На основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину ( „Сл. гласник РС“, број: 135/04 и 36/09), Општинска управа, Одељење за привреду и друштвене делатности општине Књажевац , објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о поднетом  захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину


Носилац Пројекта, „Телеком Србија“, А..Д, Таковска,  бр. 2, 11 000 Београд,  поднео је захтев,за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекта Радио базне станице “Књажева - 9-бригаде УМТС“ -ЗА 64, ЗАУ64, Књажевац, чија се реализација   планира на катастарској парцели бр. 6742/12 КО Књажевац, у улици 9-те бригаеде, бр 15,Књажевац.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца Пројекта може се извршити у просторији број 42, надлежног органа Општинске управе – Одељење за привреду и друштвене делатности, општине Књажевац, ул. Милоша Обилића 1. Књажевац, у року од 10 дана од дана обавештења ,   радним даном у времену од 12 до 14 часова.

Молимо, заинтересоване органе и организације и јавност,  да у року од 10 дана од дана обавештавања, а након увида у документацију, доставите мишљењe о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја  предметног пројекта на животну средину у писменој форми овом органу.

С поштовањем ,

Обрадила  Ластица Миливојевић  ШЕФ ОДEЉЕЊА Дипл. ецц. Марија Јеленковић

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search