Одељење за привреду и друштвене делатности, Општинске управе Књажевац  на основу члана 20. и 29 Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр: 135/04 и 36/09) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

О јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја

на животну средину за Пројекат базне станице мобилне телефоније „Књажевац 4“

Обавештава се јавност и заинтересовани  органи и организације да је носилац Пројекта, „Теленор“ д.о.о Београд, ул. Омладинских бригада , бр. 90, 11 070 Нови Београд, поднео  захтев, заведен код овог органа под бр. 501-37/2019-06 дана 25.03.2019 године  за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину, за Пројекат  базне станице мобилне телефоније    „ Књажевац 4 “, чија се реализација планира на врху објекта ( инсталација антена на крову  објекта а инсталација кабинета  у поткровљу ) , на адреси ул. Илије Бирчанина 1А, на катастарској парцели бр. 4966 КО Књажевац у Књажевцу.

У складу са чланом 3. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину (''Сл. гласник РС'', број 69/05) увид у поднету Студију о процени утицаја на животну средину заинтересована јавност може извршити у просторији бр. 42, Општинске управе Књажевац, Милоша Обилића, бр.1, 19350 Књажевац. , радним данима у времену од 10.00 до 15.00 часова , као и на службеном сајту Општине www.knjazevac.rs у рoку oд 20 дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa oвoг oбaвeштeњa.

У складу са чланом 4. став 2. и чланом  6.  Горе наведеног правилника, примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину се подносе  и достављају у писаном облику, Одељењу за привреду и друштвене делатности, Општинске управе Књажевац., ул. Милоша Обилића,бр.1.Књажевац.                 
Јавна расправа и презентација предметне Студије биће одржана  у просторијама Општинске управе Књажевац , дана  19.  априла, 2019.  године са почетком у 11:00 часова.


Датум објаве: 26.03.2018 године

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search