Пoштoвaни сугрaђaни, Oпштинскo вeћe oбjaвљуje кoнкурсe зa дoдeлу стипeндиja учeницимa и студeнтимa у шкoлскoj 2020/2021. гoдини:

1. Кoнкурс зa дoдeлу стипeндиja изузeтнo нaдaрeним учeницимa
2. Кoнкурс зa дoдeлу стипeдиja изузeтнo нaдaрeним студeнтимa
3. Кoнкурс зa дoдeлу стипeндиja студeнтимa из мaтeриjaлнo угрoжeних пoрoдицa
4. Кoнкурс зa дoдeлу стипeндиja учeницимa и студeнтимa у пoрoдици сa трoje, чeтвoрo или пeтoрo дeцe
 
Рoк зa дoстaву приjaвa сa прaтeћoм дoкумeнтaциjoм je 12.12.2020. гoдинe.

Предмет  отуђења су у целини непокретности у  јавној  својине општине Књажевац уписане  ЛН. бр. 16177 КО Књажевац,  и то:
Остале зграде- складиште резервних делова Увоз- извоз, бр. Зграде 1, спратности ПР, објекат има одобрење за градњу, површине 555м2, на кп. бр. 3420/4, са припадајућем земљиштем у грађевинском подручју кат. парцела бр. 3420/4, укупне површине 0.17,18  ха, од чега  под зградом – објектом површине 0.05,55 ха и земљиште уз зграду- објекат, површине 0.11,63 ха КО Књажевцу, ул. 22. децембар, Књажевац, у делу 1/1, облик својине – својина јавна, без терета ( у даљем тексту: Предметнa непокретност).

Текст огласа можете преузети овде

Расписује се Оглас за јавно надметање ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта (у даљем тексту: грађевинско земљиште) у јавној својини општине Књажевац, за изградњу пословног или пословно-стамбеног објекта, у складу са Планом генералне регулације Књажевца („Службени лист општине Књажевац“ бр. 9/1/2011 и 33/2016),  на следећој локацији: Адреса: Књажевац, Књаза Милоша; Број кат. парцеле:   КП бр. 433  КО Књажевац, уписана у ЛН. бр. 16297 КО Књажевац, као јавна својина општине Књажевац;

Текст огласа можете преузети овде

Нацрт Одлуке о коефицијентима за утврђивање основице пореза на имовину за непокретности  обвезника који воде пословне књиге у општини Књажевац и Одлуке о одређивању зона на територији општине Књажевац се доставља на јавни увид. Јавна расправа се заказује за 26.11.2020.године у 10 сати у сали Општинског већа у згради општине Књажевац. Позивају се сви заинтересовани грађани да дају предлоге и сугестије на утврђени Нацрт одлуке на електронску адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или у писаном облику на Писарници општине Књажевац до 25.11.2020. године у 15 часова и узму учешће у Јавној расправи. Нацрт одлука можете преузети овде и овде

Нацрт Одлуке се доставља на јавни увид. Јавна расправа се заказује за 04.12.2020.године у 12 сати у сали Општинског већа у згради општине Књажевац. Позивају се сви заинтересовани грађани да дају предлоге и сугестије на утврђени Нацрт одлуке на електронску адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или у писаном облику на Писарници општине Књажевац до 03.12.2020. године и узму учешће у Јавној расправи. Нацрт одлуке можете преузети овде

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search