На основу члана 9 Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) Одељење за општу управу и заједничке послове сачинило је

 

ИЗВЕШТАЈ

О ОДРЖАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

НАЦРТА ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА, УЛИЦАМА И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ

 

 Општинско веће општине Књажевац на седници одржаној 30.05.2019 године усвојило је НАЦРТ ОДЛУКЕ О  ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА, УЛИЦАМА И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ и исти упутило на јавну расправу.

 МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: Јавна расправа одржана је 10. јуна 2019 године у сали Општинског већа Општине Књажевац – улица Милоша Обилића број 1  са почетком у 11,00 сати.

 ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ОРГАНА ОПШТИНЕ: Јавну расправу водио је овлашћени службеник Одељења за општу управу и заједничке послове у име предлагача акта

 БРОЈ И СТРУКТУРА УЧЕСНИКА У РАСПРАВИ: Јавној расправи није присуство нико од обавештених представника заинтересоване јавности.

 БРОЈ И СТРУКТУРА ДОСТАВЉЕНИХ ПРЕДЛОГА, СУГЕСТИЈА И КОМЕНТАРА: До остављеног рока за примедбе, предлоге и сугестије односно до 07.јуна 2019 године примљене су две примедбе и то примедба Јеремић Димитрија и остали  сви из Књажевца  која се односи на реконструкцију водоводне мреже, постављање ивичњака и тротоара, повећање ширине улице, изградњу зелене површине, регулисање атмосферских вода и асфалтирање у улицама Танаска Рајића и Мирка Пауновића и Ђорђевић Тугомира из Књажевца која се односи на одмрзавање некатегорисаног пута у селу Јаловик Извор, засеок Ћиринац и Добрисловац којим се повезује овај део села са јавним путем Књажевац – Кална – Јаловик Извор према Сврљигу.

 ПРЕДЛОЗИ И СУГЕСТИЈЕ КОЈИ СУ/НИСУ ПРИХВАЋЕНИ: оба напред наведена предлога нису прихваћена из разлога што се исти не односе на текст Нацрта одлуке о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима на територији општине Књажевац као општег акта већ се односе на појединачна решења у водоводу, путној инфраструктури односно саобраћају који припадају иницијативама које је потребно упутити Управљачу пута односно јавном комуналним предузећау приликом израде годишњих програма.

 У складу са чланом 9 став 2 Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) овај Извештај се доставља Општинском већу општине Књажевац и објављује на званичној интернет страници Општине Књажевац.

 

Број: 344-65/2019-07

Дана: 10.06.2019 године

К њ а ж е в а ц

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search