Општинска упрва-Одељење за утврђивање и наплату локалних јавних прихода утврђиваће право на условни отпис камате и мировање пореског дуга за обавезе доспеле за плаћање закључно са стањем на дан 31.10. 2012. године по основу локалних јавних прихода-пореза на имовину, накнаде за коришћење грађевинског земљишта, накнаде за унапређење и заштиту животне средине и локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору и исто ће важити за све пореске обвезнике-физичка лица, предузетнике и правна лица. Порески обвезници могу своје право на отпис камате и мировање пореског дуга остварити уз испуњење услова прописаних одлуком и то да измире своје обавезе доспеле за новембар и децембар 2012.године најкасније до 31.јануара 2013. године, редовно измирују текуће обавезе, у складу са аконтационим задужењима. Информације о стању дуга могу се добити у просторијама одељења за утврђивање и наплату локалних јавних прихода сваког радног дана, или на телефоне: 731-623, 731-633, локали 112, 229 и на број 735-770.           

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search