница Скупштине општине Књажевац заказана је за уторак, четврти децембар.
650 Новчана помоћ за ученике и студенте
651 Општинско веће се сагласило са стратегијом социјалне политике
652 Потписан уговор са Канцеларијом за одрживи развој
653 Допунски конкурс за доделу субвенција за развој воћарства
654 Нижа цена грејања за пословни простор и повлашћене кориснике
655 Расписан оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта
656 "Развој" даје пословни простор у закуп
657 Конкурс за доделу новчане помоћи талентованим ученицима и студентима
658 Одржана пета седница СО Књажевац
659 Процена утицаја на животну средину
660 Заказана пета седница Скупштине општине
661 Одржана 13.седница Општинског већа
662 Студија о процени утицаја на животну средину
663 Асфалт за насеља у Трговишту
664 Меморандум о сарадњи са СКГО
665 Рефундирање трошкова смештаја ученика у интернату
666 Уређење стамбених зграда
667 Одржана четврта седница СО Књажевац
668 Расподела средстава за огрев
669 Прелиминарни распоред пописивачa
670 Процена утицаја на животну средину - Подвис
671 Општинско веће усвојило допуну програма Дирекције
672 Процена утицаја на животну средину - Кална
673 Одржана девета седница Општинског већа
674 Одржана трећа седница Скупштине општине
675 ''Фалкенштајнер'' преузео управљање хотелом ''Стара планина''
676 Сузбијањe ларви комараца
677 Листа кандидата за обуку за пописиваче за општину Kњажевац
678 Конкурс за градску плажу "Ушће"
679 Конкурс за остваривање права на накнаду трошкова смештаја и исхране у домовима ученика средњих школа
680 Претест за пописиваче
681 Прелиминарна листа општинских инструктора
682 У школу кренуло 225 првака
683 Почињу радови у ОШ ''Вук Караџић''
684 Одржана седма седница Општинског већа
685 Коначна листа кандидата за предтест
686 Оглас ради прибављања непокретности прикупљањем писаних понуда
687 Обавештење уз прелиминарну листу кандидата за претест за обуку за пописиваче
688 Коначна листа кандидата за општинске инструкторе
689 Предтест за инструкторе
690 Сузбијања ларви комараца
691 Општинско веће о ''Топлани'' и ''Стандарду''
692 Гласајте за ученике ''Вука''
693 Именовани директори “Развоја” и “Стандарда”
694 Одржана прва радна седница СО
695 Акција сузбијања комараца
696 Милан Ђокић изабран за председника Општине Књажевац
697 Обавештење за кандидате који су ушли у ужи избор за обуку за општинске инструкторе у Општини Књажевац
698 Попис пољопривреде 2012. године
699 ФКМС почиње трећег јула
700 Процене утицаја на животну средину
701 Сутра конституисање СО Књажевац
702 Сезонске карте за базен
703 Aкцијa сузбијања ларви комараца
704 Конкурс за доделу стамбених кредита
705 Јавни позив за пријављивање кандидата за општинске инструкторе
706 Коначни резулти председничких избора у Књажевцу
707 Свечана седница СО поводом Дана Општине
708 Коначни резултати локалних избора у Књажевцу
709 Предаја изборног материјала
710 Највише мандата за УРС, ЛДП у Скупштини
711 Акција сузбијања крпеља
712 Исплата бирачких одбора
713 Још милион и по за Бањицу
714 Незванични резултати избора
715 “Кербер” за празник општине
716 За рехабилитацију система грејања 600.000 евра
717 Конкурси Фонда за развој пољопривреде
718 Доела средстава пољопривредним газдинствима
719 Књажевац-лидер предузетништва
720 Седница Већа у понедељак
721 Презентација концепта плана генералне регулације за туристички центар и сектор алпског скијалишта Голема река
