Текуће јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - РАЧУНАРСКА И ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА

Предмет јавне набавке су добра- рачунарска и електронска опрема. Поступак је обликован у две партије:
1.Партија 1- Набавка мреже и комуникационе опреме, скенера са штампачем формата А3, штампача и два лап топа, процењена вредност 1.083.333,33 динара без ПДВ-а и
2.Партија 2- Набавка копир апарата, процењена вредност 333.333,33 динара без ПДВ-а.
Назив и ознака из општег речника набавке: 30121100- машине за фотокопирање, 30200000- рачунарска опрема и материјал.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Одлуку о додели уговора можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search