Јавни увид и стручна расправа

СO  Књажевац – Општинска  Управа Одељење за  Урбанизам, комуналне делатности  и инспекцијске послове оглашава јавни  увид  и  стручну  расправу о  Нацрту  измена и допуна плана генералне  регулације туристичког насеља „Коњарник“ на Старој  Планини и
Извештају о Стратешкој процени утицаја на животну средину   измена и допуна плана генералне  регулације туристичког насеља „Коњарник“ на Старој  Планини.

Јавни увид одржаће се у трајању од 30 дана, од 08. марта  до 08. априла 2013 године, радним данима од 8 до 15 часова у просторијама  JП «Дирекција за развој, урбанизам и изградњу» општине Књажевац и у згради СО Књажевац соба бр.44. Јавна седница одржаће се 09. априла 2013 године, у 12 часова у просторијама Скупштине општине Књажевац (сала Општинског већа). Увид у Нацрт измене и допуне наведеног плана може се извршити и на сајту општине Књажевац www.knjazevac.rs
Примедбе на планирана решења, у току јавног увида, могу се у писаној форми доставити Општинској управи-Одељењу за урбанизам, комуналне делатности и инспекцијске послове општине Књажевац, најкасније до  08. априла 2013 године. Правна и физичка лица могу пред Комисијом за планове Скупштине општине Књажевац да образложе своје примедбе, које су у писаном облику послали током јавног увида.
Пре излагања на јавни увид, Комисија за планове Скупштине општине Књажевац је на седници одржаној 01. марта 2013. године извршила стручну контролу Нацрта  измене допуне овог плана.    Јавни увид се организује на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник Републике Србије», број 72/2009, 81/2009,-испр., 64/2010-одлука УС , 24/2011 и 121/12).
По завршетку јавне седнице Комисија за планове сачињава Извештај који  доставља  носиоцу израде плана.

Графички прилози

Текстуални прилози

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search