722 Општина Књажевац расписује Јавни конкурс за организовање спровођења Јавних радова у 2012. години
723 Пре прскања обавестити пчеларе
724 Најбољи спортисти путују у Брисел
725 За пољопривреду 29 милиона динара
726 “Парк пријатељства” на Кадибогазу
727 Одлука о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац
728 Увид у бирачки списак
729 Предах за децу пред отварањем
730 Уговор са канцеларијом за одрживи развој
731 Потписан уговор за магистрални цевовод
732 Потписан уговор за амбуланту у Кални
733 У Главичици водовод, у граду асфалт
734 Проглашене изборне листе
735 Округли сто о корупцији
736 Од априла ''Тимарк'', од септембра ''Пеко''
737 Бензинске станице за регресирано гориво
738 Набављено 3500 канти за смеће
739 Обрасци потребни за подношење изборних листи
740 Образац за оверу потписа
741 Захтеви за регресирано гориво на три пункта
742 Увид у бирачки списак
743 Поступак подношења захтева за регресирано гориво
744 Култура - теорија и пракса
745 Закључци Скупштине о стању у ЗЦ
746 Ревитализација пољских путева
747 Општина Књажевац расписала конкурс за финансирање пројеката удружења у 2012. години
748 Додела субвенције приликом запошљавања трудница, самохраних родитеља и младих брачних парова у општини Књажевац
749 Заказана седница Скупштине општине
750 Сертификат ЕУ за пројекат социјалне инклузије
751 Разговор о асфалтирању улица
752 Министарство одобрило два пројекта за социјално угрожене групе становништва
753 Штаб: Да Министарство обезбеди грејање Болнице
754 Неопходна помоћ у механизацији
755 Ветар поново прави проблеме
756 Подршка месним заједницама
757 Помоћ за Дрвник
758 Престанак падавина омогућио чишћење
759 Помоћ за 12 житеља Дејановца
760 Стари људи спашени ’’беле смрти’’
761 Отежана испорука топлоте
762 Обавезно чишћење леденица
763 Искључење јавне расвете у МЗ
764 Редуковати потрошњу струје
765 Бројни кварови на електро мрежи
766 Тражи се помоћ Републике
767 Зимска опрема из општинског буџета
768 Сметови и у граду
769 Министарство подржало пројекат уређења Бањице
770 Заседао Штаб за ванредне ситуације
771 Непрекидно дежурство
772 Школе на непланираном распусту
773 Усвојен ребаланс буџета
774 НАЈАВА КОНКУРСА: Подстицајни програм за развој села и очување биолошке разноврсности Парка природе „Стара планина“
775 Промена цена комуналних услуга
776 У четвртак седница Скупштине
777 Највише пара за Дирекцију, пољопривреду и школе
778 Министар Оливер Дулић у Књажевцу
779 Седница Већа у понедељак
780 Руководство општине обишло школе
781 Купљен пианино за Музичку школу
782 Стипендије за ученике и студенте
783 Дарови за прве бебе
784 Пакетићи за сву децу
785 Оптимизам за наредну годину
786 Посао за младе
787 Почела регулација Сврљишког Тимока
788 Реновиран планинарски дом
789 Отворен хотел на Јабучком равништу
790 Оглас за пријављивање кандидата за полагање испита за извршитеља
791 Из буџета за породице, запошљавање и аграр
792 Помоћ старима
793 Усвојен план запошљавања
794 Камион за извоз смећа-донација Беча Књажевцу
795 Усвојен предлог буџета за 2012. годину
796 Нацрт одлуке о буџету општине Књажевац за 2012.годину
797 Нацрт одлуке о измени и допуни Одлуке о локалним административним таксама
798 Нацрт одлуке о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама
799 Нацрт одлуке o измени и допуни Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине
800 Сарадња са Бугарском
801 Подршка запошљавању младих
