Отпис камате за грађане

Скупштина општине Књажевац донела је одлуку о отпису камате на доспеле обавезе по основу локалних јавних прихода. Грађани, који до првог децембра ове године измире своја дуговања везана за локалне комуналне таксе, истицање фирми на пословном простору, накнаду за коришћење градског грађевинског земљишта, порез на имовину физичких и правних лица, односу уплате главни дуг у целости, биће ослобођени плаћања камате. Довољно је поднети захтев у Скупштини општине.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search