Одељење за привреду и друштвене делатности, Општинске управе Књажевац  на основу члана 20. и 29 Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр: 135/04 и 36/09)објављује


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи о

Студији о процени утицаја на животну средину



Обавештава се јавност и заинтересовани  органи и организације да је носилац Пројекта, ЈКП„Стандард“Књажевац,ул.Капларова,бр.8А,19350Књажевац,поднеозахтев заведен код овог органа под бр. 501-71/2019-06 дана 14.06.2019 године  за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат  реконструкције магистралног цевовода DN-500 у Књажевцу, чија се реализација планира од Сињег вира према низводним насељима до Књажевца у дужини трасе дистрибутивног  цевовода од  7.269,00 м.


У складу са чланом 3. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину (''Сл. гласник РС'', број 69/05) увид у поднету Студију о процени утицаја на животну средину заинтересована јавност може извршити у просторији бр. 42, Општинске управе Књажевац, Милоша Обилића, бр.1, 19350 Књажева, радним данима у времену од 10.00 до 15.00 часова , као и на службеном сајту Општине линк у рoку oд 20 дaнa oд дaнa објављивања овог обавештења.

У складу са чланом 4. став 2. и чланом  6.  наведеног правилника, примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину се подносе  и достављају у писаном облику, Одељењу за привреду и друштвене делатности, Општинске управе Књажевац., ул. Милоша Обилића, бр.1. Књажевац.


Јавна расправа и презентација Студије биће одржана  у просторијама Општинске управе Књажевац  дана, 15. 07. 2019.  године са почетком у 11:00 часова.


Датум објаве: 17.06.2019 године

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search