Текуће јавне набавке

Јавна набавка у отвореном поступку- радови на партерном уређењу простора око стамбених зграда у ул. 9-е бригаде

Предмет јавне набавке, број ЈН 404/1-2/2019-02 која се спроводи у отвореном поступку јавне набавке су радови на партерном уређењу простора око стамбених зграда у ул. 9-е бригаде
Назив и шифра из општег речника набавки: 45233222 - Радови на поплочавању и асфалтирању површина

Предмет јавне набавке је обликован у две  партија:
Партија 1 – Асфалтерски радови,
Партија 2 – Партерно уређење простора између стамбених зграда.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде преузмите овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search