www.knjazevac.rs

Архива вести


   Прикажи # 
1 ПОЗИВ ЗА САРАДЊУ-УЧЕШЋЕ У ПРОЦЕНИ СТАЊА Е-УПРАВЕ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
2 Јавна расправа o нацрту Oдлуке буџета општине Књажевац за 2019.годину
3 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА ЗА ОПШТИНУ КЊАЖЕВАЦ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019.ГОДИНУ
4 Јавна расправа о Нацрту Статута о измени и допуни Статута општине Књажевац
5 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о акустичком зонирању
6 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о одржавању јавних зелених површина и Нацрту Одлуке о одржавању чистоће на јавним површинама
7 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОЗАЈМИЦА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ЗА ВОЋАРСКУ И ПОВРТАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2018. ГОДИНИ
8 РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕНТОСТИ ПО ЗОНАМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2019. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
9 Ред вожње у градском и приградском превозу на територији општине Kњажевац
10 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
11 OГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
12 ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ И ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
13 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о измени и допуни одлуке о снабдевању водом за пиће на територији општине Књажевац и Нацрту Одлуке о измени и допуни одлуке о пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода на територији општине Књажевац
14 КОНКУРС ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ТРОШКОВА СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ У ДОМУ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У КЊАЖЕВЦУ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ ВАН ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ
15 КОНКУРС ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ТРОШКОВА СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ У ДОМУ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У КЊАЖЕВЦУ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ
16 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОДИЗАЊЕ ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА ВОЋА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2018. ГОДИНИ
17 ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ И ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
18 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о начину обављања комуналне делатности управљање гробљима и сахрањивање и погребне делатности на територији општине Kњажевац
19 ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ
20 ОГЛАС О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
21 ЈАВНИ УВИД И СТРУЧНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА КАЛНА И ИЗВЕШТАЈУ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА КАЛНА
22 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
23 Оглас ради давања у закуп локација за постављање мањих монтажних објеката на јавним и осталим површинама јавним надметањем
24 Јесење чишћење града
25 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о радном времену у угоститељству, занатству и трговини на теритирији општине Књажевац
26 Оглас о давању у закуп пословног простора јавним надметањем
27 Конкурс за доделу субвенција за заснивање засада под медоносним биљем из средстава буџетског фонда за развој пољопривреде Општине Књажевац у 2018. години
28 Резултати конкурса Сoциjaлнo и eкoнoмскo oснaживaњe жeнa у рурaлним oблaстимa jугoистoчнe Србиje
29 Обавештење - увид у ПБС
30 Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Књажевац
31 Акција сузбијања комараца и крпеља
32 Кoнкурс зa дoдeлу бeспoврaтних срeдстaвa
33 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ
34 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ
35 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
36 Обавештење
37 Jaвни пoзив зa учeшћe нa кoнкурсу зa дoдeлу бeспoврaтних срeдстaвa жeнaмa кoje учeствуjу у прojeкту „Сoциjaлнo и eкoнoмскo oснaживaњe жeнa у рурaлним oблaстимa jугoистoчнe Србиje“
38 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА УЗОРКОВАЊЕ, ПРИЈЕМ, ПРЕРАДУ, ПУЊЕЊЕ И ПАКОВАЊЕ МЛЕКА И ПРОИЗВОДА ОД МЛЕКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2018. ГОДИНИ
39 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ОМАМЉИВАЊЕ, КЛАЊЕ И ОБРАДУ ТРУПОВА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2018. ГОДИНИ
40 ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ
41 Конкурс за подршку старт-ап бизниса у пољопривреди и туризму
42 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОДИЗАЊЕ ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА ВОЋА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2018. ГОДИНИ
43 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ ОВЧАРСТВА И КОЗАРСТВА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2018. ГОДИНИ
44 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о измени и допуни одлуке о локалним административним таксама
45 Међународна конференција ‚КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ И ЕУ` окупила у Књажевцу учеснике из седам земаља
46 Јавни оглас ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Књажевац путем јавног надметања
47 Оглас ради давања у закуп локација за постављање мањих монтажних објеката
48 ОДЛУКА о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац за 2018. годину
49 Решење о расподели средстава из буџета општине Књажевац за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања у 2018. години
50 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
51 Обавештење о искључењу воде у граду дана 01.04.2018.
52 НАЦРТ УГОВОРА О ПРИПАЈАЊУ
53 Сат за нашу планету
54 РЕШЕЊЕ о именовању комисије за оцену пројеката поднетих на Конкурс за суфинанасирање пројеката из буџета општине Књажевац у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса у 2018. години
55 Обавештење о сечи растиња
56 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о такси превозу на територији општине Књажевац
57 ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ И ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
58 ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ ,,ТУПИЖНИЧКА ЛЕДЕНИЦА”
59 ОГЛАШАВА ЈАВНИ УВИД И СТРУЧНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СЕЛА ЦРНИ ВРХ СА ЗАСЕОКОМ ГРАВАЉОСА И ИЗВЕШТАЈУ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СЕЛА ЦРНИ ВРХ СА ЗАСЕОКОМ ГРАВАЉОСА
60 Захтев ЈКП „Стандард“ Књажевац за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора о висини цене услуга у обављању комуналних делатности од општег интереса
61 О Г Л А С РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ И ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
62 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац за 2018.годину
63 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 2018. ГОДИНИ
64 Награђена и откупљена идејна решења моста на Сврљишком Тимоку
65 Резултати конкурса за доделу новчане помоћи талентованим ученицима и студентима за школску 2017/2018.годину
66 Срећни новогодишњи и божићни празници
67 Позив за учешће у пројекту Подршка за будућност
68 Усвојен План одбране општине Књажевац
69 JABHИ KOHKYPC 3A ФИHAHCИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ У 2018. ГОДИНИ
70 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРИЈАВА ПО КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ ПОЗАЈМИЦА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ЗА ВОЋАРСКУ И ПОВРТАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2017. ГОДИНИ
71 КОНАЧНA ЛИСТA РЕДА ПРВЕНСТВА
72 ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ
73 Јавна расправа o нацрту Oдлуке буџета општине Књажевац за 2018.годину
