Текуће јавне набавке

Јавна набавка радова - Изградња водовода у Штитарцу и реконструкција водовода у Кренти

Предмет јавне набавке су радови на изградњи водовода у Штитарцу и реконструкција водовода у Кренти.
Назив и шифра из општег речника набавки: 45240000 - Радови на изградњи хидрограђевинских објеката.


Предмет јавне набавке је обликован у две партије и то:
Партија 1 – Изградња водовода у Штитарцу
Партија 2 – Реконструкција водовода у Кренти

Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.

Одлуку о обустави поступка можете преузети овде.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search