Општинско веће општине Књажевац  огласило је јавни увид у
1. Нацрт Одлуке о снабдевању водом за пиће на територији општине Књажевац
2. Нацрт Одлуке о пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода на територији општине Књажевац
Током јавног увида примедбе се могу писмено доставити писарници Општинске управе општине Књажевац, Улица Милоша Обилића бр. 1.  најкасније до 06. марта 2014. године у 09,00 сати.

Јавна расправа поводом нацрта Одлука  одржаће се у згради Општинске управе у Улици Милоша Обилића бр. 1.  (сала Општинског већа -  у приземљу) 06. марта 2014. године са почетком

- у 10,00 часова

1. Нацрт Одлуке о снабдевању водом за пиће на територији општине Књажевац

- у 10,00 часова.

2. Нацрт Одлуке о пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода на територији општине Књажевац


У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртима Одлука  у писаном облику, могу их додатно образложити.

1. Нацрт Одлуке о снабдевању водом за пиће на територији општине Књажевац

2. Нацрт Одлуке о пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода на територији општине Књажевац

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search