Захтев за остваривање права за регресирање дизел горива подноси се у два примерка Министарству финансија – Управа за трезор,  или преко асистента саветодавца од 13. марта до 9. априла 2012. године на обрасцу – Захтев за регресирање дизел горива за пролећне радове у 2012. години.

Ако физичко лице подноси захтев преко асистента саветодавца истовремено, преко тог асистента саветодавца, може поднети и пријаву за промену података у Регистру, у складу са Правилником.

Ако физичко лице подноси захтев за бонове зе евродизел дужан је да уз захтев достави фотокопију саобраћајне књижице (дозволе) на своје име или на име члана породичног пољопривредног газдинства чији је физичко лице носилац, односно фотокопију уговора о коришћењу  машине са фотокопијом саобраћајне књижице (дозволе) за ту машину.

Малопродајна цена дизел горива Д-2, односно евродизела регресира се у висини од 60 динара по литру од цене уговорене након спроведеног јавног позива. Пријем захтева је до 9.априла - рок важења бонова је до 15. априла 2012. године.

Право на регресирање дизел горива Д-2, односно евродизела  има физичко лице-носилац породичног пољопривредног газдинства уписано у Регистар пољопривредних газдинстава  у складу са Правилником о начину и условима уписа и вођења Регистра пољопривредних газдинстава, и налази се у активном статусу, у количини која се одређује у зависности од биљне културе, а по хектару пријављеног обрадивог земљишта, у складу са Правилником,  на дан подношења захтева и то за: житарице  до 40 литара;индустријско биље  до 40 литара; крмно биље  до 30 литара;поврће до 75 литара; воће и грожђе  до 100 литара; ароматично биље и лековито биље до 50 литара и  садни материјал и хортикултура до 100 литара.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search