Општинска управа – Одељење за општу управу и скупштинске послове, општине Књажевац, обавештава грађане да је донето Решење да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат базне станице мобилне телефоније „ПОДВИС“ и КАЛНА“, чија се реализација планира, на кат. парц. бр. 3243/1 КО Ргоште и на кат. парц. бр 7894 КО Кална, општина Књажевац, носилац Пројекта је  „ТЕЛЕНОР“ д.о.о. Београд, Ул. Омладинских Бригада, бр.90., 11070 Нови Београд.
Решења бр. 501-96/2012-07 и 501-95/2012-07 од 18.10.2012.год.  да није потребна процена утицаја на животну средину Општинска управа, Одељење за општу управу и скупштинске послове донело је након спроведеног поступка и  утврдило је у току поступка да Пројекат базне станице мобилне телефоније „ПОДВИС“ и „КАЛНА“ у току рада неће имати негативног утицаја на животну средину уз примену прописаних мера и услова заштите животне средине.
Носилац Пројекта „ТЕЛЕНОР“ д.о.о. Београд, је дужан да примењује све мере заштите животне средине предвиђене Решењем и условима надлежних органа и организација.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search