74 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА ЗА ОПШТИНУ КЊАЖЕВАЦ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ
75 ОГЛАС О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
76 ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ И ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
77 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОЗАЈМИЦА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ЗА ВОЋАРСКУ И ПОВРТАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2017. ГОДИНИ
78 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о локалним административним таксама
79 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о локалним комуналним таксама
80 ОДЛУКА - Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица
81 ОБАВЕШТЕЊЕ - Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица
82 К О Н К У Р С за израду Идејног архитектонско – урбанистичког решења пешачког моста
83 Кoнкурс зa oствaривaњe прaвa нa нaкнaду трoшкoвa смeштaja и исхрaнe у Дoму учeникa срeдњих шкoлa Књaжeвaц зa учeникe сa прeбивaлиштeм вaн тeритoриje oпштинe Књaжeвaц
84 Кoнкурс сa избoр кoрисникa дa дoдeлу пoдстицajних срeдстaвa зa jaчaњe нoвoфoрмирaних удружeњa из oблaсти пoљoприврeдe
85 Кoнкурс зa oствaривaњe прaвa нa нaкнaду трoшкoвa смeштaja и исхрaнe у Дoму учeникa срeдњих шкoлa Књaжeвaц
86 ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА 30.ОКТОБРА У ПЕРИОДУ ОД 7 ДО 19 ЧАСОВА
87 Именовани директори Јавних предузећа у општини Књажевац
88 Јавни конкурс за финансирање годишњих програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Књажевац у 2017. години
89 Објављен први Извештај о извршењу буџета према грађанима
90 Oбукa зa стицaњe лицeнцe прoфeсиoнaлнoг упрaвникa згрaдa
91 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
92 КОНКУРС ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЈАЧАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ
93 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОДИЗАЊЕ ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА ВОЋА
94 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
95 Ђокић обишао радове у Гимназији
96 Представљена студија изводљивости пута Мирковци – Јабучко равниште
97 Изградња новог прилаза Катастру
98 Стратегија безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије 2015--2020
99 Ивковић на обележавању Дана МЗ Подвис
100 Завршен пројекат "WЕ-NET: Ка градовима образованим за одговоран однос према средини"
101 Потписан уговор са ''Проџетијем''
102 КОНКУРС ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ ОВЧАРСТВА И КОЗАРСТВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2017. ГОДИНИ
103 Књажевцу награда Европске бизнис скупштине
104 ОБАВЕШТЕЊЕ
105 Почео програм стручне праксе
106 Прва фабрика након три деценије
107 Одржана 14. седница Скупштине
108 Делегација ЕУ у посети Књажевцу
109 Гађање на Стрелишту
110 Позив на јавну расправу
111 ОГЛАС ради давања у закуп локација за постављање мањих монтажних објеката на јавним и осталим површинама јавним надметањем
112 Одлука о избору пројеката удружења који се финасирају из буџета општине Књажевац за 2017.годину
113 Књажевац најбољи у агробизнису
114 Обележен Дан општине
115 Представљен позив за финансирање програма ''Партнерства за запошљавање младих''
116 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
117 СКГО и Књажевац: Почиње процес издавања обвезница
118 Одржана 12. седница Скупштине општине
119 Решење о расподели средстава из буџета општине Књажевац за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања
120 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ
121 Решење о именовању Kомисије
122 Ђокић потписао уговоре са министарствима
123 Увид у Јединствени бирачки списак
124 Oбукa зa oдбoрницe и oдбoрникe o спeцифичним питaњимa рoднe рaвнoпрaвнoсти
125 Бесплатна припремна настава за осмаке и матуранте
126 Општинско веће о пољопривреди
127 Стипендије за ученике и студенте
128 Књажевац на Сајму туризма у Београду
129 Акција ''Држава Србија у селима Србије'' почела у Кожељу
130 Одржана 23. седница Општинског већа
131 Општине Тимочке крајине и СКГО
132 Телефон за сугестије и примедбе грађана
133 Конкурс за суфинансирање пројеката из буџета општине Књажевац у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса у 2017. години
134 Одржана 21. седница Општинског већа
135 Настављен попис нелегалних објеката
136 Рeзултaти Кoнкурсa зa дoдeлу нoвчaнe пoмoћи тaлeнтoвaним студeнтимa и учeницимa и студeнтимa дeфицитaрних зaнимaњa зa шкoлску 2016/2017. гoдину
137 Обавештење о закљученом уговору о јавном превозу
138 Захтев за давање сагласности на Одлуку о промени цена комуналних услуга ЈКП Стандард Књажевац
139 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА ПРИ КУПОВИНИ 5 СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ И ДОДЕЛЕ ПАКЕТА ПОМОЋИ
140 Бадње вече у Књажевцу
141 Председник СО честитао Божић
142 Честитка председника Општине
143 Општинско руководство са дежурним службама
144 Новогодишњи коктел
145 Потписани уговори са воћарима
146 ОБАВЕШТЕЊЕ
147 Jавни позив за доделу пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања избеглица
148 Уместо дочека – новац за лечење Књажевчана
149 Скупштина усвојила буџет за наредну годину
150 Одржана јавна расправа о буџету
151 Усвојен Нацрт Одлуке о буџету за 2017. годину
152 Предлог Нацрта Одлуке о буџету за 2017.годину
153 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о измени и допуни одлуке о локалним административним таксама
154 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о измени и допуни одлуке о локалним комуналним таксама
155 Одржана седма седница Скупштине
156 Књажевац, Бољевац и Сокобања желе боље путеве
157 Јачање капацитета за рад са привредом
158 Опрема за издавање грађевинских дозвола
159 OБAВEШTEЊE
160 Јавна расправа о Нацрту Програма заштите животне средине општине Књажевац за период 2016 - 2020. године
161 Нацрт Одлуке о одређивању зона на територији општине Књажевац
162 Од образовања до запослења
163 Радионица за израду програмских буџета
164 Одржана шеста седница СО Књажевац
165 Одборнице из на Конференцији Женске парламентарне мреже
166 Михајловић на састанку о регионалној депонији
167 Ивковић на округлом столу о породичном насиљу
168 Управљање комуналним делатностима
169 Одборнице на конференцији Женске парламентарне мреже
170 Jaвни пoзив зa сaмoзaпoшљaвaњe рaњивих и мaргинaлизoвaних групa
171 Конкурс за доделу новчане помоћи талентованим ученицима и студентима и доделу новчане помоћи ученицима и студентима дефицитарних занимања за општину Књажевац за школску 2016/2017.годину
172 Седница Скупштине 7. новембра
173 Седница Већа одржана на Бабином зубу
174 Нови конкурс за субвенције у воћарству
175 Посета новом вртићу у Доњој Каменици
176 Подстицаји за развој козарства
177 Рачунар за пројекат "Бебо, добродошла на свет"
178 Сертификати за педагошке асистенте
179 Разговор председника са грађанима
180 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
181 Ђокић на састанку о енергетској ефикасности
182 Из буџета за санацију крова Музеја
183 За незапослене бесплатни курсеви страних језика
184 Седма седница Општинског већа
185 Председник Ђокић у Минићеву
186 Ивковић на састанку о регионалној депонији
187 Конкурс за волонтере/ке - тутoрe/кe
188 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА СА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ
189 Пољопривредне субвенције за још 350 газдинстава
190 Могућности за развој кампинг туризма
191 ЈАВНИ УВИД И СТРУЧНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КЊАЖЕВЦА И О НАЦРТУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АРХЕОЛОШКО-ЕТНОЛОШКОГ ПАРКА „РАВНА“ И ИЗВЕШТАЈУ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈ
192 РАНИ ЈАВНИ УВИД ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРВЕ ФАЗЕ ТУРИСТИЧКОГ РИЗОРТА „ЈАБУЧКО РАВНИШТЕ“ НА СТАРОЈ ПЛАНИНИ