802 Одржана 24. седница Скупштине општине
803 Накнаде за употребу општинских путева и улица
804 Заказана седница Скупштине општине
805 Сарадња Општине и Путева Србије
806 Шести меморијални турнир ''Ивица Божиновић''
807 Посао за 262 обућара
808 Образовна инклузија Рома
809 Куће за избегла и расељена лица
810 Књажевац на Сајму локалне самоуправе
811 Акциони план за превенцију и сузбијање болести зависности
812 Књажевац на Сајму локалне самоуправе
813 Први састанак Клуба родитеља деце са сметњама у развоју
814 Конкурс за учешће у финансирању стручног оспособљавања незапослених лица - приправника - волонтера
815 Локални план управљања отпадом 2011-2021
816 Аудиција за програм "Србија у ритму Европе"
817 Књажевац - најбоља локална самоуправа
818 Конкурс за доделу стипендија
819 Обавештење
820 Бесповратна средства за пољопривреду и село
821 Књажевац у ритму Европе
822 Још једна промоција Spa i Wеllnes центра Бањица
823 Додела признања „Капетан Миша Анастасијевић” у Књажевцу
824 И Књажевац у ритму Европе
825 Привремено затварање пута ка Ргошту
826 У Општини Књажевац 32.763 становника
827 Представљен пројекат за децу са сметњама у развоју
828 Систем за нешкодљиво уклањање животињског отпада
829 Водовод у пробном раду
830 Изузетан квалитет воде на Бањици
831 Радови на путној инфраструктури
832 Обавештење у вези пописа
833 Друга фаза радова на водоводу
834 Нови тротоари
835 За децу са сметњама у развоју
836 Општина Књажевац тражи разрешење директора Здравственог центра
837 Хитна седница Већа о Здравственом центру
838 Дишите пуним плућима
839 Ролеријада
840 Гради се по целом граду
841 Реконструисана спортска сала
842 Европскa недељa мобилности
843 Одборници усвојили ребаланс буџета
844 Седница СО Књажевац
845 Конкурс
846 Конкурс за неговатељице
847 Јавни позив
848 Глобална кампања УН за смањење ризика од катастрофа
849 Европска недеља мобилности
850 "Пеко" у Књажевцу
851 Обавештење
852 Нацрт Просторног плана општине Kњажевац и Планa генералне регулације Kњажевца
853 Оглас за јавно надметање
854 Исправка списка пописивача
855 Списак пописивача за општину Књажевац
856 Обавештење уз прелиминарну листу пописивача за oпштину Књажевац
857 Јавна расправа о Просторном плану
858 Нова намена школе у Дебелици
859 Јачање туристичке конкурентности
860 Прелиминарна листа кандидата за пописиваче
861 Борба против крилатих напасти се наставља
862 Aкцијa сузбијања ларви комараца
863 Обавештење
864 Коначна листа инструктора за попис становништва
865 Јавни позив за пријављивање кандидата за пописиваче
866 Акција сузбијања ларви комараца
867 Услуга превоза ученика
868 Почела доградња Музичке школе
869 Припрема се Сабор на Кадибогазу
870 За рад народне кухиње 1.900.000 динара
871 Грађевинари стигли у ОШ ''Каплар''
872 Унапређен систем управљања ванредним ситуацијама
873 Књажевац у знаку Фестивала
874 Фестивал културе младих Србије од 04. до 10. јула
875 Заказана седница Скупштине општине
876 Потписан уговор за магистрални цевовод
877 За реконструкцију ''Каплара'' 15 милиона из НИП-а
878 ЖФК ''Нивес'' у првој лиги
879 Обележен Дан полиције
880 Социјална заштита деце са сметњама у развоју
881 Мој поглед на животну средину
882 Сузбијања ларви комараца
883 Књажевац у кампањи ''Очистимо Србију''
884 Конкурс за учешће у финансирању стручног оспособљавања незапослених лица
885 Потписан уговор са Комесаријатом за избеглице
886 Министар пољопривреде посетио Књажевац
