Председник општине Књажевац мр. Милан Ђокић је донео Одлуку о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац за 2020.годину коју можете у целини видети овде

Извештај о стручној оцени пријава - пројеката удружења са листом рангирања можете видети овде

Пунолетни грађани општине Књaжевац увид у део јединственог бирачког списка могу обавити у Општинској управи, канцеларији број 24. Захтеве за евентуалне промене у делу јединственог бирачког списка грађани са пребивалиштем, односно интерно расељена лица

На основу Закључка Општинског већа општине Књажевац, број 06-27/2020-09 од дана 27.05.2020. године, Општина Књажевац- Одељење за буџет, финансије и утврђивање и наплату локалних јавних прихода Општинске управе Књажевац, упућује


 ЈАВНИ ПОЗИВ
УГОСТИТЕЉСКИМ ОБЈЕКТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА РАДИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШЕМЕ ДОДЕЛЕ ВАУЧЕРА УЧЕНИЦИМА ЗАВРШНИХ РАЗРЕДА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ И УЧЕНИЦИМА ЗАВРШНИХ РАЗЛОГА СРЕДЊИХ ШКОЛА КОЈИ СУ СЕ ШКОЛОВАЛИ У ДРУГИМ МЕСТИМА, А ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ


1.    Позивају се угоститељски објекти са територије општине Књажевац да поднесу пријаве ради реализације шеме доделе ваучера ученицима завршних разреда средњих школа са теритоије општине Књажевац и ученицима завршних разреда средњих школа који су се школовали у другим местима, а имају пребивалиште на територији Општине Књажевац.
2.    Сви ученици завршних разреда средњих школа са територије општине Књажевац и ученици завршних разреда средњих школа који су се школовали у другим местима, а имају пребивалиште на територији Општине Књажевац, добиће од Општине Књажевац ваучер у вредности од 3.000,00 динара, који ће моћи да искористе за конзумирање хране и пића у угоститељским објектима на територији Општине Књажевац који поднесу пријаву ради реализације шеме доделе ваучера ученицима из тачке 1. овог Јавног позива и за које се утврди да испуњавају услове по овом јавном позиву (да се ради о угоститељском објекту и да делатност обавља на територији општине Књажевац).
3.    Истовремено са ваучером из претходне тачке, ученици завршних разреда средњих школа са територије општине Књажевац и ученици завршних разреда средњих школа који су се школовали у другим местима, а имају пребивалиште на територији Општине Књажевац добиће списак угоститељских објеката у којима могу искористити ваучере.
4.    Општина Књажевац ће угоститељским објектима који буду пружали услуге конзумирања хране и пића пренети средства сразмерно броју реализованих ваучера, са искоришћеним ваучерима у прилогу.
5.    Рок за подношење пријава: 05.06.2020. године до 14.30 часова. Пријаве се подносе на писарницу Општине Књажевац, ул. Милоша Обилића 1, Књажевац, на обрасцу који је саставни део овог јавног позива.

  6. Особа за контакт по овом јавном позиву је Бранислав Јосифовић, тел. 064/8643300

Број: 401-38/2020-05
У Књажевцу, 29.05.2020. годинеОдељење за буџет, финансије и утврђивање и наплату локалних јавних прихода
Општинске управе Књажевац

Руководилац Одељења
Анкица Марковић, ср.

Пријавни образац можете преузети овде

 

Обавештавају се грађани и корисници водоснабдевања са система "Сињи Вир" да ће у недељу 31.05.2020.године услед радова на магистралном цевоводу, доћи до помањкања или нестанка воде код корисника, због искључења изворишта "Сињи Вир" док трају радови.

Планирано искључење ће бити од 08:00 - 20:00 часова, па се обавештавају грађани да на време захвате неопходне количине воде за пиће и ускладе своје потребе са новонасталим условима и могућношћу нестанка воде.

Обавештење у целини можете видети овде

РAСПOРEД РAДA - MEСTA ЦИСTEРНE ЗA ВOДУ НA ДAН  31.05.2020. J.К.П. „СTAНДAРД“ -  КЊAЖEВAЦ

10,00 – 20,00 ч - ЗДРAВСTВEНИ ЦEНTAР

10,00 - 11,00 ч - РAСКРШЋE УЛ. РAДНИЧКA И Д. РAДOСAВЉEВИЋA
11,00 - 12,00 ч - РAСКРШЋE УЛ. ПOР. ATAНAСК.  И  Д. РAДOСAВЉEВИЋA
12,00 - 13,00 ч - РAСКРШЋE УЛ. Б. METAЛЦA И ЏEРВИНСКE
13,00 - 14,00 ч - РAСКРШЋE УЛ. КAРAЂOРЂEВA И  Б. METAЛЦA
14,00 - 15,00 ч - РAСКРШЋE УЛ. КЊAЗA MИЛOШA И 9-TE БРИГAДE
15,00 - 16,00 ч - РAСКРШЋE УЛ. КЊAЗA MИЛOШA И JAНКA КATИЋA
16,00 - 17,00 ч – РAСКРШЋE УЛ. ЛOЛE РИБAРA И ЏEРВИНСКE
17,00 - 18,00 ч - AДMИНИСTРATИВНИ ЦEНTAР (ПРEКO ПУTA „MOДE“)
18,00 - 19,00 ч - УЛ. ИЛИJE БИРЧAНИНA И OКTOБAРСКE РEВOЛУЦИJE
19,00 - 20,00 ч - КРУЖНИ TOК (ПРOДAВНИЦA „ЛУКС“)

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search