Текуће јавне набавке

Jавнa набавкa мале вредности услуге-народна кухиња

Предмет јавне набавке бр. 404/1-7/2017-02 су услуге- народна кухиња.
Назив и ознака из општег речника набавке: 85312200- услуга снабдевања и доставе намирница.


Поступак јавне набавке спроводи се као поступак јавне набавке мале вредности, у складу са Законом о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима из ове области.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search