ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу члана 14. Закона о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“, број 104/2009 и 99/2011), одељка IV Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“, број 15/2012 и 88/2018), Општинска управа Књажевац, издаје О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

    ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ грађани општине Књажевац и интерно расељена лица са местом боравишта на територији општине Књажевац, да могу извршити увид у Јединствени бирачки списак – део за територију општине Књажевац и тражити упис, брисање, измену, допуну или исправку података, на начин и по поступку утврђеном законом, а у вези предстојећих избора за народне посланике Народне скупштине Републике Србије расписаних за 26. април 2020. године.

    Захтев за промену у Јединственом бирачком списку може поднети сваки грађанин ако он или други грађанин није уписан у бирачки списак, или је уписан а нема бирачко право или нема бирачко право на подручју јединице локалне самоуправе  у којој је уписан у бирачки списак или ако неки од података из бирачког списка није правилно уписан.
    Припадник националне мањине има право на упис имена и презимена у бирачки списак и на писму и према правопису припадника националне мањине, односно на двојаки упис имена и презимена и то прво ћириличким писмом према правопису српског језика, а потом писмом и према правопису припадника националне мањине.
    Део Јединственог бирачког списка који се води за општину Књажевац изложен је у згради општине Књажевац, улица Милоша Обилића број 1 и провера података уписаних у бирачки списак може се извршити сваког радног дана у Општинској управи Књажевац, у времену од 07,00 до 15,00 часова, канцеларија број  24, у складу са Законом који уређује заштиту података о личности.
    Увид у бирачки списак, у складу са законом који уређује заштиту података о личности, може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе уношењем података о јединственом матичном броју грађана, као и  слањем СМС поруке са овим податком на број телефона који се објављује у средствима јавног информисања и на званичној интернет страници Министарства.
    Најкасније пет дана пре закључења Јединственог бирачког списка, односно  најкасније 04. априла 2020. године грађани могу поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима за народне посланике Народне скупштине Републике Србије гласати према месту боравишта у земљи или иностранству.
    Увид у Јединствени бирачки списак и промене могу се извршити до 10. априла 2020. године у 24,00 часова, када ће Јединствени бирачки списак бити закључен.
    Бирачи који су први пут стекли право и бирачи који закључно са 26. априлом 2020. године стичу пунолетство, укључујући и интерно расељена лица, бирачи који су применили адресу становања, као и бирачи који на задњим изборима нису могли да гласају из разлога неевидентирања истих у Јединствени бирачки списак, потребно је да обавезно изврше проверу веродостојности свог уписа, уз обавезно подношење важеће личне карте на увид.
    Од проглашења изборне листе, право на увид у бирачки списак има и подносилац изборне листе или лице које он овласти у складу са законом и то на исти начин и по истом поступку као и грађани.
    Након закључења Јединственог бирачког списка, Министарство врши све промене у бирачком списку (упис, брисање, измена, допуна или исправка) на начин и по поступку утврђеном законом.
    Захтев за вршење промене у бирачком списку након закључења Јединственог бирачког списка подноси се Министарству или Општинској управи Књажевац.


Број: 013-15/2020-03                                                                                   ОПШТИНСКА УПРАВА
Дана: 05.03.2020. године                                                                                   КЊАЖЕВАЦ,
К њ а ж е в а ц

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search