Текуће јавне набавке

Јавна набавка добара - Електричнa енергијa

Предмет јавне набавке бр. 404/1-1/2020-02 су добра – електрична енергија.
Назив и ознака из општег речника набавке: 09310000- електрична енергија.
Набавка се спроводи ради закључења уговора о потпуном снабдевању.


Поступак је обликован по партијама, и то:
1. Партија 1- електрична енергија за потребе јавне расвете на територији општине Књажевац,
2. Партија 2- електрична енергија за потребе општине Књажевац (широка потрошња и ниски напон)

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Одлуку о додели уговора можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

 

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search