ОПШТИНА  КЊАЖЕВАЦ – ОПШТИНСКА  УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА  УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОГЛАШАВА
РАНИ ЈАВНИ  УВИД
ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  СЕЛА БАЛТА БЕРИЛОВАЦ

Рани јавни увид обавиће се у трајању од 15 дана, од 01. јула  до 15. јула 2019. године, радним данима од 8 до 15 часова у просторијама JП «Предузеће за развој, урбанизам и изградњу» општине Књажевац, Кеј Д. Туцовића бр. 30 и у згради општине Књажевац, ул. М. Обилића бр. 1, соба бр. 44.

Циљ израде Плана генералне регулације је спровођење Просторног плана општине Књажевац („Сл. лист општине Књажевац бр. 9/1/2011) и ближа разрада обухваћеног подручја од око 141 ха. Граница обухвата Плана детаљне регулације је одређена  Одлуком о изради плана. Коначна граница планског обухвата утврдиће се у фази нацрта Плана генералне регулације.
Све примедбе и сугестије, у току раног јавног увида, могу се у писаној форми доставити Општинској управи - Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општине Књажевац, најкасније до 15.07. 2019. године.
Евидентиране примедбе и сугестије, правних и физичких лица, могу утицати на планска решења.
Пре излагања на рани јавни увид, Комисија за планове општине Књажевац је на седници одржаној 18.06. 2019. године донела закључак о оглашавању раног јавног увида .
Рани јавни увид се организује на основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи ("Сл. глaсник РС", брoj 72/09, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/2013-одлука УС,  132/2014 , 145/2014 , 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон).

ОПШТИНА  КЊАЖЕВАЦ – ОПШТИНСКА  УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА  УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО - СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

 

ОГЛАШАВА
ЈАВНИ  УВИД  И  СТРУЧНУ  РАСПРАВУ

О  НАЦРТУ  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРВЕ ФАЗЕ ТУРИСТИЧКОГ РИЗОРТА “ЈАБУЧКО РАВНИШТЕ” НА СТАРОЈ ПЛАНИНИ
И ИЗВЕШТАЈУ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРВЕ ФАЗЕ ТУРИСТИЧКОГ РИЗОРТА “ЈАБУЧКО РАВНИШТЕ” НА СТАРОЈ ПЛАНИНИ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Јавни увид обавиће се у трајању од 30 дана од 01. јула  до 30. јула 2019 године, радним данима од 8 до 15 часова у згради СО Књажевац соба бр.44. Јавна седница одржаће се 31. јула 2019 године, у 13 часова у просторијама Скупштине општине Књажевац (сала Општинског већа). Увид у Нацрт наведеног плана може се извршити и на сајту општине Књажевац www.knjazevac.rs

Примедбе на планирана решења, у току јавног увида, могу се у писаној форми доставити Општинској управи-Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове  општине Књажевац, најкасније до  30. јула 2019 године.
Правна и физичка лица могу пред Комисијом за планове Скупштине општине Књажевац да образложе своје примедбе, које су у писаном облику послали током јавног увида. Пре излагања на јавни увид, Комисија за планове Скупштине општине Књажевац је на седници одржаној 18. јуна 2019. године извршила стручну контролу Нацрта  овог  плана.    Јавни увид се организује на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи ("Сл. глaсник РС", брoj 72/09, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/2013-одлука УС,  132/2014 , 145/2014 , 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон).
По завршетку јавне седнице Комисија за планове сачињава Извештај који  доставља  носиоцу израде планова.

Документа за увид можете преузети овде.

Представник општине Књажевац одређен решењем Министарства за државну управу и локалну самоуправу даје следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ

У оквиру Републичког програма сузбијања ларви комараца које организује Министарство државне управе и локалне самоуправе, Републике Србије , овим путем обавештавамо пчеларе и остале грађане да ће извођач акције предузеће „DE MUS“ d.o.o из Београда, дaнa 26 и 27.06.2019 гoдинe од 09 до 18 часова  сa  двe eкипe извршити трeтмaн прeдвиђeних лoкaциja нa тeритoриjи oпштинe Књaжeвaц нa укупнoj пoвршини oд 180хa, у циљу заштите становништва од заразних болести.

Прeпaрaт LARVASTOP  PIRIPROX  0,5 ZG који се користи није отрован за пчеле и топлокрвне организме. Препарат се искључиво апликује у воду где се налазе легла комараца.

Особа задужена за контакт и спровођење акције: Борис Вучетић, тел.060/020-85-01

Нацрт Одлуке се објављује на Јавни увид и заказује се јавна расправа за 01.07.2019. године у 11,00 сати , која ће се одржати у згради општине Књажевац у сали Општинског већа.
Позивају се сви заинтересовани да дају своје примедбе, сугестије и предлоге на усвојени Нацрт одлуке на електронску адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или у писаном облику на Писарници општине Књажевац до 15h 28.06.2019. године. Нацрт Одлуке можете преузети овде

На основу члана 7. и 7а Одлуке о начину финансирања пројеката удружења из буџета општине Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, број 12/2010, 6/2011), Одлуке о буџету општине Књажевац за 2019. годину („Сл. лист општине Књажевац“, број 28/2018 и 4/2019) и члана 48. Статута општине Књажевац пречишћен текст („Сл. лист општине Књажевац“, број 6/2019), председник општине Књажевац расписује Jавни конкурс за финансирање пројеката удружења из области социјалне заштите из буџета општине Kњажевац за 2019. годину. Укупан износ средстава намењен за финансирање пројеката удружења путем овог Јавног конкурса износи 3.700.000,00 динара.

Комплетан текст Јавног конкурса можете преузети овде, а конкурсну документацију овде

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search