193 Руководство Општине дало крв
194 Председник отворио Светско првенство у пауерлифтингу
195 Конкурс за надокнаду трошкова боравка у Дому ученика средњих школа, за школску 2016/2017. годину
196 Одржана четврта седница Скупштине
197 Отворен Клуб за тражење посла
198 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
199 Јавна консултација
200 Председник Ђокић отворио Фестивал културе младих Србије
201 ОБAВEШТЕЊЕ
202 Оглашавање сирена поводом Дaнa сeћaњa нa стрaдaњe и прoгoн Србa
203 Одржан Сабор на Кадибогазу
204 Одржана трећа седница Скупштине општине
205 ОБАВЕШТЕЊЕ: Мере заштите од пожара
206 Председник општине на отварању Фестивала
207 Одржана друга седница Скупштине општине
208 Пројекат BET ON EU: Balkans and Europe Together
209 Кoнкурс зa дoдeлу пoзajмицa
210 Руководство општине у Горњој Каменици
211 Прва седница Општинског већа у новом сазиву
212 Општина Књажевац проглашена угроженим подручјем
213 О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
214 OБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
215 Изабрано ново општинско руководство
216 Oтвoрeни кoнкурси зa дoдeлу субвeнциja у стoчaрству
217 Кoнкурси зa дoдeлу субвeнциja зa нaбaвку мeхaнизaциje и пoдизaњe вишeгoдишњих зaсaдa
218 Обавештење за грађане
219 Усвојен Нацрт Одлуке о суфинансирању пројеката који доприносе унапређењу живота грађана у месним заједницама на територији општине Књажевац
220 Јавна расправа о Нацрту одлуке о суфинансирању пројеката који доприносе унапређењу живота грађана у месним заједницама на територији општине Књажевац
221 Обележен Дан општине Књажевац
222 Рок за плаћање пореза 16. мај
223 Потписан уговор о подршци пољопривредницима
224 Предлог плана управљања Спомеником природе "Долина потока Бигар"
225 ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ УКУПНОГ БРОЈА БИРАЧА У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ ЗА ИЗБОРЕ ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ НА ИЗБОРИМА РАСПИСАНИМ ЗА 24. АПРИЛ 2016. ГОДИНЕ
226 ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ БРОЈА ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ НА ИЗБОРИМА РАСПИСАНИМ ЗА 24. АПРИЛ 2016. ГОДИНЕ
227 Изборна комисија општине Књажевац донела Решење о утврђивању збирне изборне листе
228 Обавештење о сечи растиња
229 Председник са мештанима Влашког Поља о комасацији
230 Распоред сталног састава бирачких одбора
231 Изборна комисија општине Књажевац прогласила Изборне листе
232 Од понедељка исплата помоћи за пензионере
233 Три и по милиона за активности МЗ
234 ИНФОРМАЦИЈА за учеснике јавног конкурса за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања у 2016. години
235 РЕШЕЊЕ о расподели средстава из буџета општине Књажевац за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања
236 ОБАВЕШТЕЊЕ
237 Oпштинскa избoрнa кoмисиja oпштинe Књaжeвaц усвојила обрасце
238 Јавна расправа o Нацрту Одлуке о одржавању чистоће на површинама јавне намене на територији општине Књажевац
239 ОБАВЕШТЕЊЕ - увид у Јединствени бирачки списак - део за територију општине Књажевац
240 Председник општине са ратним ветеранима
241 Јавна расправа о Акционом плану за остваривање родне равноправности
242 ЈАВНИ УВИД И СТРУЧНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА МИНИЋЕВО И ИЗВЕШТАЈУ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА МИНИЋЕВО
243 РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АРХЕОЛОШКО-ЕТНОЛОШКОГ ПАРКА „РАВНА“
244 Почиње контрола радног времена
245 Одлукa о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац за 2016. годину
246 Јавна расправа o Нацрту Акционог плана за остваривање родне равноправности 2016-2018
247 Решење о именовању комисије за оцену пројеката поднетих на конкурс за суфинансирање пројеката из буџета општине Књажевац у области јавног информисања
248 Конкурсно финансирање месних заједница
249 Сасатанак са председницима месних заједница
250 Књажевац једна од најтранспарентнијих општина
251 Позив пензионерима
252 Општинско веће о помоћи пензионерима
253 Јавни позив за подношење пријава за евидентирање закупаца на неодређено време и власника станова на којима је засновано право закупа на неодређено време
254 ПРОГРАМ ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
255 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац за 2016. годину
256 Јавни позив за суфинансирање пројеката из буџета општине Књажевац у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса у 2016. години
257 Јавна расправа o Нацрту програма развоја спорта у општини Књажевац 2016-2018
258 Општинско веће о програмима, пензионерима, вишку запослених
259 Укинуто ванредно стање
260 Министар енергетике у Књажевцу
261 Проглашено ванредно стање
262 Погрешна одлука ЈП Стара планина
263 Стипендије за најталентованије
264 О комасацији на 39. седници СО
265 Деца из Гораждевца на Старој планини
266 Јавна расправа o нацрту Oдлуке o боравишној такси у општини Књажевац
267 Скупштина усвојила буџет за 2016.
268 Решење о одређивању јавне површине за слободно шетње паса на територији општине Књажевац
269 Прихваћен предлог Комисије о проширењу ранг листе талентованих студената
270 ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА И ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА, УСТАНОВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ и ГРАДСКИХ И СЕОСКИХ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ПРИСПЕЛИХ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ
271 Одржана јавна расправа о буџету за 2016.
272 Грађани изабрали језеро
273 Општинско веће усвојило Нацрт буџета за 2016.
274 Јавна расправа o нацрту Oдлуке буџета општине Књажевац за 2016.годину
275 Одржана 117. седница Општинског већа
276 Јавна расправа o нацрту Oдлуке o измени и допуни Одлуке о комуналним таксама
277 РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕНТОСТИ ПО ЗОНАМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2016. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
278 ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРИЈАВЉЕНИХ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА, УСТАНОВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ГРАДСКИХ И СЕОСКИХ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2015.ГОДИНУ
279 Председник општине о буџету за 2016.
280 Асфалтирање улица у селима
281 Почетак пројекта "WE-NET: Ка градовима образованим за одговоран однос према средини"
282 Потписан Меморандум са Европским прогресом
283 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ
284 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА УСТАНОВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ У 2015.ГОД
285 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА ГРАДСКЕ И СЕОСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У 2015.ГОД
286 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2015.ГОД
287 Повољне цене зимовања у Планинарском дому
288 Завршена реконструкција Планинарског дома
289 Грађевинска сезона у пуном јеку
290 Осам милиона за запошљавање
291 Обавештење о изради Нацрта Програма заштите животне средине на територији општине Књажевац
292 Обавештење о извођењу гађања
293 Јавна расправа o нацрту Oдлуке o управљању комуналним отпадом на територији општине Kњажевац
294 Колегијум Зајечарског округа одржан у Књажевцу
295 Привремена обустава саобраћаја ради одржавања јесењег вашара
296 Књажевац лидер туризма
297 Европски прогрес 1. октобра у Књажевцу
298 ''Туристички цвет'' за Књажевац
299 Потписани уговори са младим пољопривредницима
300 Нове субвенције за пољопривреднике
301 Одржана 114. седница Општинског већа
302 Нови редови вожње у линијском превозу на територији општине Књажевац
303 Зaхтeв зa дaвaњe сaглaснoсти
304 Закуп локација
305 Закуп дома у Трговишту
306 Конкурс за смештај у Дом ученика
307 Почела градња нове пијаце