887 Обележен Дан општине
888 Подршка запошљавању
889 Музеј Старе планине
890 Одржана ‘’Молитва под Миџором’’
891 Обележена слава Цркве и општине
892 Књажевац домаћин Фестивала музичких школа Србије
893 Град Београд за Књажевац
894 За чистији Књажевац
895 Мајске свечаности 2011.
896 Акција сузбијања крпеља
897 Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за увођење система ХАЦЦП – на територији најнеразвијенијих општина у Србији
898 Образовна инклузија Рома
899 Књажевац беспрекоран домаћин
900 За адаптацију Гургусовачке куле седам милиона динара
901 Књажевац домаћин кошаркашког турнира
902 Потписани уговори са удружењима
903 Парк пријатељства Белоградчика и Књажевца
904 Рурални туризам-шанса Књажевца
905 Одржана 20. седница Скупштине општине
906 Амбасадор Шпаније посетио Књажевац
907 Продаја возила путем јавног надметања
908 Оглас за земљиште
909 Социјална политика општине
910 Министар здравља у ЗЦ Књажевац
911 Књажевац домаћин ''Домијаде''
912 Обука за будуће предузетнике
913 Пријем за успешне спортисте
914 Сат за нашу планету
915 Обавештење о избору пројеката
916 Пети уговор са Канцеларијом за одрживи развој
917 Сајам запошљавања 23.марта
918 Нова жичара и прва гондола
919 Продаје се Клуб Војске
920 Сајам сеоског туризма у Бору
921 Подстицајни програм за развој села и очување биолошке разноврсности парка природе „Стара планина“
922 Израда пројеката за Бањицу
923 Одржана 19. седница Скупштине општине
924 Помоћник министра пољопривреде у Књажевцу
925 Услуга ближа грађанима
926 Успешан наступ на Сајму туризма
927 РАРИС за Књажевац
928 Директор НАРР-а у Књажевцу
929 Лепоте Књажевца на Сајму у Београду
930 Први пут на Сајму туризма у Софији
931 Признања за угоститеље из Књажевца
932 Нови туристички инфо центар
933 Предах за децу са сметњама у развоју
934 Министар Љајић разговарао са грађанима Књажевца
935 Новац за градски парк
936 Србија на путу ка ЕУ: Берза знања и искустава
937 Развој туризма у Књажевцу, Белоградчику и Сокобањи
938 Уручене стипендије за средњошколце и студенте
939 Усвојен ребаланс буџета
940 "Помоћ у кући деци са инвалидитетом и њиховим породицама" - позив за подношење понуда
941 Састанак Дирекције и месних заједница
942 Тренинг семинар за предузетнике
943 Саобраћајнице проходне
944 Јануарско заседање СО
945 Ничу хотели на Јабучком равништу
946 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац
947 Поклони за прве бебе у 2011. години
948 Дочек ''српске'' нове године
949 Божићни дaрови за децу и полицајце
950 Почиње сезона скијања
951 Усвојен буџет за 2011. годину
952 Давање у закуп пољопривредног земљишта
953 Заказана седница Скупштине
954 Презентација потенцијала Ргошке Бање
955 Помоћ најугроженијима
956 Реконструисана Улица др Савића
957 Смотра аматера Србије у Књажевцу
958 Шест милона динара за помоћ старим и особама са инвалидитетом
959 Унапређење локалних финансија
960 Одржан Меморијални турнир ''Ивица Божоновић''
961 Одржани Пети сусрети етно удружења и асоцијација Србије
962 Обезбеђене куће за избегла и расељена лица
963 Радови у Архео-етно парку у Равни
964 Заказана седница СО
965 Солидарност са Краљевом
966 Сајам локалне самоуправе
967 Потписан уговор са Министарством пољопривреде
968 Отпис камате за грађане
969 За пројектну документацију милион динара
970 Опремање матичне службе
971 Нова скупштина за десет дана
972 Смотра пензионера Тимочке крајине
