22. Седница скупштине општине Књажевац


На  XXII седници Скупштине општине Књажевац, одржаној дана 14.03.2014. године, разматрана су и донета следећа акта:

    Решење о давању сагласности на План рада Црвеног крста Књажевац за 2014. годину.
    Решење о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад „др Михајло Ступар“ у Књажевцу за 2014. годину за део који се финансира из буџета Општине, са Одлуком о финансијском плану за 2014. годину.
    Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Боговина“ Бор за 2014. годину.
    Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Спортско туристички ресурси Књажевац“ Књажевац.
    Решење о давању сагласности на Програм рада Агенције за развој општине Књажевац за 2014. годину.
    Решење о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма ЈП „Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац са финансијским планом прихода и расхода за 2014. годину и Програм  уређивања грађевинског земљишта општине Књажевац за 2014. годину.
    Извештај о раду Општинске управе Књажевац и Општинског јавног правобранилаштва за 2013. годину.
    Одлуку о измени и допуни Одлуке о буџету општине Књажевац за 2014. годину.
    Одлуку о ангажовању ревизора за екстерну ревизију консолидованог Завршног рачуна буџета општине Књажевац за 2013. годину.
    Одлуку о смањењу основног капитала ЈКП „Стандард“ Књажевац.
    Одлуку о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП „Стандард“ Књажевац ради усклађивања са законским прописима.
    Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког акта ЈП „Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац, ради усклађивања са законским прописима.
    Одлуку о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП за производњу и снабдевање паром и топлом водом „Топлана“ Књажевац ради усклађивања са законским прописима.
    Одлуку о измени и допуни Одлуке о оснивању Туристичке организације општине Књажевац.
    Одлуку о измени и допуни Одлуке о усаглашавању организације рада Завичајног музеја у Књажевцу са постојећи прописима.
    Одлуку о пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода на територији општине Књажевац.
    Одлуку о снабдевању водом за пиће на територији општине Књажевац.
    Одлуку о изради измена и допуна Плана детаљне регулације прве фазе Туристичког ризорта „Јабучко равниште“ на Старој планини.
    Одлуку о изради Плана детаљне регулације друге фазе Туристичког ризорта „Јабучко равниште“ на Старој планини.
    Одлуку о измени и допуни Одлуке о организацији и раду Општинског јавног правобранилаштва општине Књажевац.
    Одлуку о измени и допуни Одлуке о накнади за уређивање и коришћење грађевинског земљишта.
    Одлуку о стављању ван снаге Одлуке о начину постављања пчелињака на територији општине Књажевац.
    Одлуку о спровођењу Јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа „Спортско туристички ресурси Књажевац“ Књажевац.
    Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа „Спортско туристички ресурси Књажевац“ Књажевац.
    Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Топлана“ Књажевац о ценама топлотне енергије, број 15 од 10.01.2014. године.
    Решење о овлашћењу шефа Одељења за привреду и друштвене делатности Општинске управе Књажевац за достављање надлежним министарствима програме рада, месечне и тромесечне извештаје о пословању јавних предузећа.
    Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Књажевац.
    Решење о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Књажевац.
    Решење о именовању чланова Привременог управног одбора и Привременог надзорног одбора Дома здравља Књажевац.
    Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне музичке школе „Предраг Милошевић“ у Књажевцу.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search