308 ЈАВНИ УВИД И СТРУЧНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ КОМПЛЕКСА „БАРАНИЦА“ И ИЗВЕШТАЈУ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ КОМПЛЕКСА „БАРАНИЦА“
309 Конкурси за запошљавање
310 Редови вожње у линијском превозу на територији општине Књажевац
311 Аташе за пољопривреду Амбасаде Аустрије у посети Књажевцу
312 Веб презентација општине Књажевац најбоља у Србији
313 Обавештење о извођењу гађања
314 Милан Ђокић отворио 54. фестивал културе младих Србије
315 Уређује се парк код Гургусовачке куле
316 О безбедности на Фестивалу
317 Одржана 36. седница Скупштине општине
318 Гради се пут у Зубетинцу
319 ОБАВЕШТЕЊЕ - Акција сузбијања крпеља
320 Јавна расправ o нацрту Oдлуке о усвајању Стратегије интегрисане комуникације 2015 - 2025.година
321 Јавни увид и стручна расправа о Нацрту плана детаљне регулације друге фазе туристичког ризорта „Јабучко равниште“ на Старој планини и Извештају о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације друге фазе туристичког ризорта
322 Рани јавни увид у израду плана генералне регулације насеља Минићево
323 Обавештење - Aкцијa сузбијања крпеља
324 Обавештење - Aкцијa сузбијања комараца
325 Јавни конкурс за именовање директора ЈП „Спортско туристички ресурси Књажевац“ Књажевац
326 Скупштина усвојила ребаланс буџета
327 Јавна расправа o нацрту Статута o измени и допуни Статута општине Књажевац
328 Заказана 35. седница СО
329 Одржана 107. седница Општинског већа
330 Одржана 34. седница СО Књажевац
331 Обележен Дан општине
332 Јавна набавка добара - грађевински материјал
333 Побољшање услова становања интерно расељеним лицима
334 Јавна набавка добара- електрична енергија
335 Општинска управа Књажевац пример добре праксе у оквиру пројекта "Унaпрeђeње пoслoвнoг oкружeњa нa лoкaлнoм нивoу кроз регулаторну реформу"
336 Амбасадор Аустрије у Књажевцу
337 Решење о додели средстава медијским кућама
338 Конкурс за доделу субвенција за развој овчарства и козарства
339 Конкурс за доделу субвенција за развој млечног говедарства
340 Одлука о измени Одлуке о финансирању пројеката
341 Почела грађевинска сезона у Књажевцу
342 Одлука о финансирању пројеката удружења
343 Jавна набавка мале вредности услуга – услуга мртвозорства
344 Амбасадор Америке у Књажевцу
345 Суфинансирање пројеката у области медија у 2015. години.
346 Jавне набавке мале вредности услуга – услуга мртвозорства
347 Округли сто о Фондацији за повећање наталитета
348 Jавна набавка мале вредности добара - материјала за саобраћај, нафтa и дестилати за моторна возила путем картица
349 Одржана 32. седница Скупштине општине
350 Одржана 32. седница Скупштине општине
351 Jавне набавке услуга - народнa кухињa
352 Јавна набавка мале вредности добара - лож уља
353 Јавна набавка мале вредности добара - канцеларијског материјала
354 Јавна набавка мале вредности услуга - услуга зоохигијене
355 Јавна набавка мале вредности услуга - репрезентацијe, услуга хотела и ресторана
356 Јавна расправа o нацрту одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
357 Одржана 31. седница Скупштине општине
358 Новчана помоћ за студенте и ученике
359 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац за 2015. годину
360 Јавни позив за суфинансирање пројеката из буџета општине Књажевац у области јавног информисања
361 Стамбено збрињавање избеглица
362 Одржана 98. седница Општинског већа
363 Обавештење власницима шума
364 Изузетан потенцијал Ргошке Бање
365 Оглас о уступању на коришћење Бензинске станице "Кална"
366 Оглас ради давања у закуп локација за постављање мањих монтажних објеката
367 Оглас о давању у закуп дела комплекса непокретности у Трговишту
368 Оглас о давању у закуп комплекса бивше школске имовине у селу Ћуштица
369 Бесплатно скијање за ученике
370 Обавештење пореским обвезницима
371 Јавна лицитација за давање у закуп пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној својини
372 Јавна расправа o нацрту одлуке о комуналним делатностима на територији општине Књажевац
373 Уништене шуме и воћњаци
374 Усвојен буџет за 2015. годину
375 Јавна набавка линијског (градског и приградског превоза) превоза путника на територији општине Књажевац број 404/1-27/2014-02
376 Решење о избору пројеката у области јавног информисања
377 Тешка ситуација у општини Књажевац
378 Обавезно чишћење снега
379 Јавна расправа o нацрту одлуке о буџету општине Књажевац
380 Јавна расправа о Нацрту одлуке о буџету општине Књажевац за 2015.годину
381 Јавна набавка - Pадови на поправци Планинарског дома на Бабином Зубу
382 Јавна набавка - Oдржавање јавне расвете
383 Јавна набавка - Cијалице за одржавање јавне расвете
384 Јавна набавка - Набавка трактора
385 Јавна набавка - Набавка агрегата
386 Решење о именовању комисије за спровођење јавног конкурса за суфинансирање пројеката
387 Обавештење пореским обвезницима
388 Јавна набавка Центра за социјални рад „Др Михајло Ступар“
389 Оглас о давању у закуп комплекса бивше школске имовине у селу Ћуштица јавним надметањем
390 Јавна набавка - Услуга линијског превоза путника на територији општине Књажевац
391 Одлукa о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац
392 Јавна расправа о Нацрту Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Kњажевац
393 Конкурс за доделу новчане помоћи ученицима и студентима
394 Подношење пријава за доделу помоћи за побољшање услова становања интерно расељеним лицима
395 Завршен пројекат ''Превенција и гашење шумских пожара''
396 Kонкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац за 2014. годину
397 Конкурс за суфинансирање пројеката у области јавног информисања
398 Усвојени ребаланси програма јавних предузећа
399 Национална стратегија за развој цивилног друштва
400 Јавни позив за пријаву некоришћеног пољопривредног земљишта у приватном власништву ради давања у закуп Општине Књажевац за 2014. годину
401 Одржана 27. седница Скупштине општине
402 Kонкурс за субвенционисање регистрованих пољопривредних газдинстава за набавку садног материјала у воћарству
403 Јавна набавка - Hабавка бетонских белега за обележавање парцела у поступку комасације за део КО Влашко Поље
404 Јавна набавка - Радови на уређењу земљишта комасацијом (II фаза) инвестициони радови у комасационом подручју за део КО Влашко Поље
405 Ребаланси програма јавних предузећа
406 Јавни оглас - Регионални стамбени пројекат за избеглице
407 Конкурс за накнаду трошкова смештаја и исхране у Дому ученика средњих школа у Књажевцу
408 Општинско веће о безбедности у школама
409 Подручје Књажевца заражено ''плавим језиком''
410 Књажевац у мрежи изузетних дестинација Европе
411 За субвенције пољопривреди 10 милиона динара
412 Донација ЕУ - подршка инклузији Рома
413 Одржана 16. седница Скупштине општине
414 Седница СО 11. септембра
415 Општина за прваке
416 Бесплатан јавни превоз
417 Одабрани еко пројекти школа и удружења
418 Оглас ради давања у закуп локација за постављање мањих монтажних објеката на јавним и осталим површинама јавним надметањем
419 ОБАВЕШТЕЊЕ
420 Милан Ђокић отворио Фестивал културе младих Србије
421 Обустава саобраћаја у току ФКМС-а
422 Књажевац - изузетна дестинација Европе
423 Конкурс за доделу субвенција за купљену механизацију и опрему за наводњавање из средстава Фонда за развој пољопривреде општине Књажевац у 2014.години
424 Конкурс за доделу субвенција за развој млечног говедарства из средстава Фонда за развој пољопривреде општине Књажевац у 2014.години
425 Јавна набавка - економско оснаживање избеглица и интерно расељених лица кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу
426 Пријавите децу за вртић
427 КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2014. ГОДИНИ
428 Јавна набавка - електрична енергија
429 Испитан квалитет воде за пиће
430 Запрашивање комараца
431 Седница Скупштине четвртог јула
432 Општина Књажевац у програму Европски прогрес
433 Јавна набавка -економско оснаживање избеглица и интерно расељених лица кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу
434 Полицајци гађају на стрелишту
435 Одржана 24. седница Скупштине општине
436 Заказана 24. седница Скупштине
437 Јавна набавка - економско оснаживање породица избеглица кроз доходовне активности
438 Јавна набавка - услуге мртвозорства
439 Јавна набавка - услуге осигурања
440 Јавна расправа о Одлуци o начину држања и заштите домаћих и егзотичних животиња на територији градског и сеоских насеља у општини Књажевац
441 Јавна расправа о Оперативном плану одбране од поплава
442 Јавна набавка - софтвер Е-писарница
443 Одлука о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац
444 Помоћ Књажевца поплављеним подручјима
445 Позив добровољцима
446 Помоћ за угрожене у поплавама
447 Обележен Дан општине Књажевац
448 Региструјте се за гласање на Косову
449 Оглас за јавно надметање ради отуђења грађевинског земљишта
450 КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА УСТАНОВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
451 Јавна расправа
452 ОБАВЕШТЕЊЕ
453 Jавнa набавкa - услуге зоохигијене
454 Обавештење о извођењу гађања
455 Jавнa набавкa - рачунарска опрема
456 Одржана 23. седница Скупштине општине
457 Оглас о давању у закуп пословног простора јавним надметањем
458 Jавнa набавкa - услуге репрезентације, хотела и ресторана
459 Конкурс за доделу субвенција за развој пчеларства
460 Наставак исплате накнаде за рад у Бирачким одборима
461 Исплата накнаде за рад у Бирачким одборима
462 Усвојене мере подршке пољопривреди
463 Jавнa набавкa - Oдржавање јавне расвете
464 Сусрети Тимочана Торлака
465 Пројекат „Превенција и гашење шумских пожара”
466 Одржана 22. седница СО Књажевац
467 Јавнa набавкa - услуге зоохигијене
468 Ново признање за општину Књажевац
469 У петак 22. седница Скупштине
470 Почело уређење градског трга
471 Јавнa набавкa - материјал за одржавање јавне расвете
472 Оглас о уступању на коришћење бензинске станице "Кална"
473 Шест признања за Књажевац
474 ОБАВЕШТЕЊЕ
475 Јавнa набавкa - услуге информисања путем штампаних медија
476 Јавнa набавкa - услугa народнe кухињe
477 Обавештење у вези проценe утицаја на животну средину пројекта Рибњак
478 Јавна расправа
479 Председник СО са политичким партијама
480 Јавнa набавкa - канцеларијски материјал за потребе општине Књажевац
481 Сачувати ред и мир током кампање
482 Транспарентна власт
483 Разговори о ''Ерозији''
484 Стипендије за најбоље ученике и студенте
485 Јавнa набавкa материјалa за саобраћај - нафтни деривати за моторна возила путем картица
486 Предавање о воћарству и заштити биља
487 Значајне реформе у Књажевцу
488 Јавнa набавкa лож уља за потребе општине Књажевац
489 Оглас о давању у закуп пословног простора јавним надметањем
490 Оглас ради давања у закуп локација за постављање мањих монтажних објеката на јавним и осталим површинама јавним надметањем
491 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА
492 Одржана седница СО по хитном поступку
493 Јавна набавка - Услуга обављања административно-техничких послова и превоза службених лица
494 Књажевац у пројекту "Техничка подршка за инклузију Рома"
495 Књажевцу цертификат НАЛЕД-а
496 Агенција за развој Књажевца : Извештај о стању привреде
497 Одржана 61. седница Општинског већа
498 ОБАВЕШТЕЊЕ
499 Јавна набавка - Штампање публикација за потребе Народне библиотеке "Његош" Књажевац
500 Искористи шансу – легализуј објекат
501 Божић у Књажевцу
502 Књажевац вицешампион локалног развоја
503 Завршен мост у Трговишту
504 За бољу безбедност деце
505 Скупштина усвојила одлуку о буџету за 2014. годину
506 Поднесите пореску пријаву
507 Општинско веће о Дому здравља
508 Ранг листа кандидата Конкурса за доделу новчане помоћи талентованим ученицима и студентима
509 Обавештење
510 Књажевац у Удружењу градова и општина
511 На Седници СО Књажевац утврђене стопе пореза на имовину
512 Јавна расправа о буџету општине
513 Одржана седница Скупштине општине
514 Асфалтирање пута у Горњој Каменици
515 Инвестиционе локације у Књажевцу
516 Веће о ребалансу буџета
517 Грађевинско земљиште на јавном надметању
518 Закуп локација за монтажне објекте
519 Потенцијали Књажевца представљени у Бечу
520 Отворен Регионални центар за стручно усавршавање
521 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА ПО ОСНОВУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ
522 Конкурс за реализацију програма Стручна пракса у 2013. години
523 Успешан Центар за радно ангажовање младих
524 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА
525 Потписан меморандум о сарадњи са Немачком
526 Почела подела садница воћака
527 Одржана 17. седница СО Књажевац
528 Прекогранична сарадња Књажевца и Белоградчика
529 Комасација у Влашком Пољу
530 Захарије Трнавчевић у Књажевцу
531 Кредитирање сточарства
532 Конкурс за остваривање права на накнаду трошкова смештаја и исхране у домовима ученика средњих школа у Књажевцу за школску 2013/2014. годину
533 Jавни увид
534 ЈАВНИ АНОНИМНИ КОНКУРС ЗА ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ БИЛТЕНА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
535 Одржана 51. седница Општинског већа
536 Душко Милошевић добитник Награде за животно дело
537 Фонд за иновациону делатност - обавештење о продужењу рока за пријаву за Програме финансирања
538 Регионална искуства у развоју пољопривреде
539 Одлука о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац
540 Изабрани пројекти удружења
541 Конкурс за субвенције у овчарству
542 Решења директора ЈП у општини Књажевац
543 Заказана 16. седница СО Књажевац
544 Добробит за све
545 Одржана 47. седница Општинског већа
546 Нови Јавни увид и расправа
547 Асфалтирано школско двориште
548 Општина Књажевац за основце
549 Обавештење
550 Одржана 45. седница Општинског већа
551 Јавни увид и стручна расправа
552 Отворени конкурси за субвенције у пољопривреди
553 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац
554 Hије потребна процена утицаја на животну средину
555 У владајућој коалицији и Јединствена Србија
556 Оглас за мале монтажне објекте
557 Оглас за закуп пословног простора
558 Сузбијање комараца
559 Одржан 13. Међународни сабор на Кадибогазу
560 Процена утицаја Пројекта управљања неопасним отпадом
561 Јавни конкурси за именовање директора
562 Јавни конкурс за именовање директора ЈП Спортско туристички ресурси Књажевац
563 Јавни конкурс за именовање директора ЈП Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац
564 Јавни конкурс за именовање директора ЈКП Стандард Књажевац
565 Јавни конкурс за именовање директора ЈКП Топлана Књажевац
566 Председник општине отворио Фестивал културе младих Србије
567 Обавештење
568 Скупштина усвојила ребаланс буџета
569 У понедељак, првог јула, седница СО
570 Почела реконструкција путева
571 Термовизијске фотографије зграда у Књажевцу
572 Ефикасно управљање земљиштем
573 Акција сузбијања инсеката
574 Скупштина заседа у понедељак
575 Ефикасније управљање земљиштем
576 За 45 минута 12 тачака дневног реда
577 Седница СО 14. јуна
578 Обавештење мештанима месних заједница у општини Књажевац
579 Пример ефикасне и транспарентне општинске управе
580 У уторак састанак у Министарству финансија и привреде
581 Сајам запошљавања у Књажевцу
582 Позив на Јавну расправу
583 Јавно надметање ради отуђења грађевинског земљишта
584 Одржана ванредна седница Скупштине општине
585 Пројекти удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац
586 Ванредна седница СО 23. маја
587 Инвестиције вредне 40 милиона евра
588 Обележен Дан општине Књажевац
589 Предлог стратегије хидроенергетског потенцијала
590 Представљен пројекат ''Не поздрављај се са животом! Буди мудар!''
591 Обележена општинска слава
592 ОБАВЕШТЕЊЕ
593 Одржана 11. седница Скупштине општине
594 Заједница општина источне Србије
595 Урађена Стратегија коришћења хидроенергетског потенцијала
596 Матурантска парада 17.маја
597 Социјално становање у заштићеним условима