973 Чудесни свет Драослава Живковића
974 Дани Старе планине у Београду
975 Бициклисти света у Књажевцу
976 Мобилни мамограф у Књажевцу
977 Обезбеђена средства за наставак пројекта
978 Сакрална топографија Књажевца и околине
979 Пријем за победнице такмичења ‘’Дунавски уметник’’
980 Одржана четврта ''Шипуријада''
981 Одржана седница Општинског већа
982 Обележен Дан чистих планина
983 Радови на Јабучком равништу
984 Одржан Међународни фестивал хуманости
985 Меморандум о сарадњи са Британским саветом
986 Потписан уговор са Делегацијом ЕУ
987 Грађевински материјал за избегла и расељена лица
988 Унапређење топловодног система
989 Још једно одлагање
990 Седница СО 14.септембра
991 Одложена седница Скупштине општине
992 Обележен Дан МЗ Минићево
993 Преминуо одборник СО Књажевац
994 Изабран логотип Центра за социјални рад
995 Прва фаза уређења градског парка
996 Почела адаптација Цркве у Бучју
997 Завршен конкурс за логотип Центра за социјални рад
998 Срцем за Књажевац
999 Општинско веће о извршењу буџета
1000 Шпанске компаније улажу у развој Старе планине
1001 Оглас за продају Фабрике сирева "Џерси" у стечају
1002 Oдржан јубиларни Сабор на Кадибогазу
1003 Конкурс центра за социјални рад
1004 ''Жикина шареница'' у Књажевцу
1005 Деценија Сабора на Кадибогазу
1006 Параглајдери летели са Тупижнице
1007 Књажевачки уметници у Белоградчику
1008 Обавештење за откуп пшенице
1009 Оглас за избор корисника за доделу помоћи
1010 Нови програми за социјалне случајеве
1011 Међународни пројекат за сеоски туризам
1012 Кориговане цене воде и грејања
1013 Отворен 49.Фестивал културе младих Србије
1014 За градски парк два и по милиона динара
1015 Грађевински материјал за избегла и интерно расељена лица
1016 Почели радови на уређеним обалама
1017 Фестивал од 29. јуна до 4.јула
1018 Одборници усвојили Стратегију руралног развоја
1019 Европска унија за Књажевац
1020 Уговори са Комесаријатом за избеглице
1021 Седница СО 14.јуна
1022 Акција ''Очистимо Србију'' у Књажевцу
1023 Одржани избори за савете националних мањина
1024 Подршка предузетништву младих
1025 Конкурс министарства просвете
1026 Представљен пројекат регулације Трговишког Тимока
1027 Помоћ избеглицама
1028 Добра сарадња Полиције и Општине
1029 Подршка привреди
1030 Фис трке на Старој планини
1031 На путу ка акредитацији Дома здравља
1032 Нови пројекти у Књажевцу
1033 Три нова развојна пројекта
1034 Oбележен Дан општине
1035 У Књажевцу одржан седми ПРВИСИ
1036 Одржана 13.седница СО Књажевац
1037 Етно фест ''Молитва под Миџором'' у Балта Бериловцу
1038 Ђурђевдан - слава Цркве и Општине
1039 Изложба фотографија у част Дана општине
1040 Почеле мајске свечаности
1041 За Дан општине у новом руху
1042 Подстицајни програм за развој села
1043 Мајски празници
1044 150 година Народне библиотеке ''Његош''
1045 Зелени Књажевац
1046 Обележено 165 година школе у Минићеву
1047 Субвенције за пољопривреду
1048 Расписана лицитација за Базен
1049 Град државних првака
1050 Одржана 12.седница Скупштине општине
1051 Мере за сузбијање беснила
1052 Јачање локалног екомског развоја
1053 Подстицај развоју пољопривреде
1054 Неисправна вода за пиће у Минићеву, Трновцу и Равни
1055 Заказана 12. седница СО
1056 Извештаји јавних предузећа
1057 Делегација Бугарске у Књажевцу
1058 Пoтписан уговор са УСАИД
1059 Почела јавна расправа о Стратегији руралног развоја
1060 Уручене општинске стипендије
1061 Почела подела помоћи
1062 Сарадња са Бугарском
