Текуће јавне набавке

Jавна набавка радова - Изградња водовода у Штитарцу и реконструкција водовода у Кренти

Предмет јавне набавке, број ЈН 404/1-24/2019-02 која се спроводи у отвореном поступку јавне набавке су радови на изградњи водовода у Штитарцу и реконструкцији водовода у Кренти
Назив и шифра из општег речника набавки: 45240000 - Радови на изградњи хидрограђевинских објеката.

Предмет јавне набавке је обликован у две партија:
Партија 1 – Изградња водовода у Штитарцу,
Партија 2 – Реконструкција водовода у Кренти.

Конкурсну документацију преузмите овде.
Позив за подношење понуда преузмите овде.

Конкурсну документацију (пречишћен текст) преузмите овде.
Измене и допуне конкурсне документације преузмите овде.

Одлуку о обустави јавне набавке можете преузети овде.
Одлуку о обустави поступка можете преузети овде.

Обавештење о обустави поступка можете преузети овде.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search