598 Састанак са месним заједницама
599 Прибављање непокретности прикупљањем писаних понуда
600 Овог лета нови садржаји на базену и на Бањици
601 Нови в.д. директор у ПУ ''Бајка''
602 Општински челници обишли радове у Дому културе
603 Састанак са директорима јавних предузећа
604 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац за 2013.
605 Јавни позиви
606 Почели ''Дани јапанске културе у Књажевцу''
607 Постављен нови директор Туристичке, Игњатовић у Геронтолошком центру
608 Пролећно чишћење града
609 Припрема се декларација о ГМО
610 Радно време базена
611 У току је обнова регистрације пољопривредних газдинстава
612 Александар Шоштар отворио базен
613 Продужен рок за подношење захтева за помоћ
614 Обавештење пореским обвезницима
615 У четвртак свечано отварање базена
616 Потписан још један уговор са Канцеларијом за одрживи развој
617 Јавни увид и стручна расправа
618 Општина прискаче у помоћ
619 Председник општине са новинарима о ''Џервину''
620 Књажевац на Сајму туризма у Београду
621 Одржана девета седница СО Књажевац
622 Прибављањe непокретности прикупљањем писаних понуда
623 Седница СО 21.фебруара
624 Oдржана 26.седница Општинског већа
625 Помоћ најбољим ученицима и студентима
626 Уговор са Канцеларијом за одрживи развој
627 Помоћ за избегла и интерно расељена лица
628 Општинско веће о неправилностима у ''Бајци''
629 Комисија за оцену идејних решења уређења града
630 Радна тела за идентификацију проблема
631 Ко је најлепше украсио Књажевац
632 Одржана седница Општинског већа
633 Јавни увид и стручна расправа
634 Позив за јавну лицитацију за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
635 Књажевачки школарци на Старој планини
636 Расписан конкурс за стан солидарности
637 Украсите Књажевац - пријаве до петка
638 Вечерас јавна расправа Фондације за повећање наталитета
639 Књажевац – пример ефикасне локалне управе
640 Лажни профил општине на друштвеним мрежама
641 Божић у Књажевцу
642 Обавештење о отпису камате и мировању пореског дуга
643 Дочек Нове године са ''Пилотима'', Рамбом и ''Златним трубама''
644 Приређен традиционални новогодишњи коктел
645 Повластице за оне који измирују обавезе
646 ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ УСЛОВНОГ ОТПИСА КАМАТЕ И МИРОВАЊА ПОРЕСКОГ ДУГА
647 Скупштина усвојила буџет за наредну годину
648 Уместо честитки-новац за таленте
649 Новчане награде за најлепше окићене зграде,куће и локале
650 Обавештење грађанима
651 Украсите Књажевац за празнике
652 Општинско веће донело одлуку о буџету
653 Јавна расправа
654 Очистите снег и лед испред својих објеката
655 Реновирање капела на гробљима
656 Министарка Калановић у Књажевцу
657 Одржана шеста седница СО Књажевац
658 У петак јавна расправа о буџету за 2013.
659 Министарство финансија и привреде за покривање базена
660 Бесплатно скијање за децу Књажевца
661 ЈАВНИ АНОНИМНИ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКИ КОНКУРС
662 Попис до 15.децембра
663 Отварање ски сезоне од 13. до 16. децембра
664 Завршени пројекти Уједињених нација
665 Успешан наступ Књажевца на Сајму локалних самоуправа
666 Књажевац на Сајму предузетништва и бизниса
667 Седница Скупштине општине Књажевац заказана је за уторак, четврти децембар.
668 Новчана помоћ за ученике и студенте
669 Општинско веће се сагласило са стратегијом социјалне политике
670 Потписан уговор са Канцеларијом за одрживи развој
671 Допунски конкурс за доделу субвенција за развој воћарства
672 Нижа цена грејања за пословни простор и повлашћене кориснике
673 Расписан оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта
674 "Развој" даје пословни простор у закуп
675 Конкурс за доделу новчане помоћи талентованим ученицима и студентима
676 Одржана пета седница СО Књажевац
677 Процена утицаја на животну средину
678 Заказана пета седница Скупштине општине
679 Одржана 13.седница Општинског већа
680 Студија о процени утицаја на животну средину
681 Асфалт за насеља у Трговишту
682 Меморандум о сарадњи са СКГО
683 Рефундирање трошкова смештаја ученика у интернату
684 Уређење стамбених зграда
685 Одржана четврта седница СО Књажевац
686 Расподела средстава за огрев
687 Прелиминарни распоред пописивачa
688 Процена утицаја на животну средину - Подвис
689 Општинско веће усвојило допуну програма Дирекције
690 Процена утицаја на животну средину - Кална
691 Одржана девета седница Општинског већа
692 Одржана трећа седница Скупштине општине
693 ''Фалкенштајнер'' преузео управљање хотелом ''Стара планина''
694 Сузбијањe ларви комараца
695 Листа кандидата за обуку за пописиваче за општину Kњажевац
696 Конкурс за градску плажу "Ушће"
697 Конкурс за остваривање права на накнаду трошкова смештаја и исхране у домовима ученика средњих школа
698 Претест за пописиваче
699 Прелиминарна листа општинских инструктора
700 У школу кренуло 225 првака
701 Почињу радови у ОШ ''Вук Караџић''
702 Одржана седма седница Општинског већа
703 Коначна листа кандидата за предтест
704 Оглас ради прибављања непокретности прикупљањем писаних понуда
705 Обавештење уз прелиминарну листу кандидата за претест за обуку за пописиваче
706 Коначна листа кандидата за општинске инструкторе
707 Предтест за инструкторе
708 Сузбијања ларви комараца
709 Општинско веће о ''Топлани'' и ''Стандарду''
710 Гласајте за ученике ''Вука''
711 Именовани директори “Развоја” и “Стандарда”
712 Одржана прва радна седница СО
713 Акција сузбијања комараца
714 Милан Ђокић изабран за председника Општине Књажевац
715 Обавештење за кандидате који су ушли у ужи избор за обуку за општинске инструкторе у Општини Књажевац
716 Попис пољопривреде 2012. године
717 ФКМС почиње трећег јула
718 Процене утицаја на животну средину
719 Сутра конституисање СО Књажевац
720 Сезонске карте за базен
721 Aкцијa сузбијања ларви комараца
722 Конкурс за доделу стамбених кредита
723 Јавни позив за пријављивање кандидата за општинске инструкторе
724 Коначни резулти председничких избора у Књажевцу
725 Свечана седница СО поводом Дана Општине
726 Коначни резултати локалних избора у Књажевцу
727 Предаја изборног материјала
728 Највише мандата за УРС, ЛДП у Скупштини
729 Акција сузбијања крпеља
730 Исплата бирачких одбора
731 Још милион и по за Бањицу
732 Незванични резултати избора
733 “Кербер” за празник општине
734 За рехабилитацију система грејања 600.000 евра
735 Конкурси Фонда за развој пољопривреде
736 Доела средстава пољопривредним газдинствима
737 Књажевац-лидер предузетништва
738 Седница Већа у понедељак
739 Презентација концепта плана генералне регулације за туристички центар и сектор алпског скијалишта Голема река
740 Општина Књажевац расписује Јавни конкурс за организовање спровођења Јавних радова у 2012. години
741 Пре прскања обавестити пчеларе
742 Најбољи спортисти путују у Брисел
743 За пољопривреду 29 милиона динара
744 “Парк пријатељства” на Кадибогазу
745 Одлука о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац
746 Увид у бирачки списак
747 Предах за децу пред отварањем
748 Уговор са канцеларијом за одрживи развој
749 Потписан уговор за магистрални цевовод
750 Потписан уговор за амбуланту у Кални
751 У Главичици водовод, у граду асфалт
752 Проглашене изборне листе
753 Округли сто о корупцији
754 Од априла ''Тимарк'', од септембра ''Пеко''
755 Бензинске станице за регресирано гориво
756 Набављено 3500 канти за смеће
757 Обрасци потребни за подношење изборних листи
758 Образац за оверу потписа
759 Захтеви за регресирано гориво на три пункта
760 Увид у бирачки списак
761 Поступак подношења захтева за регресирано гориво
762 Култура - теорија и пракса
763 Закључци Скупштине о стању у ЗЦ
764 Ревитализација пољских путева
765 Општина Књажевац расписала конкурс за финансирање пројеката удружења у 2012. години
766 Додела субвенције приликом запошљавања трудница, самохраних родитеља и младих брачних парова у општини Књажевац
767 Заказана седница Скупштине општине