1063 Одржана седница Општинског већа
1064 За Стару планину 560 милиона
1065 Потписан уговор са ’’Рубином’’
1066 Помоћ Владе Србије
1067 Вода исправна за пиће
1068 Вода није за пиће
1069 Проходни путеви
1070 Поплављене оранице
1071 Почело решавање проблема паса луталица
1072 Поштански шалтер у Трговишту
1073 Одржана седница Општинског већа
1074 Седница Штаба за елементарне непогоде
1075 Бирачки списак за националне мањине
1076 Локална самоуправа подржава привреднике
1077 Скупштина усвојила планове јавних предузећа
1078 Дводневна радионица о кластерима
1079 Заказана седница Скупштине општине
1080 РАРИС урадио планове управљања отпадом
1081 Поклони за прве бебе
1082 Скупштина усвојила буџет за 2010. годину
1083 Ветрогенератори на Тупижници?
1084 Могућности за извоз пољопривредних производа
1085 Олакшице за малу привреду
1086 Новац за Музеј
1087 Наставак пројекта "Кућа на пола пута"
1088 Акциони план за младе
1089 Јавна расправа
1090 Стратегија за развој Књажевца
1091 Телефон за информације о новом грипу
1092 Књажевац на Првом сајму локалних самоуправа
1093 Одржани избори за савете месних заједница
1094 ЈП "Путеви Србије" за Књажевац
1095 Министарка за НИП у Књажевцу
1096 Очистимо општину!
1097 Неразвијени траже пријем у Влади Србије
1098 Потписан уговор са Дирекцијом за воде
1099 Осма седница Скупштине општине Књажевац
1100 Штаб цивилне заштите
1101 Нови председник спортског савеза
1102 Презентација Европске мреже предузетништва
1103 Општинско веће о допунском буџету
1104 Презентација Европске мреже предузетништва
1105 Сабор на Панаџур
1106 Размена ђубрива за меркантилну пшеницу
1107 Инвестиције на Коњарнику
1108 Уклањање депонија на Старој планини
1109 Представљени пројекти РАРИСа
1110 Привредни савет
1111 Седница Општинског већа
1112 Женска фудбалска репрезентација у Књажевцу
1113 Књажевац у акцији ’’Очистимо Србију’’
1114 Почела градња моста
1115 Друга страна Србије - Књажевац
1116 Европски фондови у развоју локалне самоуправе
1117 Амбасадор Индије у посети Књажевцу
1118 Јавни позив за градњу одмаралишта на Јабучком равништу
1119 Археолошка истраживања на локалитету Бањица
1120 О безбедности грађана и имовине
1121 Припрема за европске интеграције
1122 Регионална сарадња, услов за улазак у ЕУ
1123 Књажевачко културно лето
1124 Општинско веће о безбедности
1125 Сабор на Кадибогазу
1126 Књажевац спреман за грип
1127 Градилишта на Старој планини
 
Насловна I Архива
Evropski progres
Обједињена процедура

Регистрација стамбених заједница

Strategija Integrisane komunikacije


  

Предлози и примедбе


Временска прогноза


   
       

  
                 
          

Временски подаци на мобилном телефону

www.knjazevac.vreme.in.rs/wapindex.php

www.babinzub.vreme.in.rs/wapindex.ph

Понедељак 22.10.

Маx. 16°C Min. 7°C

Претежно облачно и углавном суво.

Уторак      23.10.

Max. 18°C Min. 5°C

Делимично облачно са дужим сунчаним интервалима.

Среда      24.10.

Max. 17°C Min. 5°C

Преподне делимично облачно, поподне наоблачење са кишом и појачаним ветром. Очекује се осетнији пад температуре.

Општина Књажевац на друштвеним мрежама
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДанас2588
mod_vvisit_counterОве недеље2588
mod_vvisit_counterОвог месеца158143
mod_vvisit_counterПрошлог месеца139834
mod_vvisit_counterУкупно6265089

We have: guests, bots online


   Извештај

   Информатор


Агенција за развој Књажевца