На основу члана 100. Закона о заштити животне средине, Одељење за општу управу и скупштинске послове израдило је План и програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине за 2012. год. који је Општинско веће донело уз сагласност бр. 401-00-930/1/2011-01 од 26.01.2012.год.,Министарства животне средине, рударства и просторног планирања.


Сходно Плану и програму коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине за 2012. год, а увези са позицијом I - Програми и пројекти праћења стања животне средине ( мониторинг) и тачком 2. Контрола квалитета површинских и подземних вода за јавну употребу, Одељење за општу управу и скупштинске послове је на основу Закључка Општинског већа бр. 06-50/2012-09 од 10.08.2012. год., исказаних потреба месних заједница и Уговора о испитивању квалитета површинских и подземних вода за јавну употребу на територији општине књажевац, бр.501-18/2012-02 од 28.06.2012.год. закљученог између општине Књажевац и Завода за јавно здравље „Тимок“ Зајечар као најповољнијим понуђачем, обавило послове узорковања и анализе воде односно испитивања квалитета воде ( микро биолошка и физичко – хемијска исправност). Из буџеског фонда за заштиту и унапређење животне средине за обављену услугу исплаћена је накнада у износу од 189.000,00 дин. Према локацијама узорковања утврђено је следеће стање исправности узорака по месним заједницама:

ПРИКАЗ МЕСТА УЗОРКОВАЊА ПРЕМА МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА И ИСПРАВНОСТИ УЗОРАКА

1.Испитивани узорци воде, микробиолошки и физичко-хемијски су исправан са следећих изворишта :


Редни број


Месна заједница


Назив и локација изворишта

1.


Валевац


„Врело“

2.


Жлне


„Церовица“

3.


Црвење


„Кузма“, „Доњокраска“ и Чесма код гробља

4.


Крента


„Доње врело“

5.


Ћуштица


„Клокотар“

6.


Доња Каменица


Чесма у центру села

7.


Жуковац


Резервоар 1 ,

Резервоар 2,

Резервоар 3,

и„Доњи крај“- чесма

8.


Дебелица


„Перило“

9.


Равна


Каптирани извор на 300м од моста  према селу

10.


Штипина


Чесма у центру села

11.


Зоруновац


„Падина“,

„Прдљивац“

и „Краљевица“

12


Шести габар


Чесма – Давидовић Петрије

13.


Вртовац


„Бабиње“

14.


Балта бериловац


„Бара“

15.


Црни врх


„Коларница“

16.


Кална


Водовод

17.


Бели Поток


„Риђинац“

Укупно:24 места узорковања

2.Испитивани узорци су микробиолошки неисправни са следећих изворишта:


Редни број


Месна заједница


Назив и локација изворишта

1.


Зубетинац


„Св. Никола“

„Перин кладанац“

„Седлица“

„Рауловац“

2.


Орешац


„Беле воде“

3.


Жлне


„Манастир“ и „ Понор“

4.


Ћуштица


Чесма код школе и „Ковачево“

5.


Штрбац


„Коренатац“ и „Милићино“

6.


Горња Каменица


„Коренатац“

7.


Доња Каменица„Манастир“ и „Дрен“

8.


Жуковац


Резервоар 4 - чесма

9.


Јаловик извор


„Изворске реке“

10.


Ошљане


Чесма на крају клисуре код старог дома

11.


Вина


Чесма у подножју села, Чесма у

„Колонији“ и Чесма изнад села

12.


Стањинац


Доња чесма, Горња чесма и Центар

13.


Зоруновац


„Луда врба“

14.


Шести габар


Чесма код школе

15.


Балта бериловац


„Шугарац“ и „Кула“

16.


Ново Корито


Чесма код цркве, „Селиште“, „Студена падина“, „Кадибогаз“ и „Ганчин дол“

17.


Бели поток


„Оденац“ и „Осредак“

18.


Вртовац


„Ивачје“, “Нартије“ и “Врбице“

Укупно:37 места узорковања


3.Испитивани узорци су физичко-хемијски неисправни са следећих изворишта:

Редни број


Месна заједница


Назив и локација изворишта

1.


Црни врх


„Козарнички поток“
Стањинац


Горњачесма-


Укупно:2 места узорковања


Предложене мере од стране Завода за јавно здравље „Тимок“ Зајечар за отклањање недостатака у циљу постизања задовољавајућег квалитета воде у зависности од добијених резултата су:

-чишћење и дезинфекција и

- хлорисање

О резултатима испитивања и мерама предложеним за отклањање недостатака у циљу постизања задовољавајућег квалитета воде, предложених од стране Завода за јавно здравље „Тимок“ Зајечар, Општинска управа, писмено је обавестила  председнике савета месних заједница у којима је вршено узорковање и анализа  квалитета воде.

Одељење за општу управу и скупштинске послове

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search