768 Сертификат ЕУ за пројекат социјалне инклузије
769 Разговор о асфалтирању улица
770 Министарство одобрило два пројекта за социјално угрожене групе становништва
771 Штаб: Да Министарство обезбеди грејање Болнице
772 Неопходна помоћ у механизацији
773 Ветар поново прави проблеме
774 Подршка месним заједницама
775 Помоћ за Дрвник
776 Престанак падавина омогућио чишћење
777 Помоћ за 12 житеља Дејановца
778 Стари људи спашени ’’беле смрти’’
779 Отежана испорука топлоте
780 Обавезно чишћење леденица
781 Искључење јавне расвете у МЗ
782 Редуковати потрошњу струје
783 Бројни кварови на електро мрежи
784 Тражи се помоћ Републике
785 Зимска опрема из општинског буџета
786 Сметови и у граду
787 Министарство подржало пројекат уређења Бањице
788 Заседао Штаб за ванредне ситуације
789 Непрекидно дежурство
790 Школе на непланираном распусту
791 Усвојен ребаланс буџета
792 НАЈАВА КОНКУРСА: Подстицајни програм за развој села и очување биолошке разноврсности Парка природе „Стара планина“
793 Промена цена комуналних услуга
794 У четвртак седница Скупштине
795 Највише пара за Дирекцију, пољопривреду и школе
796 Министар Оливер Дулић у Књажевцу
797 Седница Већа у понедељак
798 Руководство општине обишло школе
799 Купљен пианино за Музичку школу
800 Стипендије за ученике и студенте
801 Дарови за прве бебе
802 Пакетићи за сву децу
803 Оптимизам за наредну годину
804 Посао за младе
805 Почела регулација Сврљишког Тимока
806 Реновиран планинарски дом
807 Отворен хотел на Јабучком равништу
808 Оглас за пријављивање кандидата за полагање испита за извршитеља
809 Из буџета за породице, запошљавање и аграр
810 Помоћ старима
811 Усвојен план запошљавања
812 Камион за извоз смећа-донација Беча Књажевцу
813 Усвојен предлог буџета за 2012. годину
814 Нацрт одлуке о буџету општине Књажевац за 2012.годину
815 Нацрт одлуке о измени и допуни Одлуке о локалним административним таксама
816 Нацрт одлуке о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама
817 Нацрт одлуке o измени и допуни Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине
818 Сарадња са Бугарском
819 Подршка запошљавању младих
820 Одржана 24. седница Скупштине општине
821 Накнаде за употребу општинских путева и улица
822 Заказана седница Скупштине општине
823 Сарадња Општине и Путева Србије
824 Шести меморијални турнир ''Ивица Божиновић''
825 Посао за 262 обућара
826 Образовна инклузија Рома
827 Куће за избегла и расељена лица
828 Књажевац на Сајму локалне самоуправе
829 Акциони план за превенцију и сузбијање болести зависности
830 Књажевац на Сајму локалне самоуправе
831 Први састанак Клуба родитеља деце са сметњама у развоју
832 Конкурс за учешће у финансирању стручног оспособљавања незапослених лица - приправника - волонтера
833 Локални план управљања отпадом 2011-2021
834 Аудиција за програм "Србија у ритму Европе"
835 Књажевац - најбоља локална самоуправа
836 Конкурс за доделу стипендија
837 Обавештење
838 Бесповратна средства за пољопривреду и село
839 Књажевац у ритму Европе
840 Још једна промоција Spa i Wеllnes центра Бањица
841 Додела признања „Капетан Миша Анастасијевић” у Књажевцу
842 И Књажевац у ритму Европе
843 Привремено затварање пута ка Ргошту
844 У Општини Књажевац 32.763 становника
845 Представљен пројекат за децу са сметњама у развоју
846 Систем за нешкодљиво уклањање животињског отпада
847 Водовод у пробном раду
848 Изузетан квалитет воде на Бањици
849 Радови на путној инфраструктури
850 Обавештење у вези пописа
851 Друга фаза радова на водоводу
852 Нови тротоари
853 За децу са сметњама у развоју
854 Општина Књажевац тражи разрешење директора Здравственог центра
855 Хитна седница Већа о Здравственом центру
856 Дишите пуним плућима
857 Ролеријада
858 Гради се по целом граду
859 Реконструисана спортска сала
860 Европскa недељa мобилности
861 Одборници усвојили ребаланс буџета
862 Седница СО Књажевац
863 Конкурс
864 Конкурс за неговатељице
865 Јавни позив
866 Глобална кампања УН за смањење ризика од катастрофа
867 Европска недеља мобилности
868 "Пеко" у Књажевцу
869 Обавештење
870 Нацрт Просторног плана општине Kњажевац и Планa генералне регулације Kњажевца
871 Оглас за јавно надметање
872 Исправка списка пописивача
873 Списак пописивача за општину Књажевац
874 Обавештење уз прелиминарну листу пописивача за oпштину Књажевац
875 Јавна расправа о Просторном плану
876 Нова намена школе у Дебелици
877 Јачање туристичке конкурентности
878 Прелиминарна листа кандидата за пописиваче
879 Борба против крилатих напасти се наставља
880 Aкцијa сузбијања ларви комараца
881 Обавештење
882 Коначна листа инструктора за попис становништва
883 Јавни позив за пријављивање кандидата за пописиваче
884 Акција сузбијања ларви комараца
885 Услуга превоза ученика
886 Почела доградња Музичке школе
887 Припрема се Сабор на Кадибогазу
888 За рад народне кухиње 1.900.000 динара
889 Грађевинари стигли у ОШ ''Каплар''
890 Унапређен систем управљања ванредним ситуацијама
891 Књажевац у знаку Фестивала
892 Фестивал културе младих Србије од 04. до 10. јула
893 Заказана седница Скупштине општине
894 Потписан уговор за магистрални цевовод
895 За реконструкцију ''Каплара'' 15 милиона из НИП-а
896 ЖФК ''Нивес'' у првој лиги
897 Обележен Дан полиције
898 Социјална заштита деце са сметњама у развоју
899 Мој поглед на животну средину
900 Сузбијања ларви комараца
901 Књажевац у кампањи ''Очистимо Србију''
902 Конкурс за учешће у финансирању стручног оспособљавања незапослених лица
903 Потписан уговор са Комесаријатом за избеглице
904 Министар пољопривреде посетио Књажевац
905 Обележен Дан општине
906 Подршка запошљавању
907 Музеј Старе планине
908 Одржана ‘’Молитва под Миџором’’
909 Обележена слава Цркве и општине
910 Књажевац домаћин Фестивала музичких школа Србије
911 Град Београд за Књажевац
912 За чистији Књажевац
913 Мајске свечаности 2011.
914 Акција сузбијања крпеља
915 Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за увођење система ХАЦЦП – на територији најнеразвијенијих општина у Србији
916 Образовна инклузија Рома
917 Књажевац беспрекоран домаћин
918 За адаптацију Гургусовачке куле седам милиона динара
919 Књажевац домаћин кошаркашког турнира
920 Потписани уговори са удружењима
921 Парк пријатељства Белоградчика и Књажевца
922 Рурални туризам-шанса Књажевца
923 Одржана 20. седница Скупштине општине
924 Амбасадор Шпаније посетио Књажевац
925 Продаја возила путем јавног надметања
926 Оглас за земљиште
927 Социјална политика општине
928 Министар здравља у ЗЦ Књажевац
929 Књажевац домаћин ''Домијаде''
930 Обука за будуће предузетнике
931 Пријем за успешне спортисте
932 Сат за нашу планету
933 Обавештење о избору пројеката
934 Пети уговор са Канцеларијом за одрживи развој
935 Сајам запошљавања 23.марта
936 Нова жичара и прва гондола
937 Продаје се Клуб Војске
938 Сајам сеоског туризма у Бору
939 Подстицајни програм за развој села и очување биолошке разноврсности парка природе „Стара планина“
940 Израда пројеката за Бањицу
941 Одржана 19. седница Скупштине општине
942 Помоћник министра пољопривреде у Књажевцу
943 Услуга ближа грађанима
944 Успешан наступ на Сајму туризма
945 РАРИС за Књажевац
946 Директор НАРР-а у Књажевцу
947 Лепоте Књажевца на Сајму у Београду
948 Први пут на Сајму туризма у Софији
949 Признања за угоститеље из Књажевца
950 Нови туристички инфо центар
951 Предах за децу са сметњама у развоју
952 Министар Љајић разговарао са грађанима Књажевца
953 Новац за градски парк
954 Србија на путу ка ЕУ: Берза знања и искустава
955 Развој туризма у Књажевцу, Белоградчику и Сокобањи
956 Уручене стипендије за средњошколце и студенте
957 Усвојен ребаланс буџета
958 "Помоћ у кући деци са инвалидитетом и њиховим породицама" - позив за подношење понуда
959 Састанак Дирекције и месних заједница
960 Тренинг семинар за предузетнике
961 Саобраћајнице проходне
962 Јануарско заседање СО
963 Ничу хотели на Јабучком равништу
