На основу члана 9. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) Одељење за привреду и друштвене делатности сачинило је  ИЗВЕШТАЈ
О ОДРЖАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ
НАЦРТА ОДЛУКЕ О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ


Општинско веће општине Књажевац на седници одржаној 5.11.2019. године усвојило је НАЦРТ ОДЛУКЕ О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ и исти упутило на јавну расправу.   
МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: Јавна расправа одржана је 22.11.2019. године у сали Општинског већа Општине Књажевац – улица Милоша Обилића број 1  са почетком у 12,00 сати.
ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ОРГАНА ОПШТИНЕ: Јавну расправу водио је руководилац Одељења за привреду и друштвене делатности у име предлагача акта


БРОЈ И СТРУКТУРА УЧЕСНИКА У РАСПРАВИ: Јавној расправи је присуствовао
Славиша Малчић, грађанин,
Славомир Илић, директор ОШ “Дубрава”, Књажевац,
Снежана Драгићевић Живковић, представник ОМШ “Предраг Милошевић”,Књажевац,
Дејан Томић, представник Регионалног центра за стручно усавршавање,
Дејан Милошевић, грађанин,
Ана Јовановић, представник УГ Центар за креативни развој, Књажевац,
Љубинка Симић, представник УГ Дирекција за стратегију и интеграцију Рома, Књажевац
Снежана Павковић, представник УГ Тимочки клуб, Књажевац
СветланаПетровић, Представник Техничке школе, Књажевац,
Ана Костић, грађанин,
Дејан Радивојевић, ОШ”Младост”, Књажевац
Жарко Цветковић, представник Књажевачке гимназије, Књажевац
Снежана Николић, представник  Центра за социјални рад „Др Михајло Ступар”, Књажевац.
   
БРОЈ И СТРУКТУРА ДОСТАВЉЕНИХ ПРЕДЛОГА, СУГЕСТИЈА И КОМЕНТАРА:
1. представница УГ Дирекција за стратегију и интеграцију Рома Књажевац, предложила је да се као посебна група у оквиру права на ученичке и студенстске стипендије одвоје права која могу остварити Роми 
2. Дејан Милошевић, грађанин предложио је да се у одлуци прецизира на која се такмичења Одлука  односи.

ПРЕДЛОЗИ И СУГЕСТИЈЕ КОЈИ СУ / НИСУ ПРИХВАЋЕНИ:
Предлог представнице УГ Дирекција за стратегију и интеграцију Рома Књажевац није усвојен из разлога што је одлука конципирана да буде приступачна свој деци са територије општине Књажевац, у зависности од успеха у школи, односно на студијама и материјалног статуса породице.
У складу са чланом 9. став 2. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) овај Извештај се доставља Општинском већу општине Књажевац и објављује на званичној интернет страници Општине Књажевац.

Број: 025-227/2019-06
Дана: 22.11.2019 године
К њ а ж е в а ц

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search