Република Србија
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Општинска управа
Одељење за привреду
и друштвене делатности
Број: 501- 63/2016-06
Дана: 25.01.2016 год.

О б а в е ш т е њ е
О донетом решењу о  издавању обновљене интегралне дозволе  за сакупљање и транспорт инертног и неопасног отпада


Општинска управа општине Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности, обавештава јавност да је на захтев оператера  Д.О.О.“СИРОВИНА“ЊАЖЕВАЦ из Књажевца , ул. Доситејева бр. бб  издато Решење о издавању обновљене интегралне дозволе за сакупљање и транспорт инертног и неопасног отпада  на територији општине Књажевац РЕГИСТАРСКОГ БРОЈА 01/1.

У спроведеном поступку донето је Решење бр.501- 63/2016-06 од 28.12.2016.год., којим је оператеру  Д.О.О.“СИРОВИНА“ЊАЖЕВАЦ из Књажевца издата, обновљена интегрална дозвола за сакупљање и транспорт инертног и неопасног отпада на територији општине Књажевац, на основу захтева и достављене документације  од стране оператера а на основу чл. 59., 60. став 3 и 70. Закона о управљању отпадом («Сл. гласник РС», бр. 36/09, 88/10 и 14/16).

Увид у издату дозволу може се извршити у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторији Општинске управе општине Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности, канцеларија бр. 42, у времену од 7,30 до 15,30 часова.

Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министру пољопривреде и заштите животне средине, Републике Србије, а подноси се преко овог органа са плаћеном републичком  административном таксом од 440 дин..

Обавештење се објављује на основу чл. 69. став 1.Закона о управљању отпадом («Сл. гласник РС», бр. 36/09, 88/10 и 14/16).

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search