964 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац
965 Поклони за прве бебе у 2011. години
966 Дочек ''српске'' нове године
967 Божићни дaрови за децу и полицајце
968 Почиње сезона скијања
969 Усвојен буџет за 2011. годину
970 Давање у закуп пољопривредног земљишта
971 Заказана седница Скупштине
972 Презентација потенцијала Ргошке Бање
973 Помоћ најугроженијима
974 Реконструисана Улица др Савића
975 Смотра аматера Србије у Књажевцу
976 Шест милона динара за помоћ старим и особама са инвалидитетом
977 Унапређење локалних финансија
978 Одржан Меморијални турнир ''Ивица Божоновић''
979 Одржани Пети сусрети етно удружења и асоцијација Србије
980 Обезбеђене куће за избегла и расељена лица
981 Радови у Архео-етно парку у Равни
982 Заказана седница СО
983 Солидарност са Краљевом
984 Сајам локалне самоуправе
985 Потписан уговор са Министарством пољопривреде
986 Отпис камате за грађане
987 За пројектну документацију милион динара
988 Опремање матичне службе
989 Нова скупштина за десет дана
990 Смотра пензионера Тимочке крајине
991 Чудесни свет Драослава Живковића
992 Дани Старе планине у Београду
993 Бициклисти света у Књажевцу
994 Мобилни мамограф у Књажевцу
995 Обезбеђена средства за наставак пројекта
996 Сакрална топографија Књажевца и околине
997 Пријем за победнице такмичења ‘’Дунавски уметник’’
998 Одржана четврта ''Шипуријада''
999 Одржана седница Општинског већа
1000 Обележен Дан чистих планина
1001 Радови на Јабучком равништу
1002 Одржан Међународни фестивал хуманости
1003 Меморандум о сарадњи са Британским саветом
1004 Потписан уговор са Делегацијом ЕУ
1005 Грађевински материјал за избегла и расељена лица
1006 Унапређење топловодног система
1007 Још једно одлагање
1008 Седница СО 14.септембра
1009 Одложена седница Скупштине општине
1010 Обележен Дан МЗ Минићево
1011 Преминуо одборник СО Књажевац
1012 Изабран логотип Центра за социјални рад
1013 Прва фаза уређења градског парка
1014 Почела адаптација Цркве у Бучју
1015 Завршен конкурс за логотип Центра за социјални рад
1016 Срцем за Књажевац
1017 Општинско веће о извршењу буџета
1018 Шпанске компаније улажу у развој Старе планине
1019 Оглас за продају Фабрике сирева "Џерси" у стечају
1020 Oдржан јубиларни Сабор на Кадибогазу
1021 Конкурс центра за социјални рад
1022 ''Жикина шареница'' у Књажевцу
1023 Деценија Сабора на Кадибогазу
1024 Параглајдери летели са Тупижнице
1025 Књажевачки уметници у Белоградчику
1026 Обавештење за откуп пшенице
1027 Оглас за избор корисника за доделу помоћи
1028 Нови програми за социјалне случајеве
1029 Међународни пројекат за сеоски туризам
1030 Кориговане цене воде и грејања
1031 Отворен 49.Фестивал културе младих Србије
1032 За градски парк два и по милиона динара
1033 Грађевински материјал за избегла и интерно расељена лица
1034 Почели радови на уређеним обалама
1035 Фестивал од 29. јуна до 4.јула
1036 Одборници усвојили Стратегију руралног развоја
1037 Европска унија за Књажевац
1038 Уговори са Комесаријатом за избеглице
1039 Седница СО 14.јуна
1040 Акција ''Очистимо Србију'' у Књажевцу
1041 Одржани избори за савете националних мањина
1042 Подршка предузетништву младих
1043 Конкурс министарства просвете
1044 Представљен пројекат регулације Трговишког Тимока
1045 Помоћ избеглицама
1046 Добра сарадња Полиције и Општине
1047 Подршка привреди
1048 Фис трке на Старој планини
1049 На путу ка акредитацији Дома здравља
1050 Нови пројекти у Књажевцу
1051 Три нова развојна пројекта
1052 Oбележен Дан општине
1053 У Књажевцу одржан седми ПРВИСИ
1054 Одржана 13.седница СО Књажевац
1055 Етно фест ''Молитва под Миџором'' у Балта Бериловцу
1056 Ђурђевдан - слава Цркве и Општине
1057 Изложба фотографија у част Дана општине
1058 Почеле мајске свечаности
1059 За Дан општине у новом руху
1060 Подстицајни програм за развој села
1061 Мајски празници
1062 150 година Народне библиотеке ''Његош''
1063 Зелени Књажевац
1064 Обележено 165 година школе у Минићеву
1065 Субвенције за пољопривреду
1066 Расписана лицитација за Базен
1067 Град државних првака
1068 Одржана 12.седница Скупштине општине
1069 Мере за сузбијање беснила
1070 Јачање локалног екомског развоја
1071 Подстицај развоју пољопривреде
1072 Неисправна вода за пиће у Минићеву, Трновцу и Равни
1073 Заказана 12. седница СО
1074 Извештаји јавних предузећа
1075 Делегација Бугарске у Књажевцу
1076 Пoтписан уговор са УСАИД
1077 Почела јавна расправа о Стратегији руралног развоја
1078 Уручене општинске стипендије
1079 Почела подела помоћи
1080 Сарадња са Бугарском
1081 Одржана седница Општинског већа
1082 За Стару планину 560 милиона
1083 Потписан уговор са ’’Рубином’’
1084 Помоћ Владе Србије
1085 Вода исправна за пиће
1086 Вода није за пиће
1087 Проходни путеви
1088 Поплављене оранице
1089 Почело решавање проблема паса луталица
1090 Поштански шалтер у Трговишту
1091 Одржана седница Општинског већа
1092 Седница Штаба за елементарне непогоде
1093 Бирачки списак за националне мањине
1094 Локална самоуправа подржава привреднике
1095 Скупштина усвојила планове јавних предузећа
1096 Дводневна радионица о кластерима
1097 Заказана седница Скупштине општине
1098 РАРИС урадио планове управљања отпадом
1099 Поклони за прве бебе
1100 Скупштина усвојила буџет за 2010. годину
1101 Ветрогенератори на Тупижници?
1102 Могућности за извоз пољопривредних производа
1103 Олакшице за малу привреду
1104 Новац за Музеј
1105 Наставак пројекта "Кућа на пола пута"
1106 Акциони план за младе
1107 Јавна расправа
1108 Стратегија за развој Књажевца
1109 Телефон за информације о новом грипу
1110 Књажевац на Првом сајму локалних самоуправа
1111 Одржани избори за савете месних заједница
1112 ЈП "Путеви Србије" за Књажевац
1113 Министарка за НИП у Књажевцу
1114 Очистимо општину!
1115 Неразвијени траже пријем у Влади Србије
1116 Потписан уговор са Дирекцијом за воде
1117 Осма седница Скупштине општине Књажевац
1118 Штаб цивилне заштите
1119 Нови председник спортског савеза
1120 Презентација Европске мреже предузетништва
1121 Општинско веће о допунском буџету
1122 Презентација Европске мреже предузетништва
1123 Сабор на Панаџур
1124 Размена ђубрива за меркантилну пшеницу
1125 Инвестиције на Коњарнику
1126 Уклањање депонија на Старој планини
1127 Представљени пројекти РАРИСа
1128 Привредни савет
1129 Седница Општинског већа
1130 Женска фудбалска репрезентација у Књажевцу
1131 Књажевац у акцији ’’Очистимо Србију’’
1132 Почела градња моста
1133 Друга страна Србије - Књажевац
1134 Европски фондови у развоју локалне самоуправе
1135 Амбасадор Индије у посети Књажевцу
1136 Јавни позив за градњу одмаралишта на Јабучком равништу
1137 Археолошка истраживања на локалитету Бањица
1138 О безбедности грађана и имовине
1139 Припрема за европске интеграције
1140 Регионална сарадња, услов за улазак у ЕУ
1141 Књажевачко културно лето
1142 Општинско веће о безбедности
1143 Сабор на Кадибогазу
1144 Књажевац спреман за грип
1145 Градилишта на Старој планини
 
Насловна I Архива
Evropski progres
Обједињена процедура

Регистрација стамбених заједница

Strategija Integrisane komunikacije  

Предлози и примедбе


Временска прогноза


   
       

  
                 
          

Временски подаци на мобилном телефону

www.knjazevac.vreme.in.rs/wapindex.php

www.babinzub.vreme.in.rs/wapindex.ph

Понедељак 10.12.

Max. 7°C Min. 1°C

Претежно облачно, ујутру и део преподнева могућа слаба киша. У току дана углавном суво.

Уторак      11.12.

Max. 4°C Min. 0°C

Претежно облачно и углавном суво.

Среда      12.12.

Маx. 6°C Min. -3°C

Претежно сунчано.

Општина Књажевац на друштвеним мрежама
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДанас3526
mod_vvisit_counterОве недеље3526
mod_vvisit_counterОвог месеца61488
mod_vvisit_counterПрошлог месеца136839
mod_vvisit_counterУкупно6507416

We have: guests, bots online


   Извештај

   Информатор


Агенција за развој Књажевца