Општинско веће општине Књажевац  огласило је јавни увид у
1. Нацрт Одлуке о измени и допуни Одлуке о локалним административним таксама
2. Нацрт Одлуке о утврђивању стопе пореза на имовину у Општини Књажевац
3. Нацрт Одлуке о утврђивању стопе амортизације за коју се умањује вредност непокретности на територији општине Књажевац
4. Нацрт Одлуке о одређивању зона на територији општине Књажевац
5. Нацрт Одлуке о коефицијентима за утврђивање основице пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини Књажевац


Нацрти Одлука објављени су од 15. октобра 2013 године на сајту Општине Књажевац  www.knjazevac.rs и биће на јавном увиду до 30. октобра 2013 године.

Током јавног увида примедбе се могу писмено доставити писарници Општинске управе општине Књажевац, Улица Милоша Обилића бр. 1.  најкасније до 30. октобра 2013 године у 09,00 сати.

Јавна расправа поводом нацрта Одлука  одржаће се у згради Општинске управе у Улици Милоша Обилића бр. 1.  (сала Општинског већа -  у приземљу) 30. октобра 2013. године са почетком

- у 10,00 часова

за Нацрт Одлуке о измени и допуни Одлуке о локалним административним таксама

- у 11,00 часова.

1. за Нацрт Одлуке о утврђивању стопе пореза на имовину у Општини Књажевац
2. за Нацрт Одлуке о утврђивању стопе амортизације за коју се умањује вредност непокретности на територији општине Књажевац
3. за Нацрт Одлуке о одређивању зона на територији општине Књажевац
4. за Нацрт Одлуке о коефицијентима за утврђивање основице пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини Књажевац

У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртима Одлука  у писаном облику, могу их додатно образложити.

Одлукy о измени и допуни Одлуке о локалним административним таксама преузмите овде.

Одлукy о утврђивању стопе пореза на имовину у Општини Књажевац преузмите овде.

Одлукy о утврђивању стопе амортизације за коју се умањује вредност непокретности на територији општине Књажевац преузмите овде.Одлукy о одређивању зона на територији општине Књажевац преузмите овде.

Одлукy о коефицијентима за утврђивање основице пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини Књажевац преузмите овде.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search