Дана 4. јануара 2020. године ступила је на снагу Уредба о условима и начину спровођења субвенционисане набавке путничких возила за потребе обнове возног парка такси превоза као јавног превоза („Сл. гласник РС“, број 94/19). За реализацију ове Уредбе надлежно је Министарство грађевинарстава, саобраћаја и инфраструктуре.

На основу члана 19. Закона о јавном информиасању и медијима („Сл. гласник РС", број 83/14, 58/15 и 12/16-аутент.тумачење),Решења Комисије за контролу државне помоћи, број 401-00-00170/2019-01/2 од дана 26.12.2019. године, чланова 87 и 95-97, Уредбе о правилима за доделу државне помоћи ("Службени гласник РС" бр. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласник РС " број : 16/16 и 8/17) и члана 51. Статута Општине Књажевац - пречишћен текст ("Сл. лист општине Књажевац", бр. 6/2019), Оптинско веће општине Књажевац, на седници дана 24.01.2020.године , расписује КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2020. ГОДИНИ.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search