На основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину ( „Сл. гласник РС“, број: 135/04 и 36/09), Општинска управа, Одељење за привреду и друштвене делатности општине Књажевац , објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину


Носилац Пројекта, предузеће за производњу, промет и услуге „СЦС ПЛУС“ д.о.о, Књажевац, са седиштем у ул.  Књаза Милоша бр.9.  у Књажевацу,.  поднео је захтев за одлучивање о  потреби процене утицаја  на животну средину пројекта Поизводна хала, намењена производњи у дрвној индустрији ( обрада дрвета и производа од дрвета – иверица и сл.), проширење капацитета – пословног простора, чија се изградња планира на катастарској парцели бр. 1592/1 и 1592/2 КО Орешац, у селу Подвис, бб, општина Књажевац.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца Пројекта може се извршити у просторији број 51, надлежног органа Општинске управе – Одељење за привреду и друштвене делатности, општине Књажевац, ул. Милоша Обилића 1. Књажевац, у року од 10 дана од дана обавештења,  почев од 19.05.2015 год. радним даном у времену од 12 до 14 часова.

Молимо, заинтересоване органе и организације и јавност, да у року од 10 дана од дана обавештавања, а након увида у документацију, доставите мишљењe о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину у писменој форми овом органу.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search