Комунална инспекција донела је мере заштите од пожара на отвореном простору и шумским комплексима. Ове мере  прописане су законом као обавеза локалне самоуправе, како би се заштитило пољопривредно земљиште. У време зрења и жетве пшенице и јечма, у примени ових мера значајан допринос могу дати лица која рукују пољопривредним машинама, али и грађани.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Прописане мере заштите од пожара на отвореном простору и шумским комплексима.


Време сазревања пшенице и јечма и сама жетва носи потенцијалне опасности од настанка пожара. Чланом 29. Закона о пољопривредном земљишту („Сл.гласник РС", број 62/06) одређено је да јединица локалне самоуправе прописује мере за заштиту пољопривредног земљишта од пожара и других елементарних непогода.

У примени свих организационих и техничких мера заштите од пожара у време зрења и жетве пшенице и јечма пуни допринос могу дати лица која рукују пољопривредним машинама у обављању жетве и транспорта, или се крећу пољима, као и помоћно особље и грађани уколико се буду стриктно придржавали мера заштите од пожара. Оне су одређене Законом о заштити од пожара ( Службени гласник РС 111/2009 и 20/2015) Члановима 48,49,50 и 51 и Општинском одлуком о мерама заштите од пожара на територији општине Књажевац (Сл. Општина бр. 9/2007), и Правилником о посебним мерама заштите од пожара у пољопривреди („Сл.гласник СРС", број 27/84), а састоје се нарочито у следећем:

-    све пољопривредне машине које учествују у жетви и транспорту стрних усева и сламе морају бити технички исправне и обезбеђене против избијања пожара варничењем, исијавањем топлоте или на други начин. У циљу провере техничке исправности, пре почетка жетве врши се технички преглед пољопривредних машина од стране Комисије, састављене од одговарајућих стручних лица.

-    сва лица која рукују пољопривредним машинама у обављању жетве и транспорта и помоћно особље морају бити, према посебном програму, оспособљени за примену мера заштите од пожара,
комбајн кој и учествује у жетви и вршидби мора бити снабдевен исправним пп апаратом типа С-9, ашовом и лопатом;

-    трактори и камиони који учествују у транспорту стрних усева морају бити опремљени и одговарајућом опремом за гашењ е пожара (трактор: пп апарат типа С-2 или С-3, ашов и лопата, а камион пп апарат типа С-6 или С-9, ашов и лопата); За ауспух - ХВАТАЧ ВАРНИЦЕ.

-   свакодневно, по завршетку рада, пољопривредне машине које учествују у жетви, морају се удаљити на место безбедно од избијања пожара.
Разводни систем за гориво и електричну инсталацију треба редовно контролисати, а у току експлоатације водити рачуна да не дође до њиховог оштећења или неисправности.
По завршетку дневног рада пољопривредне машине треба опрати, уклонити плеву и прашину, масноће и друге нечистоће и извршити контролу њене исправности у напред поменутом;

-    од почетка сазревања стрних усева до завршетка жетве забрањено је ложење отворене ватре, а пушење је дозвољено само на месту које је означено као место за пушење, удаљено најмање 30 метара од места рада и снабдевено посудом напуњеном водом за гашење опушака и палидрваца.

Закон о заштити од пожара (члан 50.) забрањује спаљивање остатака стрних усева, спаљивање смећа наотвореном простору и спаљивање биљних остатака.
Запаљиви материјал не смеју се смештати у дворишту на простору који није удаљен најмање 6 м од објекта или дела објекта, ако техничким прописима није другачије одређено.

Општинском одлуком о мерама заштите од пожара на територији општине Књажевац (Сл. Општина бр. 9/2007) прописано је :

На пољопривредном земљишту, дозвољава се паљевина само ради сузбијања штетних инсеката и штетног грмља, искључиво по добијању писменог одобрења Министарства пољопривреде, сектора за инспекцијске послове, инспектора за пољоприврдно земљиште, уз обавезу пријављивања надлежној подручној ватрогасној спасилачкој јединици најкасније 24 сата пре спаљивања. Паљевина не сме бити на мањој удаљености од 50 метара од граница шуме.
У шумама дозвољава се паљевина само ради сузбијања штетних инсеката и штетних грмља, искључиво по добијању писменог одобрења Министарства пољопривреде, Управе за шуме, Републичког шумарског инспектора, уз обавезу пријављивања надлежној подручној ватрогасној спасилачкој јединици најкасније 24 сата пре спаљивања.


КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search