23. Седница скупштине општине Књажевац


На  XXIII седници Скупштине општине Књажевац, одржаној дана 24.04.2014. године, разматрана су и донета следећа акта:

    Решење о давању сагласности на Извештај о раду ЈКП „Стандард“ Књажевац за 2013. годину.
    Решење о давању сагласности на Извештај ЈП „Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац о реализацији Програма уређивања грађевинског земљишта општине Књажевац за 2013. годину.
    Решење о давању сагласности на Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Топлана“ Књажевац за 2013. годину.
    Решење о давању сагласности на Извештај о раду са финансијским извештајем ЈП „Боговина“ Бор за 2013. годину.
    Извештај о раду Народне библиотеке „Његош“ Књажевац за 2013. годину.
    Извештај о раду Дома културе Књажевац за 2013. годину.
    Извештај о раду Завичајног музеја Књажевац за 2013. годину.
    Извештај о раду Регионалног центра за стручно усавршавање Књажевац за 2013. годину.
    Извештај о раду Центра за социјални рад „др Михајло Ступар“ Књажевац за 2013. годину.
    Извештај о пословању Туристичке организације општине Књажевац за 2013. годину.
    Решење о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања ЈКП „Топлана“ Књажевац за 2014. годину.
    Решење о давању сагласности на Статут о измени и допуни Статута ЈКП „Топлана“ Књажевац.
    Решење о давању сагласности на Статут о изменама и допунама Статута Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Књажевац.
    Решење о давању сагласности на Статут о изменама и допунама Статута Туристичке организације општине Књажевац.
    Решење о давању сагласности на Статут Дома здравља Књажевац.
    Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини.
    Одлука о давању сагласности на употребу имена општине Књажевац.
    Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Стандард“ Књажевац.
    Решење о именовању директора ЈП „Спортско туристички ресурси Књажевац“ Књажевац.
    Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине општине Књажевац.
    Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине општине Књажевац.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search