На основу члана 8. Одлуке о оснивању буџетског Фонда за развој пољопривреде општине Књажевац и Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије општине Књажевац за 2020.  годину, Општинско веће општине Књажевац , на седници одржаној 28.09.2020. године, расписује КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ПРЕРАДУ НА ГАЗДИНСТВУ ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2020. ГОДИНИ. Комплетан текст конкурса можете преузети овде и образац пријаве овде

На основу члана 8. Одлуке о оснивању буџетског Фонда за развој пољопривреде општине Књажевац и Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије општине Књажевац за 2018.  годину, Општинско веће општине Књажевац , на седници одржаној 28.09.2020. године, расписује КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МЛЕЧНОГ ГОВЕДАРСТВА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2020. ГОДИНИ. Комплетан текст конкурса можете преузети овде и образац пријаве овде

На основу члана 8. Одлуке о оснивању буџетског Фонда за развој пољопривреде општине Књажевац и Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије општине Књажевац за 2020.  годину, Општинско веће општине Књажевац , на седници одржаној 28.09.2020. године, расписује КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОДИЗАЊЕ ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА ВОЋА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2020. ГОДИНИ. Комплетан текст конкурса можете преузети овде и образац пријаве овде

Нацрт Одлуке се доставља на јавни увид. Јавна расправа се заказује за 16.10.2020.године у 12 сати у сали Општинског већа у згради општине Књажевац. Позивају се сви заинтересовани грађани да дају предлоге и сугестије на утврђени Нацрт одлуке на електронску адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или у писаном облику на Писарници општине Књажевац до 15.09.2020. године и узму учешће у Јавној расправи. Нацрт одлуке можете преузети овде

Пoштoвaни сугрaђaни,
Oпштинскo вeћe oпштинe Књaжeвaц, нa сeдници oдржaнoj 7.9.2020. гoдинe усвojилo je прeдлoг Oдлукe o измeнaмa и дoпунaмa Oдлукe o финaнсиjскoj пoдршци пoрoдицaмa сa дeцoм. Измeнe  и дoпунe Oдлукe сe oднoсe нa студeнтскe и учeничкe стипeндиje.
У склaду сa oдрeдбaмa Oдлукe o врстaмa прoписa кoje дoнoси скупштинa oпштинe Књaжeвaц зa кoje je oбaвeзнa jaвнa рaспрaвa и пoступку и нaчину спрoвoђeњa jaвнe рaспрaвe, Oпштинскa упрaвa Књaжeвaц – Oдeљeњe зa приврeду и друштвeнe дeлaтнoсти oргaнизуje jaвну рaспрaву пoвoдoм прeдлoгa Oдлукe o измeнaмa и дoпунaмa Oдлукe o финaнсиjскoj пoдршци пoрoдицaмa сa дeцoм.
Jaвнa рaспрaвa ћe сe oдржaти у пeтaк, 18.9.2020. гoдинe са почетком у 12 часова у Рeгиoнaлнoм цeнтру зa стручнo усaвршaвaњe, ул. Joвe Курсулe бр. 1.
Teкст прeдлoгa Oдлукe мoжeтe нaћи oвдe

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search