Препорука за одлагање свих скупова са више од 100 истовремено присутних особа у затвореном простору

На основу члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018) и члана 17. Уредбе о саставу, начину и организацији рада Штабова за ванредне ситуације („Сл. гласник РС“, број 27/2020), Стручно оперативни тим за предузимање превентивних и оперативних мера за заштиту од епидемије заразних болести, као мере за сузбијање или спречавање епидемије заразне болести COVID-19, дана 03.07.2020. године, доноси

П Р Е П О Р У К У

1. Препоручује се одлагање свих скупова са више од 100 истовремено присутних особа у затвореном простору, у зависности од површине простора.

2. Препорука ступа на снагу даном доношења.

3. Препоруку доставити медијима и архиви.


Број: 217-116/2020-01                                                     РУКОВОДИЛАЦ
03.07.2020. године                                             СТРУЧНО ОПЕРАТИВНОГ ТИМА,
                                                                                
К њ а ж е в а ц                                                              мр Милан Ђокић          

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search