На основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину ( „Сл. гласник РС“, број: 135/04 и 36/09), Општинска управа, Одељење за привреду и друштвене делатности општине Књажевац, објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину


Oвлашћено лице ENVIROSERV D.O.O BEOGRAD, ул. Авалска , бр.186, 11232 Београд, је у име и за рачун Носиоца Пројекта „НИС“ а.д. Блок Промет, НОВИ САД, ул. Народног фронта бр.12., поднело је захтев за одлучивањe о потреби процене утицаја Пројекта Уклањање постојеће станице за снабдевање горивом ССГ „КЊАЖЕВАЦ 3“ на животну средину, на кп. бр. 5018 КО Књажевац, ул. Васе Пелагића , бр.2б. Књажевац.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца Пројекта може се извршити у просторији број 42, надлежног органа Општинске управе – Одељење за привреду и друштвене делатности, општине Књажевац, ул. Милоша Обилића 1. Књажевац, у року од 10 дана од дана обавештења , почев од 09.11.2015 год. радним даном у времену од 12 до 14 часова.

Молимо, заинтересоване органе и организације и јавност, да у року од 10 дана од дана обавештавања, а након увида у документацију, доставе мишљењe о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја  предметног пројекта на животну средину у писaнoj форми овом органу.

Надлежни орган одлучиваће о поднетом захтеву узимајући у обзир мишљења достављена до 19.11.2015.год.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search