Обавештавамо грађане да ће 18.08.2020.године, уколико се стекну непходни метео услови, предузеће ДЕ-МУС д.о.о почети третман сузбијања ларви комараца на територији локалне самоуправе, у складе са Уговором бр. 404-02-8/2020-02/10 16.03.2020.године.

Радови ће се изводити у периоду од 09 до 18 часова.

Планиарано је да радови трају 1 дан.

Третман ће се вршити препаратом за сузбијање ларви комараца LARVASTOP PIRIPROX 0,5 ZG.

Координацију рада спровешће шеф стручно оперативног тима извођача, уз пуну сарадњу са надзором третмана испред локалне самоуправе.

ОБАВЕШТЕЊЕ у целини можете видети овде

У вези са одлукама Владе РС, донетих на седници 16. јула 2020. године, у вези са спречавањем ширења вируса COVID-19, Општински штаб за ванредне ситуације општине Књажевац, као мере за сузбијање или спречавање епидемије заразне болести COVID-19, дана 16.07.2020. године,


 О Б А В Е Ш Т А В А
Грађане општине Књажевац:


    Лица оболела од заразне болести COVID-19 изолују се и лече у објектима који су посебно одређени и припремљени за изолацију и лечење оболелих.
    Лица оболела од заразне болести COVID-19 дужна су да прихвате изолацију у за то одређеним објектима и да се придржавају мера и упутстава које нареди надлежни доктор медицине, односно доктор медицине специјалиста епидемиологије.
    Лице које се не придржава налога доктора медицине, по пријави здравствене установе принудно се изолује у присуству представника органа управе надлежног за унутрашње послове.
    Лица код којих је тестирањем утврђено присуство вируса SARS-CoV-2, а код којих није утврђено присуство ниједног симптома и/или знака болести COVID-19, упућују се у изолацију у кућним условима са здравственим надзором на акутно респираторно обољење изазвано вирусом SARS-CoV-2 у трајању од 14 дана, након чега се после прегледа лекара примарне здравствене заштите (COVID амбуланте) поново тестирају на присуство вируса SARS-CoV-2 у дому здравља у месту пребивалишта, односно боравишта.
    Лица код којих клиничка слика, по налазу доктора медицине, указује на високу могућност присуства болести COVID-19, такође се упућују на самоизолацију до пристизања резултата ПЦР теста.
    Лица код којих се испољавају врло благи симптоми и/или знаци болести COVID-19 упућују, након прегледа лекара специјалисте (пријемно-тријажног центра COVID болница), на лечење и изолацију у кућним условима под здравственим надзором лекара примарне здравствене заштите (COVID амбуланте), а по потреби се упућују у пријемно-тријажни центар COVID болница.
    Контролу придржавања мере изолације врше припадници органа државне управе надлежног за унутрашње послове, на основу података које доставља установа која је извршила тестирање.
    Лица која су, након изолације и лечења, односно једног негативног теста на присуство вируса SARS-CoV-2, отпуштена на кућно лечење, дужна су да, након отпуста, остану под здравственим надзором на акутно респираторно обољење изазвано вирусом SARS-CoV-2 у трајању од 14 дана (изолација у кућним условима), након чега се поново тестирају на присуство вируса SARS-CoV-2 у дому здравља у месту пребивалишта, односно боравишта.
    Контролу придржавања мере изолације врше припадници органа државне управе надлежног за унутрашње послове, на основу података које им, преко органа државне управе надлежног за послове здравља, доставља установа која је извршила отпуст.


ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ


У вези са одлукама Владе РС, донетих на седници 16. јула 2020. године, у вези са спречавањем ширења вируса COVID-19, Општински штаб за ванредне ситуације општине Књажевац, као мере за сузбијање или спречавање епидемије заразне болести COVID-19, дана 16.07.2020. године,


 О Б А В Е Ш Т А В А
Грађане општине Књажевац:


    На територији општине Књажевац је проглашена ванредна ситуација због настанка елементарне непогоде ширењем епидемије заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 и од данас се примењују следеће посебне мере заштите становништва од заразних болести:
– забрана окупљања у затвореном и отвореном простору више од пет лица, ако није могуће обезбедити физичку дистанцу од два метра и одговарајуће мере личне заштите,
– у јавним парковима и игралиштима, као и током вежбања на отвореном простору дозвољено је окупљање до пет лица, уз одговарајуће мере личне заштите,
– у свим затвореним просторима обавезно ношење заштитних маски и поштовање физичке дистанце од два метра,
– забрана организовања свечаности, као и организовања спортских и других забавних манифестација,
– ограничава се радно време угоститељских објеката који немају башту и ноћних клубова, тако да ти објекти неће радити од 21.00 часа до 06.00 часова наредног дана,
– ограничава се радно време угоститељских објеката који имају башту, тако да ти објекти неће пружати угоститељске услуге у затвореном делу објекта од 21.00 часа, а у отвореном делу објекта (башти) од 23.00 часа до 06.00 часова наредног дана,
– прилагођавање рада угоститељских објеката тако да за једним столом не могу седети више од два лица, изузев ако су у питању родитељи и малолетна деца или лица која живе у заједничком домаћинству, уз обавезни размак од два метра између столова,
– пуна примена свих превентивних мера у установама предшколског васпитања и образовања,
– у основним и средњим школама одложити окупљања, а пријемне и друге испите организовати уз примену свих мера личне заштите (физичка дистанца од два метра, обавезно ношење маске и/или визира и рукавица),
– у јавном превозу обавезно ношење заштитних маски, уз редовно проветравање и дезинфекцију возила,
– забрана коришћења отворених и затворених базена, спа и велнес центара,
– спровођење мера заштите у верским објектима и приликом вршења верских обреда,
– спровођење мера заштите у козметичким, фризерским салонима, салонима лепоте, фитнес центрима и теретанама (маске и рукавице),
– честа дезинфекција свих јавних објеката,
– дезинфекција најмање једанпут дневно заједничких просторија у стамбеним зградама (препорука),
– што чешће прање улица и јавних површина уз употребу дезинфекционих средстава.
    Контролу придржавања наведених мера заштите врше надлежни републички и општински органи.

    Новчаном казном од 5.000 динара казниће се за прекршај физичко лице које крши меру обавезног ношења заштитне маске у јавном превозу или у затвореном простору.

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ

На основу члана 39. став 1. тачка 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018), на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације за територију општине Књажевац у циљу сузбијања и спречавања епидемије заразне болести COVID-19, са седнице одржане дана 17.07.2020. године, доносим


 О Д Л У К У


1. ПРОГЛАШАВА СЕ ванредна ситуација на територији општине Књажевац, због настанка елементарне непогоде ширењем епидемије заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

3. Одлуку доставити: МУП-Сектору за ванредне ситуације, јавним институцијама, службама и предузећима, члановима штаба за ванредне ситуације општине Књажевац,  медијима и архиви.

Број: 217-120/2020-02                                                                                 
17.07.2020. године                                                                          
                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, 
К њ а ж е в а ц                                                                                      мр Милан Ђокић    

На основу члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018) и члана 17. Уредбе о саставу, начину и организацији рада Штабова за ванредне ситуације („Сл. гласник РС“, број 27/2020), Стручно оперативни тим за предузимање превентивних и оперативних мера за заштиту од епидемије заразних болести, као мере за сузбијање или спречавање епидемије заразне болести COVID-19, дана 10.07.2020. године, доноси

П Р Е П О Р У К У


1. Особе који имају сиптоме налик корона вирусу треба да избегавају социјалне контакте и да својим понашањем буду одговорни према себи и другима.

2. Препорука ступа на снагу даном доношења.

3. Препоруку доставити медијима и архиви.


Број: 217-118/2020-01                                                     РУКОВОДИЛАЦ
10.07.2020. године                                             СТРУЧНО ОПЕРАТИВНОГ ТИМА,
                                                                                
К њ а ж е в а ц                                                              мр Милан Ђокић          

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search